Download bilag til slutrapporten - PDF - CFIR

cfir.dk

Download bilag til slutrapporten - PDF - CFIR

Kilde: Danmarks Statistik, RASU22Over halvdelen af respondenterne er ansat i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kunni pct. arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. Sammenligner vi de finansiellevirksomheder med it- eller rådgivningsvirksomhederne, viser det sig, at respondenterne i denfinansielle sektor typisk er ansat i relativt store virksomheder – 58 pct. af respondenterne arbejder ien virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun 28 pct. af respondenterne inden for it ellerrådgivning er ansat i en virksomhed med mere end 2000 medarbejdere.UddannelsesniveauerEn fjerdedel af alle respondenterne har en lang videregående uddannelse:Tabel 14: Fordeling på uddannelsesniveauerAntal Pct. Pct.(gyldig)Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve 69 8 8Gymnasial eksamen, HHX, HTX 175 20 20Erhvervsuddannelse 147 17 17Erhvervsakademiuddannelse/kort videregående uddannelse 171 19 20Bachelor eller professionsbachelor 59 7 7Lang videregående uddannelse 212 24 25Ph.d. 3 0 0Andet 21 2 2System missing 25 3Total 882 100Der er imidlertid forskel på uddannelsesniveauet i de to sektorer – især når det gælder andelen afrespondenter med en lang videregående uddannelse. I den finansielle sektor har respondenternetypisk en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse, mens 17 pct. afrespondenterne har en lang videregående uddannelse. Inden for it- eller rådgivning har 34 pct. afrespondenterne en lang videregående uddannelse.ArbejdsfunktionerKompetencebasen fordeler sig på mange forskellige arbejdsfunktionerTabel 15. Oversigt over kompetencebasen fordelt på arbejdsfunktioner11

More magazines by this user
Similar magazines