Kend din kerneopgave – Innovation til hverdag - Personaleweb

personaleweb.dk

Kend din kerneopgave – Innovation til hverdag - Personaleweb

dagen. Det er med andre ord en bog til offentlige ledereog medarbejdere, der er mere optaget af effektog handling end af alle de flotte ord.Innovation til hverdag er ledelseInnovation er et djævelsk tillokkende begreb. Innovationlover nemlig, at vi både kan spare ressourcer ogøge kvaliteten.Ressourcebesparelsen består i, at vi kan finde andremåder at gøre tingene på, der koster mindre og/eller kan gøres med færre hænder. Kvalitetsforbedringenbestår i, at kvaliteten for den enkelte borgerbliver højere. Umiddelbart lyder det som en umulighed,men det er netop kernen i innovation: At vi brydermed det hidtidige forhold mellem ressourcer ogkvalitet.Den største udfordring, når der skal arbejdes medinnovation, er, at man ikke på forhånd kan vide, omnoget er innovativt. Innovation handler nemlig omeffekter – som nævnt: ressourcebesparelser og samtidigkvalitetsforbedring for borgeren. Effekter kanman naturligt nok først bedømme, efter at man hargjort en indsats. Derfor kan man faktisk ikke sige, atnu vil man skabe innovation. For det ved man først tilsidst. Det, man kan sige og gøre på forhånd, er atskabe forudsætninger for innovation.Forudsætninger for innovation skabes af ledere ogmedarbejdere i hverdagen. Det handler om, at man ihver eneste handling tager sit udgangspunkt i, hvorvidttingene med fordel kan gøres anderledes. Voresambition med denne bog er derfor at give konkreteindspark til, hvordan innovationsindsatsen kan flyttesind i hverdagen – som en tilgang til alt det, der findersted i driften og i de daglige opgaver i organisationerog institutioner i den offentlige sektor.Der er en Lone i os alle ⁄ 13www.GyldendalBusiness.dk

More magazines by this user
Similar magazines