Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

it.civil.aau.dk
  • No tags were found...

Bilagsrapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

4.5 Bearbejdning af udvalgt alternativFigur 4.30: Spændinger for kerne 1 i forslag 3, [MPa]4.5.5 VurderingDet ses, at spændingerne for alle tre forslag er forholdsvis små. Egenvægten af alle vægge og dæker ikke medtaget. Det må forventes, at væggene får en vis tykkelse på baggrund af en branddimensionering.Det er vurderet at den store bæreevnereserve i væggene er tilstrækkelig til at bæreden ekstra last. Tabel 4.9 angiver de største forekommende spændinger for de tre forslag.Tabel 4.9: Største forekommende spænding for de 3 forslagForslag Største spænding [ MPa ]Element1 8, 4 Væg 132 2,1 Vinkelprofil3 2, 4 Kerne 3Det ses, at den største spænding optræder i forslag 1. Der er ikke stor forskel på de maksimalespændinger i forslag 2 og 3 på trods af, at der er fjernet fire vægge i forslag tre.At der opstår trækspændinger er i sig selv kritisk. I beregningerne er der som nævnt ikke medregnetegenvægten af vægge og dæk. De opståede trækspændinger vil derfor blive mindre, hvis ikkede ophæves helt af den større lodrette last.Der er derfor valgt en opbygning svarende til forslag 3. Det stabiliserende system er udelukkendeopbygget af stabiliserende kerner med momentstive samlinger. Dette er valgt, da ekstra stabiliserendevægge ikke giver en betydelig større bæreevne og at bygherre får større frihed til indretningaf hver enkelt etage efter behov.Samlingerne i kernerne bevirker, at kernerne kan optage vandrette laster i to retninger og dermedvirke stabiliserende i begge retninger. Ved vindlast på facade hhv. gavl vil alle vægge i kernen- 78 -

More magazines by this user
Similar magazines