CD-ROM Manual og installationsvejledning - Køb bogen på ...

www1.gyldendal.dk

CD-ROM Manual og installationsvejledning - Køb bogen på ...

Findes det søgte ord i en tabel, vises den aktuelletabel i billedoversigten og tabellens ikon fremhæves(se også Billedoversigten).Genvejstast til Søgefeltet: ALT+SGenvejstast til ”Søg i hele teksten”: ALT+TAccenter, særtegn og lignendeOrd, der indeholder tegn med accenter e.l., fx à, é, î,ö, ñ, kan søges, som om de ikke indeholdt accenter,mens det franske bogstav œ og det tyske bogstavß kan søges som hhv. ”oe” og ”ss”. Det betyder fx,at »señor« kan findes som »senor«, og »œil« som»oeil«. Der bliver ikke skelnet mellem store og småbogstaver. »EU« kan fx findes som »eu«.PersonnavneSøges der efter en person, indtastes først personensefternavn efterfulgt af komma‚ derefter indtastesfornavn(e). Eksempel: Constantin Hansen findesved at indtaste ”Hansen, Constantin”.JokertegnProgrammet understøtter søgninger med jokertegnsom * og ?. Der kan dog ikke benyttes jokertegn,hvis ”Søg i hele teksten” er krydset af.Spørgsmålstegnet repræsenterer ét vilkårligt tegn,mens * repræsenterer en vilkårlig sekvens af tegn:· »abe*« giver alle ord, der starter med »abe«· »*kat« giver alle ord, der ender »kat«· »a?t*e« giver bl.a. »aftage«, »aftale« og »antage«· »u*lig« giver alle ord, der starter med »u« ogslutter med »lig«· »???« giver alle ord tre bogstaverI forbindelse med jokersøgninger opdateres ordlistenførst, når man trykker RETUR.124951_manual 12 17/08/04, 14:12:29

More magazines by this user
Similar magazines