HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

HVIS ANDRE END DIG SELV SKAL PASSE DAGPLEJEBØRNENEDagplejere og børn er forsikret under den kollektive ulykkesforsikring.Kommunens forsikring dækker, hvis der sker noget med dagplejebarnet,mens du er væk (f.eks. til behandling) og din mand eller et hjemmeboendebarn over 18 år passer børnene med forældrenes accept og underskrift.Med hensyn til ansvarsforsikringen er det noget helt andet.Hvis din mand/voksne barn passer børnene og der sker en forsømmelse elleren fejl, kan man ikke sige på forhånd, at forsikringen dækker. Hver enkelthændelse skal vurderes.Hvis der sker en arbejdsskade for vedkommende, der passer børnene, mensdu er væk, vil der også skulle en vurdering til i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt forsikringen dækker.Så derfor:• det er kun de personer i husstanden, vi har børneattest/straffeattestpå, der kan /må passe børnene, hvis du har fået bevilliget TF med elleruden løn• forældrene skal altid høres og underskrive, at de er indforstået med,at din mand/barn passer børnene• din mand/barn der evt. passer skal være opmærksomme på, omhan/hun selv har en ansvarsforsikring• en nabo, en god ven af huset eller en tidligere dagplejer må ikke passebørnene.Dette er udarbejdet i samarbejde med Haderslev Kommunes forsikringskonsulent.Den 1. oktober 2009

More magazines by this user
Similar magazines