01.02 Bilag Idéhæfte for dagtilbud i Svendborg Kom…

mitsvendborg.dk

01.02 Bilag Idéhæfte for dagtilbud i Svendborg Kom…

Afhængig af alder og modenhed er det vigtigt at hjælpebørnene med at spise, stimulere dem til at tygge ogspise selv. Sørge for at maden er til at samle op ogkomme i munden, at den passer til barnets udvikling ogat konsistensen ikke er så hård, at de bliver trætte af attygge, før de er mætte.Børn er også meget forskellige, når de spiser. Noglebørn er hurtige til at spise, andre tager sig god tid ogstuderer maden indgående, før de spiser den. Giv derforbørnene tid til at spise i deres eget tempo.Trygge rammer som en fast afslutning på måltidet kanvære med til at fuldende det rare måltid. Afslutningenkan være en bestemt sang eller rim, eller det kan væreuddeling af et stykke saftigt frisk frugt.At spise sammen bidrager til, at børneneoplever, at de tilhører et fællesskab med tætkontakt til de andre omkring bordet.7

More magazines by this user
Similar magazines