Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

it.civil.aau.dk
  • No tags were found...

Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

4.5 Bearbejdning af udvalgt alternativVridningsmomentet, M , fra den vandrette last er beregnet til følgende:v120mM ⎛⎞v= ⎜ −61,98m⎟⋅ 3.600kN =−7.083,7kNm⎝ 2⎠(4.31)Mvvirker derfor mod uret.Vandret lastfordelingDen vandrette lastfordeling er beregnet vha. formel (4.16) og (4.17) i[CD\Konstruktion\Skitseforslag 3.xls]. Resultaterne er listet i tabel 4.7 sammen med afstanden fraFCetagetil FCprofiljf. fortegnsregning angivet på figur 4.18.VægTabel 4.7: Vandrette laster for forslag 3xi [ mm ]yi [ mm ]Px [ kN ]Py [ kN ]Kerne 1 − 54.881 0 0 1.130,7Kerne 2 − 11.581 0 0 1.110,4Kerne 3 33.069 0 0 1.358,9Sum 0 3.600Lodret lastfordelingDen lodrette lastfordeling er foretaget efter samme fremgangsmåde som angivet i forslag 1 medudgangspunkt i figur 4.28.yVæg 2Væg 1Væg 4xVæg 3Væg 5Væg 6Væg 7Væg 8Væg 9Væg 10Væg 12Væg 11Figur 4.28: Lodret lastfordeling for forslag 3Ud fra arealbetragtninger er de lodrette laster bestemt og resultaterne er listet i tabel 4.8.- 76 -

More magazines by this user
Similar magazines