01.02 Bilag Idéhæfte for dagtilbud i Svendborg Kom…

mitsvendborg.dk

01.02 Bilag Idéhæfte for dagtilbud i Svendborg Kom…

Hvorfor et idéhæfteIdéhæftet er udarbejdet for at gøre arbejdet med mad og måltider i dagtilbud i Svendborg Kommune nemmere.Hæftet er tænkt som et idéhæfte og opslagsværk, der skal give støtte og inspiration til Svendborg Kommunesdagtilbud, så børn i pasning i Svendborg Kommune får en sund mad- og måltidskultur.Hæftet er udarbejdet for at støtte dialogen, og det kan bruges som udgangspunkt for lokale drøftelser og prioriteringeri de enkelte dagtilbud. Hæftet indeholder idéer til, hvordan man i dagtilbud kan arbejde med målenefra den overordnede mad- og måltidspolitik. Idéerne kan anvendes direkte eller give inspiration til selv at udvikleidéer, der er lokalt tilpassede.Det er vigtigt at sætte fokus på børns mad- og måltidskultur, fordi den mad og drikke, som børn spiser, har storbetydning for deres trivsel, energi, sundhed, humør og indlæring, både på kort og lang sigt. Børn og unge tilbringerhver dag mellem 40 og 60 procent af deres tid i de kommunale dagtilbud, og derfor er den mad- og måltidskultur,vi har i dagtilbuddene, sammen med familiernes egen mad- og måltidskultur, af stor betydning.Derfor er det vigtigt at støtte barnets sunde udvikling og medvirke til, at børn, der opholder sig i de kommunaleinstitutioner, får en sund og nærende mad og vokser op med en madkultur, der fremmer de sunde vaner på sigt.Idéhæftet er opdelt i afsnit der hver især uddyber, hvordan man i dagtilbud kan arbejde med de overordnedeprincipper og mål, som er formuleret i den overordnede mad- og måltidspolitik.Først er det tre afsnit, som beskriver, hvordan man kan arbejde med de tre mål, der er opstillet i Mad- og måltidspolitikken.Derefter et afsnit om det overordnede princip om, at råderummet er forældrenes. Desuden indeholderidéhæftet et afsnit der beskriver, hvordan man kan lave lokale politikker og handleplaner samt et afsnit medopskrifter, som skal give idéer til de sunde alternativer.Dette idéhæfte dækker dagtilbudsområdet. Der er ligeledes udarbejdet et idéhæfte for skole- og SFO-området.Find også inspiration til arbejdet med mad og måltider på de mange hjemmesider herunderaltomkost.dklegdigsund.dkmaksenhalvliter.dkfoedevarestyrelsen.dkfvm.dksaesonforgodsmag.dksmagensdag.dkmadklassen.dk6omdagen.dkVi håber, at I får glæde af hæftetForebyggelsessekretariatetSundhedsafdelingenSvendborg Kommune4

More magazines by this user
Similar magazines