PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F højvandslukker

lauridsen.hi.dk
  • No tags were found...

PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F højvandslukker

MontagevejledningPE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F HøjvandslukkerLæs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.DIN EN 12056Denne brønd kan kombineres medStaufix SWA, FKA og Pumpfix F.De tre kombinationsmulighedergør det muligt at anvende brøndenbåde til sort eller gråt spildevand.Bemærk: Brønden er forsynet medhelstøbte stigetrin.Pumpfix FHøjvandslukkerVigtigt!Alle ledninger til installationen skal sikres imod angreb fra rotter.Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F HøjvandslukkerLæs grundigt denne vejledning før påbegyndelse af montering.1.2.3.4.5.Brønden leveres i højde 1100 - 1600 - 2100 - 2600 og 3100 mm. derforskal man som det første fastsætte den ønskede dybde på brønden.Brønden leveres med 3 tilløb og 1 afløb. Alle løbene kan anvendes efterønske ved at skære studsen af i den dimension der ønskes (160 mm eller200 mm). Ved tilslutning af 110 mm. rør anvendes et standard reduktionsstykke, som skal monteres så den følger bundløbet i brønden.Brønden monteres vandret og rørene tilsluttes.Brønden omkrings fyldes med sten som komprimeres.Det valgte dæksel monteres og fin justeres i højden.Kessel dækselløsningerne er teleskobiske, dog leveres brønden med etbeskyttelsesdæksel som kan anvendes ved gående trafik.Beskyttelsesdæksel som kan anvendesved gående trafik. (Dette dæksel kanfyldes med beton eller jord).Leveres til belastningsklasse:A,B og DLeveres til belastningsklasse:B og DBelastningsklasserA 1,5 tonB 12,5 tonC 25 tonD 40 tonAmbolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Ombygningssæt til højvandslukke SWA, FKA og Pumpfix FLæs grundigt denne ombygnings vejledning før påbegyndelse af monteringFormål:Med ombygningssættet SWA, FKA eller Pumpfix F kan et renserør af typen Kessel controlfix eller Kesselbrøndsystem ændres til et rørsystem med sikring mod opstuvning. Det anbefales først at indbygge sikringen efterinstallation af selve brønden. Især anbefales det at opbevare de elektriske dele tørt og rent.(gældende for FKA og Pumpfix)Dele:SWA: 2 klapper incl. en indskudsdel, låg med nødlukke Best nr. 80095.FKA: 1 FKA højvandsklap med holder til klappen, 1 klap incl. indskudsdel, elektriske delebestående af styrebox, sonde og motor Best. nr. 80082.Pumpfix F: 1 klap incl. indskudsdel, låg med indbygget motor, elektriske dele bestående af styrebox og sondeBest. nr. 205-093.Vejledning til installation og afprøvning af de elektriskekomponenter findes i kassen med de elektriske dele for FKA og Pumpfix F.Forberedelse:Før montagen af højvandslukken kan begynde, skal låget på renserøret fjernes. Dette gøres ved af løsne de 6møtrikker.Hvis der allerede befinder sig nogle dele i renserøret (eks. ved ombygning fra SWA til FKA) fjernes disse. Det erikke nødvendigt at bruge værktøj.Ved indbygning af FKA eller Pumpfix F under jordoverfladen skal monteres et kabelrør. Ved Kessel brøndsystemerkan anvendes hulbor og tætningssring type LM20 for tilslutning af kabelrøret.Montering:SWA:FKA:Pumpfix F:Skub begge klapper ned i sporene i renserøret. Placer det medfølgende låg med det røde håndtagpå renserøret. Skru låget godt fast med de medfølgende møtrikker. Afprøv højvandslukkerenstæthed ifølge indbygnings- og monteringsvejledning.Skub den ”tykke” klap ned i sporet på tilløbssiden, den ”tynde” klap skubbes ned i sporet som siddernæsten i midten af renserøret. Låget, hvor de 2 håndtag er placeres i ”Zu” stilling og monteres pårenserøret. Før de medfølgende møtrikker fastspændes, placeres håndtagene i enten neutral ”N”eller ”Auf” stilling. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligst opmærksom på mærkatet på låget.Skub klappen ned i sporet, som sidder næsten i midten på renserøret. Tag låget med motorenhedeni begge håndtag og placer den på renserøret. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligstopmærksom på mærkatet på låget.Ved montage af de medfølgende elektriskekomponenter skal den medfølgende indbygnings- og monteringsvejledning følges.Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Styreboks for Pumpfix F højvandslukkerNr. 1: CylinderskrueNr. 2: HængslerNr. 3: Elektrisk tilslutningsplanNr. 4: Træskrue M3,5x30 (4x)Nr. 5: Ravplugs Ø5x25 (4x)Nr. 6: Tilslutning for batteriÅben dækslet til styreboksen. Skru de 4 cylinderskruer løs og løft dækslet let opad og åbn dette.Monter styreboksen et egnet sted på væggen, som vist på tegningen.Der medfølger træskruer, ravplugs og boreskabelon.Styreledningen til sonde og motor trækkes gennemkabelrøret. Sørg for at ledningernes farve og nummerstemmer overens. Ved korrekt tilslutning af styreboks lyserNetz-lampen grøn.Husk at tilkoble de to batterier, før dækslet skrues på ogstrømmen tilsluttes. Dette for at sikre, at alarmen også virkerved strømsvigt.Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Sonde for Pumpfix F højvandslukkerNår sonden skal tilsluttes fjernes den lillaprop og sonden skrues fast med demedfølgende skruer.1.2.3.4.5.6.7.8.9.DækselPumpePumpehus overdelPumpekransPumpehus underdelkniv for skæreanordningSkærepladeVinge hjulIndskudsdele med klapperGaranti:Der henvises til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende for Lauridsen Handel – Import A/SAmbolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Funktions forklaringPumpfix F højvandslukkerNormalfunktionUnder normale forhold, hvor spildevandet ledes tilhovedledningen, fungere højvandspumpeanlæggetsom en højvandslukke. Den integrerede kontraklapbliver åbnet ved hjælp af vandtrykket, som opstårved udledning og spildevandet kan uhindret løbeud i hovedledningen.Håndtaget skal stå i lodret position ( AUF).Den lukkede position (ZU) anvendes kun vedfunktionsprøvning.Ved opstuvningI tilfælde af opstuvning i hovedledningen lukkeskontraklappen automatisk ved hjælp af vandtrykketog forhindrer hermed, at spildevandet løber tilbagei bolig- og kælderrum.Sikker bortledning af vand under opstuvningBortledningen af spildevandet under opstuvningensker gennem en indbygget pumpe med skærehjul.Hvis der alligevel forekommer spildevand, nårkontraklappen er lukket, starter pumpen, nårvandet har nået et vist niveau. Denne startes vedhjælp af en optisk sonde. Pumpen sugerspildevandet op, findeler de faste stoffer ved hjælpaf skærehjulet og bortleder spildevandet tilhovedledningen gennem en indbygget rørledning,som er sikret mod trykket fra opstuvningen. Denintegrerede kontraklap forhindrer tilbageløbet afspildevandet fra hovedledningen.Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Betjenings- og vedligeholdsvejledningPumpfix F højvandslukkerSignalknappen : Den akustiske alarm kan kvitteresved at rykke på signalknappen. Signallampen viserderved, at alarmen er blevet afbrudt. Ved fornyet trykpå alarmtasten kan den akustiske alarm igenaktiveres.Prüfknappen: Pumpen kan, f.eks. når anlæggetskal efterses, betjenes manuelt. Når man trykker påpumpeknappen tændes pumpen Pumpeforløbet visesved at lampen ”pumpe” blinker.Elstyreboks / funktionDriftsklar Netz-lampe Grøn LyserDIN EN 12056Opstuvning = klap lukker= Klap er lukketpumpen forhindreropstuvningNetz-lampeAlarm-lampeNiveau-lampePumpe-lampeNetz-lampeAlarm-lampeNiveau-lampePumpe-lampeGrønRødOrangeOrangeGrønRødOrangeOrangeLyserSlukkerSlukkerSlukkerLyserSlukketLyserLyserStyrboksen gør det muligt at konfigurer to forskellige funktioner, nemlig løbetidsstyring og efterløbstidsstyring.Løbetidsstyring: (forudindstillet fra leverandør)Ved opstuvning sørger den optiske sonde for at aktivere automatikken, som tænder pumpen. Pumpen kører så iden forudindstillede tid. Hvis sonden herefter registrerer, at opstuvningen er pumpet væk, starter den ikke igen.Registreres derimod stadig opstuvning, starter pumpen igen, og den kører i den forudindstillede tid.Efterløbstidsstyring:Ved opstuvning sørger den optiske sonde for at aktivere automatikken, som tænder pumpen. Mens pumpen kørerfalder vandstanden. Pumpen kører indtil sonde registrerer, at opstuvningen er pumpet væk, og fortsætter med atpumpe i den forudindstillede efterløbstid.Indstillinger konfigureres på følgende måde:Anvendte forkortelser: LED = LampeLED 1: LED ”Netz”LED 3: LED ”Niveau”LED 2: LED ”Alarm”LED 4: LED ”Pumpe”Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk


Betjenings- og vedligeholdsvejledningPumpfix F højvandslukkerTekniske data for styreboks:Strømtilslutning.Sikringer 10A, HFI relæ 30mANetspænding.230VNetfrekvens50HzDen elektroniske styrestrøm50mArumtemperatur0 gr.C til 40 gr.CBeskyttelsesformIP54Beskyttelsesklasse 1Afbryderens behov for at afbryde strømmen 230V AC, 16A, cos =1Afbryderens behov for strømtil at starte 42V DC / 0,5ATekniske data for motor:Motoreffekt (P1)1 KWStyrestrøm 4,9AMotorens ydelseS3-30%Beskyttelsesform IP 68Max. pumpeydelseQmax 9m3/timerPumpeydelse ved 0,3barQ 8m3/timerInspektion og vedligehold:Anlægget skal efterses hver måned for at kontrollere funktionsdygtighed og tæthed på følgende måde:• Sæt håndtaget i vandret stilling ( ZU)• Tilført spildevand opstuves• Afvent at Niveau- signal og pumpe tænder• Tilført spildevand pumpes væk• Afvent at Niveau-signal og pumpe slukkes• Åben håndtaget i lodret stilling ( AUF)Ved enhver inspektion skal anlægget slukkes, og stikket tages ud.Alle efterfølgende inspektions- og vedligeholdelsesopgaver skal udføres af fagmand. Reparationer skal udføres påfabrikken. Ved vedligehold skal DIN 1986, afsnit 31 opfyldes.Alle skruer må kun tilspændes med et moment på 3 Nm.Følgende skal foretages:• Iagttag anlægget• Grundig rengøring af hele anlægget• Afprøv hele anlægget og undersøg pumpehuset for ydre mangler og slidtage• Afprøv pumpen for slør, slidtage og aflejringer.• Kontroller ledninger for mekaniske beskadigelser og slidtage• Kontroller tætningsringe for tæthed og slidtage• Afprøvning af pumpemotorOvenstående anbefaler vi også, hvis anlægget har stået stille i længeAmbolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dkwww.lauridsen-hi.dk

More magazines by this user
Similar magazines