Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

it.civil.aau.dk
  • No tags were found...

Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

4.5 Bearbejdning af udvalgt alternativLodret lastfordelingFordelingen af den lodrette last er foretaget ud fra opbygningen af etagen samt spændretningen afdet overliggende etagedæk. Kun vægge vinkelret på spændretningen er regnet at optage den lodrettelast. Figur 4.21 viser hvorledes fladelasten er fordelt ud på væggene.Væg 13Væg 15yVæg 2Væg 1Væg 4xVæg 3Væg 14fcVæg 6Væg 5 Væg 7Væg 8Væg 16Væg 9Væg 10Væg 12Væg 11Figur 4.21: Fordeling af lodret last for forslag 1Den samlede lodrette last ved bunden af bygningen er beregnet ud fra summen af bidragene foralle etagerne, idet der er regnet med samme opbygning gennem hele bygningen. Jf. figur 4.16 eren nyttelast på 5 kN2mlast jf. mål på figur 4.17:anvendt for alle etager samt på taget. For væg 2 er beregnet følgende lodret14,5m−4,2 mkNP= ⋅8,1m⋅ 30 2 = 1.251,5 kN(4.19)m2De resterende vægge, som er påvirket af lodret last, er beregnet efter samme fremgangsmåde ogresultaterne er listet i tabel 4.3.Tabel 4.3: Lodrette laster på væggeVæg Lodret last [ kN ]2 1.251,56 1.251,510 1.668,614 4.35016 4.350SpændingerDen vandrette last giver et moment ved indspændingen med momentarm svarende til den halvehøjde af huset på h= 34,1 ⋅ m= 12,3mjf. figur 4.16. Spændingerne er beregnet ved Naviers formelgivet ved følgende idet tryk regnes positivt:hvorNMMyxσ = + ⋅ x + ⋅ y(4.20)A IyIxN er normalkraften [ N ]Aer tværsnitsarealet2⎡⎣mm⎤⎦- 68 -

More magazines by this user
Similar magazines