HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

Fælles politik er endnu ikke udarbejdet, men nedenstående er eksemplerfra vore hidtidige praksis i de gamle kommuner:• Ved anvisning af et 2 sproget barn, tilbydes familien som hovedregelet hjemmebesøg forud for opstartsmødet.• Der udarbejdes en opstartsfolder på det relevante sprog med udgangspunkti forældrefolderen.• Det tilstræbes at uddanne dagplejerne gennem kurser, temadage ogerfaringsgrupper for at få en større viden og bredere indsigt til gavnfor det daglige arbejde med tosprogede børn og familien.• I forbindelse med tværfaglige mødedage kan der afholdes erfaringsudviklingsmøderi dagplejen. Liste over dagplejere der har tosprogede,følger med invitation til tværfaglige dage.Børn der tæller for mere end en pladsBørn der har brug for ekstra omsorg/støtte har også mulighed for at bliveoptaget i dagplejen. Der vil ud fra en faglig vurdering blive taget stilling til,om barnet skal tælle for mere end en plads.Der vurderes løbende på beslutningen.

More magazines by this user
Similar magazines