Referat af bestyrelsesmøde den 24. april. Møde tidspunkt kl. 19.00 ...

hjerneskadeforeningen.dk
  • No tags were found...

Referat af bestyrelsesmøde den 24. april. Møde tidspunkt kl. 19.00 ...

Referat af bestyrelsesmøde den 24. april.Møde tidspunkt kl. 19.00.Mødet afholdes Lyshøjgårdsvej 43, 2500 ValbyDeltagere:Asbjørn Rasmussen, Lene juul, Søren Kirketerp, Ester Karupog Ole Jeppsson.Afbud:Lars Klarskov, Holger Nielsen og John Siber1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts.Referatet blev godkendt. Det blev besluttet at vi styrker referatskrivningenved fremover at diktere de enkelte punkter til referenten efterfremlæggelsen.2. Meddelelser fra bestyrelsen.Lokalforeningens bestyrelsesformand har fået fremsendt informationsmaterialevedrørende kursustilbud fra Dansk oplysningsforbund. Det blev besluttet atsige ¨nej tak¨, idet der afholdes adskillige kurser i vore lokaler.Ansøgning om Rehab-legat.Foreningen har modtaget ansøgning om rehab-legat, det besluttedes atanbefale ansøgningen og videresende den til hovedkontoret.3. Hospitaler.Der blev aftalt vagter på de respektive hospitaler.Ole meddelte at han endnu ikke har fået svar fra Bispebjerg og Rigshospitalet.4. Repræsentantskabsmøde i Horsens 20. og 21. april.Alle tilmeldte ser frem til arrangementet.Asbjørn og Ole tager toget, medens Søren, Ester og Lars køre med Lene.Lokalformand: Asbjørn Rasmussen, Dronningborgvej 55, 2770 Kastrup,Mobil: 22 63 58 18, E-mail: asbjoernalice@tiscali.dk1


5. Besøg fra Uganda.Den 24. april får vi besøg fra Uganda. Programmet og middagenblev gennemgået og er på plads6. Nyhedsbrev.Vi vil evt. arrangere et besøg på Carlsberg museet. Lene skriver omarrangementet i Nyhedsbrevet7. Kommende bestyrelsesmøde:Onsdag den 23. maj8. Eventuelt.Ingen oplæg.Ole JeppssonLokalformand: Asbjørn Rasmussen, Dronningborgvej 55, 2770 Kastrup,Mobil: 22 63 58 18, E-mail: asbjoernalice@tiscali.dk2

More magazines by this user
Similar magazines