Udbud-erhvervsuddann.. - Optagelse.dk

optagelse.dk

Udbud-erhvervsuddann.. - Optagelse.dk

Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008ErhvervsuddannelserneVejledning til oprettelse af udbudDenne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for så vidt angår oprettelse af udbud aferhvervsuddannelser.Vejledningen er andet udkast og forslag til forbedringer modtages gerne.Kontaktpersoner i Undervisningsministeriet er:Erik Møller HansenJakob Schmidtemh@uvm.dkJakob.Schmidt@uvm.dk33925761 33955314Har du brug for hjælp til brugen er denne side stedet at starte:http://www.optagelse.dk/vejledninger/faq/index.htmlProblemer med rettigheder tilknyttet medarbejderHvis man lander på administrationssiden efter logi, skyldes det at man ikke har fået tilknyttet rettighedersom ”opretter”.Under administration vælges ”se medarbejder oversigt”.Herefter filtreres på enten institutionsnavn eller nummer for at finde listen over medarbejdere.Derefter vælges den ønskede bruger, og man får herefter vist hvilke rettigheder vedkommende har.Hvis boksene ”opretter” og ”modtager” er tomme skal der sættes et flueben i dem for at institutionenkan oprette udbud og modtage ansøgninger.Forsiden ved login


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008Efter login kommer du til denne side.Her er der mulighed for at se nyheder og oplysninger fra institutionsregistret om din institution. Og detilknyttede afdelinger. Nyhederne vil senere blive målrettet den del af sitet man står i.Under ”Gå til” i den sorte bjælke kan du komme til administrationsmodulet, hvor bruger administratorenkan oprette brugere og tildele rettigheder, og hvor du kan redigerer oplysninger om dig selv. Derfindes en speciel vejledning om brugen af administrationsmodulet..


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008Ved klik på udbudsoplysninger kommer følgende side, der viser der eksisterende udbud på institutionen.Skal der foretages handlinger skal der trykke på en af de grønne uddannelses typer.Ved klik på ”Erhvervsuddannelser”, kommer følgende billed::Filtrering: Her kan vælges institution, status på udbuddet og tilstand, indgang og uddannelse for atfiltrere uddannelsesinstitutionens udbud af erhvervsuddannelser.Liste: Her sorteres de uddannelser der fremkommer ved filtreringen. Se eksempler:


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008Ved at vælge ”Tilføj erhvervsudbud” kommer følgende skærmbillede:


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008I optagelse.dk er der en binding mellem indgang og uddannelse. Derfor skal der i særlige situationerforetages en speciel markering af udbuddet, der er følgende situationer:1. Det hyppigst forekommende er at udbuddet omfatter såvel indgangen som uddannelsen ogdermed også et eller flere specialer. Her skal vælges indgang, uddannelse og de af specialerneder udbydes.2. Det kan forekomme at en institution kun udbyder indgangen og ingen af de tilknyttede uddannelser.Her skal vælges indgang men ikke nogen uddannelse. Udbuddet vil så overfor ansøgerenblive beskrevet som ”Kun indgangen udbydes”.3. Der kan forekomme tilfælde, hvor der til indgangen er knyttet begrænsninger fx at de tidligereLandbrugsskoler kun må optagere ansøgere der stiler mod landbrugsuddannelsen. Her skal vælgesindgang og der dertil knyttede relevante begrænsning.4. Det kan også forekomme, at udbuddet alene omfatter en uddannelse men ikke den tilhørendeindgang. Her skal vælges at fjerne fluebenet i boksen ”Indgangen udbydes”. I disse tilfælde viludbuddet blive vist for ansøgeren med den bemærkning og det vil betyde at man ved at amnskal starte på en anden skole hvis man vil have uddannelsen der.5. Endelig kan der være tilfælde, hvor der er knyttet begrænsninger til både indgangen og uddannelsenog dette skal i så fald markeres.Når indgang og uddannelse er valgt, kan det angives hvilke specialer der udbydes.


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008Institutionsoplysninger:De tre sidste dropdownlister viser hvem der redigerer udbuddet. Det kan enten være hovedinstitutioneneller afdelingen, og fastsættes internt. Hvilken institution der udbyder Indgangen/uddannelsen, ohvor ansøgningen sendes til.


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008Hvis man vælger ”Benyt” alternativ, vil man kunne søge i institutionsregistret.,Til sidst vælges ”gem”, og udbuddet er oprettet.Ønsker man at redigere det nyoprettede udbud skal man klikke på indgangen, der er understreget. Så SåSå længe status er under redigering er det muligt at ændre i udbuddet.


Optagelse.dkOnsdag den 19. november 2008På listen ses udbuddet nu som ovenfor. Når udbuddet er oprettet er tilstanden, yderst til højre, underredigering. Når alle udbud er oprettet kan de overføres til Undervisningsministeriet ved at sætte et fluebeni kassen øverst under Liste.Når udbuddet er overført vil det være i ”Tilstand” ”Klar til godkendelse” Udbuddet vil herefter blivegodkendt til offentliggørelse eller forkastet. I sidste tilfælde vil det igen kunne redigeres af institutionen.Tjek om der er knytte en note til ”forkast” handlingen.

More magazines by this user
Similar magazines