HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

RUSMIDDELPOLITIKRusmiddelpolitik for ansatte i Haderslev Kommunale Dagpleje.Vi har valgt at tage udgangspunkt i den alkoholrelaterede problematik i forhold tilrusmiddelpolitikken.Har du mistanke om, at en kollega har et begyndende eller eksisterende alkoholproblem,er du forpligtet til at reagere!I det daglige arbejde er den overordnede rusmiddelpolitik for Haderslev Kommune gældende.Ved julefrokoster eller fester m.m. der afholdes på arbejdsstedet indenfor normal arbejdstid,serveres der ikke alkoholiserede drikke. Afholdes disse arrangementer i privatregi eller udenfor normal arbejdstid, er det op til den enkelte medarbejder selv at vurdere,hvad der indtages/serveres, hvis man efterfølgende ikke har brugerkontakt/andetarbejde.Receptioner der afholdes af dagplejen:Hvis receptionen afholdes indenfor normal arbejdstid, serveres der ikke alkoholiserededrikke.Ved deltagelse i receptioner, som repræsentant for dagplejen, må der ikke indtages alkoholiserededrikke, hvis det er indenfor normal arbejdstid, når man efterfølgende harbrugerkontakt/andet arbejde.Ved forældrearrangementer serveres der ikke alkoholiserede drikke.Ved kurser med overnatning, er det op til den enkelte medarbejder at afgøre, om derindtages alkohol efter normal arbejdstids ophør.Dagplejen, den 21. april 2010.

More magazines by this user
Similar magazines