HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

RYGNING/RUSMIDDELPOLITIKLov om røgfri miljøer blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2007 og trådtei kraft d. 15. august 2007.De særlige regler for dagplejen fremgår af lovens § 15, der er udformet således:§15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 omsocial service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andrelokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum,skal være røgfri hele døgnet.Det er tilladt dagplejere at ryge udenfor i åbningstiden – også på matriklen.Dog har vi en forventning om, at rygerne er meget bevidste om at udvisehensynsfuld rygeadfærd, være bevidste om, at I er rollemodeller for børneneog ikke ryger lige der, hvor børnene er.Haderslev kommunes rusmiddelpolitikHaderslev kommunes rusmiddelpolitik har til formål at indgå i Haderslevkommunes samlede indsats for alle medarbejderes sundhed og trivsel.Rusmiddelpolitikken har til formål at forebygge rusmiddelproblemer samtanvise handlemuligheder for ledelse og medarbejder vedr. håndtering afmisbrugsproblematikker.I forbindelse med udførelse af arbejde i Haderslev kommune, må medarbejderenikke være under indflydelse af alkohol eller andre euforiserendestoffer i arbejdstiden.Rusmiddelpolitikken omhandler alle rusmidler, såvel alkohol som andre euforiserendestoffer (ikke lægeordinerede euforiserende stoffer).

More magazines by this user
Similar magazines