Lotte Jørgensen, Allan Dambo Nielsen, Ben - Myndeklubben

myndeklubben.dk

Lotte Jørgensen, Allan Dambo Nielsen, Ben - Myndeklubben

Referat bestyrelsesmøde 20. april 2007 kl. 12.00 på Bymosehegn, HelsingeDeltagere: Lotte Jørgensen, Allan Dambo Nielsen, Bente Frøling, Kirsten Kristensen, Marianne Nielsen(referent) og Simona Dalsgaard (webmaster)1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødeReferatet godkendes.2. Siden sidstHundewebMarianne og Allan har været på et en dags kursus i DKK’S nye hundeweb. Myndeklubbener overgået til DKK’s on-line webtilmelding samt at administrere udstillinger via hundeweb.Der vil helt sikkert være en del opstartsvanskeligheder men det er et godt redskab forspecialklubberne.HjemmesideWebmaster er startet med at udsende nyhedsbrev pr. mail en gang om måneden, man skalblot fremsende sin mail til Simona på simonadd@gmail.com. Annonceres i Myndenyt og påweb. Bestyrelsen aftaler ligeledes med Simona at få oprettet back-up procedure.Nyt layout – billeder er indsamlet og strukturen lavet, det er blot et spørgsmål om hvornårSimona og Marianne får igangsat projektet.3. SponsoraftaleMarianne har ansøgt om at få sponsoraftale hos OK-benzin, hver gang et medlem mederhvervet kort tanker, så får Myndeklubben et beløb. Aftales skal underskrives og indsatsom reklame aftales/forslag. – OK annonceres på web og i Myndenyt.4. UdstillingerRandbøldal – praktiske opgaver uddeles til alle i bestyrelsen. Det aftales at der kan pådagen tilmeldes til Par-klasse og barn/hund. Der vil blive taget vinderbilleder m.h.b på, atder skal skrives om udstillingen i Sighthound Magazine, som udkommer i efteråret 2007.Udstillinger 200816. marts 2008, Sjælland: Cynthia Amareti, Italien (modsat dag INT Malmø) – afventer29. juni 2008, Helsinge(modsat dag KBHV- udstillingen/ugen før Verdensudstillingen i Stockholm)Dommer: Carol Reisman, USA - okjuni- juli 2008, Randbøldal: afventer svar fra spansk dommerparVi skal finde en passende dato evt. i juli (26. – 27. juli 2008) p.g.a Verdensudstilllingen.Mariefred (Skokloster), der normalt afholdes der, er ligeledes flyttet, så ”datoen” er ledig.Ellers vil vi have 3 udstillinger i juni. Datoen er endnu ikke fastlagt!september 2008 Silkeborg: Lisbet Ramsing (under uddannelse) - afventeroktober 2008, Års: Hassi Assenmechler-Feyel, Tyskland - afventernovember 2008, Nyborg: afventer-------------------------------------------------------------------------------Juni 2009 Randbøldal , Hr. og Fru Vojtekt spørges. Bestyrelsen er ligeledes enige om atflytte dobbeltudstillingen ”væk” fra Skt. Hans aften.


Avlsgodkendelse-arrangementerBestyrelsen beslutter, som foreslået på generalforsamlingen, at der skal forsøges afholdesårlige avlsgodkendelsearrangementer øst/vest. Vil i første omgang ikke fastlægge datoer,men afvente og se behovet. På næste bestyrelsesmøde fastlægges retningslinier forafholdelse af arrangementerne herunder deltagergebyr.FCI-titlerLotte har ansøgt DKK om at de skal ansøge FCI om at vi uddeler titler FCI Euro Sighthound(Year) og FCI Euro Junior Sighthound (Year) i 2008 eller når det er muligt. Afholdes iBelgien den 17. november 2007. Afventer svar fra DKK.5. Lure CoursingMyndeklubben har ansøgt DKK om at få repræsentant Karin Janzs i FCI lure coursingudvalg og afventer svar.6. ØkonomiAllan gennemgik regnskab for 1. kvartal 2007 og indtil videre har den første udstilling, somventet, givet overskud. Angående kontingentindbetalinger svarer det til de forrige år.7. MyndenytBestyrelsen har modtaget redaktørens opsigelse og klubben søger ny redaktør.8. Evt.På næste møde fastlægges dato for generalforsamling 2008 og dommere forUdstillingen 2010 (modsat dag Verdensudstillingen i Danmark)Referent: Marianne Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines