Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... -

Afgørelser – Reg. nr.:Fredningen vedrører:DommeTaksationskommissionenNaturklagenævnetOverfredningsnævnetFredningsnævnetKendelserDeklarationer

 • Page 50 and 51: FREDNINGSNÆVNET>•,
 • Page 52 and 53:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIndholdsforteg

 • Page 54 and 55:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIISagsrejsernes r

 • Page 56 and 57:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIgødede - de

 • Page 58 and 59:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIi: EF fuglebesky

 • Page 60 and 61:

  Irede etablerede pyntegrøntskultur

 • Page 62 and 63:

  IIIIIIIINaturbeskyttelsesloven (§

 • Page 64 and 65:

  111II11I:IIIIII1III1II§ 1.3 Skov-/

 • Page 66 and 67:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIParkeringsareal

 • Page 68 and 69:

  IIIIIIIAlle fremtidige udvendige æ

 • Page 70 and 71:

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKlagevejledning

 • Page 72 and 73:

  III Bilag 2IUdpegningsgrundlag for

 • Page 74 and 75:

  IIIIIIIII ........IIIBilag 7.•s.-

 • Page 76 and 77:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 78 and 79:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 80 and 81:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 82 and 83:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 84 and 85:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 86 and 87:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 88 and 89:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 90 and 91:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 92 and 93:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Page 94 and 95:

  Side 2/26For det ved fredningen fas

 • Page 96 and 97:

  Side 4/26Løbenummer 16: Ejer Hans

 • Page 98 and 99:

  Side 6/26Fredningsnævnetserstatnin

 • Page 100 and 101:

  Side 8/26kumenteret aktuelle planer

 • Page 102 and 103:

  Side 10/26des i sit nuværende udse

 • Page 104 and 105:

  Side 12/26Løbenummer 35: Ejer Kjel

 • Page 106 and 107:

  Side 14/26For etablering af 36 m ny

 • Page 108 and 109:

  Side 16/26Løbenummer 50: Boet efte

 • Page 110 and 111:

  Side 18/26Ligeledes vil den forvent

 • Page 112 and 113:

  Side 20/26Løbenummer 59: Ejer Knud

 • Page 114 and 115:

  Side 22/26Løbenummer 3: Anna 1. Ve

 • Page 116 and 117:

  Side 24/26Løbenummer 56: Ingrid K

 • Page 118 and 119:

  Side 26/26Stk. 2. Klage indgives sk

 • Page 120 and 121:

  T OO' ..:..L:MIIIJømInIsterIetOdsh

 • Page 122 and 123:

  •Far'lik, 130værtninp:', futil',

 • Page 124 and 125:

  4202 -v AU G, 10S7Justitsministerie

 • Page 126 and 127:

  Ma'tr.nr.Bjert;ene dato forl!'aarev

 • Page 128 and 129:

  Mtr. nr., eJerlay, sogn:(i Københa

 • Page 130 and 131:

  ~';1$'\}\Kefr'-'f1.1 .5A-ov~ o}//~~

 • Page 132 and 133:

  Ma.tr. nr. B.i err,enel dato for Ej

 • Page 134 and 135:

  I bestyrelsen for Bjergenes Grundej

 • Page 136 and 137:

  •Rekvirent:BestiIIingsnr.: A: 830

 • Page 138 and 139:

  " .'.I I•Igodkendes af Sælg~ren.

 • Page 140 and 141:

  ,F ",-...Sælgerinde:•Til Vitterl

 • Page 142:

  KORT>

 • Page 148 and 149:

  •FredningsnævnetLodsejere, bruge

 • Page 150 and 151:

  • gere og øvrige rettighedshaver

 • Page 152 and 153:

  •Lb.nr. 75, v/CarlDerefter gjorde

 • Page 154 and 155:

  ••- 6 -ningsforening er indstil

 • Page 156 and 157:

  .... l 't-8 -pyntegrøntskulturer .

 • Page 158 and 159:

  [ forbindelse med anden sag besigti

 • Page 160 and 161:

  ~~- ,SCANNETFredningsnævnet for Ve

 • Page 162 and 163:

  •FredningsnævnetDragsholm kommun

 • Page 164 and 165:

  •FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLA

 • Page 166 and 167:

  ...Fredningsnævnet•ThomasGammelt

 • Page 168 and 169:

  Iii,er ogs.l beliggendei habitatomr

 • Page 170 and 171:

  Fredningsnævnetfor Vestsjælla~lWi

 • Page 172 and 173:

  "Klage indgives skriftligt til Fred

 • Page 174 and 175:

  eboelse vil kunne medføre en ret t

 • Page 176 and 177:

  UDSKRIFT AFFORHANDLINGSPROTOKOLLEN

 • Page 178 and 179:

  ~ gøreisen er meddelt den pågæld

 • Page 180 and 181:

  " De projekterede facadeændringer

 • Page 182 and 183:

  Q'Derpå flyttedes mødet til P-pla

 • Page 184 and 185:

  ." , ...Tilladelsen bortfalder såf

 • Page 186 and 187:

  til omgivelserne, men også i forho

 • Page 188 and 189:

  " ,UDSKRIFT AFFORHANDLINGSPROTOKOLL

 • Page 190 and 191:

  .hUDSKRIFT AFFORHANDLINGSPROTOKOLLE

 • Page 192 and 193:

  ejerforening. I fredningsbestemmels

 • Page 194 and 195:

  ·"Ad lb.ll. 53. Det blev anført,

 • Page 196 and 197:

  eksisterende beboelseshus med indre

 • Page 198 and 199:

  ..Fredningsnævnet for Vestsjællan

 • Page 200 and 201:

  R

 • Page 202 and 203:

  I "foreninger og organisationer. Kl

 • Page 204 and 205:

  2Alle fremtidige udvendige ændring

 • Page 206 and 207:

  4• Matr.nr. 24 g Bjergene: 11. no

 • Page 208 and 209:

  ,to6Naturklagenævnet finder ud fra

 • Page 210 and 211:

  yggeise og bevarelse af landskabets

 • Page 212 and 213:

  Fredningsnævnet for Vestsjællands

 • Page 214 and 215:

  · Fredningsnævnet for Vestsjælla

 • Page 216 and 217:

  ·'Som nærmere vilkår for ombygni

 • Page 218 and 219:

  ··~KOPI JflECiMtgtJ 32. DØUDSKRI

 • Page 220 and 221:

  Side 3/~Nævnet er derfor sindet at

 • Page 222 and 223:

  Side 2/'1.Danmarks Naturfredningsfo

 • Page 224:

  Side 211Nævnet tillader herefter i

 • Page 290 and 291:

  KOPINaturstyrelsen har den 23. sept

 • Page 292 and 293:

  KOPIGebyret tilbagebetales dog ikke

 • Page 294 and 295:

  KOPIOdsherred kommuneNatur og Milj

 • Page 296 and 297:

  KOPIIlægning af ”Velux frednings

 • Page 298 and 299:

  KOPIGebyret tilbagebetales dog ikke

 • Page 300 and 301:

  KOPIOdsherred kommuneNatur & Miljø

 • Page 302 and 303:

  KOPI11. På matr. nr. 4b og 4z Klin

 • Page 304 and 305:

  KOPITilladelsen må i henhold til n

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 ... - Naturstyrelsen
08029.00 t Afgørelser - Reg. nr.: 08029.00 - Naturstyrelsen
07928.00 Fredningen vedrører: Æbelø - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen