Implementering af telemedicin - Lev Vel

lvvl.dk

Implementering af telemedicin - Lev Vel

IMPLEMENTERINGAF ETTELEMEDICINSKPROJEKT- fra projekt til driftUNIVERSITY COLLEGESYDDANMARKUDVIKLING OGFORSKNING


Implementering af ettelemedicinsk projektINDLEDNINGDen danske pleje- og sundhedssektorhar igangsat en lang rækketelemedicinske projekter, menerfaringen viser, at mange af de godeidéer aldrig når længere end tilprojektfasen og meget få slipperigennem nåleøjet, når vi talerstorskala-implementering.Hvorfor er der så få telemedicinskeprojekter, der reelt bliver til drift pånationalt plan?Dette seminar prøver at finde svaretved at grave ned i projektet ’Sår i syd’og undersøge hvilke succeser ogudfordringer, det er stødt på fra dengode idé opstod på SygehusSønderjylland til i dag, hvor det er påvej til implementering i RegionSyddanmark og klar til at blive udrulletnationalt.Seminaret giver mulighed for debatundervejs.MÅLGRUPPELedere og ansvarlige i kommuner og påsygehuse samt tilknyttedemedarbejdere.PROGRAMkl. 10.00Velkomstved projektleder Jakob Bakke,Partnerskabet UNIK og lektor EllenSandahl Sørensen,University College Syddanmarkkl. 10.10Demonstration af telemedicinsksårdatabaseved overlæge Rolf Jelnes, SygehusSønderjyllandkl. 10.40Betydning af telemedicinsk sårbehandling(sårmonitorering) påSygehus Sønderjyllandherunder opgaveflytning fra sygehus tilkommune i forbindelse medtelemedicinsk sårmonitoreringved Rolf Jelneskl. 10.55Betydning af telemedicinsk sårbehandling(sårmonitorering) forAabenraa Kommunekl. 11.10Spørgsmålkl. 11.25Pause


kl. 11.40BorgerperspektivetFå muligheden for gennem patientensperspektiv at opleve, hvordantelemedicin fungerer i borgerens hjem.Hvilke fordele og ulemper er der?kl. 11.55Kvalitet i Sårbehandlingenved Rolf Jelneskl. 12.25Spørgsmålkl. 12.35Frokostkl. 13.35Region Syddanmarks strategi forimplementeringUdfordringer omkring implementeringved chefkonsulent Tove Lehrmann,Region Syddanmarkkl. 14.35Hvilken rolle vil Dansk Selskab forSårheling tage i forhold til nationalimplementering af sårmonitoreringved overlæge Eskild Henneberg, ViborgSygehus og formand for Dansk selskabfor sårheling.kl. 14.55Hvordan kan National Sundheds-IT(NSI) understøtte implementeringaf telemedicinske projekterved Ivan Lund Pedersen, NSIkl. 15.45Afslutningved Jakob Bakke og EllenSandahl Sørensenkl. 13.55Erfaringer fra telemedicinsksårprojekt mellem Århus Sygehusog Århus Kommuneved overlæge Karsten Fogh, ÅrhusSygehus og sygeplejefagligudviklingskonsulent Ingrid Lysholdt,Århus Kommunekl. 14.15Debat


TIDTorsdag 10. januar 2013, kl. 10.00 – 16.00STEDRoskilde Kongres- og IdrætscenterSal A2Møllehusvej 154000 RoskildeUNIVERSITYCOLLEGESYDDANMARKDegnevej 16DK-6705 Esbjerg Ø+45 7266 2000ucsyd.dkPRIS400 kr. + momsTILMELDINGTilmelding foregår til Partnerskabet UNIK,Syddansk Universitet via dettetilmeldingslinkhttp://webpay.sdu.dk/system/iatpd12Senest den 21. december 2012.Vi gør opmærksom på at tilmeldingener økonomisk bindende.YDERLIGEREOPLYSNINGER:UDVIKLING OGFORSKNINGLembckesvej 7DK-6100 Haderslev+45 7322 2400Ellen Sandahl Sørensen+45 7266 5259esso@ucsyd.dkDET NATIONALEPARTNERSKAB UNIKCampusvej 555230 Odense MJakob Bakke+45 24 66 74 27bakke@mmmi.sdu.dkLEV VELGribskovvej 42100 København ØSara Øllgaard+45 30 10 80 95sol@vhhr.dk

More magazines by this user
Similar magazines