10.07.2015 Views

Kirkeblad juni-juli-august 2012 - Sønderby og Kærum Kirker

Kirkeblad juni-juli-august 2012 - Sønderby og Kærum Kirker

Kirkeblad juni-juli-august 2012 - Sønderby og Kærum Kirker

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KIRKEBLADETfor Sønderby-Kærum & Dreslette-HelnæsJUNI - JULI - AUGUST 2012


Konfirmationstale 2012Kære konfirmanderSå er det nu det sker. I er i gang med at opleve en af dedage i jeres liv, hvor I kommer til at være i centrum framorgen til aften. Jeres konfirmation. I er midt i en afden slags begivenheder som et menneske kun opleverén gang i sit liv. En af den slags begivenheder somkirken, som regel er med til at danne rammen om ogsom markerer, at der sker en overgang i et menneskesliv. Det gælder ved dåb, konfirmation, forhåbentligbryllup og i hvert fald begravelse. Det er begivenhedersom også markerer at vi kun lever én gang. At livethar, hvad man kunne kalde engangskarakter. Vi kan ikkeleve det om. Så vi må være omhyggelige med det. Ogdet kan vi bl.a. være, ved at holde en god fest, når derer anledning til det, som i dag, hvor vi fejrer jer. Påvores konfirmandweekend var der en konfirmand, derstillede mig et interessant spørgsmål. ”Anders, hvilketre ting ville du tage med dig, hvis du strandede på enøde ø?” spurgte hun, og tilføjede, at hun i hvert faldselv ville tage `Kidd` og `Eminem` med. Altså deresmusik.Jeg kan godt li´ musik. Også Kidd og Eminem. Men jegsvarede nu alligevel, at - bortset fra min familie, som jegjo ikke så godt kunne tage med, for så ville øen jo ikkevære øde længere - så ville jeg først og fremmest tagenogle redskaber med, så jeg kunne skaffe mig noget atspise og drikke, og så biblen. Dels fordi jeg er præst.Men også fordi man i biblen kan læse at et menneskealdrig er alene, og det kan man nok få brug for at videpå en øde ø. Og da kom jeg i tanke om en bog, som jeglæste som dreng. Bogen hedder Robinson Crusoe –som altså ikke er en deltager i Robinson Ekspeditionen3på TV3, selvom den er opkaldt efter ham. Historienom Robinson Crusoe kender de fleste nok. Næst efterbibelen er det den mest læste bog i verden. Den ogsåer ret gammel og blev udgivet første gang nogle år førkonfirmationen blev indført i Danmark - for over 250år siden. Robinson er en ung mand, som gerne vil rejseud i verden til fremmede lande. Det synes hans far ogmor ikke er en god ide. De siger: ”Nej”, ”Du bliverhjemme hos os og gør som vi siger.” Men Robinsonstikker alligevel til søs og ender med at strande på enøde ø.Pludselig er han helt alene i verden. Og må prøveat klare sig og skaffe mad, tøj og tag over hovedet.Bogen handler også om at blive voksen og gøre sigsine egne erfaringer med livet og finde ud af, hvad dervirkelig betyder noget. Det gør Robinson på sin ø. Detbegynder allerede i de første dage efter skibsbruddet,hvor han11 gange svømmer ud til skibet og henter tingi land. Beskøjter, mel, proviant, rifler og ammunition, ogsenere skibets sejl og tovværk, en sav og en hammerog søm og meget andet. Faktisk får han også reddet enbibel inden vraget skyller væk. Og det bedste i bogener listen over de ting, som han har reddet fra havet.Det er alt sammen ganske almindelige ting, som hanaldrig har tænkt ret meget over, at han havde brugfor før. Men nu ser han pludselig tingene i et nyt lys.Tingene er kostbare, fordi de er uundværlige, og fordide kunne være gået tabt i havet, så han ligeså godt ikkekunne have haft dem.Og hvis man en dag keder sig eller er trist, så kan manaltid kigge på sine reoler eller i sine skuffer og tænkepå, hvor glad man ville have været, hvis man havdebragt netop den eller den ting i land på en øde ø, fraet synkende skib.Fortsættes side 4


Konfirmeret i Dreslette kirkeStore Bededag den 4. maj kl. 10.00 - 2012,Andreas Werner, Herredsbjerg 18 • Anne Skøtt Christensen, Herredsbjerg 2 • Bertram Skougaard Bernth Sørensen, Skovkrogen 3Christina Bek Lauridsen, Gl. Skolevej 9 • David Duvier Nancke, Søbrovej 11 • Emma Klint Hansen, Pindskrog 1 • Emma Limkilde Brok, Løgismose Skov 14Esben Luxhøj Godt, Gåsemosen 3 • Ida Elise Madsen, Bynkeslette 1 • Ida Skov Madsen, Brydegaardsvej 25 • Jasmin Sasha Leschøtt, Højbjergvej 18Jeppe Lyngsaa Hjorth, Kallehavegyden 5 • Jolene Emma Jakobsen, Herredsbjerg 24 • Kamilla Schak Matzen, Ørbækvej 15 • Mads Hansen, Strærupvej 9Mads Frederik Peder Sørensen, Nellemosevej 18 • Mads Louis Pedersen, Landø 1 • Marie Storm Nielsen, Skærendsvej 11Mark Bernhard Smith, Gåsemosen 7 • Signe Dyreborg Hansen, Snavevej 32 • Tone Marie Lawaetz Olesen, Helnæsvej 15Maria Skaarup Frieboe Olsen, Vandværksvej 86


gudstjenesterSønderby KirkeKærum KirkeJuni:Juni:3. trinitatis søndag. 9.00 (K) 3. trinitatis søndag. 10.30 (K)10. 1. søndag.e. trinitatis. 10.30 10. 1. søndag.e. trinitatis 9.0017. 2. s.e. trin. 9.00 (ULCH) 17. 2. s.e. trin. Ingen24. 3. s.e. trin. Ingen 24. 3. s.e. trin. 10.30Juli:1. 4. s.e. trin. 9.00 1. 4. s.e. trin. 10.308. 5. s.e. trin. Ingen 8. 5. s.e. trin. 9.00 (ULCH)15. 6. s.e. trin. 10.30 15. 6. s.e. trin. Ingen22. 7. s.e. trin. Ingen 22. 7. s.e. trin. 9.00 (ULCH)29. 8. s.e. trin. 9.00 (ULCH) 29. 8. s.e. trin. IngenJuli:August:August:5. 9. s.e. trin. 10.30 (K) 5. 9. s.e. trin. 9.00 (K)12. 10. s.e. trin. 9.00 12. 10. s.e. trin. 10.3019. 11. s.e. trin. 10.30 19. 11. s.e. trin. 9.0026. 12. s.e. trin. 17.00 26. 12. s.e. trin. 10.30Fungerende Sognepræst Lizette Harritsø holder sommerferie fra lørdag d. 21. Juli til og med mandag d. 31. Juli. I ferieperioden passesembedet af Ulla Charlotte Hansen, fungerende sognepræst i Helnæs og Dreslette sogne.(ULCH) Ulla Charlotte Hansen. (K) kaffe. Lizette Harritsø kan kontaktes på tlf. 64741068 eller på LHC@KM.DK9


,Konfirmeret i Sønderby kirkeStore Bededag den 4. maj kl. 10.00 - 2012Camilla Lagoni Kulavig, Ebberupvej 48, Ebberup • Christine Ribau Svensson, Ebberupvej 10, EbberupKaroline Beinta Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, Ebberup • Emma Nathalie Guldin Michaud, Ebberupvej 102, EbberupNadia Jordan Jensen, Hegnet 3, Ebberup • Alberte Jordan Svendsen, Bjørnemosevej 7, HagenskovCaroline Hothes Oksborg, Jasminvænget 15, Ebberup • Sif Nanna Christiansen, Østervang 6, AssensEmma Rostgaard Andersen, Ebberupvej 62, Ebberup • Cecilie Twisttmann Fisker Andersen, Ebberupvej 105, EbberupAnna Klingenberg, Prinsevej 55, Ebberup • Emma Gammelgaard Kristensen, Prinsevej 31, EbberupValdemar Thorsø Sørensen, Søvangen 39, Sønderby • Christian Daneland Nielsen, Lilletoftevej 3, Gamtofte • Philip Kjær Kistrup, Hegnet 13, Ebberup10,


Konfirmeret i Sønderby kirkeStore Bededag den 4. maj kl. 12.00 - 2012Michella Hovberg, Toftedalsvej 2, Ebberup • Andreas Pihl Jensen, Sportsvej 5, FlemløseNanna Jørgensen, Gudøgyden 10, Sønderby • Thais Andersen, Ebberupvej 70, EbberupCecilie Fro Dissing • Johan Mosbjerg MadsenCecilie Rasmussen, Snavevej 50, Snave • Josefine Lørup Brandt, Topshøj 2A, EbberupAndreas Magnus Lind Holst, Wittenbergvej 77, Ebberup • Mathias Frederik Jensen, Birkevænget 3, Ebberup11


Konfirmeret i Kærum kirkeSøndag den 6. maj kl.10.00 - 2012,René Hansen, Saltoftevej 30, Saltofte • Mette Madsen, Saltoftevej 22, SaltofteCarl Strønæs Steffensen, Egerupvej 3, Egerup • Sasha Knudsen, Odensevej 68, EgerupSofie Petersen, Jacob Gades vej25, Torø Huse • Simon Andersen, Højtoften 17, EbberupSarah Dorthea Krone Appel, Willemoesgade 101, Assens • Patrich Paw Nielsen, Prinsevej 18, AssensNicklas Mika Birkmar12


Sønderby / KærumBarselsvikar for Rikke GraffNu har jeg virket sombarselsvikar for Rikke Graff ien måneds tid. Mange af jer harjeg allerede hilst på, alligevel viljeg i det følgende fortælle lidtom mig selv. Den forudgåendemåned har været en månedmed godt gang i kirkelivet,først og fremmest pga. påsken,som blev rammen om min kirkelige ilddåb, men ogsåpga. konfirmationerne, som i skrivende stund nærmersig med hastige skridt.Fra en tidlig alder havde jeg en drøm om at blive præst.Faktisk var det min konfirmationspræst, der inspireredemig (gad vide om Rikke og jeg i fællesskab har haftsamme virkning på nogle af årets konfirmander?).Efter endt gymnasietid i Odense, hvor jeg er fødtog opvokset, flyttede jeg derfor til København for atforfølge drømmen. Det blev til 7 år med teologiskestudier, en tid jeg har nydt i fulde drag. Dertil kommeret halvt års pastoral uddannelse, ligeledes i København,som gerne skulle have gjort mig i stand til at varetageet embede i den danske folkekirke. Det håber jeg at I,og jeg, vil opleve at det har. Kristendommen og kirkener dét sted, der kan favne livets modsætninger og detsskelsættende begivenheder. Det er her vi går hen nårvi sørger og når vi glædes. Det er dette spændingsfelt,der efter min mening, gør kirken til et meningsfyldt ogfantastisk sted!Jeg har i nu 4 år været kæreste med Erling Hoff, som ernorsk og for nuværende bosat i Oslo. Han er ofte på13besøg og tager ved disse lejligheder gerne med i kirke.Jeg vil sige jer alle tak for den varme modtagelse jeg harfået i Sønderby og Kærum sogne. Jeg er allerede megetglad for at være sognepræst hos jer og ser frem til atvaretage embedet indtil Rikke Graff vender tilbage.Lizette Harritsøwww.helnæskultur.dkKIRKEKONCERTSingh & GoldsmidtLørdag d. 2. juni kl. 20.00I samarbejde med menighedsrådene i Sønderby,Kærum og Helnæs, er det med stor glædeat vi til årets kirkekoncert kan præsentere:Singh & Goldschmidt, to store musikalske virtuoser,som er udsprunget fra Middle EastPeace Orchestra. Kom og hør både ny ogklassisk musik, jødisk og arabisk musik.– rytmisk, melodiøst og forunderligt rørende.Vi vil efter koncerten føle os musisk forført oggå hjem med fred i sjælen.HUSK pladsbestilling på tlf. 61 73 45 40BuffetFor at fejre sæsonens første koncertkoncert, serverer vi en buffet førkoncerten på Præstegården kl. 17.30tilmelding før d. 14. maj på tlf. 61 73 45 40for 185,-


Høstgudstjenestei Dreslette kirkeSøndag den 16. septemberkl. 11.00Kirken er pyntet til høst.Efter gudstjenesten serveresder sandwich og øl/vand ikonfirmandstuen.Dreslette / HelnæsSognepræst på studieorlovfra 1. juni til 31. augustEfter 9 år i embedet har jeg i sommeren 2012 fåetbevilliget tre måneders studieorlov af Fyns stift.Emnet er: ”J.R. R Tolkiens syn på myter og eventyr ogGrundvigs historisk-poetiske anskuelse”. Forhåbentligbliver orloven `et pusterum` - med tid at læse, skriveforedrag og en artikel til Det danske C. S Lewis selskabsårsskrift. Inden jeg vender tilbage med fornyede kræfterd. 1. september.Sognepræst Anders Lundbeck RasmussenNy vikarpræst undersognepræstens studieorlovHøstgudstjenestei Helnæs kirkeSøndag den 16. september kl. 17.00Med efterfølgende spisningi forsamlingshuset.Kirken er værtSøndag den 3. juni 2012 indsættes pastor Ulla CharlotteHansen som fungerende sognepræst i Helnæs kirke kl.9.30 og i Dreslette kirke kl. 11.00.Ulla Charlotte Hansen er oprindeligt uddannet cand.rer.soc. og har bl.a. arbejdet på Arbejdsformidlingeni Odense i mange år. Ulla Charlotte blev cand. theol.fra Københavns Universitet i 2010 og siden ordinereti Odense Domkirke den 13.februar 2011. Derefter harhun virket som fungerendesognepræst i Fyens Stift,senest som vikar i Grindløse–Klinte-Nr. Sandager pastorat.Ulla Charlotte og hendesmand, Jens, bor sammenmed hunden Monty på enlandejendom i Vedtofte.14


Sønderby og Kærum:Sogneudflugt tilRingkøbingLørdag den 1. septemberDreslette og Helnæs:Årets Sogneudflugt16. juni 2012 til Vejle ÅdalVi mødes ved Dreslette Skole - bussen kører kl. 08.00”HVAD BUNKERENGEMTE"- EN TYSK SOLDAT FORTÆLLER…Succesrig særudstillingpå Ringkøbing MuseumBesøg i kirken, hvor Arne Haugen Sørensenhar malet altertavlen.Byvandring med vægter.Afgang fra Sønderby præstegård kl. .............. 8.00Forventet hjemkomst kl. ...............................19.30ALLE ER VELKOMNEPris: For deltagere fra Sønderbyog Kærum sogne kr...............................250.-For deltagere fra andre sogne kr. ......350.-Inkl.: Bus, 2x kaffe m. brød, 2 retters menu,entré og guideTilmelding se dagspressen medio august.Første stop er Tørskind Grusgrav hvor vi kanse Robert Jakobsens skulpturer. Vi drikker herformiddagskaffe inden vi fortsætter til Nørup Kirke,hvor sognepræst Heinrich Pedersen vil vise rundtog fortælle om denne smukke kirke i barok stil.Efterfølgende er det tid til frokostpausen, og vikører til Bindeballe Kro hvor de venter os.Eftermiddagen tilbringer vi på Engelsholm Højskole.Helle Blume Andresen fra Helnæs vil her fortælleog vise rundt på skolen hvor hun tidligere harværet forstander.Sidste stop er ved Ravning Broen, der stammer fraVikingetiden. Her serveres kaffe og kage inden vireturnerer til Dreslette.Vi håber rigtigt mange ønsker at deltage idenne tur der koster 250 kr. pr person.Tilmelding inden 1. juni til:Kirsten Ø. Rasmussen - tlf. 64771553 ellerVibeke B. Andersen - tlf. 6477109015


ADRESSE-LABEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!