Kulturforståelse i hverdagen - et kursus for ... - BLBoligen.dk

blboligen.dk

Kulturforståelse i hverdagen - et kursus for ... - BLBoligen.dk

21. september 2012Kulturforståelse i hverdagen - et kursus for boligsocialemedarbejdereSom boligsocial medarbejder arbejder du i et miljø med mange forskellige kulturer ogbeboergrupper herunder etniske minoritetsborgere, "gammeldanskere",førtidspensionister, unge og misbrugere mm. Det kræver, at du er i stand til at forstå ognavigere hensigtsmæssigt i kulturmødet, når du skal igangsætte samarbejder oginddrage beboerne i indsatsen.For at sikre du er bedst muligt klædt på til opgaven, udbyder Boligsocialnet i samarbejdemed Con3bute kurset "Kulturforståelse i hverdagen". Du går fra kurset med øgetkulturforståelse, bevidsthed om egne forforståelser og egen selvforståelse samt konkreteredskaber, der er møntet på interkulturel kommunikation.KompetenceprofilKurset vægter personlig udvikling højt. Gennem udarbejdelse af en interkulturelkompetenceprofil, som både kolleger, beboere og eventuelt ledere har mulighed for atudfylde, samt din egen vurdering af dine interkulturelle kompetencer, udformes en minihandleplan for det videre arbejde efter endt kursus.Profilen tager afsæt i den enkeltes adfærd og kurset bruges til at vende blikket indad ogherigennem sætte øget fokus på din rolle og handlemuligheder i en travl hverdag.Udfyldelse af kompetenceprofil3 uger forud for kurset fremsendes en kompetenceprofil som udvalgte kolleger, beboereog ledere skal udfylde. De skal score kursuspersonen på en skala fra 1-5 I forhold tiloplevelsen af kursistens adfærd på de valgte kompetencer. Materialet sendes til BL, somderefter sørger for at sende det ud til de rette personer i boligområderne og for atCon3bute har materialer retur en uge inden kursusstart.MålgruppeKurset er målrettet medarbejdere i boligsociale helhedsplaner og medarbejdere ikommuner, der dagligt er i kontakt med mange forskellige beboergrupper.Tid og stedKurset afholdes som et internatkursus mandag den 26. og tirsdag den 27. november2012.Starttidspunktet er torsdag kl. 10.00 og afslutning fredag kl. 16.00. Stedet er SinaturHotel Haraldskær i Vejle.dok-120918-93474.01 / 2


KursusindholdPå hjemmesiden kan du downloade det fulde program.TilmeldingTilmelding til kurset forgår ved at download tilmeldingsblanketten, som udfyldes ogsendes med e-mail til boligsocialnet@bl.dk.TilmeldingsfristenTilmeldingen skal være os i hænde senest den 25. oktober 2012, og tilmeldingen forgårefter "først til mølle" princippet, dvs. de først tilmeldte får pladserne. Der kan højstdeltage 25 personer på kurset.KursusprisBoligsocialnet giver tilskud til kurset, så prisen for hele kurset inklusiv overnatning,forplejning og materiale er 4000,- kr. pr. deltager.Hvis du har spørgsmål vedr. kurset er du velkommen til at kontakte undertegnede.Mvh. BoligsocialnetKristoffer Rønde Møller2 / 2

More magazines by this user
Similar magazines