HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

KONFLIKTER MED BØRNDer kan opstå konflikter, som kræver indgriben fra den voksne. Dissekonflikter skal søges løst i overensstemmelse med børnenes alder ogudvikling. Overvej i den forbindelse om børnene kan magte at løsekonflikterne selv.Børn kan i perioder bide eller reagere aggressivt på anden måde.Det er da vigtigt at give sig tid til at iagttage, hvordan konflikten opstår, fordermed bedre at opnå forståelse for barnets reaktion. Det er nødvendigt atdrøfte det med barnets forældre, så man i fællesskab kan aftale, hvordanproblemet håndteres.Vær opmærksom på, at din stemmeføring og din mimik og kropssprog ikkevirker skræmmende og voldsomt. Gå ned i knæ så du kommer i øjenhøjdemed barnet, hvis du finder det nødvendigt at irettesætte. Formålet med enirettesættelse er at stoppe uheldig adfærd og ikke at gøre barnetusikker/bange.Vær ligeledes bevidst om ikke at anvende ironi i forhold til børnene. Udviklingsmæssigter de ikke i stand til at forstå, at det, der bliver sagt ikke skalforstås bogstaveligt, derfor bør ironi ikke bruges i forhold til små børn. Omvendter det fint at klovne og fjolle, hvis man har lyst og situationen er tildet.Straf er et uheldigt opdragelsesmiddel, der ikke må anvendes i dagplejen.En moraliserende og fordømmende holdning hæmmer barnets sunde opvækstog skal derfor undgås.Du må ikke anvende slag eller anden form for smertevoldende straf overforbarnet. Enhver form for afstraffelse medfører øjeblikkelig bortvisning ogpolitianmeldelse.

More magazines by this user
Similar magazines