Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

dors.dk

Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

Dansk Økonomi efterår 2006KAPITEL IKONJUNKTURVURDERINGI.1 IndledningUsædvanlig højefterspørgsel …… men ventilernevirker endnuDen usædvanligt høje vækst i efterspørgslen er fortsat iførste halvår af 2006, og der er udsigt til bredt funderetvækst i efterspørgslen også i de kommende år. Ledighedener det seneste 1½ år faldet med over 60.000 personer, menpresset på arbejdsmarkedet har endnu ikke givet sig udslag ikraftigt stigende lønninger. Beskæftigelsen er steget, hvilketmuliggør øget dansk produktion, men hovedparten af stigningeni efterspørgselsvæksten tilfredsstilles med øgetimport. BNP-væksten tegner til at blive mindst lige så høj iår som sidste år, jf. figur I.1. I de kommende år ventesvæksten at aftage, især som følge af begrænsninger påudbudssiden.Figur I.1 Bidrag til BNP-vækstPct.point9630-3-6BNPEksportIndenlandsk efterspørgselImport-9Anm.:Kilde:1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008Overgang til prognoseperiode er markeret med lodret streg.Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databankog egne beregninger.Kapitlet er færdigredigeret den 20. november 2006.17

More magazines by this user
Similar magazines