Venskab for konfirmander 3. red - fyensstift.dk

fyensstift.dk

Venskab for konfirmander 3. red - fyensstift.dk

S i d e 3CL- struktur ”quiz og byt” Tid: 3-4min: Hver konfirmand får en seddel.Konfirmander og præst gårundt blandt hinanden. Man finderen samtalepartner, stiller sitspørgsmål og får den andenssvar. Når begge har svaret, bytterde spørgsmål, rækker hånden ivejret for at vise, at de mangleren samtalepartner og finder herefteren ny samtalepartner. Beggesvarer, de bytter spørgsmål,rækker hånden i vejret og finderny samtalepartner.Klip hvert spørgsmål ud og delet ud til hver konfirmandGiv mig et klem/knus?Hvad adskiller en ven fra enman blot kender?Findes der noget, som er bedreend venskab? Hvis ja, hvad?Beskriv med få ord, hvad ordetvenskab betyderHvad er forskellen på en venog en, som man bare går i klassemed eller kender?Nævn tre andre ord eller slangudtrykfor venskabHvad kan få en til at blive vennermed en andenGiv et eksempel på, hvad venskaber, når det er bedstHold om mit venstre knæ ognævn to personer fra BibelenV e n s k a b e r o g k o n f i r m a n d e r o g

More magazines by this user
Similar magazines