2 . kreds - Boligselskabernes Landsforening

blboligen.dk
  • No tags were found...

2 . kreds - Boligselskabernes Landsforening

Du kan nå det endnu!I denne pjece finder du en præsentation af de kandidater, der allerede pånuværende tidspunkt har ønsket at stille op til 2. kreds repræsentantskab.Men listen er langt fra lukket! Du kan stadig nå at være med!Du skal blot udfylde blanketten på bagsiden af pjecen og indsende den tildin boligorganisation eller lade dig opstille direkte på kredsvalgmødet.§Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter erpersoner som på kreds mødet er foreslået af det medlem afBL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem,som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse ikredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisationsrepræsentantskab. Det er end videre en betingelse forvalgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet ellerskriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforståetmed at modtage valg.BL’s vedtægter § 7 stk. 10Kandidatliste for 2. kreds 2010 3


Forslag til valg af kredsformandKarin ThomsenOpstiller for:Humlebæk BoligselskabTillidsposter:Formand for afdelingsbestyrelsen siden 1981Formand for organisationsbestyrelsen i HumlebækBoligselskab siden 2007Medlem af BL’s bestyrelsen siden 1996Boligpolitiske hjertesager:Videreudvikling af beboerdemokratiet ved forsøg mednye mødeformerMulighed for klimarigtige løsninger ved renoveringerog nybyggeriForbedring af vores image, vi er langt bedre end detøvrige samfund tror.Bor i Fredensborg Kommune4 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantLena AndersenOpstiller for:Boligselskabet NordsjællandTillidsposter:Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2005Formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken siden2002Medlem af BL’s repræsentantskab siden 2004Boligpolitiske hjertesager:Udvikling af beboerdemokratiet, med beboerne icentrumSamarbejde mellem boligorganisationerne ogkommunerneMålrettet arbejde ud fra overordnede visionerBor i Hillerød Kommune6 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantSteen BrandiOpstiller for:Frederikssund BoligselskabTillidsposter:Næstformand for organisationsbestyrelsen siden 1991Formand for afdelingsbestyrelsen i ”Bøgebakken”Medlem af KAB’s repræsentantskabMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Varetagelse af boligselskabernes interesser overforlovgivereUddannelse og kursusvirksomhedKommunikation, markedsføringBor i Frederikssund KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 7


Forslag til valg af kredsrepræsentantMarianne CarentiusOpstiller for:Boligselskabet af 1961 i GreveTillidsposter:Næstformand for afdelingsbestyrelsenMedlem af organisationsbestyrelsenMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Viden om hvad der ”rør” sig til gavn for beboerneSocial- og sundhedspolitikBor i Greve KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 9


Forslag til valg af kredsrepræsentantJohn EhrbahnOpstiller for:Furesø BoligselskabTillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsen siden 1985Formand for afdelingsbestyrelsen siden 1982Medlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Ingen vold eller bandekrige i den almene boligbevægelseRimelige huslejer og mere rådighed over vores boligerBedre forhold for vore børn, ældre og handicappet.Bor i Furesø Kommune10 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantJørgen FahlgrenOpstiller for:Vridsløselille AndelsboligforeningTillidsposter:Formand for afdelingsbestyrelsen i VridsløselilleAndelsboligforening, afd. 11 AskerødSuppleant i bestyrelsen for Vridsløselille AndelsboligforeningMedlem af repræsentantskabet i Hundige FjernvarmeværkBoligpolitiske hjertesager:BeboerdemokratiBoligsociale aktiviteterGhetto-problemerBor i Greve KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 11


Forslag til valg af kredsrepræsentantLeif B. GuldbergOpstiller for:Vridsløselille AndelsboligforeningBeskæftigelse:Forretningsfører for en større fond i København.Tillidsposter:Formand for afdelingsbestyrelsen i Grønningen – afd. 15Boligpolitiske hjertesager:Tryghed i boligområdet – Det er min holdning, at beboerneskal føle sig trygge, såvel i som uden for bebyggelsen.”Problemer” har vi naturligvis ikke undgået,men beboerne ved, at de har en handlekraftigafdelingsbestyrelseBeboerdemokrati – Det er vigtigt, at beboerne er medi mindre beslutningsprocesser, således at de ved, at dehar en afdelingsbestyrelse, der ikke tager beslutningerhen over hovedet på demRimelig husleje – Det gælder om at holde omkostningerneforsvarligt nede, således at beboerne ikke pludseligfår en kraftig huslejestigning. Bl.a. langtidsbudgettering,tilsynet med bebyggelsen og økonomiforståelseer vigtige elementer.Bor i Greve Kommune12 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantHelge HansenOpstiller for:Bo42Tillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsenMedlem af afdelingsbestyrelsen i afd. 2Medlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:BeboerdemokratiBoligrenoveringBeboerserviceBor i Bornholms KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 13


Forslag til valg af kredsrepræsentantPeder HansenOpstiller for:Espergærde AndelsboligforeningBeskæftigelse:Forretningsfører i Espergærde AndelsboligforeningBoligpolitiske hjertesager:ÅbenhedImageplejeGod ledelseBor i Tårnby Kommune14 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantChristian JensenOpstiller for:Hillerød almennyttige BoligselskabTillidsposter:KassererMedlem af organisationsbestyrelsenMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Tryghed i boligselskabetRimelig huslejeBor i Hillerød Kommune


Forslag til valg af kredsrepræsentantBo JørgensenOpstiller for:Boligselskabet SjællandBeskæftigelse:Direktør for Boligselskabet SjællandBoligpolitiske hjertesager:Boligsociale forhold er en væsentlig forudsætning fortrivsel i boligområderne. Forebyggelse med også håndteringenaf beboeruoverensstemmelser er en del heraf.Ikke en afdeling er ens og håndteringen af hver afdelingskal målrettes. Vi skal være rummelige, men ikkepå bekostning af andre. Vi skal gribe ind tidligt for atforebygge frem for at helbrede uden at påtage os offentligeeller politimæssige opgaver.Samarbejdet mellem boligselskab og beboerdemokratier vigtigt. Sammen skal vi sikre en tidssvarende boligmasse,som er attraktiv for nye beboere. Målet er enfornuftig husleje og en god kvalitet. Kvalitet koster,men det skal hænge sammen med en fornuftig husleje.Kvaliteten af drift og administration skal højnes medfokus på optimal drift af boligerne. Her er det vigtigtat fokusere på nytænkning og ressourcebevidsthed –både i kroner og ører, men også i vores forbrug afCO 2 , affald og øvrig miljøbelastning16 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantGrethe LeerbechOpstiller for:Helsingør BoligselskabTillidsposter:Medlem af forretningsudvalget på Vapnagaardsiden 1994Formand for Kultur- og sundhedsplanen påVapnagaardSidder i flere udvalgMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Integration og tryghed i boligområderneKlima- og miljø, nybygninger og renoveringerBeboerdemokratiBor i Helsingør KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 17


Forslag til valg af kredsrepræsentantJeppe MadsenOpstiller for:Helsingør BoligselskabTillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsenFormand for afdelingsbestyrelsen i afd. 36 - BjergegadeBoligpolitiske hjertesager:Opførelse af flere seniorboligerBedre økonomiske vilkår for nybyggeri og renoveringsopgaverBedre muligheder for socialt arbejde i problemramteafdelingerBor i Helsingør Kommune18 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantBent NielsenOpstiller for:Boligselskabet BirkeboTillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsenMedlem af bestyrelsen i Gl. Holte BoligselskabMedlem af bestyrelsen i Boligkontoret DanmarkMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Fortsat styrkelse af beboerdemokratietUdarbejdelse af helbredsplaner/tilstandsrapporterFlere penge til Landsbyggefonden – stop tyveriet afbeboernes egne pengeBor i Rudersdal KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 19


Forslag til valg af kredsrepræsentantUffe PetersenOpstiller for:Greve BoligselskabTillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsenValgt til beboerklagenævnetMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:BeboerdemokratiBeboernes råderetBor i Greve Kommune20 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantJacob Rasmus PoulsenOpstiller for:Solrød BoligselskabTillidsposter:Formand for organisationsbestyrelsen siden 1990Medlem af BL’s repræsentantskab siden 1990Formand for afdelingsbestyrelsen 1988 - 2004Boligpolitiske hjertesager:At udvikle kredsarbejdet med beboerne i centrum,med samlinger hvor beboerdemokraterne kan deltagei debatten om sikring af beboerdemokratiet og afdelingerneskompetencer.At styrke samarbejdet mellem boligorganisationerneog de lokale politikere om den nye styringsreform ikommunerne.At sikre en bæredygtig udvikling med energi- og ressourcebesparelser,samt udnyttelse af økologiske tiltagei boligorganisationerne og deres afdelinger.Bor i Solrød KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 21


Forslag til valg af kredsrepræsentantBente PuggaardOpstiller for:Greve BoligselskabTillidsposter:Medlem af organisationsbestyrelsenFormand for afdelingsbestyrelsenMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Beboernes trivselBor i Greve Kommune22 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantMogens RasmussenOpstiller for:Andelsboligforeningen Hørsholm KokkedalTillidsposter:Formand for afdelingsbestyrelsenNæstformand for organisationsbestyrelsenMedlem af bestyrelsen i Boligkontoret DanmarkMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Fri råderetBeboerdemokratiBor i Hørsholm KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 23


Forslag til valg af kredsrepræsentantLisbet RiisOpstiller for:Søllerød almene BoligselskabTillidsposter:Søllerød almene Boligselskab, formand fororganisationsbestyrelsenSøllerød Sociale Boligselskab, formand fororganisationsbestyrelsenGl. Holte Boligselskab, medlem af organisationsbesyrelsenBoligpolitiske hjertesager:BeboerdemokratiGrøn energi, bæredygtighedDe almene boligers imageBor i Rudersdal Kommune24 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantJens RoelshøjOpstiller for:Sydkystens BoligselskabTillidsposter:Medlem af afdelingsbestyrelsenMedlem af KAB’s Bygge- og teknikudvalgMedlem af KAB’s Bolig social udvalgBoligpolitiske hjertesager:BeboerdemokratiBoligsocialt arbejdeAlmene Boliger byggerierBor i Greve KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 25


Forslag til valg af kredsrepræsentantGerhard Bredo SimonsenOpstiller for:Villabyernes BoligselskabTillidsposter:Formand for socialdemokraterne i Solrød KommuneMedlem af repræsentantskabet i Villabyernes BoligselskabNæstformand i Villabyernes BoligselskabBoligpolitiske hjertesager:Plads til alle – fokus på integrationModernisering af boligmassenStyrke den demokratiske proces gennem styringsreformenBor i Solrød Kommune26 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantJesper Loose SmithOpstiller for:Boligselskabet NordsjællandBeskæftigelse:Direktør i Boligselskabet NordsjællandTillidsposter:Økonomichef i Boligselskabet AKB 2000 – 2005Har været ansat i den almene boligsektor siden 1984Boligpolitiske hjertesager:Arbejde på at forbedre og udvikle administrationen pådet almene boligområdeArbejde på at styrke det lokale samarbejde i kommunen,både mellem boligorganisationerne og medkommunerneUdvikling af beboerdemokratiet med beboerne icentrumBor i Hillerød KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 27


Forslag til valg af kredsrepræsentantAnnette SørensenOpstiller for:Boligselskabet SjællandTillidsposter:Formand for miljøudvalgetFormand for udlejningsudvalgetMedlem af BL’s repræsentantskabBoligpolitiske hjertesager:Trivsel, at bo og arbejde i almene boligerArbejder for at vores boliger i længden er billige at boi og fremtidssikredeTryghed i vores boliger, ssp og boligsociale forholdBor i Roskilde Kommune28 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Forslag til valg af kredsrepræsentantTina ThomsenOpstiller for:Humlebæk BoligselskabTillidsposter:Medlem af organisationsbestyrelsen i DOMEAFormand for afdelingsbestyrelsen i Stejlepladsen 2Bestyrelsesmedlem i yderligere 10 boligselskaber under DOMEABoligpolitiske hjertesager:Digitalt beboerdemokratiØget indsats i forhold til ressourcesvage lejere i kommune og boligselskabNye standarder for hvervning, fastholdelse og kompentenceudvikling afbeboerdemokraterBor i Fredensborg KommuneKandidatliste for 2. kreds 2010 29


Forslag til valg af kredsrepræsentantKlaus WedelboeOpstiller for:Espergærde AndelsboligforeningTillidsposter:Medlem af organisationsbestyrelsenFormand for afdelingsbestyrelsenBoligpolitiske hjertesager:Regler skal følgesAnsatte skal ikke være valgbareBor i Helsingør Kommune30 Kandidatliste for 2. kreds 2010


Kandidatliste for 2. kreds 2010 31


Opstilling til kredsvalget i 2. kreds✂Kandidatens navn:Opstillet af:(boligorganisationens navn)Valgt i boligorganisationen (kryds)Ansat i boligorganisationen (kryds)Egen bopælskommune:Bestyrelse/tillidsposter (max. 3)Boligpolitiske hjertesager (max.3)Sendes til:Boligselskabernes Landsforening, 2. kreds, Studiestræde 50,1554 København V, Telefon: 3376 2000, email: pb@bl.dk

More magazines by this user
Similar magazines