Vejen til vækst

slf.dk
  • No tags were found...

Vejen til vækst

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg;Stadie 13-19, visuel effektvurdering i %Hvidmelet gåsefodFuglegræsLugtløs kamilleAgersennepFerskenpileurtSnerlepileurt0.25l CATCH½ tab Express+0.15lOxitril+0.02l DFFUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 4HanekroTotal Ukrudt0 20 40 60 80 100Vejen til vækst


Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg;Stadie 22-25, visuel effektvurdering i %Hvidmelet gåsefodFuglegræsAgersennep0.4l CATCHBurresnerre1 tab Express+0.3l Oxitril+0.025l DFFUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 5SnerlepileurtStorkenæb0 20 40 60 80 100Vejen til vækst


BlandingerUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 6• Ved mange stedmoder,ærenpris og tvetand tilsættesmin. 20 ml/ha DFF• Ved store hanekro tilsættesmin. 0,2 tbl. Ally ST.• Ved gul okseøje, lægejordrøgeller storkenæb øgesdoseringen til 0,4 l/ha• Pas på med Topik ogPrimera SuperVejen til vækst


Opfølgende behandlingerVintersæd• Starane XL• Blanding Ally + PrimusUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 7Vejen til vækst


Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 8Forebyggende tiltag – hvad er realistisk?• God etablering• Vårsæd• Udsæt såtid• Vinterbyg, vinterrug og triticale har størrekonkurrenceevne end hvede• Raps i sædskiftet inkl. Kerb• Urørt stub i så lang tid som mulig• Beskyt markkanterStor effekt,men mangebarrierer• Sprøjt forageren til sidst og større dyser i sprøjtespor• Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren• Pletter med meget ukrudt høstes til sidst• Rengør mejetærsker og halmpresserVejen til vækst


Anbefalinger græsukrudt ivintersædEnårigrapgræsAlm. RapgræsForholdsvis lav dosis Boxer efterårAtlantis forår øger renhed ved høst ogmindsker dermed frøproduktionMonitor eller Atlantis forår for kontrolUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 10VæselhaleFlyvehavreSædskifte med vårbyg og vinterrapsStomp tidlig efter såning efterfuldt afAtlantis 14 dage efterTopik tidlig forår i hvede ellers PrimeraSuperVejen til vækst


Anbefalinger græsukrudt ivintersædVindaksRajgræsBekæmpelse om efteråret sikrermerudbytte uanset niveau for indsatsFølg op forårAnvend primært Boxer efterår fulgt afHussar OD forårUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 11AgerrævehaleGold og BlødHejreLexus efterår kombineret med Topikforår er den mest effektive løsning.Monitor forår som splitsprøjtningVejen til vækst


Hvor og hvordan bruges forårskemi• Topik– Vælges hvis der skal bekæmpes Agerrævehaleog Flyvehavre– Bonus: Små Alm. Rapgræs og Rajgræs– Kræver blot vækst og frostfrit vejrUdskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 13• Atlantis– Vælges ved små Enårige Rapgræsser– Bonus: Agerrævehale, Rajgræs samt tokimbl.– Kræver >5 – 10 o C og god vækst, frostfrit,tørre planter samt 4-6 timers tørvejrVejen til vækst


Græsmidlernes godkendelsesområdeMiddel Hvede Rug Triticale VinterbygAbsolute 5 + + + +Atlantis WG + + + -Boxer + + + +Hussar OD + + + +Lexus + + + + (kun efterår)Monitor + - + -Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 16Primera + + + + (kun forår)Stomp P + + + +Topik + - - -Vejen til vækst

More magazines by this user
Similar magazines