Brosjyre - visitBergen

visitbergen.com

Brosjyre - visitBergen

BM folder 2010:BM folder.qxp 19.03.10 10.44 Page 1B E R G E N M U S E U MU n i v e r s i t e t e t i B e r g e nÅpningstidertirs-fre 10-15lør-søn 11-16Sommertider -1/6-31/8:tirs-fre 10-16lør-søn 11-16Stengt allemandagerOpening HoursTue-Fri 10-15Sat-Sun 11-16Summer -June 1-august 31:Tue-Fri 10-16Sat-Sun 11-16Closed everymondayBilletterInngangspenger:kr. 40,-Pensjonister halv prisBarn/studenter gratisMusehagen (gratis) er åpenhver dag kl. 08.30-22.00.Veksthuset (gratis) er åpentman-fre kl. 10.00-12.00 og kl.13.00-14.30Omvising for skoleklasser etter avtaleTilgang for funksjonshemmeteTicketsEntrance fee: NOK 40,-Senior citizens half priceChildren/students freeThe Museum Garden (free) isopen every day 08.30-22.00The Green House (free) is openMon-Fri 10.00-12.00 and13.00-14.30Guided tours for school classes byappointment. Access for disableduib.no/bergenmuseumDe naturhistoriske samlinger Musèplass 3, 5007 Bergen • Tlf (+47) 55 58 29 20 • Faks: (+47) 55 58 96 77 • Musèhagen • De kulturhistoriske samlinger Haakon Sheteligs plass 10, 5007 Bergen • Tlf (+47) 55 58 31 40 • Faks: (+47) 55 58 96 56 post@bm.uib.no


BM folder 2010:BM folder.qxp 19.03.10 10.44 Page 2Bergen Museumrenoverer fram motWe are renovatingARKEOLOGI – ANTROPOLOGIKUNST OG KULTURHISTORIEZOOLOGI – BOTANIKK – GEOLOGIARCHAEOLOGY – ANTHROPOLOGYART AND CULTURAL HISTORYZOOLOGY – BOTANY – GEOLOGYDe naturhistoriske samlinger - The Natural HistoryCollections - De kulturhistoriske samlinger - TheCultural History Collections - Muséhagen - The MuseumGardenTrykk: Symbolon.no - Form: Dragefjellet.no. Foto. Svein SkareVi renoverer Bergen MuseumDe naturhistoriske samlinger er stengt fra 1. april til1.oktober 2010.The Natural History Collections are closed from 1 April to1 October 2010.De kulturhistoriske samlinger er åpne alle dagerunntatt mandag.The Natural History Collections are open everydayexcept Mondays.Bergen Museum og De naturhistoriske samlinger vilde neste årene gjennomgå omfattende ombyggingerog restaurering som også vil berøre publikum.Renoveringen er en del av Museumsprosjekt 2014 somomfatter:n Utvendig oppussing og sikring av tak, vinduer og fasaden Restaurering av de unike hvalskjelettene i Hvalsalenn Ombygging og restaurering av arealer innvendign Planlegging og bygging av nye utstillinger og fasilitetern Flytting av magasiner for vitenskapelige materialeDet ytre restauringsarbeidet er første del av Museumsprosjekt2014 som skal rehabilitere den vakre bygningen på Muséplass ogtilby nye utstillinger og moderne formidlingsfasiliteter.De kulturhistoriske samlingene omfattes ikke av renoveringsarbeidet.De arkeologiske, antropologiske og kunst- og kulturhistoriskeutstillingene vil være åpne for publikum som normalt. Muséhagener også åpen alle dager.To unike samlingerEn praktfull hageBergen Museum er en del av Universitetet i Bergen og har en avNorges største samlinger av kultur- og naturhistoriske gjenstander.Museet ble grunnlagt i 1825 av stortingspresident Wilhelm FrimannKoren Christie. Bergen Museum har to samlings-avdelinger, Denaturhistoriske samlinger og De kulturhistoriskesamlinger. Museet er lokalisertsentralt i Bergen, i hjertetav universitetsområdeti tobygninger fra henholdsvis1865 og 1927, omkransetav en praktfull hage. Bergen Museumhar utstilt samlinger av så ulike objektersom massive hvalskjelett, vakre smykkerfra vikingtiden, unik kirkekunst, etnografisk materialefra hele verden, dessuten unike arkeologiske, botaniske,geologiske og zoologiske samlinger fra inn- og utland.Two Unique CollectionsA Gorgeous GardenThe Museum is part of the University of Bergen, and housesone of Norway’s largest collections of cultural and natural historyobjects. The Museum was founded in 1825 by Wilhelm F.K. Christie. Today, the Museum has two departments, TheNatural History Collections and The Cultural HistoryCollections. The Museum is located in the heart of theUniversity's main campus area, in two buildings from 1865 and1927 respectively - surrounded by a splendid garden. TheMuseum has exhibits of such variation as massive whale skeletons,beautiful Viking Age jewellery, unique church art, andethnographical material from all over the world. Inaddition, a large number of other exquisitearchaeological, botanical, geological,and zoological objects from bothNorway and abroad, are on display.• VIKING AGE • EGYPT• THE WHALE HALL• EXOTIC MAMMALS• CHURCH ARTBERGENMUSEUMDe naturhistoriske samlinger er stengt fra 1.4 – 1.10. 2010The Natural History Collections are closed from 1.4 to 1.10. 2010

More magazines by this user
Similar magazines