Allerød og Middelfart vil løse problemer med ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Allerød og Middelfart vil løse problemer med ... - Vand i Byer

P R E S S E M E D D E L E L S EAllerød og Middelfart vil løse problemer med ekstremregnHaveselskabet har udvalgt Allerød og Middelfart kommuner som partnere i et stort projekt, somskal løse lokale problemer som følge af ekstremregn ved at inddrage haver og grønne områder.Haveejerne i Allerød og Middelfart får en vigtig rolle at spille, når der skal findes løsninger på demassive problemer med oversvømmelser som følge af ekstremregn. De to kommuner er blevetudvalgt blandt 30 interesserede kommuner til at være Haveselskabets partnere i et stort projekt omintelligent brug af regnvand.”Vi har brug for at få demonstreret, hvordan kommuner og haveejere i praksis skal griberegnvandsprojekter i boligområder an. Derfor er vi rigtig glade for, at Allerød og Middelfartkommuner har sagt ja til at deltage i Haveselskabets storstilede projekt: ”Intelligent brug afregnvand”. Projektet gennemføres med et tilskud på 9,8 millioner kr. fra VILLUMFONDEN, sigerOle Münster, direktør i Haveselskabet.Haveselskabet vil sammen med de to kommuner og rådgiverfirmaet Niras gennemføre etdemonstrationsprojekt, som skal vise vejen for, hvordan haver og grønne områder kan håndtereekstremregn samtidig med, at vi får mere spændende haver, veje og grønne områder.Allerød og Middelfart vil gå nye vejeAllerød og Middelfart kommune er allerede langt fremme med klimatilpasning, og gennemførerallerede en række projekter.”Allerød Kommune ser Haveselskabets projekt som en mulighed for at være med helt i front på etområde, hvor vi har høje politiske målsætninger. Men vi ved også, at det er en stor udfordring, somkun kan løses i samarbejde mellem grundejere, kommune og spildevandsselskab, og det er netopmeningen med Haveselskabets projekt at afprøve sådanne samarbejder. Derfor er AllerødKommune glade for at være partner i projektet", siger borgmester Erik Lund, Allerød Kommune.”Middelfart er en grøn vækstkommune, og vi ser vores deltagelse i projektet som en mulighed for atskabe vækst blandt vores virksomheder, og så passer projektet utrolig godt til en lang række andreaktiviteter, som vi har i gang” siger borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart kommune.Haveselskabets projekt er udviklet i et tæt samarbejde med Niras vil bistå med inputs tiltværkommunal organisering, planlægning, de tekniske løsninger og økonomiske analyser.Regnvand er en resurseProblemerne med ekstremregn bliver større i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Derfor erder brug for at sætte målrettet ind på at undgå oversvømmelser, som hvert år koster samfundetmilliarder. Alene oversvømmelsen 2. juli 2011 kostede fem milliarder i skadeserstatninger.Det Kongelige Danske Haveselskab - Jægersborgvej 47 - 2800 Kgs. LyngbyTlf. 45 93 60 00 - www.haveselskabet.dk - Mail: info@haveselskabet.dk - CVR 34486018


”Problemet kan ikke løses ved at bygge større kloakker. Der skal simpelt hen tænkes helt nyt.Regnvandet er en ressource, og regnvandet skal ikke i kloakker, men skal bidrage til at berige voreshaver, og vi skal indrette vores veje og grønne områder, så regnvandet ledes hen, hvor det gørmindst mulig gene, siger Ole Münster, Haveselskabets direktør.BOKS:Intelligent brug af regnvandFormålet med Haveselskabets projekt er at udvikle løsninger og indsamle erfaringer, der gør detmuligt at give haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og stat konkrete opskrifter på, hvordan dekan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en resurse gennem intelligent brugaf regnvand i haver og offentlige arealer.Det skal ske ved:At skabe overblik over betydningen og effekten af intelligent brug af regnvand både i forhold tilden enkelte haveejer og i forhold til det offentlige vandafledningssystem i to repræsentativeboligområder.At oplyse haveejerne om, hvilke muligheder der findes, hvad der betaler sig bådevandafledningsmæssig og økonomisk. Samt at motivere haveejerne til at iværksætte intelligentbrug af regnvand.At demonstrere intelligent brug af regnvand i 1:1 i de to boligområder og i den forbindelse atvurdere barrierer for at implementere løsningerne.At udarbejde en national handlingsplan for intelligent brug af regnvand med det formål at skabeen offentlig debat om potentialet og anvise, hvordan centrale styringsmidler bør forenes medden kommunale indsats.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger: Ole Münster tlf. 30596888, Ole Dahlqvist Sørensen, telefon 48100819,Allerød kommune, miljødirektør Thorbjørn Sørensen, tlf. 21204801/88884800, Middelfartkommune, Jens Christian Riise, Niras 30169375.Billedtekst:Et regnbed er en af de løsninger, som kan bruges til at løse regnvandsproblemer i private haver.Andre muligheder er for eksempel grønne tage, opsamling af vand i underjordiske tanke og brug afbelægninger, som regnvandet kan trænge igennem. Foto:Det Kongelige Danske Haveselskab - Jægersborgvej 47 - 2800 Kgs. LyngbyTlf. 45 93 60 00 - www.haveselskabet.dk - Mail: info@haveselskabet.dk - CVR 34486018

More magazines by this user
Similar magazines