HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

OPTAGELSE AF BØRN I DAGPLEJETilbud om pladsNår du skal have et nyt barn, får forældrene brev med oplysning om,hvilken dagplejer de får tilbudt. Efter forældrene har accepteret pladsen,træffes der aftale om et opstartsmøde. Tidspunktet aftales meddagplejeren i det enkelte tilfælde.OpstartsmødeMødet foregår i dit hjem hvor forældrene, barnet og den pædagogiskedagplejekonsulent deltager.Ved mødet er det din opgave at skabe god kontakt til barnet og forældrene,så forældrene føler sig trygge ved at skulle aflevere deres barn til dig hverdag.Det forventes af dig, at du viser forældrene, hvor børnene leger og færdesinde og ude. Endvidere skal du fortælle, hvordan din og børnenes hverdagformer sig og hvilke aktiviteter der foregår i dagplejen. Det er vigtigt, at dufortæller lidt om dig selv og din familie, din holdning til børneopdragelsemv.På mødet udfyldes ligeledes de nødvendige papirer om aftaler, mødetiderog lign.Tosprogede børnVores mål er at sikre den bedst mulige start og opnå større forståelse mellemden tosprogede familie og dagplejen/den pædagogiske dagplejekonsulent.Det tilstræbes, at der ikke er mere end 1 tosproget pr. dagplejer.Ved opstartsmødet vurderes det fra gang til gang, om der skal tolk med.Senere kan der aftales et internt møde med sundhedsplejersken eller andrerelevante samarbejdspartnere.

More magazines by this user
Similar magazines