Poul V. Jensen · CoPenhagen Fashion Week ... - Out & About

out.and.about.dk

Poul V. Jensen · CoPenhagen Fashion Week ... - Out & About

de gØr en Forskelhomo-entreprenørenJØrGEN WEIs bruger adskillige arbejdsuger på frivilligjobbet i CGLcc, CopenhagenGay & Lesbian Chamber of Commerce.turister til miljøet”I øjeblikket er jeg formand for CGLcc,Copenhagen Gay & Lesbian Chamberof Commerce, hvor jeg har siddet i bestyrelseni ni år. Her forsøger vi på forskelligvis at sætte København på detinternationale bøsse-lesbiske landkort,så turisterne ved, hvor tingenesker. Det har blandt andet betydet, atjeg jævnligt bliver ringet op eller fårmails fra journalister og andre fra denstore verden, der gerne vil vide, hvadder foregår af bøsse-lesbiske aktiviteteri København.”Arbejdet i CGLcc tager tid. JørgenWeis har regnet ud, at han sidste årbrugte mere end tre fulde arbejdsuger.Han ved det, fordi hans lønarbejdehar bedt ham om at føre timeregnskabover frivilligarbejdet. Ikkefordi de frygter, at det stjæler energifra det arbejde, de betaler ham for,men tværtimod fordi de er glade for,at han bruger kræfter på det:”Jeg er projektleder hos IBM, ogde vil gerne have, at deres medarbejdereinvolverer sig i frivilligarbejde –det indgår blandt andet som en delaf den bedømmelse, vi som medarbejderefår hvert år. Og så kan mandesuden søge om tilskud fra en særligpulje til det frivilligarbejde, maner med i. I CGLcc har vi således fået1000 euro i tilskud fra IBM, lige somde har betalt for min deltagelse i enamerikansk konference med 1600deltagere, hvor det handlede omat være åben på arbejdsmarkedet.”“Det er ganske enkelt sjovt at få idéer, gennemføre dem og se resultatet gro,” siger JørgenWeis, der er formand for CGLcc.HOmO-tUrIsmEAf Henrik LydingFoto: Pernille Lund MadsenHan kan ikke lade være med at blandesig. Han siger det selv, så den er godnok:”Jeg er nysgerrig, har en meningom tingene og er ikke bange for atsige den højt. Og så må man jo ogsåstille op og være villig til at forsøgeat gøre tingene bedre. Så det gørjeg. Gerne, endda. Og den ene tingtager så den anden.”Jørgen Weis begyndte som frivillighomoaktivist for 25 år siden. Hankom i Københavns-bestyrelsen i detdaværende LBL – Landsforeningenfor Bøsser og Lesbiske – og var desudenradioaktiv i Radio Rosa, lokalradiofor bøsser og lesbiske.Senere fulgte nogle år som frivilligi Priden, og da bestyrelsen i 2000opgav at føre Priden videre, trådteJørgen Weis til:”Den skulle da ikke lukke. Vi kanikke undvære en Pride i København.Så jeg gik ind i arbejdet med at fåden op at stå igen, og i dag lever denjo heldigvis i bedste velgående.”Job og fritidSom projektleder hos IBM skal JørgenWeis koordinere, lede og styre enrække meget forskelligartede projekter.I grunden de samme funktionerhan har som formand for CGLcc – bliverdet ikke for meget?”Nej, tværtimod. Jeg har både etjob og en fritidsbeskæftigelse, jegvirkelig godt kan lide. Det er ganskeenkelt sjovt at få idéer, gennemføredem og se resultatet gro. For eksempel,at et arrangement, som vi lavedefor tre år siden med blot 40 deltagere,i dag samler langt over 200. Denslags giver energi. Og det, der ikkelykkes, jamen det giver erfaringeri stedet. Man skal jo hele tiden vurdere,om det man bruger kræfter på,både på jobbet og i det frivillige arbejde,også giver et rimeligt resultat.Og sker det ikke, så lægger jeg detfra mig og finder på noget nyt. Deter jo sådan en slags dobbelt entreprenørvirksomhed,jeg har – det enested får jeg penge for det, det andetgør jeg frivilligt. Men begge stederer der et ansvar og en stor fornøjelseforbundet med det.”CGLCCCopenhagen Gay & Lesbian Chamberof Commerce.cglcc.dk22 out&about · marts 2011

More magazines by this user
Similar magazines