Wibe kabelstiger - engineering site - Schneider Electric

engineering.schneider.electric.dk

Wibe kabelstiger - engineering site - Schneider Electric

Wibe KabelstigerSortiment 4Overfladebehandling 4Vælg kabelstige 7KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPV Teknisk information 11Oversigt KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP 18Oversigt KHZV, KHZPV 20Opsætning 22Konsoller og bæringer 23Fælles tilbehør 26Loftmontage 50Samlinger, afgreninger og andet tilbehør 41Dåseplader, montageplader og skilleplader 45Samlinger og afgreninger KHZV, KHZPV 49Kabelruller 51Låg 52Bærelinesystem 54Skruesæt 56Anvendelse og montering 58Produkterne og de tekniske data kan ændres underbrochurens levetid.©1999, THORSMAN-WIBE A/SKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 3


SortimentBaggrundSortimentet af Wibe kabelstiger er et komplet systemtil fremføring af elektriske kabler, ledninger, datakablerosv. Det indeholder fem typer stiger til forskelligebelastningskrav og et bredt udbud af tilbehør.Stigerne er ligeledes tilgængelige med forskelligeoverfladebehandlinger, til flere typer miljøer.Systemet kan bruges overalt. Der er letvægts, æstetiskekorrekte stiger til kontorer og forretninger ogtunge stiger til aggressive miljøer, begge dele økonomiskoptimale.Hele sortimentet kan leveres op til klasse M4.KabelstigerAlle fem typer kabelstiger har hexogonale profiler.Dette profil er let at håndtere og har ingen smudssamlendekanter. KHZ og KHZV stigerne har ovaletrin der er svejset fast gennem begge sider af hverenkelt profil. Dette gør stigerne utroligt stabile. Deovale trin sikrer en stor kontaktflade for kablerne somgøres fast med kabelklemmer eller -tråd.KHZSP og KHZP stigerne har flade trin der giveren stor kontaktflade for kablerne, med perforering fornemmere fastgørelse med strips eller kabelbindere.KHZPV og KHZV er forsynet med en ekstra vangeog samles med skue og møtrik i den påsvejsede samlepladei enderne, hvilket gør dem i stand til at klaremeget store afstande mellem konsollerne.BefæstigelsessortimentSortimentet af befæstigelse og tilbehør er bredt ogtestet for at sikre hurtig og sikker installation.Alle skruesæt har gennemgået tests og er selvlåsende.Konsollerne fastgøres til ankerskinner og vertikaleformstykker med T-bolte. En lille gummimembranholder skruen på plads under installationen, for atreducere installationstiden. Profilerne på stigerne ermeget nemme at tilskære på pladsen. Det brede tilbehørsprogramgør, at alle vinkler er nemme at monterei. 90° hjørner, T- og X-afgreninger laver nemmekabelvenlige vinkler.Det faktum at samtlige typer stigers profiler, erfremstillet af hexogonale profiler, betyder at næstenalle formstykker og tilbehør er fælles. Dette gør håndteringog lagerføring mere overskuelig igennem enbyggeproces.KabelseparationSkilleplade og telerende opdeler kabelstigen i detønskede antal rum, således at tele, data og el-kablerkan holdes adskilte fra hinanden, på den sammestige.AnkerskinneWibe ankerskinne muliggør installation af el-tavlerog specielt tilbehør. Ankerskinne, konsoller, samlestykker,skruesæt, pendler og formstykker, alt tilbehøreter der, de eneste begrænsninger er fantasien.OverfladebehandlingWibe i Mora har et af de mest moderne galvaniseringsanlægi Skandinavien. Pulverlakeringen foregårpå et af Sveriges mest avancerede lakeringsapparater.Vi er derfor i stand til at tilbyde den overfladebehandlingder stilles krav om, i en hvilken som helstfarve.For-galvaniseringWibe KHZSP er fremstillet af for-galvaniseredeBS EN 10143 stålplader (19mm). Overfladen vil„selv-hele“ ved overskæring eller hulning, undernormale omstændigheder og systemet vil bevare singode korrosionsbestandighed. Wibe KHZSP er beregnettil installation i tørre miljøer som kontorer, forretninger,hospitaler osv.VarmgalvaniseringWibe KHZ, KHZP og KHZV og tilbehør for disse ervarmgalvaniseret som standard iht.:Svensk standard SS-EN ISO 1461Britisk standard BS 729Norsk standard NS 1970International standard ISO 1459, 1461Tysk standard DIN 50 975Varmgalvanisering er at nedsænke stålkomponenteri flydende zink for at lave en overflade af jern/zink legering og ren zink. Produkterne bliver dervedforsynet med en utrolig god korrosionsbeskyttelse tilde fleste miljøer.Fordelene ved varmgalvanisering er følgende:• Lav start- og vedligeholdelsesomkostning• Længere levetid• Ensartet overfladebehandling også på overfladerder er svært tilgængelige• Ensartet tykkelse på overfladebehandlingen, ogsåpå skarpe kanter og hjørner• Høj bestandighed mod mekanisk slid. Reparationaf galvaniseringen er sjældent nødvendig• Zinken giver stålet katodisk beskyttelse imod rusto.lign. ved ridser og andre skader• Simpel, sikker kontrol af korrosionbeskyttelsenVarmgalvanisering er en meget effektiv måde atkorrosionsbeskytte i miljøer med en pH-værdi mellem6 og 13. I surt miljø med en pH-værdi under 6 og ialkaliske miljøer med en pH-værdi over 13, nedbrydeszinklaget relativt hurtigt, hvorfor der bør benyttesstiger der er rustfrie eller zinkpoxbehandlet.OpløsningshastighedHCINaOH0 2 4 6 8 10 12 14 pHOpløsningshastigheden afhænger af pH-værdien af ren zink idestilleret ilt-mættet vand, hvor pH-værdien justeres til forskelligeværdier med HCL eller NaOH.N.B. Kurven er kun gældende for de angivne forhold ogviser kun modtageligheden for korrosion uden hensyntagen tiltiden.4 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


ZinkpoxZinkpox-metoden indebærer, at zinkoverfladen belæggesmed et homogent epoxylag.Epoxy er den plastfarve, som er mest resistentimod de fleste kemikalier. Zinklaget direkte på ståletforhindrer at der dannes underrust, der nedbryderfarvelaget. Zinklaget nedbrydes kun gennem tæring iatmosfæren. Først når farven tæres bort, angribeszinken. Derudover går der en tid inden stålet angribes.Levetiden mere end fordobles i forhold til envarmgalvaniseret overflade.Udover at give en utrolig god beskyttelse imodkorrosion, kan zinkpoxlaget lakeres i en hvilken somhelst farve, så det kan matche det øvrige miljø.Perfekt resultatEn god og nøjagtig forbehandling af det forzinkedeprodukt giver basis for den perfekte vedhæftning.Produkterne gennemgår en fem-trins proces beståendeaf affedtning, skylning, zinkfosfatering, skylningog passivering. Direkte efter forbehandlingen udførespulverlakeringen med en elektronisk styretrobot, som sikrer at alt er perfekt behandlet. Denafsluttende behandling foregår i en 19-sektionerstunnelovn. Hver sektion har trinløs temperaturstyringder giver en perfekt hærdningskurve. Produkterneforbliver urørt af mennesker igennem hele processen.Al materialehåndtering sker med en elektroniskstyret 335 meter lang „power and free conveyor“. Etperfekt resultat der gør overfladen slag- og ridsefast.Kvalitet - Epoxy(Epoxy har en utrolig høj kemikalieresistens)Zink (min. 60 mm)Epoxy (min. 70 mm)Glans (ISO 2831) 80-90%Pendelhårdhed (ISO 1519) 6 mmGittersnit (ISO 2409)Erichsen-test (ISO 1520) 8 mmGennemføring i brandvægVed gennemføring i brandklassificeret væg skalkabelstigerne skæres over umiddelbart før og eftervæggennemføringen.KorrosionsklasserTabell 1:23aKorrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempelInstallation af kabler på stigerInstallationen af kabelstiger er ikke omfattet af noglelovkrav. Imidlertid er der en omfattende installationsvejledningi dette katalog, der viser maximum og denrekommenderede belastning.Ethvert føringssystem der understøttes af konsollermed intervaller, vil nedbøje imellem konsollerne. Derer i dette katalog grafer der viser nedbøjningen vedforskellige belastninger for forskellige konsolafstande.KorrosionsklasseMiljøkorrosivitetEksempel på typiske miljøer i den tempererede klimazoneRekommenderetoverfladebehandlingUdendørs Indendørs Wibe betegnelserC1 Meget lav – Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig Blankkromateretluftforurening. F.eks. kontor, forretning,Fzbskoler og hoteller.C2 Lav Områder med lav luftforurening. Ikke opvarmede rum med vekslende temperatur SendzimirforzinketLandlige områder. og fugtighed. Lav frekvens af luftkondenseringen Fzsog lav luftforurening, f.eks. sportshaller og Z 275lagerlokaler. iht. SS-EN 10142C3 Moderat Områder med lav mængde salt Rum med moderat luftfugtighed og Varmforzinkningeller moderat mængde luftforu- moderat luftforurening fra produktion, efter fremstillingrening. Byområder og lette f.eks. bryggerier, mejerier og vaskerier. Fzvindustriområder. Områder med Iht. SS-EN ISO 1461moderat indflydelse fra havog kyst.C4 Høj Områder med moderat mængde Rum med høj fugtighed og en stor Zinkpox efter fremst.salt eller moderatee mængder mængde luftforurening fra produktion, Fzvluftfourening. f.eks. kemisk industri, svømmehaller, Iht. SS-EN ISO 1461industri- og kystområder.+ evt. EpoxylakC5-1 Meget høj Industrielle områder med høj Rum med næsten permanent fugtkondensation og Zinkpoxluftfugtighed og aggressiv en stor mængde luftforurening. Fzv + Epoxylakatmosfære.C5-2 Meget høj Kyst- og offshore-områder med Rum med næsten permanent fugtkondensation Rustfri SS 2333 RF(marine) store mængder salt. og en stor mængde luftforurening. Syrefast SS 2343 SFKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 5


ReferenceprojekterWibe kabelstiger er installeret mange steder rundt om i verden. Stigerne er markedsførende i Skandinavien.Stigerne er opsat i mange forskellige miljøer fra kontorer og forretninger til krævende miljøer. Den nøjesammensatte produktpalette tilbyder stor valgfrihed og gør Thorsman-Wibe stigerne til den bedste løsning.Junkers Industrier A/S, KøgeVestforbrænding6 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


KabelstigerKHZSP - KHZSPZ KHZPS KHZ KHZP KHZV KHZPVLængde 4–6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 mBredde 150–600 mm 150–1000 mm 150–600 mm 150–1000 mm 200–600 mm 200–1000 mmOverfladebehandlingFor-galvaniseringVarmgalvaniseringZinkpoxRustfriBelastningskemaf1f2LL=længde mMaximum belastning i kg pr. meter / nedbøjning i mm f21,5 150/2,5 150/2 150/2 150/22 130/6 150/5 150/5 150/52,5 80/8 110/10 110/10 110/103 55/7,5 80/15 80/15 80/153,5 40/6,5 55/18 55/18 55/184 30/20 35/20 35/20 35/20 150/10 150/105 110/20 110/206 80/30 80/307 60/40 60/408 50/60 50/609 35/70 35/70KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 7


Vælg kabelstigeKHZSP og KHZSPZKHZPSBeskrivelseKabelføring i kontorer, skoler, hospitaler og let industrimed krav om:• Belastning – nem håndtering• Overfladebehandling:KHZSP miljøklasse max. C2, sendzimir galv.KHZSPZ miljøklasse max. C3, varmgalvaniseretFordele• Fælles tilbehør med KHZP og KHZ• Perforerede trin til let fastgørelse af kabler• 4 m længder giver nem håndtering• Letvægt - giver hurtig installationBeskrivelseKabelføring i industri og bygninger med krav om:• Belastning• Torsionsstyrke (vridningsstyrke)• Punktbelastning• Overfladebehandling (miljøklasse max. C2),sendzimir galv.Fordele• Fælles tilbehør med KHZP og KHZSP• Perforerede trin til let fastgørelse af kabler• 6 m længder giver hurtig og nem installation• Trinene er fastgjort således at de har en høj vridningsstyrke8 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Vælg kabelstigeKHZKHZPBeskrivelseKabelføring i industri og bygninger med krav om:• Belastning• Torsionsstyrke (vridningsstyrke)• Punktbelastning• Overfladebehandling:miljøklasse max. C3, varmgalvaniseretmiljøklasse max. C5-1, zinkpox.Fordele• Fælles tilbehør med KHZP og KHZSP• Ovale trin giver en god kontaktflade for kablerne• 6 m længder giver hurtig og nem installation• Trinene er fastgjort således, at de har en høj vridningsstyrke• Varmgalvanisering efter fremstillingBeskrivelseKabelføring i industri og bygninger med krav om:• Belastning• Torsionsstyrke (vridningsstyrke)• Punktbelastning• Overfladebehandling:miljøklasse max. C3, varmgalvaniseretmiljøklasse max. C5-1, zinkpox.Fordele• Fælles tilbehør med KHZSP og KHZ• Perforerede trin til let fastgørelse af kabler• Trinenes underside muliggør montage af romboidmøtrikkerved ophængning af pendler til rørinstallationer• Kablerne kan monteres på begge sider af trinene•6 m længder giver hurtig og nem installation• Varmgalvanisering efter fremstillingKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 9


Vælg kabelstigeKHZVKHZPVBeskrivelseKabelføring i industri og bygninger med krav om:• Belastning over lange strækninger• Torsionsstyrke (vridningsstyrke)• Punktbelastning• Overfladebehandling:miljøklasse max. C3, varmgalvaniseretmiljøklasse max. C5-1, zinkpox.Fordele• Ovale trin giver en god kontaktflade for kablerne• 6 m længder giver en stige med stor torsionsstyrke• Varmgalvanisering efter fremstilling• Selvbærende op til 9 m• Ekstra vange giver stigen yderligere stabilitetBeskrivelseKabelføring i industri og bygninger med krav om:• Belastning over lange strækninger• Torsionsstyrke (vridningsstyrke)• Punktbelastning• Overfladebehandling:miljøklasse max. C3, varmgalvaniseretmiljøklasse max. C5-1, zinkpox.Fordele• Perforerede trin til let fastgørelse af kabler• 6 m længder giver en stige med stor torsionsstyrke• Trinenes underside muliggør montage af romboidmøtrikkerved ophængning af pendler til rørinstallationer• Varmgalvanisering efter fremstilling• Selvbærende op til 9 m• Ekstra vange giver stigen yderligere stabilitet10 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Kabelstige KHZSP25258,5 x 18AB2855182501731LTeknisk beskrivelseKHZSP fremstilles af sendzimirgalvaniseret stål medhånd- og kabelvenligt åbent sekskantet profil. Fladetrin med stor kontaktflade til kablerne. Perforeredetrin til let fastgørelse af kabler.Længde 4000 mm og 6000 mm.TilbehørFælles tilbehør med hele Wibe’s kabelstigeprogram.AnvendelsesområderSygehuse, kontorer, skoler, lagre, mindre industri,stormagasiner overalt i tørre lokaler.Miljøklasse max. C2.OverfladebehandlingSendzimirgalvaniseret stål Z 275 iht. SS-EN 10142.Wibe KHZSP og tilbehør kan, på bestilling, levereslakeret iht. zinkpox-metoden som giver en ekstremgod korrosionsbeskyttelse og mulighed for at vælgefarve. Leveres også i rustfri og syrefast udførelse.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Anvendes Samling 19bliver nedbøjningen iht. diagrammet. Anvendes Samlestykke9 i midten af et rum bliver nedbøjningen ca.3 gange større.Nedbøjning f1, mm40302010f1 f2 LL=4 mL=3,5 mL=3 mL=2,5 mL=2 mL=1,5 m50 100 150Ensartet belastning kg/m2015105Nedbøjning f2, mmBeskrivelse L A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZSP 200 4000 200 166 198 718 572 -6KHZSP 300 4000 300 266 217 718 573 -3KHZSP 400 4000 400 366 237 718 574 -0KHZSP 500 4000 500 466 257 718 575 -7KHZSP 600 4000 600 566 277 718 576 -4KHZSP 150 6000 150 116 188 734 487 -1KHZSP 200 6000 200 166 198 734 488 -8KHZSP 300 6000 300 266 217 734 489 -5KHZSP 400 6000 400 366 237 734 490 -1KHZSP 500 6000 500 466 257 734 491 -8KHZSP 600 6000 600 566 277 734 492 -5* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 11


Kabelstige KHZSPZ25258,5 x 18AB2855182501731LTeknisk beskrivelseKHZSPZ fremstilles af varmgalvaniseret stål medhånd- og kabelvenligt åbent sekskantet profil. Fladetrin med stor kontaktflade til kablerne. Perforeredetrin til let fastgørelse af kabler.Længde 4000 mm og 6000 mm.TilbehørFælles tilbehør med hele Wibe’s kabelstigeprogram.AnvendelsesområderSygehuse, kontorer, skoler, lagre, mindre industri,stormagasiner overalt i tørre lokaler.Miljøklasse max. C3.OverfladebehandlingVarmgalvaniseret efter fremstilling, også indvendigtiht. SS-EN ISO 1461. Hvidlakeret iht. zinkpox-metoden.Kan også leveres i letmetal.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Anvendes Samling 19bliver nedbøjningen iht. diagrammet. Anvendes Samlestykke9 i midten af et rum bliver nedbøjningen ca.3 gange større.Nedbøjning f1, mm40302010f1 f2 LL=4 mL=3,5 mL=3 mL=2,5 mL=2 mL=1,5 m2015105Nedbøjning f2, mm50 100 150Ensartet belastning kg/mBeskrivelse L A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZSPZ 200 4000 200 166 198 723 904 -7KHZSPZ 300 4000 300 266 217 723 905 -4KHZSPZ 400 4000 400 366 237 723 906 -1KHZSPZ 500 4000 500 466 257 723 907 -8KHZSPZ 600 4000 600 566 277 723 908 -5KHZSPZ 150 6000 150 116 188 734 493 -2KHZSPZ 200 6000 200 166 198 734 494 -9KHZSPZ 300 6000 300 266 217 734 495 -6KHZSPZ 400 6000 400 366 237 734 496 -3KHZSPZ 500 6000 500 466 257 734 497 -0KHZSPZ 600 6000 600 566 277 734 498 -7* Kontrolciffer12 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Kabelstige KHZPS25258,5 x 18AB28551825018316000Teknisk beskrivelseKHZPS fremstilles af sendzimirgalvaniseret stål oghar lukkede sekskantede profiler med påsvejsedetrin. Flade trin med stor kontaktflade til kablerne.Perforerede trin til let fastgørelse af kabler. Trinenesunderside muliggør montage af romboidmøtrikkerved ophængning af pendler til rørinstallationer.Standardlængde 6000 mmTilbehørFælles tilbehør med hele Wibe’s kabelstigeprogram.AnvendelsesområderSygehuse, kontorer, skoler, lagre, mindre industri,stormagasiner overalt i tørre lokaler.Miljøklasse max. C2.OverfladebehandlingSendzimirgalvaniseret stål Z 275 iht. SS-EN 10142.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Ved ensartet belastningpå 120 kp/m kan stigen klare en punktbelastningpå 100kp i det midterste rum uden nedbøjning.Nedbøjning f1, mm40302010f1 f2 LL=4 mL=3,5 mL=3 mL=2,5 mL=2 mL=1,5 m2015105Nedbøjning f2, mm50 100 150Ensartet belastning kg/mBeskrivelse A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZPS 150 150 114 225 725 350 -0KHZPS 200 200 164 235 725 351 -7KHZPS 300 300 264 255 725 352 -4KHZPS 400 400 364 275 725 353 -1KHZPS 500 500 464 300 725 354 -8KHZPS 600 600 564 315 725 355 -5KHZPS 1000 1000 964 490 725 356 -2* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 13


Kabelstige KHZ2220551718BA2506000Teknisk beskrivelseKHZ har lukkede sekskantede sideprofiler med dobbeltpåsvejsede trin i hver side, hvilket giver stigenen stor korrosionsstyrke. Trinene er ovale hvilket giveren større kontaktflade med kablerne.Standardlængde 6000 mm.TilbehørFælles tilbehør med hele Wibe’s kabelstigeprogram.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Ved ensartet belastningpå 120 kp/m kan stigen klare en punktbelastningpå 100kp i det midterste rum uden nedbøjning.f1 f2 LAnvendelsesområderIndustri såvel inden- som udendørs.Miljøklasse max. C3.OverfladebehandlingVarmgalvaniseret efter fremstilling, også indvendigtiht. SS-EN ISO 1461. Hvidlakeret iht. zinkpox-metoden.Kan også leveres i letmetal.Nedbøjning f1, mm40302010L=4 mL=3,5 mL=3 mL=2,5 mL=2 mL=1,5 m2015105Nedbøjning f2, mm50 100 150Ensartet belastning kg/mBeskrivelse A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZ 150 150 110 270 768 001-6KHZ 200 200 160 280 768 002-3KHZ 300 300 260 300 768 004-7KHZ 400 400 360 320 768 005-4KHZ 500 500 460 340 768 006-1KHZ 600 600 560 360 768 007-8* Kontrolciffer14 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Kabelstige KHZP25 25 8,5 x 17AB28551825018316000Teknisk beskrivelseKHZP har lukkede sekskantede sideprofiler medpåsvejsede trin. Trinene er flade hvilket giver enstørre kontaktflade med kablerne. Perforerede trintil let fastgørelse af kabler. Trinenes undersidemuliggør montage af romboidmøtrikker ved ophængningaf pendler til rørinstallationer.Standardlængde 6000 mm.TilbehørFælles tilbehør med hele Wibe’s kabelstigeprogram.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Ved ensartet belastningpå 120 kp/m kan stigen klare en punktbelastningpå 100kp i det midterste rum uden nedbøjning.f1 f2 LAnvendelsesområderKHZP kan monteres hvor der stilles krav om enrationel og sikker fastgørelse at kabler og rørinstallationer.Miljøklasse max. C3.OverfladebehandlingVarmgalvaniseret efter fremstilling, også indvendigtiht. SS-EN ISO 1461. Hvidlakeret iht. zinkpox-metoden.Kan også leveres i rustfri.Nedbøjning f1, mm40302010L=4 mL=3,5 mL=3 mL=2,5 mL=2 mL=1,5 m50 100 150Ensartet belastning kg/m2015105Nedbøjning f2, mmBeskrivelse A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZP 150 150 114 260 718 562 -7KHZP 200 200 164 270 718 563 -4KHZP 300 300 264 290 718 564 -1KHZP 400 400 364 315 718 565 -8KHZP 500 500 464 340 718 566 --5KHZP 600 600 564 360 718 567 -2KHZP 800 800 764 490 721 960 -5KHZP 1000 1000 964 560 718 568 -9* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 15


Kabelstige KHZV18 226056 20552013498BA113150250Ø14600 6006000Teknisk beskrivelseKHZV er en KHZ der er forsynet med en ekstravange og samles med skue og møtrik i den påsvejsedesamleplade i enderne, hvilket gør den i stand til atklare meget store afstande mellem konsollerne.Standardlængde 6000 mm.Belastningerf1 angiver nedbøjningen i det yderste rum og f2 nedbøjningeni det midterste rum. Hvis stigen monteresmed vangen opad reduceres brudbelastningen med25%.TilbehørSamlestykker, hjørner og afgreninger er specielle forKHZV og KHZPV og monteres med skruesæt M12.I øvrigt er detaljerne fælles med hele Wibe’s kabelstigeprogram.AnvendelsesområderKHZV kan monteres hvor der er behov for storekonsolafstande og belastninger. Miljøklasse max. C3.OverfladebehandlingVarmgalvaniseret efter fremstilling, også indvendigtiht. SS-EN ISO 1461. Hvidlakeret iht. zinkpox-metoden.Nedbøjning f1, mm14012010080604020f1L=9 mL=8 mL=7 mL=6 mf2LL=5 mL=4 m7060504030201050 100 150Ensartet belastning kg/mNedbøjning f2, mmBeskrivelse A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167mm mm 100 m + Vare-nr. + K*KHZV 200 200 160 440 712 015 -4KHZV 300 300 260 460 712 017 -8KHZV 400 400 360 480 712 019 -2KHZV 500 500 460 500 712 018 -5KHZV 600 600 560 530 712 020 -8* Kontrolciffer16 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZPOVERSIGT54573112, 13604452, 5318852, 5363 7 5616227575859622724311556353911459204510372338662103631133111962414296266230226624020342062243472125101718 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


KomponenterProdukt Montageside side591614262, 4432855493651385029414746324520111. Kabelstige KHZSP, KHZSPZ...... 112. Kabelstige KHZPS ................... 133. Kabelstige KHZ....................... 144. Kabelstige KHZP ..................... 155. Konsol 50 .............................. 23 586. Bæring 3 ............................... 26 607. Underlagsplade 40 ................. 27 618. Montageskinne 40 .................. 27 619. Konsolklemme 42 ................... 27 6110. Loftpendel .............................. 28 6311. Pendel/ankerskinne................. 34 6812. Ankerskinne til indstøbning ....... 35 7213. Ankerskinne JSA ..................... 36 7214. Pendelsamling ........................ 36 7215. Loftfæste 5 ............................. 36 7416. Loftfæste 520 ......................... 36 7417. Pendelfæste ............................ 36 7518. Pendelstag 1 .......................... 38 7619. Endefæste HT-11 .................... 39 7920. Samling 19, 21 ...................... 40 7921. Samling 32 ............................ 40 8022. Samling 9 .............................. 40 8023. Overgangssamling 29 ............. 40 8024. Universalsamling 22 ................ 40 8125. Reduktionsstykke 31 ................ 40 8226. Vinkelkrog 4........................... 40 8227. Samling 14 ............................ 40 8228. Kantbeskyttelse 28P ................ 41 8329. Endefæste 10 ......................... 41 8330. Konsolklemme 41 ................... 41 8331. Vægfæste 11/25, 11/75 ........ 41 8432. Afgreningsplade 33/1, 33/2 .. 41 8433. 90° bøjning 15 ...................... 42 8434. T-afgrening 16 ........................ 42 8535. X-afgrening 17 ....................... 42 8536. Vertikalafgrening 18 ............... 43 8537. Trinprop 27 ............................ 43 8538. Endebeskyttelse 28, 28i ........... 43 8639. Endebeskyttelse 28E, 28D ....... 43 8640. Dåseplade 35P ....................... 44 8641. Dåseplade 35S ...................... 44 8642. Jordklemme W79 ................... 44 8743. Montageplade 60 ................... 44 8744. Montageplade 61 ................... 44 8745. Skilleplade 39 ........................ 45 8846. Samlestykke W39 ................... 45 8847. Telerende 36 .......................... 45 8848. Fæste 12 ............................... 45 8949. Krog 8 ................................... 46 8950. Beskyttelsesplade 65 ............... 46 8951. Beskyttelse til montageplade ..... 46 8952. Kabelklemme .......................... 47 9053. Mellemlæg ............................. 47 9054. Vægboltfæste ......................... 5055. Kabelrulle .............................. 51 9456. Låg W5 ................................. 52 9457. Lågsamling ............................. 52 9458. Profilfæste 37 ......................... 53 9559. Lågholder............................... 53 9560. Låg 90° bøjning ..................... 53 9561. Låg T-afgrening ....................... 53 9562. Skruesæt ................................ 5663. Sømplug ................................ 57486248KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 19


KHZV, KHZPVOVERSIGT631, 32505 374645434748 35 33474410, 11(15, 16)412448331812749483617392012, 1340264848484948 438748483748483848 34232825212120 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


KomponenterProdukt Montageside side461914178393022282271. Kabelstige KHZV..................... 162. Kabelstige KHZPV ................... 173. Konsol 50 .............................. 23 584. Bæring 3 ............................... 26 605. Underlagsplade 40 ................. 27 616. Montageskinne 40 .................. 27 617. Konsolklemme 42 ................... 27 618. Konsolklemme 43 ................... 27 629. Loftpendel 20 ......................... 30 6510. Loftpendel 20F........................ 32 6611. Loftpendel 20FS ...................... 33 6712. Pendel/ankerskinne 24/40 ...... 34 6813. Pendel/ankerskinne 24/48 ...... 34 6914. Pendel/ankerskinne 24/20 ...... 35 6915. Pendel/ankerskinne 24/20F .... 35 7016. Pendel/ankerskinne 24/20FS .. 35 7117. Pendelsamlesæt J .................... 36 7218. Loftfæste 5 ............................. 36 7419. Loftfæste 520 ......................... 36 7420. Pendelfæste ............................ 36 7521. Endefæste 10 ......................... 41 8322. Konsolklemme 41 ................... 41 8323. Vægfæste 11/25, 11/75 ........ 41 8424. Trinlås 27 .............................. 43 8525. Endebeskyttelse 28E, 28D ....... 43 8626. Dåseplade 35P ....................... 44 8627. Dåseplade 35S ...................... 44 8628. Montageplade 60 ................... 44 8729. Montageplade 61 ................... 44 8730. Beskyttelsesplade 65 ............... 46 8931. Kabelklemme .......................... 47 9032. Mellemlæg ............................. 47 9033. Samling 45 ............................ 48 9134. Afvinkling 51 ......................... 48 9135. Afgreningskrog 47 .................. 48 9236. Afstivning 46 .......................... 48 9237. Afgrening 49 ......................... 48 9238. Afgreningsplade 48 ................ 48 9239. 90° bøjning 55 ...................... 49 9340. T-afgrening 56 ........................ 49 9341. Afvinkling 44 ......................... 49 9342. Armaturfæste .......................... 49 9443. Vægboltefæste ....................... 5044. Låg W5 ................................. 52 9445. Lågsamling ............................. 52 9446. Profilfæste 37 ......................... 53 9547. Lågholder............................... 53 9548. Skruesæt M12 ........................ 5649. Skruesæt ................................ 5650. Sømplug ................................ 57KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 21


OpsætningKHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV og KHZPV332312263324123219322282025279 101932712132522426111116121715118153 3303133131142128, 29Opsætningside1. Konsol 50, 50L .................................... 232. Konsol 50F ......................................... 243. Bæring 3 ............................................ 264. Underlagsplade 40 .............................. 275. Konsolklemme 42 ................................ 276. Loftpendel 2 ........................................ 287. Loftpendel 2F....................................... 298. Loftpendel 20 ...................................... 309. Loftpendel 20F ..................................... 3110. Loftpendel 20FS ................................... 3311. Pendel/ankerskinne 24/34 ................... 3412. Pendel/ankerskinne 24/48 ................... 3413. Pendel/ankerskinne 24/20 ................... 3514. Pendel/ankerskinne 24/20F ................. 3515. Pendel/ankerskinne 24/20FS ............... 3516. Pendelsamling 2J ................................. 3617. Pendelsamling 2FJ ................................ 3618. Pendelsamling 20J ............................... 3619. Loftfæste 5 .......................................... 3620. Loftfæste 520 ...................................... 3621. Pendelfæste ......................................... 3622. Loftfæste 20F, 20FS ............................. 3723. Loftfæste 5BK ...................................... 3724. Loftfæste 5TP ....................................... 3825. Pendelstag 1 ....................................... 3826. Fæste f/trapezplade 5TPA .................... 3827. Beslag 60/40 ..................................... 3828. Vinkelbeslag 5L ................................... 3929. Vinkelbeslag 5LS ................................. 3930. Endebeskyttelse 28E ............................. 4331. Endebeskyttelse 28D ............................ 4332. Skruesæt 22S ...................................... 5633. T-bolt .............................................. 56–5722 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Konsolvalg ud fra belastning på kabelstigenBetegnelse Overflade- A D F H T Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Konsol 50Varmgalvaniseret.Til montering på væg, pendel/ankerskinne eller loftpendel. Monteres på væg medekspansionsanker, Torgrip og på pendel/ankerskinne og loftpendel med T-bolte.Brug og installation, se side 58.Dx19402020FHDx19502520FH28 509x269x3621Ø550/100–50/30050/400–50/600TAKonsol 50L/100 Varmgalv. 150 12 34 85 4 24 725 105 -6Konsol 50L/150 Varmgalv. 200 12 36 85 4 28 725 106 -3Konsol 50L/200 Varmgalv. 250 12 39 85 4 34 725 107 -0Konsol 50L/250 Varmgalv. 300 12 56 105 4 46 725 108 -7Konsol 50L/300 Varmgalv. 350 12 60 105 4 54 725 109 -4Konsol 50L/400 Varmgalv. 450 12 70 120 5 103 725 110 -0Konsol 50L/500 Varmgalv. 550 12 77 140 6 160 725 111 -7Konsol 50L/600 Varmgalv. 650 12 84 150 6 191 725 112 -4Konsol 50/100 Varmgalv. 150 12 34 85 4 24 723 432 -5Konsol 50/150 Varmgalv. 200 12 36 85 4 28 723 433 -3Konsol 50/200 Varmgalv. 250 12 39 85 4 34 723 434 -9Konsol 50/250 Varmgalv. 300 12 56 105 6 52 723 435 -6Konsol 50/300 Varmgalv. 350 12 60 105 6 60 723 436 -3Konsol 50/400 Varmgalv. 450 12 70 120 8 118 723 437 -0Konsol 50/500 Varmgalv. 550 12 77 140 8 172 723 438 -7Konsol 50/600 Varmgalv. 650 12 84 150 10 215 723 439 -4Konsol 50/700 Varmgalv. 740 12 90 150 10 270 727 125 -2Konsol 50/800 Varmgalv. 840 12 95 150 10 310 727 126 -9Konsol 50/900 Varmgalv. 940 12 100 160 10 350 727 127 -6Konsol 50/1000 Varmgalv. 1040 12 105 170 10 390 727 128 -3PunktbelastningFFMonteret på væg Monteret på p/a-skinne Monteret på p/a-skinneKonsol med T-bolt 26F med T-bolt 26type kN kg kN kg kN kg50L/100 1,5 150 1,5 150 1,5 15050L/150 1,5 150 1,5 150 1,5 15050L/200 1,5 150 1,5 150 1,5 15050L/250 2,0 200 2,0 200 2,0 20050L/300 2,0 200 2,0 200 2,0 20050L/400 3,0 300 3,0 300 3,0 30050L/500 3,0 300 3,0 300 3,0 30050L/600 3,0 300 3,0 300 3,0 30050/100 3,0 300 3,0 300 3,0 30050/150 3,0 300 3,0 300 3,0 30050/200 2,5 250 2,5 250 2,5 25050/250 4,0 400 4,0 400 3,5 35050/300 4,0 400 4,0 400 3,0 30050/400 7,0 700 7,0 700 4,5 45050/500 7,0 700 7,0 700 4,5 45050/600 7,0 700 7,0 700 4,0 40050/700 6,0 600 5,5 550 4,0 40050/800 5,5 550 5,2 500 3,8 38050/900 5,3 530 4,8 480 3,5 35050/1000 5,0 500 4,2 420 3,4 340* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 23


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- A D F H T Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Konsol 50FVarmgalvaniseret.Ekstra kraftig konsol til store belastninger. Til montering på væg, pendel/ankerskinne eller loftpendel.Monteres på væg med ekspansionsanker og på pendel/ankerskinne og loftpendel medT-bolte. Brug og installation, se side 58.Dx19ØD502520F1550F/200–600 50F/1000HDx19ØD602520FH15T9x26Ø9AKonsol 50F/200 Varmgalv. 250 12 72 148 8 95 718 624 -2Konsol 50F/300 Varmgalv. 350 12 79 175 8 125 718 625 -9Konsol 50F/400 Varmgalv. 450 12 86 175 8 170 718 626 -6Konsol 50F/500 Varmgalv. 550 14 93 180 10 220 718 627 -3Konsol 50F/600 Varmgalv. 650 14 100 180 10 250 718 628 -0Konsol 50F/1000 Varmgalv. 1054 14 160 240 12 970 712 465 -7PunktbelastningFFMonteret på væg Monteret på p/a-skinne Monteret på p/a-skinneKonsol med T-bolt 26F med T-bolt 26type kN kg kN kg kN kg50F/200 10,0 1000 10,0 1000 8,0 80050F/300 10,0 1000 10,0 1000 7,0 70050F/400 11,0 1100 9,0 900 6,0 60050F/500 10,0 1000 8,0 800 5,0 50050F/600 10,0 1000 8,0 800 5,0 50050F/1000 11,0 1100 8,0 800 5,5 550Omega konsol 70For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Omega konsol 70 til lette installationer. Kan monteres direkte på væg, pendel/ankerskinne ogloftpendel. Omega konsol 70 kan sammensat benyttes som en loftpendel.Brug og installation, se side 58.2030 x 11140L 5750 11 7x35Betegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Omega konsol 70/100 For-galv. 148 32 727 972 -2Omega konsol 70/100 Varmgalv. 148 32 727 973 -9Omega konsol 70/200 For-galv. 248 44 727 975 -3Omega konsol 70/200 Varmgalv. 248 44 727 976 -0Omega konsol 70/300 For-galv. 348 56 727 978 -4Omega konsol 70/300 Varmgalv. 348 56 727 979 -1Omega konsol 70/450 For-galv. 448 68 727 981 -4Omega konsol 70/450 Varmgalv. 448 68 727 982 -1Omega konsol 70/600 For-galv. 648 92 727 984 -5Omega konsol 70/600 Varmgalv. 648 92 727 985 -2KgBelastningstabelKonsol Belastning ved 3° nedbøjning Brudbelastningtype kg mm N/mm 2* Kontrolciffer3°70/100 180 7 36070/200 120 12 24070/300 100 17 20070/450 70 22 14070/600 45 33 9024 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- A Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Konsol 30For-galvaniseret.Til installation indvendigt på kabelstige KHZSP. Fremstillet af 2,5 mm for-galvaniseret stålplade.Brug og installation, se side 59.2711 x 22185A 80Konsol 30/200 For-galv. 184 90 727 777 -3Konsol 30/300 For-galv. 284 110 727 778 -0Konsol 30/400 For-galv. 384 120 727 779 -7Konsol 30/500 For-galv. 484 140 727 780 -3Konsol 30/600 For-galv. 584 160 727 781 -0Brudbelastning FFBrudbelastning for konsol på væg– se tabel nedenfor.BelastningstabelKonsol Max. belastning F på konsol Nedbøjning på 3° Brudbelastningved en nedbøjning på 3° på konsolkN kg mm kN kg30/200 2,0 200 10 2,3 23030/300 1,9 190 15 3,5 35030/400 1,2 120 20 3,0 30030/500 0,8 80 26 2,4 24030/600 0,6 60 31 2,0 200* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 25


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- A B C D E Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Bæring 3For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Benyttes ved centerinstallation af kabelstiger på pendel/ankerskinne og loftpendler.Brug og installation, se side 60.17928x15B C BØ11DEABæring 3/150 Varmgalv. 150 – 100 – – 26 720 761 -9Bæring 3/200 For-galv. 200 – 100 – – 33 721 869 -1Bæring 3/200 Varmgalv. 200 – 100 – – 33 720 762 -6Bæring 3/300 For-galv. 300 70 100 – – 58 721 870 -7Bæring 3/300 Varmgalv. 300 70 100 – – 58 720 763 -3Bæring 3/400 For-galv. 400 70 100 100 – 78 721 871 -4Bæring 3/400 Varmgalv. 400 70 100 100 – 78 720 764 -0Bæring 3/500 For-galv. 500 100 140 100 – 120 721 872 -1Bæring 3/500 Varmgalv. 500 100 140 100 – 120 720 765 -7Bæring 3/600 For-galv. 600 150 140 100 100 146 721 873 -8Bæring 3/600 Varmgalv. 600 150 140 100 100 146 720 766 -4Brudbelastning for bæring ved symmetrisk belastningBrudbelastning FkNkgF2WIBEF2Bæring 3 3/150 16 16003/200 16 16003/300 16 16003/400 12 12003/500 12 12003/600 10 1000Installation af bæring 3Ved installation påloftpendel 2, loftpendel 2F, pendel/ankerskinne 24/34, pendel/ankerskinne 24/40,pendel/ankerskinne 24/48 med skruesæt 22S,Loftpendel 20 med skruesæt 20S,Loftpendel 20F med skruesæt 2S, se side 46.Bæring 6For-galvaniseret.Benyttes ved centerinstallation af kabelstige KHZSP. Materialetykkelse: 2,5mm.Brug og installation, se side 61.A+14 80A34202313,55x21,5 Ø119Bæring 6/200 For-galv. 170 27 727 582 -3Bæring 6/300 For-galv. 270 45 727 583 -0Bæring 6/400 For-galv. 370 63 727 584 -7Bæring 6/500 For-galv. 470 81 727 585 -4Bæring 6/600 For-galv. 570 99 727 586 -1Brudbelastning for Bæring 6 på konsolKonsolBrudbelastning af pendel M10kNkg6/200 5,0 5006/300 4,8 4806/400 3,0 3006/500 2,2 2206/600 1,7 170* Kontrolciffer26 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Underlagsplade 40Varmgalvaniseret.Opsættes bagved Konsol 50 for at reducere trykket på porøse vægge.Materialetykkelse: 6 mm.Brug og installation, se side 61.60Ø14,520150Underlagsplade 40 Varmgalv. 55 768 738 -1Montageskinne 40Varmgalvaniseret.Til installation bag Konsol 50, for at reducere trykket på porøse vægge.Montageskinnen gør vertikale justeringer af konsollen muligt.Brug og installation, se side 61.2709x25 452622 48Montageskinne 40 Varmgalv. 56 717 001 -2Konsolklemme 42For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Til installationer hvor kabelstigen skal gøres fast til Konsol 50 eller Bæring 3. Ved lette installationerkan én konsolklemme fastgøres på hver konsol, både på højre og på venstre side.Skrue M8 + møtrik leveres med (Skruesæt 22S).Brug og installation, se side 61.Konsolklemme 42 For-galv. 11 721 121 -0Konsolklemme 42 Varmgalv. 11 705 611 -8Konsolklemme 43For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Til installationer hvor kabelstige KHZV og KHZPV skal gøres fast til Konsol 50 eller Bæring 3.Ved lette installationer kan én konsolklemme fastgøres på hver konsol, både på højre og påvenstre side.Skrue M8 + møtrik leveres med (Skruesæt 22S).Brug og installation, se side 62.Konsolklemme 43 Varmgalv. 5 707 511 -9Pendel M10 W76For-galvaniseret.Pendel til Bæring 6.Brug og installation, se side 62.LØ10Pendel M10 W76 For-galv. 2000 100 716 792 -0Pendel M10 W76 For-galv. 3000 150 716 793 -7* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 27


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Loftpendel 2Varmgalvaniseret.Bruges ved installation med Bæring 3. Symmetrisk belastning. Ikke egnet til KHZV. Ved forlængelsermonteres Pendel/ankerskinne 24/34 med Pendelsamling 2J.Brug og installation, se side 63.13522,5100103620809x15L11 x 2042Loftpendel 2/300 Varmgalv. 279 52 717 191 -0Loftpendel 2/400 Varmgalv. 392 62 717 192 -7Loftpendel 2/500 Varmgalv. 504 72 717 193 -4Loftpendel 2/700 Varmgalv. 729 93 717 194 -1Loftpendel 2/1000 Varmgalv. 1022 120 717 195 -8BrudbelastningSymmetrisk belastning.Brudbelastning for Loftpendel 2 = 1400 kg (14 kN)* Kontrolciffer28 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Loftpendel 2FVarmgalvaniseret.Bruges ved installation med Bæring 3 eller Konsol 50.Ved forlængelser monteres Pendel/ankerskinne 24/48 med Pendelsamling 2FJ.Brug og installation, se side 64.13545100103620809x25L11 x 2048Loftpendel 2F/280 Varmgalv. 280 80 717 196 -5Loftpendel 2F/370 Varmgalv. 370 100 717 197 -2Loftpendel 2F/505 Varmgalv. 505 130 717 198 -9Loftpendel 2F/730 Varmgalv. 730 170 717 199 -6Loftpendel 2F/1000 Varmgalv. 1000 220 717 200 -9BrudbelastningSymmetrisk belastningBrudbelastning for Loftpendel 2F = 2300 kg (23 kN)Asymmetrisk belastningPendelstagFMax. belastning ved 3° nedbøjning af konsollenKonsol 2F/280 2F/370 2F/505 2F/730 2F/1000type kN kg kN kg kN kg kN kg kN kgUden 50/200 1,15 115 1,1 110 1,0 100 0,9 90 0,8 80pendel- 50/400 1,4 140 1,35 135 1,25 125 0,85 85 0,6 60stag 50/600 1,25 125 1,1 110 0,9 90 0,7 70 0,55 55Med pen- 50/200 1,2 120 1,0 100 0,85 85delstag 50/400 1,5 150 1,1 110 0,65 651/300 50/600 1,3 130 1,0 100 0,6 60Med pen- 50/200 1,2 120 0,95 95delstag 50/400 1,4 140 0,8 801/500 50/600 1,25 125 0,7 70Med pen- 50/200 1,35 135delstag 50/400 1,25 1251/800 50/600 1,2 120* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 29


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Loftpendel 20Varmgalvaniseret.Bruges ved vertikal installation fra loft eller gulv sammen med Konsol 50 og T-bolt. Kan ogsåbenyttes som konsol på væg. Kabelstige fastgøres med konsolklemmer og T-bolt.Brug og installation, se side 65.150505045L9x2515550505511 x 2248Loftpendel 20/505 Varmgalv. 505 250 715 723 -5Loftpendel 20/730 Varmgalv. 730 330 715 724 -2Loftpendel 20/1000 Varmgalv. 1000 440 715 725 -9Loftpendel 20/1500 Varmgalv. 1495 620 715 726 -6Loftpendel 20/2000 Varmgalv. 1990 800 715 727 -3Loftpendel 20/3000 Varmgalv. 2980 1180 715 728 -0BelastningSymmetrisk belastningBrudbelastning for Loftpendel 20 = 3000 kg (30 kN)MAsymmetrisk belastningNedbøjning i mm70L = 3 mL = 2.5 mLA 1F 16050L = 2 m40A 2F 230L = 1.5 m2010L = 1 mNedbøjning10002000 3000 4000 5000 6000 7000M i kpcmVed værdier udenfor diagrammet venligst kontakt os.Torsionen M er den totale sum af F x A (kpcm).F 1= KonsolbelastningF 2= Belastning (kg/m) x konsolafstand (m)A 1= Afstanden mellem belastningen og pendels centrum (cm)A 2= Stige bredde+ 7,7 cm2Brudtorsion 19.000 (kpcm)L = Pendel længde.EksempelBetingelser:– 2 m konsolafstand– 30 kg/m stige– To stiger, 400 og 600 mm– Enkelt-sidet belastning– Pendel 20/1000– NedbøjningM= ∑ FxA4060M= 30 x 2 x ( + 7,7) + 30 x 2 ( + 7,7)22(F1) (A1) (F2) (A2)M= 3924 kpcm ➞ nedbøjning iht. diagram, omkring 6 mm.* Kontrolciffer30 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBelastningstabel for Loftpendel 20 monteret som vægkonsolkgkgLoftpendel 20 med pendelstagLoftpendel 20 uden pendelstagPendeltype 20/730 20/1000 20/1500 20/730 20/1000 20/1500Stigetype 3° Brud- 3° Brud- 3° Brud- 3° Brud- 3° Brud- 3° Brudnedb.belastn. nedb. belastn. nedb. belastn. nedb. belastn. nedb. belastn. nedb. belastn.150 330 380 180 210 105 155 190 230 130 165 70 115200 350 400 200 240 110 160 200 250 140 170 70 115300 375 425 225 270 115 165 215 280 150 175 75 120400 400 450 250 300 120 170 230 310 160 180 80 125600 – – 280 320 130 180 280 370 170 190 90 130KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 31


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- B C L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Loftpendel 20FVarmgalvaniseret.Benyttes ved installationer med Konsol 50 på loft eller gulv med tungebelastninger.Brug og installation, se side 66.100160280LL459x25120L16012090280C14 x 1948BLoftpendel 20F/1000 Varmgalv. 50 280 995 590 718 249 -7Loftpendel 20F/1500 Varmgalv. 70 195 1490 790 718 250 -3Loftpendel 20F/2000 Varmgalv. – 195 1985 990 718 251 -0Loftpendel 20F/3000 Varmgalv. 70 280 2980 1240 709 799 -9BelastningSymmetrisk belastningBrudbelastning for Loftpendel 20F = 5000 kg (50 kN)MAsymmetrisk belastningNedbøjning i mm70L = 3 mLA 16050L = 2,5 mF 1F 2A 240302010L = 2 mL = 1,5 m* KontrolcifferNedbøjning5000 10000 15000 M i kgcmVed værdier udenfor diagrammet venligst kontakt os.Torsionen M er den totale sum af F x A (kpcm).F 1= KonsolbelastningF 2= Belastning (kg/m) x konsolafstand (m)A 1= Afstanden mellem belastningen og pendels centrum (cm)A 2= Stige bredde+ 9,4 cm2Brudtorsion 30.000 (kpcm)L = Pendel længde.EksempelBetingelser:– 2 m konsolafstand– 50 kg/m stige– To stiger, 400 og 600 mm– Enkelt-sidet belastning– Pendel 20/1500– NedbøjningM= ∑ FxA4060M= 50 x 2 x ( + 9,4) + 50 x 2 ( +9,4)22(F1) (A1) (F2) (A2)M= 6880 kpcm ➞ nedbøjning iht. diagram, omkring 6 mm.32 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Pendel 20FSVarmgalvaniseret.Benyttes ved installationer på loft eller gulv sammen med Konsol 50 og T-bolt.Benyttes ved meget tunge belastninger.Brug og installation, se side 67.270120120Ø14L50120150106Loftpendel 20FS/1500 Varmgalv. 1495 1460 718 718 -8Loftpendel 20FS/2000 Varmgalv. 1990 1810 718 719 -5Loftpendel 20FS/2500 Varmgalv. 2485 2160 718 720 -1Loftpendel 20FS/3000 Varmgalv. 2980 2520 718 721 -8BelastningSymmetrisk belastningBrudbelastning for Loftpendel 20FS = 5000 kg (50 kN)MAsymmetrisk belastningNedbøjning i mm7060L = 3 mF 1F 2LA 15040L = 2.5 m30L = 2 mA22010L = 1.5 mNedbøjning500010000 15000 20000 25000 30000 M i kpcmVed værdier udenfor diagrammet venligst kontakt os.Torsionen M er den totale sum af F x A (kpcm).F 1= KonsolbelastningF 2= Belastning (kg/m) x konsolafstand (m)A 1= Afstanden mellem belastningen og pendels centrum (cm)A 2= Stige bredde+ 10,4 cm2Brudtorsion 60.000 (kpcm)L = Pendel længde.EksempelBetingelser:– 2 m konsolafstand– 75 kg/m stige– To stiger, 400 og 600 mm– Enkelt-sidet belastning– Pendel 20FS/1500– NedbøjningM= ∑ FxA4060M= 2x75 x ( + 10,4) + 2 x 75 ( +10,4)22(F1) (A1) (F2) (A2)M= 10620 kpcm ➞ nedbøjning iht. diagram, omkring 5 mm.* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 33


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- lx Wx ly Wy Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 100 stk. + Vare-nr. + K*Pendel/ankerskinne 24/34For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Ved forlængelse med Loftpendel 2, samles med Pendelsamling 2J. Ved fastgørelse til loft benyttesLoftfæste 5 der monteres med Skruesæt 22S. Bæring 3 benyttes til Pendel/ankerskinne 24/34 ogsamles med Skruesæt 22S.Brug og installation, se side 68.L9x15 22,5 1634x25421,5y24/34 L=292,5 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 23 725 357 -924/34 L=382,5 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 31 725 358 -624/34 L=495 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 40 725 359 -324/34 L=697,5 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 56 725 360 -924/34 L=990 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 80 725 361 -624/34 L=2970 ±6 For-galv. 2,17 1,03 0,36 0,39 240 721 102 -924/34 L=2970 ±6 Varmgalv. 2,17 1,03 0,36 0,39 240 715 879 -9Pendel/ankerskinne 24/40Varmgalvaniseret.Ved forlængelse samles med Pendelsamling 2J. Ved fastgørelse til loft benyttes Loftfæste 5 dermonteres med Skruesæt 22S. Bæring 3 installeres med Skruesæt 22S. Konsol 50 installeres medT-bolt. Kabler monteres på pendlen med Kabelklemme A.Brug og installation, se side 68.2970 ±69x25 4522x219 40y24/40 L=2970 ±6 For-galv, 4,68 2,34 1,32 1,07 450 731 744 -824/40 L=2970 ±6 Varmgalv. 4,68 2,34 1,32 1,07 450 705 092 -5Pendel/ankerskinne 24/48Varmgalvaniseret.Ved forlængelse med Loftpendel 2F samles med Pendelsamling 2FJ. Ved fastgørelse til loft benyttesLoftfæste 5 der monteres med Skruesæt 22S. Bæring 3 installeres med Skruesæt 22S. Konsol 50installeres med T-bolt. Kabler monteres på pendlen med Kabelklemme A.Brug og installation, se side 69.L9x25 4526x22248y24/48 L=2970 ±6 For-galv. 7,93 3,30 2,23 1,52 520 731 717 -224/48 L=2970 ±6 Varmgalv. 7,93 3,30 2,23 1,52 520 705 093 -224/48 L=5940 ±6 For-galv. 7,93 3,30 2,23 1,52 731 721 -924/48 L=5940 ±6 Varmgalv. 7,93 3,30 2,23 1,52 731 719 -6* Kontrolciffer34 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- lx Wx ly Wy Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 100 stk. + Vare-nr. + K*Pendel/ankerskinne 24/20Varmgalvaniseret.Ved forlængelse med Loftpendel 20 samles med Pendelsamling 20J. Skinnen kan installeres sammenmed Loftfæste 520 som loft- eller gulvkonsol. Pendel/ankerskinne 24/20 kan installeres som loftpendeli ønsket længde sammen med Loftfæste 520, 2 Vinkelbeslag 5L monteres i gulv og loft medT-bolte. Bæring 3 installeres med Skruesæt 20S. Konsol 50 installeres med T-bolt 26.Brug og installation, se side 67.2970 ±69x25 45 55x 22 482y24/20 L=2970 ±6 Varmgalv. 15,86 6,62 11,50 4,10 1130 709 795 -1Pendel/ankerskinne 24/20FVarmgalvaniseret.Pendel/ankerskinne 24/20F kan monteres lodret mellem gulv og loft med to Pendelfæste 24/20F.Bæring 3 installeres med Skruesæt 2S. Konsol 50 installeres med T-bolt 26.Brug og installation, se side 70.L9x25 45 89x 22 482y24/20F L=2970 ±6 Varmgalv. 15,86 6,62 44,00 9,89 1160 709 798 -224/20F L=5940 ±6 Varmgalv. 15,86 6,62 44,00 9,89 2370 718 808 -6Pendel/ankerskinne 24/20FSVarmgalvaniseret.Pendel/ankerskinne 24/20FS kan monteres lodret mellem gulv og loft med to Loftfæste 24/20FS.Konsol 50 installeres med T-bolt 26. Brug og installation, se side 71.L9x25 45 106x222 48y24/20FS L=5940 ±6 Varmgalv. 30,20 12,55 85,00 16,20 4200 709 031 -0Pendel/ankerskinne 24/26 x 53 til indstøbningVarmgalvaniseret.Til indstøbning i væg og loft. Max. udtrækningskraft 1000 kg/0,5 m pendel/ankerskinne(betonklasse K200). Brug og installation, se side 72.4000 2653 x22 48224/26 x 53 L=4000 ±6 Varmgalv. 10,39 3,92 2,78 1,90 970 768 063 -4y* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 35


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- B C Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Ankerskinne JSA 24/26 x 48For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Til indstøbning i væg og loft. Fyldt op med celluloid som forhindrer betonen i at trænge ind.Brug og installation, se side 72.1213000 ±62,52648 22400220Ankerskinne JSA L=3000±6 Varmgalv. 700 732 227 -5Forankringsjern JSA For-galv. 13 732 468 -2(13 stk./skinne)Pendelsamling 2JFor-galvaniseret, varmgalvaniseret.Benyttes til samling af Pendel 2 med Ankerskinne 24/34 og til samling af Pendel/ankerskinne24/40. 4 skruer M8 x 16 og møtrikker leveres med.Brug og installation, se side 72.Pendelsamling 2J For-galv. 43 721 119 -7Pendelsamling 2J Varmgalv. 43 713 177 -8Pendelsamling 2FJVarmgalvaniseret.Benyttes til samling af Pendel 2F med Ankerskinne 24/48. 4 skruer M8 x 16 og møtrikker leveresmed. Brug og installation, se side 73.Pendelsamling 2FJ Varmgalv. 46 713 178 -5Pendelsamling 20JVarmgalvaniseret.Benyttes til samling af Pendel 20 med Pendel/ankerskinne 24/20. 4 skruer M8 x 70 og møtrikkerleveres med. Brug og installation, se side 73.Pendelsamling 20J Varmgalv. 94 713 173 -0Loftfæste 5For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Pendel/ankerskinne 24/34, 24/40 eller 24/48 kan monteres på Loftfæste 5 med Skruesæt 22S.Loftfæstet kan vinkles max. 20° ved installation på skrå lofter. Brug og installation, se side 74.Loftfæste 5 For-galv. 35 721 101 -2Loftfæste 5 Varmgalv. 35 718 640 -2Loftfæste 520Varmgalvaniseret.Benyttes som loft- eller gulvfæste for Pendel/ankerskinne 24/20 i ønsket længde.4 skruer MVBF8 x 80 og møtrikker leveres med. Brug og installation, se side 74.Loftfæste 520 Varmgalv. 400 718 253 -4PendelfæsteVarmgalvaniseret.Benyttes sammen med Pendel/ankerskinne 24/20F og 24/20FS til montage mellem gulv og loft.Brug og installation, se side 75.80C BPendelfæste 24/20F Varmgalv. 165 135 167 718 850 -5Pendelfæste 24/20FS Varmgalv. 185 155 190 718 851 -2* Kontrolciffer36 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- A Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Loftfæste 20FVarmgalvaniseret.Loftfæste 20F bruges som en forboret befæstigelse for Pendel 20F til stål. Loftfæstet svejses på.Fjern al zink fra svejse stederne. Behandl med Galvafroid anti-korrosionsmaling efter svejsning.Brug og installation, se side 75.160120Ø14 x 19120160Loftfæste 20F Varmgalv. 200 718 849 -9Loftfæste 20FSVarmgalvaniseret.Loftfæste 20F bruges som en forboret befæstigelse for Pendel 20FS til stål. Loftfæstet svejses på.Fjern al zink fra svejsestederne. Behandl med Galvafroid anti-korrosionsmaling efter svejsning.Brug og installation, se side 75.150120Ø1430240 270Loftfæste 20FS Varmgalv. 310 720 536 -3Fæste for I-jern 5BKVarmgalvaniseret.Til installation af Loftpendel 2, 2F eller 20 på I-jern. En Pendel/ankerskinne 24/48 monteresmed 2 stk. Fæste for I-jern 5BK og 2 T-bolte.Til Fæste for I-jern 5BK-10 benyttes T-bolt 26F/40.Til Fæste for I-jern 5BK-30 benyttes T-bolt 26F/50.Skruesæt 22S bruges til at fastgøre loftpendlen.Brug og installation, se side 76.452050Ø1117A17Fæste for I-jern 5BK-10 Varmgalv. 30 15 715 675 -7Fæste for I-jern 5BK-30 Varmgalv. 50 18 718 243 -5* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 37


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVZVBetegnelse Overflade- A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Fæste f/trapezplade 5TPFor-galvaniseret, varmgalvaniseret.Til lofter med en trapezplade bliver Loftpendel 2, 2F og 20 monteret med 2 Fæstef/trapezplade 5TP. Pendel/ankerskinne 24/48 med 2 T-bolte 26 og Skruesæt 22S.Brug og installation, se side 76.35Ø53882030°38Ø115015353Fæste f/trapezplade 5TP For-galv. 12 725 362 -3Fæste f/trapezplade 5TP Varmgalv. 12 713 153 -2Pendelstag 1Varmgalvaniseret.Installeres for at reducere nedbøjningen af lange Loftpendel 2F, 20 og 20F. Se belastningstabel forden relevante pendelstag. Brug og installation, se side 76.ABPendelstag 1/300 Varmgalv. 80 300 50 717 640 -3Pendelstag 1/500 Varmgalv. 130 500 80 717 641 -0Pendelstag 1/800 Varmgalv. 215 800 125 717 642 -7Pendelstag 1/1500 Varmgalv. Kan variere 560 718 903 -8Fæste f/trapezplade 5TPASendzimirgalvaniseret, varmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse i trapezplade. Brug og installation, se side 77.Ø54521Ø10 x 4035–95Fæste f/trapezplade 5TPA For-galv. 14 732 177 -3Fæste f/trapezplade 5TPA Varmgalv. 14 733 487 -2Beslag 60/40Varmgalvaniseret.Beslag 60/40 monteres sammen med Pendel/ankerskinne 24/40 eller 24/48 for at reducerenedbøjningen af lange Loftpendel 2F, 20, 20F og 20FS. Pendel/ankerskinne 24/40 eller 24/48tilskæres på pladsen. Brug og installation, se side 77.Beslag 60/40 Varmgalv. 10 718 904 -5* Kontrolciffer38 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Fælles tilbehør for KHZSP, KHZPS, KHZ, KHZP og KHZVBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Vægkonsol 20Varmgalvaniseret.Anvendes til installation af Pendel/ankerskinne 24/20 som loftfæste eller på væg.Brug og installation, se side 77.1205654550Ø12Vægkonsol 20 Varmgalv. 47 723 450 -9Vægkonsol 20FVarmgalvaniseret.Anvendes til installation af Pendel/ankerskinne 24F som loftfæste eller på væg.Brug og installation, se side 78.1205088550Ø12Vægkonsol 20F Varmgalv. 69 723 451 -6WIBEVinkelbeslag 5LVarmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse af pendel/ankerskinne til fastgørelse i gulv og loft af en lodretpendel/ankerskinne. Samles med en T-bolt. Brug og installation, se side 78.4911 x 2270WIBE51 11 x 222645Vinkelbeslag 5L Varmgalv. 15 731 791 -7Vinkelbeslag 5LSVarmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse af pendel/ankerskinne til fastgørelse i gulv og loft af en lodretpendel/ankerskinne. Samles med en T-bolt. Brug og installation, se side 78.Ø1160Ø14 x 2691511114671Vinkelbeslag 5LS Varmgalv. 50 709 801 -9Endefæste HT-11Varmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse af pendel/ankerskinne til en lodret pendel/ankerskinne mellem krydsendekabelstiger. Brug og installation, se side 79.40 40155237811 x 17Endefæste HT-11 Varmgalv. 41 717 618 -2* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 39


Samlinger, reduktionsstykker, afgreningerog andet tilbehørKHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZPBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Samling 19, Samling 21For-galvaniseret (kun Samling 19). Varmgalvaniseret.Til simple, lige samlinger af KHZSP og KHZSPZ (Samling 19), KHZ og KHZP (Samling 21).Benyttes også til installation af 90° vinkler, T- og X-stykker. M6 skruer leveres med.Brug og installation, se side 79 og 80.Samling 19 For-galv. 40 716 048 -8Samling 19 Varmgalv. 42 734 508 -3Samling 21 Varmgalv. 35 708 740 -2Samling 32Varmgalvaniseret.Til samling af vertikale afgreninger. M6 skruer leveres med.Brug og installation, se side 80.Samling 32 Varmgalv. 750 734 713 -1Samling 9For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Til lige samlinger af KHZSP, KHZ og KHZP. Tænderne skal vende nedad. Hvis samlingerne kommertil at ligge på et konsol, skal tænderne dog vende opad. Brug og installation, se side 80.Stigesamling 9 For-galv. 16 721 115 -9Stigesamling 9 Varmgalv. 16 705 304 -9Overgangssamling 29Varmgalvaniseret.Anvendes til overgang mellem bred og smal KHZ. Det sidste trin på den brede stige skæres ud, såden smalle stige kan sidde i mellemrummet. Overgangssamling 29 skal monteres igennem vangerne.Brug og installation, se side 80.Overgangsstykke 29/200 Varmgalv. 14 705 392 -6Overgangsstykke 29/300 Varmgalv. 19 705 394 -0Overgangsstykke29/400 Varmgalv. 24 705 395 -7Overgangsstykke 29/500 Varmgalv. 29 705 396 -4Overgangsstykke 29/600 Varmgalv. 34 705 397 -1Universalsamling 22For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Anvendes til horisontale eller vertikale bøjninger i alle vinkler. Anvend 22E hvor der er behov forjording. Brug og installation, se side 81.Universalsamling 22 For-galv. 21 721 122 -7Universalsamling 22 Varmgalv. 21 718 409 -5Universalsamling 22E Varmgalv. 21 720 155 -6Reduktionsstykke 31Varmgalvaniseret.Anvendes som overgangsstykke til smallere eller bredere kabelstige. Brug og installation, se side 82.Reduceringsstykke 31/100 Varmgalv. 43 734 171 -9Reduceringsstykke 31/200 Varmgalv. 59 734 172 -6Reduceringsstykke 31/300 Varmgalv. 74 734 173 -3Reduceringsstykke 31/400 Varmgalv. 89 734 174 -0Vinkelkrog 4Aluminium. Anvendes ved 90° afgrening. Brug og installation, se side 82.Vinkelkrog 4 Alu 8 709 017 -4Samling 14For-galvaniseret, varmgalvaniseret.2 stk. Samling 14 anvendes ved T-afgrening. 4 stk. Samling 14 anvendes ved X-afgrening. Konsollenskal placeres under den tilstødende stige tæt ved samlingen. Brug og installation, se side 82.Samling 14 For-galv. 49 723 212 -3Samling 14 Varmgalv. 49 725 096 -7* Kontrolciffer40 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Samlinger, reduktionsstykker, afgreninger og andet tilbehørBetegnelse Overflade- A L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Beskyttelsesprofil 28PPlastik.Beskytter kablerne når de skal ud over stigekanten. Brug og installation, se side 83.282000Beskyttelsesprofil 38P Plastik 80 732 151 -3Endefæste 10Aluminium.Anvendes til fastgørelse af en stige vertikalt på gulvet eller horisontalt på væggen.Brug og installation, se side 83.Endefæste 10 Alu 8 709 018 -1Profilfæste 41For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Profilfæste 41 anvendes til at montere en pendel/ankerskinne eller en montageplade pået kabelstigeprofil.Brug og installation, se side 83.Profilfæste 41 For-galv. 10 725 363 -0Profilfæste 41 Varmgalv. 10 720 824 -1Vægfæste 11/25 og 11/75For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Anvendes ved montering af en kabelstige vertikalt eller horisontalt på en væg.En pendel/ankerskinne kan monteres på stigen med et vægfæste.Brug og installation, se side 84.Vægfæste 11/25 For-galv. 24 721 105 -0Vægfæste 11/25 Varmgalv. 24 713 204 -1Vægfæste 11/75 For-galv. 30 721 106 -7Vægfæste 11/75 Varmgalv. 30 713 203 -4Afgreningsplade 33/1For-galvaniseret.Afgreningsplader anbefales altid ved 90° horisontale T-afgreninger.Passer til alle Wibe kabelstiger.Brug og installation, se side 84.ALAfgreningsplade 33/1 For-galv. 230 175 50 768 733 -6Afgreningsplade 33/2For-galvaniseret, varmgalvaniseret.Afgreningsplader anbefales altid ved 90° horisontale T-afgreninger.Låses ved hjælpe af Konsolklemme 42. Passer til alle Wibe kabelstiger.Brug og installation, se side 84.ALAfgreningsplade 33/2 For-galv. 350 275 90 721 114 -2Afgreningsplade 33/2 Varmgalv. 350 275 90 707 748 -9* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 41


Samlinger, reduktionsstykker, afgreninger og andet tilbehørBetegnelse Overflade- A L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*90° bøjning 15, indvendig og udvendigFor-galvaniseret, varmgalvaniseret.KHZSP samles med bøjningen med Samling 19. KHZ og KHZP samles med bøjningen medSamling 21. Brug og installation, se side 84.139ARR 268AIndvendig90° bøjning 15/150 For-galv. 268 547 220 723 060 -090° bøjning 15/150 Varmgalv. 268 547 220 716 066 -290° bøjning 15/200 For-galv. 268 597 240 723 061 -790° bøjning 15/200 Varmgalv. 268 597 240 716 067 -990° bøjning 15/300 For-galv. 268 697 290 723 062 -490° bøjning 15/300 Varmgalv. 268 697 290 716 069 -390° bøjning 15/400 For-galv. 268 797 340 723 063 -190° bøjning 15/400 Varmgalv. 268 797 340 716 070 -990° bøjning 15/500 For-galv. 268 897 390 723 064 -890° bøjning 15/500 Varmgalv. 268 897 390 716 071 -690° bøjning 15/600 For-galv. 268 997 440 723 065 -590° bøjning 15/600 Varmgalv. 268 997 440 716 072 -390° bøjning 15/800 Varmgalv. 268 1197 640 721 961 -290° bøjning 15/1000 Varmgalv. 268 1397 760 716 073 -0Udvendig90° bøjning 15/200 Varmgalv. 604 933 370 716 180 -590° bøjning 15/300 Varmgalv. 704 1133 460 716 182 -990° bøjning 15/400 Varmgalv. 804 1333 550 716 183 -690° bøjning 15/500 Varmgalv. 904 1533 640 716 184 -390° bøjning 15/600 Varmgalv. 1004 1733 760 716 185 -0T-afgrening 16Varmgalvaniseret.KHZSP samles med Samling 19. KHZ og KHZP samles med Samling 21.Brug og installation, se side 85.LR 268AT-afgrening 16/200 Varmgalv. 597 997 320 716 194 -2T-afgrening 16/300 Varmgalv. 697 1097 390 716 196 -6T-afgrening 16/400 Varmgalv. 797 1197 440 716 197 -3T-afgrening 16/500 Varmgalv. 897 1297 530 716 198 -0T-afgrening 16/600 Varmgalv. 997 1397 600 716 199 -7T-afgrening 16/800 Varmgalv. 1197 1597 750 721 962 -9T-afgrening 16/1000 Varmgalv. 1397 1797 860 716 200 -0X-afgrening 17Varmgalvaniseret.KHZSP samles med Samling 19. KHZ og KHZP samles med Samling 21.Brug og installation, se side 85.AR 268X-afgrening 17/200 Varmgalv. 997 400 716 210 -9X-afgrening 17/300 Varmgalv. 1097 500 716 212 -3X-afgrening 17/400 Varmgalv. 1197 550 716 213 -0X-afgrening 17/500 Varmgalv. 1297 600 716 214 -7X-afgrening 17/600 Varmgalv. 1397 860 716 215 -4X-afgrening 17/800 Varmgalv. 1597 1070 721 963 -6X-afgrening 17/1000 Varmgalv. 1797 1220 716 216 -1* Kontrolciffer42 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Samlinger, reduktionsstykker, afgreninger og andet tilbehørBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Vertikal afgrening 18Varmgalvaniseret.KHZSp samles med Samling 19. KHZ og KHZP samles med Samling 21.Brug og installation, se side 85.R 272452452Vertikal afgrening 18/150 Varmgalv. 180 718 176 -6Vertikal afgrening 18/200 Varmgalv. 190 718 177 -3Vertikal afgrening 18/300 Varmgalv. 210 718 179 -7Vertikal afgrening 18/400 Varmgalv. 230 718 180 -3Vertikal afgrening 18/500 Varmgalv. 250 718 181 -0Vertikal afgrening 18/600 Varmgalv. 270 718 182 -7Vertikal afgrening 18/800 Varmgalv. 310 721 964 -3Vertikal afgrening 18/1000 Varmgalv. 350 718 183 -4Trinprop 27Sølvfarvet plastik.Trinprop 27 monteres i enderne af trinene på KHZ og KHZV i miljø med høj korrosionsværdi.Brug og installation, se side 85.Trinprop 27 Plastik 0,45 726 668 -528 28iBeskyttelseshætte 28Plastik.Anvendes som beskyttelse i enderne på stiger.Brug og installation, se side 86.Beskyttelseshætte 28 Plastik Orange 0,5 709 019 -8Beskyttelseshætte 28i Plastik Orange 0,4 731 994 -7Beskyttelseshætte 28i Plastik Hvid 0,4 735 446 -7Endebeskyttelse 28E, 28DOrange plastik.Anvendes som beskyttelse. Endebeskyttelse 28E til Pendel 2F og Pendel/ankerskinne 24/48.Endebeskyttelse 28D til Pendel 20 og Pendel/ankerskinne 24/20.Brug og installation, se side 86.Endebeskyttelse 28E Plastik 0,5 709 021 -1Endebeskyttelse 28D Plastik 1 709 020 -4* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 43


Dåseplader, montageplader og skillepladerKHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPVBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Dåseplade 35PFor-galvaniseret.Installeres mellem trinene. Fastgøres med bøjelige flige.Brug og installation, se side 86.Dåseplade 35P For-galv. 28 718 618 -1U/hullerDåseplade 35SFor-galvaniseret.Monteres stående eller hængende på profilet. Fastgøres med bøjelige flige.Brug og installation, se side 86.Dåseplade 35S For-galv. 22 711 205 -0Dåseplade 35S Varmgalv. 22 731 746 -2Dåseplade 35S, u/huller For-galv. 23 730 245 -1Jordklemme W79El-galvaniseret.Anvendes når dåsepladen skal jordes. Passer i de ovale huller på dåsepladen og kan flyttes pålangs, så den sidder i nærheden af det der skal jordes.Brug og installation, se side 87.Jordklemme W79 El-galv. 0,2 716 640 -4Montageplade 60Sendzimirgalvaniseret, varmgalvaniseret.Giver god plads til montage af dåser og udtag. Disse kan monteres på begge sider af montagepladen.Brug og installation, se side 87.25060145Montageplade 60 For-galv. 270 730 387 -8Montageplade 60 Varmgalv. 270 730 388 -5Montageplade 61Sendzimirgalvaniseret, varmgalvaniseret.Anvendes på vertikalt monterede kabelstiger til montagebokse.Brug og installation, se side 87.310Ø6B 70Montageplade 61/200 For-galv. 100 732 486 -6Montageplade 61/200 Varmgalv. 100 732 491 -0Montageplade 61/300 For-galv. 140 732 487 -3Montageplade 61/300 Varmgalv. 140 732 492 -7Montageplade 61/400 For-galv. 170 732 488 -0Montageplade 61/400 Varmgalv. 170 732 493 -4Montageplade 61/500 For-galv. 240 732 489 -7Montageplade 61/500 Varmgalv. 240 732 494 -1Montageplade 61/600 For-galv. 270 732 490 -3Montageplade 61/600 Varmgalv. 270 732 495 -8* Kontrolciffer44 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Dåseplader, montageplader og skillepladerBetegnelse Overflade- B C H Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Skilleplade 39For-galvaniseret.Anvendes til at adskille svag- og stærkstrømskabler. På KHZ og KHZV fastgøres skillepladen påtrinene med kabelbindere. På KHZSP og KHZP fastgøres på trinene med Skruesæt W34.Skillepladerne samles ved hjælp af Samlestykke W39.Brug og installation, se side 88.1750HØ724250Skilleplade 39/24 For-galv. 24 46 718 835 -2Skilleplade 39/24 Varmgalv. 24 46 731 747 -9Skilleplade 39/55 For-galv. 55 73 725 785 -0Samlestykke W39Plastik.Samlestykke W39 anvendes til at samle skilleplader.Brug og installation, se side 88.Samlestykke W39 Plastik 3 716 824 -8Telerende 36 med udslagsblanketterFor-galvaniseret.Anvendes hvor der er behov for adskillelse af svagstrømskabler. Udslagsblanketter i bunden gør detmuligt at trække kablet igennem hullet. Fastgøres til KHZ og KHZV med kabelbindere rundt omtrinene, og med Skruesæt W34 på trinene for KHZSP og KHZP.Brug og installation, se side 88.C25 Ø74241252505001000Ø23B2000Telerende 36/50 For-galv. 42 50 94 725 065 -3Telerende 36/100 For-galv. 92 100 142 725 066 -0Telerende 36/200 For-galv. 192 200 238 725 067 -7Stigefæste 12Varmgalvaniseret.Anvendes på kabelstigens sideprofil til installation af tilbehør. Skruer er ikke vedlagt.Brug og installation, se side 89.39A 1511 x 264013Stigefæste 12/70 Varmgalv. 125 19 728 653 -9Stigefæste 12/120 Varmgalv. 175 24 728 654 -9* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 45


Dåseplader, montageplader og skillepladerBetegnelse Overflade- A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Krog 8Varmgalvaniseret.Til installation af kabler under Bæring 3. Krogen kan også monteres i perforerede trin.2 stk. M6MF 8 leveres med.Brug og installation, se side 89.Ø156R13Ø84010Krog 8 Varmgalv. 5 728 642 -3Beskyttelsesplade 65Sendzimirgalvaniseret, varmgalvaniseret.Anvendes på vertikalt monterede kabelstiger, ved gulv, som beskyttelse for kablerne.Monteres i sideprofilet med skrue ST4,2.Brug og installation, se side 89.1000Ø6B 12065/200 Sendzimir. 200 930 732 475 -065/200 Varmgalv. 200 930 730 192 -865/300 Sendzimir. 300 1140 732 476 -765/300 Varmgalv. 300 1140 730 193 -565/400 Sendzimir. 400 1350 732 477 -465/400 Varmgalv. 400 1350 730 194 -265/500 Sendzimir. 500 1560 732 478 -165/500 Varmgalv. 500 1560 730 195 -965/600 Sendzimir. 600 1780 732 479 -865/600 Varmgalv. 600 1780 730 196 -6Beskyttelsesplade til montageskabVarmgalvaniseret.Lagerføres ikke.Angiv ved bestilling:Stigebredden samt målene D og L.Brug og installation, se side 89.LD40100* Kontrolciffer46 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Dåseplader, montageplader og skillepladerBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Kabelklemme AFor-galvaniseret.Anvendes til fastgørelse af kabler på KHZSP, KHZP, Montageskinne 40 ogPendel/ankerskinne 24/40 og 24/48.Brug og installation, se side 90.Kabelklemme for 1 kabelA1-12 For-galv. 718 507 -8A1-16 For-galv. 718 508 -5A1-22 For-galv. 718 509 -2A1-28 For-galv. 718 510 -8A1-36 For-galv. 718 511 -5A1-44 For-galv. 718 512 -2A1-52 For-galv. 718 513 -9A1-60 For-galv. 718 514 -6A1-70 For-galv. 718 515 -3Kabelklemme for 2 kablerA2-12 For-galv. 718 516 -0A2-16 For-galv. 718 517 -7A2-22 For-galv. 718 518 -4A2-28 For-galv. 718 519 -1A2-36 For-galv. 718 520 -7A2-44 For-galv. 718 521 -4Kabelklemme RFor-galvaniseret.Anvendes til fastgørelse af kabler på KHZ og KHZV.Brug og installation, se side 90.Kabelklemme for 1 kabelR1-12 For-galv. 769 000 -8R1-16 For-galv. 769 001 -5R1-22 For-galv. 769 002 -2R1-28 For-galv. 769 003 -9R1-36 For-galv. 769 004 -6R1-44 For-galv. 769 005 -3R1-52 For-galv. 769 006 -0R1-60 For-galv. 769 007 -7R1-70 For-galv. 769 008 -4Kabelklemme for 2 kablerR2-12 For-galv. 769 009 -1R2-16 For-galv. 769 010 -7R2-22 For-galv. 769 011 -4R2-28 For-galv. 769 012 -1R2-36 For-galv. 769 013 -8R2-44 For-galv. 769 014 -5R2-52 For-galv. 769 015 -2R2-60 For-galv. 769 016 -9MellemlægPlastik.Anvendes til at mindske kontaktfladen mellem kablerne og trinene eller pendel/ankerskinne.Brug og installation, se side 90.EM-12 Plastik 709 050 -1EM-16 Plastik 709 051 -8EM-22 Plastik 709 052 -5EM-28 Plastik 709 053 -2EM-36 Plastik 709 054 -9EM-44 Plastik 709 055 -6EM-52 Plastik 709 056 -3EM-60 Plastik 709 057 -0EM-70 Plastik 709 058 -7* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 47


Samlinger og afgreningerKHZV, KHZPVBetegnelse Overflade- A B Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Samling 45Varmgalvaniseret. Anvendes som samling når KHZV er skåret over. Placér samlingen i endenaf stigen, markér og bor to 9 mm huller. Skruer M8 og M12 med møtrikker leveres med.Brug og installation, se side 91.Ø9Ø1320 50Samling 45 Varmgalv. 50 707 609 -3Afvinkling 51Varmgalvaniseret. Anvendes til vertikal afvinkling af KHZV. Brug og installation, se side 91.1939913899150 113113 150Ø14 Ø13 14 x 19 Ø14Afvinkling 51 Varmgalv. 150 731 837 -7Afgreningskrog 47Varmgalvaniseret. Anvendes ved 90° afvinkling med en anden stige. Skruer M12 og møtrikkerleveres med. Brug og installation, se side 92.Afgreningskrog 47 Varmgalv. 50 714 353 -5Afstivning 46Varmgalvaniseret. Anvendes mellem stigen og vangen på KHZV og KHZPV, hvis konsollet placeresmellem de eksisterende afstivninger. Skrue og møtrik leveres ikke med.Brug og installation, se side 92.Afstivning 46 Varmgalv. 15 708 001 -4Afgrening 49Varmgalvaniseret. Anvendes ved 90° vertikal afgrening. Sørger for stor bøjningsradius for kablerne.Samling kræver to Skruesæt M12 (side 56). Brug og installation, se side 92.31345°Afgrening 49/200 Varmgalv. 220 716 389 -2Afgrening 49/300 Varmgalv. 230 716 390 -8Afgrening 49/400 Varmgalv. 240 716 391 -5Afgrening 49/500 Varmgalv. 245 720 517 -2Afgrening 49/600 Varmgalv. 250 716 392 -2Afgrening 49/1000 Varmgalv. 280 716 393 -9Afgreningsplade 48Varmgalvaniseret. Anvendes til 30°, 45° og 60° vertikal samling. Til samling krævesto Skruesæt M12 (side 56). Brug og installation, se side 92.V°A14 x 19B48/30° Varmgalv. 115 55 61 718 901 -448/45° Varmgalv. 145 55 75 718 411 -848/60° Varmgalv. 180 65 80 718 902 -1* Kontrolciffer48 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Samlinger og afgreningerBetegnelse Overflade- A L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*90° bøjning 55Varmgalvaniseret.Anvendes til 90° horisontal samling. Til samling kræves to Skruesæt M12 (side 56).Brug og installation, se side 93.R 268A90° bøjning 55/200 Varmgalv. 625 510 716 241 -390° bøjning 55/300 Varmgalv. 725 560 716 243 -790° bøjning 55/400 Varmgalv. 825 620 716 244 -490° bøjning 55/500 Varmgalv. 925 680 716 245 -190° bøjning 55/600 Varmgalv. 1025 750 716 246 -890° bøjning 55/1000 Varmgalv. 1425 1110 716 247 -5T-afgrening 56Varmgalvaniseret.Anvendes til T-afgrening. Til samling kræves to Skruesæt M12 (side 56).Brug og installation, se side 93.LR 268AT-afgrening 56/200 Varmgalv. 625 1050 710 716 255 -0T-afgrening 56/300 Varmgalv. 725 1150 790 716 257 -4T-afgrening 56/400 Varmgalv. 825 1250 840 716 258 -1T-afgrening 56/500 Varmgalv. 925 1350 940 716 259 -8T-afgrening 56/600 Varmgalv. 1025 1450 1010 716 260 -4T-afgrening 56/1000 Varmgalv. 1425 1850 1300 716 261 -1Afvinkling 44Varmgalvaniseret.Til horisontal vinkling af KHZV. Anvendes også til hjørner og som endefæste på væg.Brug og installation, se side 93.Ø9120135Ø13Afvinkling 44 Varmgalv. 50 720 815 -9ArmaturkonsolVarmgalvaniseret.Anvendes til installation af armaturer under KHZV 200. Monteres imellem vangerne på stigen.Brug og installation, se side 94.Armaturkonsol Varmgalv. 18 718 643 -3* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 49


Fastgørelse i loftGulvboltfæsteBæring 3T-boltT-boltBøjle M6LoftboltfæsteKonsol 50Pendel/ankerskinnePendel/ankerskinneT-boltGulvboltfæsteT-boltVægboltfæsteBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*LoftboltfæsteVarmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse på gevindstang max. 25 mm.Loftboltfæste Varmgalv. 120 718 311 -1GulvboltfæsteVarmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse på gevindstang max. 25 mm.Gulvboltfæste Varmgalv. 90 718 312 -8VægboltfæsteVarmgalvaniseret.Anvendes til fastgørelse på gevindstang max. 25 mm.Vægboltfæste Varmgalv. 86 718 313 -5Bøjle M6Rustfrit stål (AISI 316).Anvendes ved montage af Bæring 3 direkte på loftfæste. Også egnet til gevindstang max. 25 mm.2 bøjler for hver bæring. Brug og installation, se side 79.Bøjle M6 Rustfrit stål (AISI 316) 5 720 786 -250 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


KabelrullerWibe kabelruller gør det nemmere at trække kabler og ledninger.Kabelrullerne monteres nemt på alle Wibe kabelstiger. Passer også til alleindvendige og udvendige hjørner, T-afgreninger, X-afgreninger og afvinklinger.Kabelrullerne kan højdejusteres op til 45 mm så der er plads under demtil trækning af kabler.KabelrulleKabelrulleBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Kabelrulle SVarmgalvaniseret.Brug og installation, se side 94.Kabelrulle S Varmgalv. 230 718 660 -0* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 51


LågLåg monteres for at beskytte kablerne mod støv, snavs og vædsker osv.Udendørs beskytter de imod regn og sol. Der er låg til alle Wibe kabelstiger.LågLåg 90° afgreningLågsamlingLågsamlingLågLågholderLågLågsamlingLåg tilT-afgreningLågsamlingProfilfæsteProfilfæsteBetegnelse Overflade- Til stigebredde L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*LågFor-galvaniseret.Anvendes låg skal der monteres Profilfæste 37 med 0,5 meters afstand mellem hver,på begge sider af stigen. Låget låses på profilfæstet med fligene.Brug og installation, se side 94.2000 10BLåg 150 For-galv. 150 151 190 732 216 -9Låg 200 For-galv. 200 201 250 732 217 -6Låg 300 For-galv. 300 301 360 732 218 -3Låg 400 For-galv. 400 401 680 732 219 -0Låg 500 For-galv. 500 501 810 732 220 -6Låg 600 For-galv. 600 601 700 732 221 -3Låg 1000 For-galv. 1000 1001 1150 732 222 -0LågsamlingFor-galvaniseret.Indsættes imellem lågene. Til låg med en bredde på 1000 mm anvendes en 400 mm og en 600 mmsamling. Til låg med en bredde på 600 mm anvendes to samlinger på 300 mm.Lågsamling 150 mm lagerføres ikke.Brug og installation, se side 94.Lågsamling 150 For-galv. 150 10 712 639 -2Lågsamling 200 For-galv. 200 20 712 640 -8Lågsamling 300 For-galv. 300 30 712 642 -2Lågsamling 400 For-galv. 400 40 712 643 -9Lågsamling 500 For-galv. 500 475 712 644 -9Lågsamling 600 For-galv. 600 575 712 645 -3* Kontrolciffer52 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


LågBetegnelse Overflade- Til stige- A B L Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. bredde mm mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Profilfæste 37For-galvaniseret.Når der skal monteres låg opsættes Profilfæste med ca. 0,5 meters afstand mellem hver, på beggesider af stigen.Profilfæstet kan også anvendes som støtte til kablerne, når de skal trækkes i flere lag.Profilfæstet monteres indvendigt på stigeprofilet. Bøj fligen ind mod stigeprofilet.Brug og installation, se side 95.50Ø4,2Ø4,2Ø4,251480100Profilfæste 37 For-galv. 6 729 217 -2LågholderSendzimirforsinket.Lågholder på profilfæste kræves, når låg monteres. Skrue og møtrik incl.Brug og installation, se side 95.Lågholder For-galv. 1,5 712 668 -2Låg 90° afgreningFor-galvaniseret.Monteres med Profilfæste og Lågsamling. Passer til 90° indvendigt hjørne.Brug og installation, se side 95.10BLåg 90° afgrening For-galv. 150 151 45 732 322 -7Låg 90° afgrening For-galv. 200 201 65 732 323 -4Låg 90° afgrening For-galv. 300 301 110 732 324 -1Låg 90° afgrening For-galv. 400 401 165 732 325 -8Låg 90° afgrening For-galv. 500 501 260 732 326 -5Låg 90° afgrening For-galv. 600 601 300 732 327 -2Låg 90° afgrening For-galv. 1000 1001 670 732 328 -9Låg til T-afgreningFor-galvaniseret.Monteres med Profilfæste og Lågsamling.Brug og installation, se side 95.L 10BALåg til T-afgrening For-galv. 150 400 151 648 100 732 345 -6Låg til T-afgrening For-galv. 200 450 201 698 130 732 346 -3Låg til T-afgrening For-galv. 300 550 301 798 200 732 347 -0Låg til T-afgrening For-galv. 400 650 401 898 280 732 348 -7Låg til T-afgrening For-galv. 500 750 501 998 370 732 349 -4Låg til T-afgrening For-galv. 600 850 601 1098 480 732 350 -0Låg til T-afgrening For-galv. 1000 1240 1001 1498 1000 732 351 -7* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 53


BærelinesystemBærelinesystemet monteres i loftet til enkel ophængning af kabler og armaturer.Bærefæste HT-31Endefæste HT-14 Spændeskrue HTStållineLås for line HT-68/HTR-68Bærebøjle HT-51Endefæste HT-11Bærefæste forI-jern HT-152Spændeskrue HT Stålline Bærefæste HT-33 Lås for line HT-68/HTR-68Vinkelbeslag 5LBetegnelse Overflade- Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. 100 stk. + Vare-nr. + K*Endefæste HT-14Varmgalvaniseret.Monteres til opsætning af stålline på væg.Brug og installation, se side 96.5Ø11110 30Endefæste HT-14 Varmgalv. 18 713 671 -1Bærefæste HT-31Varmgalvaniseret.Til montering på spær, som bærer af stållinen.Brug og installation, se side 96.Ø84,5100Bærefæste HT-31 Varmgalv. 2 713 672 -8* Kontrolciffer54 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


BærlinesystemBetegnelse Overflade- A C D Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Bærefæste HT-33/34Sendzimirgalvaniseret.Til montering på loft, som bærer af stållinen.Brug og installation, se side 96.Ø8Ø112ABærefæste HT-33 For-galv. 14 1 713 674 -2Bærefæste HT-34 For-galv. 38 2 713 675 -9Bærefæste for I-jern HT-152Varmgalvaniseret.Til montering på I-jern.Brug og installation, se side 96.HT-152 Varmgalv. 38 713 636 -6Bærebøjle HT-51Sendzimirgalvaniseret.Til ophængning af kabler på stållinen.Brug og installation, se side 96.Bærebøjle HT-51 For-galv. 6 713 676 -6Lås for line HT-/HTR-68Varmgalvaniseret.Tl låsning af enkelttrådet stålline. Brug og installation, se side 97.Lås HT-68 Varmgalv. 1 713 677 -3Spændeskrue HTVarmgalvaniseret.Spændeskruen monteres i enden af stållinen. Brug og installation, se side 97.ACØ9M10DSpændeskrue HT-611 Varmgalv 125 100 22 10 713 689 -6Spændeskrue HT-621 Varmgalv 270 100 50 18 713 690 -2Spændeskrue HT-631 Varmgalv 400 150 50 29 713 691 -9StållineStållinen findes i flere udførelser. Monteres som bærer af et eller flere kabler.HT-2309 Stålline, blød Forzinket 713 679 -7HT-2311 Stålline 7 x diam 1,71= 16 mm 2 Plastb. grå 713 688 -9HTR-2322 Stålline, hård Rustfri 713 681 -0HTR-2323 Stålline, hård Rustfri 713 682 -7HTR-2324 Stålline, hård Rustfri 713 683 -4* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 55


SkruesætBetegnelse Overflade- Dim Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm 100 stk. + Vare-nr. + K*Skruesæt 2SVarmgalvaniseret.Bolt MVBF 8x40 og møtrik M6MF 8. Til at fastgøre Bæring 3 til Pendel/ankerskinne 24/20F.Anvend Vinkelbeslag 5L i sporet på Pendel/ankerskinne 24/34 og 24/40.Skruesæt 2S Varmgalv. 2,9 715 735 -8Skruesæt 20SVarmgalvaniseret.Bolt MVBF 8x60 og møtrik M6MF 8. Til at fastgøre Bæring 3 til Pendel/ankerskinne 24/20F ogPendel 20. Anvend Vinkelbeslag 5L i sporet på Pendel/ankerskinne 24/48 og 24/20.LASkruesæt 20S Varmgalv. 3,7 715 736 -5Skruesæt 22SVarmgalvaniseret.Bolt MVBF 8x16 og møtrik M6MF 8. Til at fastgøre Bæring 3 og Konsol 5 til Pendel 2 og 2F.Anvend Vinkelbeslag 5L på bagsiden af pendel/ankerskinnen. Montér pendel/ankerskinnerneryg mod ryg.Skruesæt 22S Varmgalv. 1,9 713 694 -0Skruesæt 70SVarmgalvaniseret.Bolt M6S 10x20 og møtrik M6M10. Til at fastgøre Konsol 70 til pendel på én side.Skruesæt 70S Varmgalv. 3,4 728 568 -6Skruesæt 72SVarmgalvaniseret.Bolt MVBF 10x60 og møtrik M6M10. Til at fastgøre Konsol 70 til pendel på begge sider.Skruesæt 72S Varmgalv. 5,0 728 570 -9Skruesæt M12Varmgalvaniseret.4 bolte M6S 12x25 og 4 møtrikker M6M 12. Til alle samlinger med KHZV. Til montering afAfgrening 49, Afgreningsplade 48, 90° afgrening 55 og T-afgrening 56.Skruesæt M12 Varmgalv. 2 706 415 -1Møtrik M8Varmgalvaniseret.Anvendes i trinene på KHZSP og KHZP, til montering af rør o.lign.Brug og installation, se side 97.Møtrik M8 Varmgalv. M8 2,5 718 632 -7Skruesæt W34Elektro-galvaniseret.Bolt MSCS 6x12 og møtrik M6MF 6. Anvendes til montering af deleskinne på KHZSP og KHZP.Skruesæt W34 El-galv. 0,8 718 473 -6Skruesæt W38Elektro-galvaniseret.Til montering af Profilfæste 37. Bolt MLKS 5x10 og møtrik M6M5.Skruesæt W38 El-galv. 0,3 716 907 -8T-bolt 26Varmgalvaniseret.Til montering af Konsol 50, Vinkelbeslag 5L og 5LS på pendel/ankerskinne og på pendler.Max. tilladte udtrækskraft er 700 kg (7 kN). Vær dog opmærksom på pendel/ankerskinnensfastgørelse.T-bolt 26 Varmgalv. M10 30 34 5,0 714 009 -1* Kontrolciffer56 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


SkruesætLABetegnelse Overflade- Dim L G A Vægt kg/ EAN-nr. 732167behandl. mm mm mm mm 100 stk. + Vare-nr. + K*T-bolt 26FVarmgalvaniseret.Til montering af Konsol 50, Vinkelbeslag 5L og 5LS på pendel/ankerskinne og på pendler.Max. tilladte udtrækskraft er 1600 kg (16 kN). Pendel/ankerskinnen skal dog svejses på, for at kunneklare denne udtrækskraft.T-bolt 26F/30 Varmgalv. M10 30 42 7 716 794 -4T-bolt 26F/40 Varmgalv. M10 40 42 7,5 716 795 -1T-bolt 26F/50 Varmgalv. M10 50 42 8 716 796 -8Torgrip betonanker TEXEl-forzinket, varmgalvaniseret.Till alle typer montage, fra lette til tunge og meget krævende fastgørelser i alle slags miljøer.Kan bruges til gennemstiksmontage.Brug og installation, se side 97. EAN-nr. 731588TEX El-forzinket M6 40 135 400 -9TEX Varmgalv. M6 40 130 400 -4TEX El-forzinket M6 65 135 000 -1TEX Varmgalv. M6 65 130 000 -6TEX El-forzinket M6 80 135 600 -3TEX Varmgalv. M6 80 130 600 -8TEX El-forzinket M6 100 135 200 -5TEX Varmgalv. M6 100 130 200 -0TEX El-forzinket M8 55 136 400 -8TEX Varmgalv. M8 55 131 400 -3TEX El-forzinket M8 90 136 000 -0TEX Varmgalv. M8 90 131 002 -9TEX El-forzinket M8 140 136 200 -4TEX Varmgalv. M8 140 131 200 -5TEX El-forzinket M10 65 136 600 -2TEX Varmgalv. M10 65 131 600 -7TEX El-forzinket M10 85 136 602 -6TEX Varmgalv. M10 85 131 602 -1TEX El-forzinket M10 110 136 604 -0TEX Varmgalv. M10 110 131 604 -5TEX El-forzinket M12 100 137 400 -7TEX Varmgalv. M12 100 132 400 -2TEX El-forzinket M12 135 137 000 -9TEX Varmgalv. M12 135 132 000 -4TEX El-forzinket M12 185 137 200 -3TEX Varmgalv. M12 185 132 200 -8TEX El-forzinket M16 110 138 200 -2TEX Varmgalv. M16 110 133 200 -7TEX El-forzinket M16 150 138 000 -8TEX Varmgalv. M16 150 133 000 -3TEX El-forzinket M16 175 139 000 -7TEX Varmgalv. M16 175 134 000 -2TEX El-forzinket M20 225 139 200 -1TEX Varmgalv. M20 225 134 200 -61)Syrefast (B) SS2343 kan skaffes hjem på bestilling.Tekniske data (1 kN ≈ 100 kg)Tilladt udtræks- Tilladt tværkraft 2)Min, bordybde Max. emne- kraft 2) i beton K25 i beton K25Dimension L incl. emnet tykkelse Moment (kantafstand 10 x Ø) (kantafstand 10 x Ø)mm mm mm Nm kN kNM6 x 40 6 40 3 8,5 1,5 2,5M6 x 65 6 65 8 8,5 3,5 3,0M6 x 80 6 80 23 8,5 3,5 3,0M6 x 100 6 100 43 8,5 3,5 3,0M8 x 55 8 55 7 20 3,0 4,0M8 x 90 8 90 17 20 6,0 4,5M8 x 140 8 140 67 20 6,0 4,5M10 x 65 10 65 6 40 4,5 5,0M10 x 85 10 85 5 40 7,0 6,0M10 x 110 10 110 20 40 8,0 7,0M12 x 100 12 100 12 65 8,0 8,0M12 x 135 12 135 22 65 12,0 9,0M12 x 185 12 185 72 65 12,0 9,0M16 x 110 16 110 4 150 10,0 12,0M16 x 150 16 150 4 150 18,0 14,0M20 x 175 20 145 6 250 22,0 20,0M20 x 225 20 225 56 250 22,0 20,02)Disse tal bliver reduceret med 25% for syrefast TORGRIP (B) SS2343* KontrolcifferKABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 57


Brug og installationKonsol 50, 50L og 50FMontering af konsol på vægved hjælp af ekspansionsbolt,Torgrip (s. 57).Montering af konsol med T-bolt(s. 55) på en Ankerskinne24/26 x 53 (s. 35) ellerpendel/ankerskinne (s. 34–35)monteret på væg.Montering af konsol med T-bolt(s. 56–57) på pendel/ankerskinne(s. 34–35) der ermonteret på væg.Montering af konsol på pendelmed T-bolt (s. 56–57).Omega konsol 70Til fastgørelse af KHZSP, KHZeller KHZP kabelstiger, benyttesKonsolklemme 42 (s. 27). Hvisdet kun er nødvendigt atfastgøre stigen i enderne påkonsollen, anvendes en selvborendeskrue direkte ind istigen, igennem det 5mm hulder er i konsollet.Konsolklemmer 43 (s. 27)anvendes for at fastgøre KHZVpå Konsol 50 (s. 23).T-boltKonsolklemmer 42 (s. 27)anvendes til at fastgøre kabelstigenpå Omega konsol 70.Der anvendes en klemmeskiftevis i højre og venstre side.Omega konsol 70 monteres påpendel/ankerskinne eller ankerskinnetil indstøbning med enT-bolt 26F-40 (s. 57).Omega konsol 70 kan monteressom en loftpendel. Skruesæt70S (s. 56) anvendes tilmontage af Omega konsol 70på pendlen.T-boltOmega konsol 70 monteres påLoftpendel 2 (s. 28) med T-bolt26F-40 (s. 57).Anvend 4 stk. Omega konsol70 som en ekstra stærk montage.Anvend Skruesæt 72S(s. 56).Omega konsol 70 kan anvendessom loftpendel med tosymmetriske konsoller. AnvendSkruesæt 72S (s.56).58 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationKonsol 30Montering af Kabelstige KHZSP.Læg stigen over den yderste tapog pres den op over deninderste tap. Om nødvendigtkan stigen fastgøres medKonsolklemme 43 (s. 27).Montering på Loftpendel 2F(s. 29) med T-bolt (s. 56–57).Kabelstige KHZSP kan justeresmax. 40 mm.Montering direkte på væg.Kabelstige KHZSP er justerbar15 mm mod væggen.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 59


Brug og installationBæring 3WIBEWIBEWIBEWIBEWIBEBæring 3 monteres på Loftpendel2 med Skruesæt 22S (s. 56).Bæring 3 monteres på Loftpendel2F med Skruesæt 22S(s. 56).Bæring 3 monteres på Loftpendel20 (s. 30) med Skruesæt20S (s. 56).WIBEWIBEWIBEWIBEBæring 3 monteres på Loftpendel20F (s. 32) med Skruesæt2S (s. 56).Bæring 3 monteres på Pendel/ankerskinne 24/34 (s. 34) medSkruesæt 22S (s. 56).Bæring 3 monteres på Pendel/ankerskinne 24/40 eller 24/48(s. 34) med Skruesæt 22S(s. 56).WIBETil montering af KHZSP, KHZ ogKHZP på Bæring 3 anvendesKonsolklemme 42 (s. 27).Til montering af KHZV påBæring 3 anvendes Konsolklemme42 (s. 27).Til fastgørelse af Bæring 3 vedbrug af Bøjle M6 (s. 40), skalfligen bøjes.WIBEBæring 3 monteret på armeringsjernmed Bøjle M6 (s. 40).60 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationBæring 6Bæring 6 monteres indvendigtpå Kabelstige KHZSP.Bæring 6 monteret med PendelM10 W76 (s. 27). AnvendMøtrik M10.Underlagsplade 40Monter Underlagsplade 40 somvist, for at reducere overfladebelastningenpå porøse vægge.Montageskinne 40Montageskinnen reducererbelastningen på porøse vægge.Anvend T-bolt 26 (s. 56) tilmontering af konsoller, hvilketgiver mulighed for justeringer.Kablerne kan fastgøres påvæggen ved at anvendeMontageskinne 40 og enKabelklemme A (s. 48).Konsolklemme 42Anvend Konsolklemme 42 tilfastgørelse af KHZSP, KHZ ogKHZP til Konsol 50 (s. 23) ogBæring 3 (s. 26). Til mindrebelast-ninger fastgøres stigenmed en konsolklemme på hverkonsol, alternativt skiftevis højreog venstre side.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 61


Brug og installationKonsolklemme 43Anvend Konsolklemme 43 til atfastgøre KHZV på Konsol 50(s. 23). Til mindre belastningerfastgøres stigen med en konsolklemmepå hver konsol, alternativtskiftevis højre og venstreside.Pendel M10 W76Bæring 6 monteret på PendelM10 W76 (s. 27). AnvendMøtrik M10.62 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationLoftpendel 2T-boltPendel/ankerskinne24/20Fæste forI-jern 5BKT-boltLoftpendel 2 monteres ved atanvende ekspansionsbolt, Torgrip.Se tilladte belastninger pås. 57.Loftpendel 2 monteres påAnkerskinne 24/26 x 53 tilindstøbning ved at anvendeT-bolt 26 (s. 56).På I-jern i loft monteres Loftpendel2 iht. ovenstående. HvisI-jernet er under 10 mm tyktanvendes Fæste for I-jern5BK-10 (s. 37) og T-bolt 26F-40(s. 57). Hvis I-jernet er under 30mm tykt anvendes Fæste forI-jern 5BK-30 (s. 37) og T-bolt26F-50 (s. 57).T-boltFæste f/trapezplade5TPPendel/ankerskinne24/48Skruesæt 22SWIBEI trapezplader monteres Loftpendel2 iht. ovenstående.På loftpendel monteres Bæring3 (s. 26) med Skruesæt 22S(s. 56).Loftpendel 2 kan samles for atopnå ønsket længde vha.Pendel/ankerskinne 24/34(s. 34) og Pendelsamling 2J(s. 36).Loftpendel 2og 2FEndefæste HT-11Skruesæt 2S x 4Pendel/ankerskinne24/34 og 24/48Endefæste HT-11 (s. 39) gør detmuligt at krydse kabelstiger påforskellige niveauer på densamme pendel/ankerskinne.Konsol 50 (s. 23) kan, vedhjælp af Endefæste HT-11(s. 39), monteres med 90° påpendel/ankerskinnen. Må kunanvendes til lette montager, somdatakabler o.lign.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 63


Brug og installationLoftpendel 2FT-boltPendel/ankerskinne24/20Fæste forI-jern 5BKT-boltLoftpendel 2F monteres ved atanvende ekspansionsbolt, Torgrip.Se tilladte belastninger pås. 57.Loftpendel 2F monteres påankerskinne til indstøbning vedat anvende T-bolt 26 (s. 56).På I-jern i loft monteres Loftpendel2F iht. ovenstående. HvisI-jernet er under 10 mm tyktanvendes Fæste for I-jern5BK-10 (s. 37) og T-bolt 26F-40(s. 57). Hvis I-jernet er under30 mm tykt anvendes Fæste forI-jern 5BK-30 (s. 37) og T-bolt26F-50 (s. 57).Fæste f/trapezplade5TPWIBEPendel/ankerskinne24/48T-boltSkruesæt 22SWIBEI trapezplader monteres Loftpendel2F iht. ovenstående.På Loftpendel 2F monteresKonsol 50 med T-bolt 26(s. 56).På Loftpendel 2F monteresBæring 3 (s. 26) med Skruesæt22S (s. 56).Loftpendel 2og 2FEndefæste HT-11Skruesæt 2S x 4Pendel/ankerskinne24/34 og 24/48Endefæste HT-11 (s. 39) gør detmuligt at krydse kabelstiger påforskellige niveauer på densamme pendel/ankerskinne.Konsol 50 (s. 23) kan, vedhjælp af Endefæste HT-11(s. 39), monteres med 90° påpendel/ankerskinnen. Må kunanvendes til lette montager, somdatakabler o.lign.Loftpendel 2F kan samles for atopnå ønsket længde vha.Pendel/ankerskinne 24/48(s. 34) og Pendelsamling 2FJ(s. 36).Loftpendel 2F kan forsynes meden orange Endebeskyttelse 28E(s. 44).64 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationLoftpendel 20T-boltPendel/ankerskinne24/20Fæste forI-jern 5BKT-boltLoftpendel 20 monteres ved atanvende ekspansionsbolt, Torgrip.Se tilladte belastninger pås. 57.Loftpendel 20 monteres påankerskinne til indstøbning vedat anvende T-bolt (s. 56–57).På I-jern i loft monteres Loftpendel20 iht. ovenstående.Hvis I-jernet er under 10 mm tyktanvendes Fæste for I-jern5BK-10 (s. 37) og T-bolt 26F-40(s. 57). Hvis I-jernet er under 30mm tykt anvendes Fæste forI-jern 5BK-30 (s. 37) og T-bolt26F-50 (s. 57).Fæste f/trapezplade5TPWIBEPendel/ankerskinne24/48T-boltSkruesæt 22SWIBEI trapezplader monteres Loftpendel20 iht. ovenstående medLoftfæste 5TP (s. 38).På Loftpendel 20 monteresKonsol 50 (s. 23) med T-bolt 26(s. 56).På Loftpendel 20 monteresBæring 3 (s. 26) med Skruesæt20S (s. 56).Loftpendel 20 kan også anvendestil gulvmontage.Loftpendel 20 kan samles for atopnå ønsket længde vha.Pendel/ankerskinne 24/20(s. 35) og Pendelsamling 20J(s. 36).Konsol 50 (s. 23) kan, vedhjælp af Endefæste HT-11(s. 39), monteres med 90° påpendel/ankerskinnen. Må kunanvendes til lette montager, somdatakabler o.lign.Loftpendel 20 kan anvendes tilvertikal montering f.eks i enskakt. Vægfæste 11/25, 11/75(s. 42) eller Konsolklemme 42(S. 27) monteres med T-bolte(s. 56–57). Loftpendlen kanogså monteres horisontalt f.eks.når søjler skal passeres.Loftpendel 20 kan forsynes meden orange Endebeskyttelse 28D(s. 44).KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 65


Brug og installationLoftpendel 20FLoftpendel 20F monteres ved atanvende ekspansionsbolt, Torgrip.Se tilladte belastninger pås. 57.På Loftpendel 20F monteresKonsol 50 med T-bolt 26 (s. 57).Se tilladte belastninger på s. 23.Konsol 50 kan, ved hjælp afEndefæste HT-11(s. 39),monteres med 90° på pendel/ankerskinnen. Må kun anvendestil lette montager, som datakablero.lign.Loftpendel 20F kan ogsåanvendes til gulvmontage.66 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationLoftpendel 20FSLoftpendel 20FS monteres ved atanvende ekspansionsbolt, Torgrip(s. 57).På Loftpendel 20FS monteresKonsol 50 med T-bolt 26 (s. 56).Se tilladte belastninger påside 23.Loftpendel 20FS kan ogsåanvendes til gulvmontage.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 67


Brug og installationPendel/ankerskinne 24/34Max 20°WIBELoftpendel 2 kan samles, for atopnå ønsket længde vha.Pendel/ankerskinne 24/34 ogPendelsamling 2J (s. 36).Loftfæste 5 (s. 36) og Skruesæt22S (s. 56) kan sammenanvendes til loftpendel der kanvinkles op til 20°.Bæring 3 monteres medSkruesæt 22S (s. 56).Til vægmontage af pendel/ankerskinne anvendes 2 stk.ekspansionsbolte, Torgrip(s. 57).Pendel/ankerskinne 24/40Max 20°WIBELoftpendel 2 kan samles, for atopnå ønsket længde, vha.Pendel/ankerskinne 24/40 ogPendelsamling 2J (s. 36).Loftbeslag 5 (s. 34) og Skruesæt22S (s. 56) kan sammen,anvendes til loftpendel der kanvinkles op til 20°. Kun tilmontage af bæring.Bæring 3 monteres medSkruesæt 22S (s. 56).Konsol 50 monteres medT-bolt 26 (s. 56).Kabler fastgøres på Pendel/ankerskinne 24/40 vha. afKabelklemme A (s. 48).68 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationPendel/ankerskinne 24/48Max 20°WIBELoftpendel 2F (s. 29) kansamles, for at opnå ønsketlængde vha. Pendel/ankerskinne24/48 og Pendelsamling 2FJ(s. 36).Loftbeslag 5 (s. 36) og Skruesæt22S (s. 56) kan sammenanvendes til loftpendel der kanvinkles op til 20°. Kun tilmontage af bæring.Bæring 3 (s. 26) monteres medSkruesæt 22S (s. 56).Konsol 50 (s. 23) monteres medT-bolt 26 (s. 56).Kabler fastgøres på Pendel/ankerskinne 24/48 vha. afKabelklemme A (s. 48).Pendel/ankerskinne 24/20WIBELoftpendel 20 (s. 30) kansamles, for at opnå ønsketlængde vha. Pendel/ankerskinne24/20 og Pendelsamling20J (s. 36).Konsol 50 monteres medT-bolt 26 (s. 56).Bæring 3 (s. 26) monteres medSkruesæt 20S (s. 56).Pendel/ankerskinne 24/20 kanmonteres mellem gulv og loftmed 4 stk. Vinkelbeslag 5L(s. 39) og 4 stk. T-bolt 26(s. 56).Kabelstigen kan monteresvertikalt eller horisontalt påPendel/ankerskinne 24/20 vha.Vægfæste 11/25 eller 11/75(s. 42) og T-bolt (s. 56–57).Loftfæste 520 (s. 36) kanmonteres både i gulv og i loft.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 69


Brug og installationPendel/ankerskinne 24/20FWIBEKonsol 50 (s. 23) monteres medT-bolt 26 (s. 56).Bæring 3 (s. 26) monteres medSkruesæt 2S (s. 56).Pendel/ankerskinne 24/20Fkan monteres mellem gulv ogloft med 4 stk. Vinkelbeslag 5L(s. 39) og 4 stk. T-bolt 26(s. 56).Pendel/ankerskinne 24/20Fkan monteres mellem gulv ogloft med 2 stk. Pendelfæste(s. 36).Kabelstigen kan monteresvertikalt eller horisontalt påPendel/ankerskinne 24/20Fvha. Vægfæste 11/25 eller11/75 (s. 42) og T-bolt(s. 56–57).70 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationPendel/ankerskinne 24/20FSKonsol 50 (s. 23) monteres medT-bolt 26 (s. 56).Pendel/ankerskinne 24/20FSkan monteres mellem gulv ogloft med 4 stk. Vinkelbeslag 5L(s. 39) og 4 stk. T-bolt 26(s. 56).Pendel/ankerskinne 24/20FSkan monteres mellem gulv ogloft med 2 stk. Pendelfæste(s. 36).Kabelstigen kan monteresvertikalt eller horisontalt påPendel/ankerskinne 24/20FSvha. Vægfæste 11/25 eller11/75 (s. 42) og T-bolt(s. 56–57).KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 71


Brug og installationAnkerskinne 24/26 x 53 til indstøbningAnkerskinne 24/26 x 53 tilindstøbning i væg og loft.Monter konsoller med T-bolt 26(s. 56) eller 26F (s. 57).Max. udtræksværdi:1000 kp/0,5 m ankerskinne(betonklasse K200).Ankerskinne JSA 24/26 x 4850Isæt forankringsjernet og bøj dettil den ønskede form indenindstøbningen.Plastfyldningen fjernes, med enskruetrækker el.lign., der hvorT-bolten (s. 56–57) skal sidde.Konsoller monteres med en T-bolt 26 (s. 56) eller 26F (s. 57).Max. udtræksværdi: 1000 kp/0,25 m ankerskinne, hvor hvertandet hul er forsynet med forankringsjern. Første og sidste hul skaldog altid være forsynet med forankringsjern. (Betonklasse K25).Pendelsamling 2JTil samling af:Loftpendel 2 (s. 28)Pendel/ankerskinne 24/34 (s. 34)Pendel/ankerskinne 24/40 (s. 34)72 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationPendelsamling 2FJTil samling af:Loftpendel 2F (s. 29)Pendel/ankerskinne 24/48 (s. 34)Pendelsamling 20JTil samling af:Loftpendel 20 (s. 30)Pendel/ankerskinne 24/40 (s. 34)Kun til symmetrisk belastning.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 73


Brug og installationLoftbeslag 5Max 20°Pendel/ankerskinne 24/34,24/40 og 24/48 (s. 34),Loftbeslag 5 og Skruesæt 22S(s. 56) sat sammen, kan anvendestil loftpendel der kan vinklesop til 20°.Max. belastning for 34:1000 kg (10 kN).Max. belastning for 40:1200 kg (12 kN).Loftbeslag 5 monteres påbagsiden af pendel/ankerskinnenved at dreje beslaget90° og indsætte fligen i hulletpå skinnen. Så drejes loftbeslagettilbage i den ønskedeposition og fastgøres medSkruesæt 22S (s. 56). Vedmontering vertikalt skal skruenlåses i slidsen for bedre sidestabilitet.Loftfæste 520Loftpendel af ønsket længde kanmonteres vha. Loftfæste 520 ogPendel/ankerskinne 24/20(s. 35). Skruer og møtrikkerleveres med.74 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationPendelfæsteEnkel montage mellem gulv ogloft med Pendelfæste 20F eller20FS. Pendelfæstet monteresførst i gulvet med pendlen. Såindsættes pendlen i pendelfæsteti loftet og begge steder fastgøresmed skruer.Loftflange 20FAnvend Loftflange 20F som enforboret fastgørelse af Loftpendel20F (s. 32) på I-jern. Svejsesfast. Fjern al overskydende zinkog behandl med Galvafroid.Loftflange 20FSAnvend Loftflange 20FS som enforboret fastgørelse af Loftpendel20FS (s. 33) på I-jern.Svejses fast. Fjern al overskydendezink og behandl medGalvafroid.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 75


Brug og installationFæste for I-jern 5BKT-boltPendel/ankerskinne24/20Fæste for I-jern5BKSkruesæt 22SFæste forI-jern 5BKPendel/ankerskinne24/20T-boltT-boltPå I-jern monteres Loftpendel 2,2F eller 20 (s. 28–30) med2 stk. Fæste for I-jern 5BK,Pendel/ankerskinne 24/48 ogog Skruesæt 22S (s. 56). TilFæste for I-jern 5BK-10 anvendesT-bolt 26F-40 (s. 57).Til Fæste for I-jern 5BK-30anvendes T-bolt 26F-50 (s. 57).Alternativt kan anvendesPendel/ankerskinne 24/20(s. 35). Det kræver dog 4 stk.T-bolte (s. 56–57).Fæste for trapezplade 5TPT-boltFæste fortrapezplade5TPPendel/ankerskinne24/48Skruesæt 22SI trapezplader monteresLoftpendel 2, 2F eller 20(s. 28–30) med 2 stk. Fæste fortrapezplade 5TP, Pendel/ankerskinne 24/48, 2 stk. T-bolt26 (s. 56) og Skruesæt 22S(s. 56).Fæste fortrapezplade5TPT-boltPendel/ankerskinne24/48Alternativt anvendes Pendel/ankerskinne 24/20 (s. 35). Detkræver dog 4 stk. T-bolt 26(s. 56).PendelstagBøjes på pladsentil ønsket vinkelPendelstagT-boltMonteres for at reducerebøjning af lang Loftpendel 2F,20 og 20F (s. 29–32).Monteres for at støtte Loftpendel20 (s. 30) når den montereshorisontalt.76 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationFæste f/trapezplade 5TPAFæste f/trapezplade 5TPAmonteres i trapezplade medpopnitte eller egnede skruer.Fæstet er justerbart fra35–95 mm.I fæstet kan Pendelfæste W21monteres i eksisterende skrue.Loftfæste 5 (s. 36) eller LoftfæsteW31 kan monteres medeksisterende skrue.Loftpendel 2 (s. 28) ellerLoftpendel 2F (s. 29) kanmonteres i eksisterende skrue.Ønskes justering sidevers afloftpendel monteres Montageskinne40 (s. 27) mellem toLoftfæste 5TPA.Pendel M8 eller Pendel M10kan monteres i Fæste 5TPA.Beslag 60/40Beslag 60/40Pendel/ankerskinne24/40 og 24/80Beslag 60/40Skruesæt 22ST-boltAnvend Beslag 60/40 sammenmed Pendel/ankerskinne24/40 eller 24/48 (s. 34) forat reducere afbøjningen aflange Loftpendel 2F, 20, 20Feller 20FS (s. 29–33). Afkortpendel/ankerskinne, på stedet,til den ønskede længde.Vægkonsol 20T-boltT-boltTil kabelstiger der montereslangs bjælker. Pendel/ankerskinne24/20 (s. 35) monteresmed 2 stk. Vægkonsol 20 og 2stk. T-bolt 26F-30 (s. 57) sommonteres i det midterste spor.Til kabelstiger der skal monterespå kryds af bjælker monteresPendel/ankerskinne 24/20(s. 35) med 2 stk. Vægkonsol20 og 2 stk. T-bolt 26F-30(s. 57) i sidesporet.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 77


Brug og installationVægkonsol 20FT-boltPendel/ankerskinne 24/20F(s. 35) monteres langs en bjælkemed 2 stk. Vægkonsol 20F og2 stk. T-bolt 26F-30 (s. 57).Dette anvendes også på væg.Max. vertikal belastning er700 kg (7 kN).Vinkelbeslag 5LWIBET-boltT-boltEksempel på montage afpendel/ankerskinne til forskelligeapparater som el-målere,montageplader o.lign.Vinkelbeslag 5LST-boltEksempel på montage.EkspansionsboltMontering af pendel/ankerskinnepå væg.Montering af pendel/ankerskinnepå gulv.Pendel/ankerskinne 24/20 kanvha. 2 stk. Vinkelbeslag 5L ellerVinkelbeslag 5LS og 2 stk.T-bolt 26 (s. 56) opsættesmellem gulv og loft.Pendel/ankerskinne 24/20Fkan vha. 2 stk. Vinkelbeslag 5Leller Vinkelbeslag 5LS og 4 stk.T-bolt 26 (s. 56) opsættesmellem gulv og loft.78 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationEndefæste HT-11Skruesæt 2SSkruesæt 2SSkruesæt 22SAnvendes når 2 stk. Pendel/ankerskinne 24/34 (s. 34) skalsættes sammen.Anvendes når 2 stk. Pendel/ankerskinne 24/48 (s. 34) skalsættes sammen med åbningernemod hinanden.Anvendes når 2 stk. Pendel/ankerskinne 24/48 (s. 34) skalsættes sammen med bagsidenmod hinanden.Endefæste HT-11Skruesæt 2S x 4Pendel/ankerskinne24/34 og 24/48Endefæste HT-11 kan anvendesnår kabelstiger skal krydsehinanden, på den sammeloftpendel.Bøjle M6Konsol 50 (s. 23) kan monteresmed 90° på loftpendlen vedanvendelse af Endefæste HT-11.Må kun anvendes til lettemontager, som f.eks. datakabler.Til montage af Bæring 3 (s. 26)direkte på M16-M27 mmarmeringsjern.Max. symmetrisk belastning er300 kg. Kontroller at bøjlentager ordentlig fat i gevindstangen.Samling 19Samling 19 anvendes til lige,stabil samling af KHZSP,KHZSPZ og 90° bøjninger, T- ogX-afgreninger samt vertikaleafgreninger.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 79


Brug og installationSamling 21Samling 21 anvendes til lige,stabil samling af KHZ, KHZP,90° bøjninger, T- og X-afgreningerog vertikale afgreningersamt af lodret stigemontage.Samling 32Anvendes sammen med Vertikalafgrening 18 (s. 44) ved vertikalafgrening under kabelstige KHZ,KHZP, KHZSP, KHZPS ogKHZSPZ.Kan også anvendes sammenmed Vertikal afgrening 18(s. 44) ved vertikal afgreningovenpå kabelstige KHZ, KHZP,KHZSP, KHZPS og KHZSPZ.Samling 9Anvendes til lige samlinger afKHZSPZ, KHZPS, KHZSP, KHZog KHZP.OBS! Tænderne skal vendenedad som vist. Ved belastningforhindrer den stigerne i at glidefra hinanden. Er samlingenplaceret ovenpå et konsol skaltænderne vende opad.Overgangssamling 29Overgangssamlingen anvendesved overgang fra en bred til ensmallere stige. Den brede stigessidste trin fjernes og overgangssamlingenmonteres igennemtrinene på KHZ stigen.Overgangssamlingen kan ogsåanvendes ved overgang fra enbred til to smallere stiger.Overgangssamlingen kan ogsåanvendes til vinkler.80 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationUniversalsamling 22Anvendes til horisontale afgreninger i alle vinkler. Længden påstigernes ender afgør vinklen.Afgreningsplade 33 (s. 42) anvendes altid ved horisontaleafgreninger.Universalsamling 22 anvendes ved vertikale bøjninger i allevinkler.Universalsamling 22 anvendes ved vertikale bøjninger i allevinkler.Horisontale vinkler. Længden på stigernes ender afgør vinklen.Som alternativ samling afKHZSPZ, KHZSP, KHZPS , KHZog KHZP anvendes 1 stk.Samling 19 eller 21 (s. 41) samt2 stk. Universalsamling 22.Skruesæt 2SVertikal afgrening underkabelstigen med en delt Universalsamling22 og stålskrue.0–180°Skruesæt 22SMed en delt Universalsamling22 og Fæste 12 (s. 46) kanafgrening under stigen vinklesfra 0-180°.Med 2 stk. Universalsamling 22kan der laves en enkel afgreningunder stigen. Skruen i universalsamlingenskal dog vendes ogbeslaget bøjes udad.OBS! Efter bøjning anbefalesbrug af Galvafroid da galvaniseringenkan sprække.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 81


Brug og installationReduktionsstykke 31Monteres indvendigt i stigen oganvendes sammen med 1 stk.Samling 19 eller 21 (s. 41) vedenkeltsidet samling af KHZ,KHZSPZ, KHZP, KHZSP ogKHZPS.Kan også anvendes vedcentreret samling.Vinkelkrog 4Anvendes ved 90° afgrening.Universalsamling 22 (s. 41) kanogså anvendes til 90° afgreninger.KHZSP, KHZSPZ, KHZ og KHZPkan også danne 90° afgreningpå KHZV ved hjælp af Vinkelkrog4 (se også Universalsamling22).5 mm huller til fastgørelse påstigen ved hjælp af stålskruereller popnitter.Afgreningsplade 33 (s. 42)anbefales altid ved horisontaleafgreninger.Samling 14Ved T-afgreninger anvendes2 stk. Samling 14. Et konsolplaceres under den tilstødendestige tæt på samlingspunktet.Ved X-afgreninger anvendes4 stk. Samling 14. Et konsolplaceres under den tilstødendestige tæt på samlingspunktet.82 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationBeskyttelsesprofil 28PBeskyttelsesprofil 28PBeskyttelsesprofil 28PAnvendes når det ønskes at mindske kontaktfladen når kablerneskal trækkes over sideprofilet. Tilskæres til ønsket længde.Endefæste 10Fastgørelse af en stige vertikaltpå gulvet eller horisontalt påvæggen.Fastgør Endefæste 10 ved hjælpaf ekspansionsbolte, Torgrip(s. 57).Profilfæste 41Anvendes til at montere enpendel/ankerskinne på etkabelstigeprofil. AnvendSkruesæt 22S (s. 54).Anvendes til at montere enmontageplade på et kabelstigeprofil.Anvend Skruesæt 22S(s. 56).Anvendes til at montere enkabelstige på gulvkonsoller.Anvend T-bolte (s. 56–57) islidsen på pendel/ankerskinnen.Anvendes til at montere enkabelstige på vægkonsoller, somi en skakt. Anvend T-bolte(s. 56–57) i slidsen på pendel/ankerskinnen.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 83


Brug og installationVægfæste 11/25 og 11/75Vertikal monteringHorisontal monteringVertikal montering (max. belastning – F)Vægfæste 11/25: 300 kg (3 kN)Vægfæste 11/75: 300 kg (3 kN)Når der monteres på et trin er max. belastning 500 kg (5 kN)for vægfæste 11/25.Horisontal montering (max. belastning – F)Vægfæste 11/25: 250 kg (2,5 kN)Vægfæste 11/75: 100 kg (1 kN)Anvend ekspansionsbolte,Torgrip (s. 57) til at monterevægfæstet på væg.Anvend vægfæste til at monterependel/ankerskinne på kabelstigen.Monter vægfæste påpendel/ankerskinne medSkruesæt 22S (s. 56).Afgreningsplade 33/1 og 33/2Anbefales ved 90° horisontaleafgreninger. Passer til alle WibeKabelstiger.Til fastgørelse af afgreningspladenanvendes Profilfæste 42(s. 27).90° bøjning 15, indvendig og udvendigAnvend Samling 19 (s. 41) til atsamle KHZSP og KHZSPZ med90° bøjning.Anvend Samling 21 (s. 41) til atsamle KHZ og KHZP med 90°bøjning.84 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationT-afgrening 16Anvend Samling 19 (s. 41) til atsamle KHZSP, KHZSPZ medT-afgrening.Anvend Samling 21 (s. 41) til atsamle KHZ og KHZP medT-afgrening.X-afgrening 17Anvend Samling 19 (s. 41) til atsamle KHZSP, KHZSPZ medX-afgrening.Anvend Samling 21 (s. 41) til atsamle KHZ og KHZP medX-afgrening.Vertilkalafgrening 18Anvend Samling 19 (s. 41) til atsamle KHZSP, KHZSPZ medvertikalafgrening.Anvend Samling 21 (s. 41) til atsamle KHZ og KHZP medvertikalafgrening.Trinprop 27Monteres i enderne af trinenepå KHZ og KHZV i miljøer medhøje korrosionsværdier.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 85


Brug og installationEndebeskyttelse 28, 28i28 28iAnvendes som beskyttelse påenderne af stigeprofilerne.Endebeskyttelse 28i sættes ind ienden på stigeprofilet. Stigenkan godt samles med Samling19 eller 21 (s. 41) selvomEndebeskyttelse 28i er monteret.Endebeskyttelse 28E, 28DEndebeskyttelse 28E til Pendel2F (s. 29) og Pendel/ankerskinne24/48 (s. 34).Endebeskyttelse 28D til Pendel20 (s. 30) og Pendel/ankerskinne24/20 (s. 35).Dåseplade 35PInstalleres mellem trinene. Gøresfast, med den midterste bøjeligeflig, til trinene på KHZSP ogKHZP.Gøres fast, med de yderstebøjelige flige, til trinene på KHZog KHZV.Dåseplade 35SUden hullerGøres fast til profilet medbøjelige flige.Monteres stående eller hængendepå profilet. Aflastningergøres fast i de yderste hullermed bøjler eller strips.Lamper kan også fastgøres pådåsepladen.86 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationJordklemme W79Jordklemme W79Anvendes når dåsepladen skal jordes. Passer i de ovale huller pådåsepladen og kan flyttes på langs, så den sidder i nærheden afdet, der skal jordes. Hvis det, der skal monteres, ikke er forsynetmed jordklemme godkendt til samling af ledere, skal ledningen gåubrudt igennem apparatets jordklemme til dåsepladens jordklemme(se fig.).Wibes dåseplade og jordklemme er godkendt af Statens elektriskainspektion 85 05 13 iht. betegnelse S24-138/85Montageplade 60Anvendes når der skal monteresflere udtag på samme montageplade,f.eks. som knudepunkt forInduSign.Udtag og dåser kan enkeltmonteres og tilsluttes. Damontagepladen er monteret påkabelstigen, mangler der kun atføre ledningerne til og fra udtagog dåser.Monteres ovenpå trinene påKHZ og KHZV med BøjleM6-20SF (s. 40). Justerbar påtværs af stigen.Kan også monteres hængendeunder KHZ og KHZV.Monteres ovenpå trinene påKHZP, KHZSP og KHZPS medBøjle M6-20SF (s. 40) igennemtrinene.Kan også monteres hængendeunder KHZP, KHZSP og KHZPS.Montageplade 61Anvendes på vertikalt monteredekabelstiger til montagebokse.Monteres i sideprofilet med enselvskærende skrue ø6 mm.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 87


Brug og installationSkilleplade 39Anvendes til at adskille svag- ogstærkstrømskabler.På KHZ og KHZV fastgøresskillepladen på trinene medkabelbindere.På KHZSP og KHZP fastgøresigennem trinene med SkruesætW34 (s. 56).Skillepladerne samles ved hjælpaf Samlestykke W39.Samlestykke W39Anvendes til at samle skilleplader.Telerende 36 med udslagsblanketterAnvendes hvor der er behov foradskillelse af svagstrømskabler.Udslagsblanketter i bunden gørdet muligt at trække kabletigennem, hvor det ønskes.Hvor det skønnes nødvendigtkan monteres GummipakdåseTET 10-14 PG 22,5.Fastgøres til KHZ og KHZV medkabelbindere rundt om trineneFastgøres til KHZSP og KHZPmed Skruesæt W34 (s. 56)igennem.88 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationFæste 12Anvendes på kabelstigenssideprofil til installation aftilbehør. Anvend Skruesæt 2S(s. 56). Skruer er ikke vedlagt.Krog 8Til installation af kabler underBæring 3 (s. 26).Krogen kan monteres i perforeredetrin.Beskyttelsesplade 65Anvendes på vertikalt monteredekabelstiger, ved gulv, sombeskyttelse for kablerne.Monteres i sideprofilet medselvskærende ø6 mm.Beskyttelsesplade til montageskabBeskyttelse til montageskab.Monteres på kabelstigen medKonsolklemme 42 (s. 27).KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 89


Brug og installationKabelklemme AAnvendes til fastgørelse afkabler på Pendel/ankerskinne24/48 og 24/20 (s. 34–35).Kabelklemme RAnvendes til fastgørelse afkabler på Montageskinne 40(s. 27).Anvendes til fastgørelse afkabler på KHZSP og KHZPAnvendes til fastgørelse afkabler på KHZ og KHZV.Mellemlæg bør anvendes.MellemlægAnvendes til at mindske kontaktfladenmed kablerne.90 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationSamling 451Ø923Anvendes som samling nårKHZV er skåret over1. Rens overskæringen2. Placér samlingen i enden afstigen og markér hvorhullerne skal bores.3. Bor to 9 mm huller4. Indsæt samlingen i stigen ogskru den fast. Skruer M8 ogM12 med møtrikker leveresmed.Hullerne er en smule forskudtefor at undgå slør i samlingerne.Hvis stigen monteres medvangerne nedad, anvendes hulnr. 1 og 3.321Hullerne er en smule forskudtefor at undgå slør i samlingerne.Hvis stigen monteres medvangerne opad, anvendes hulnr. 1 og 2.Afvinkling 5110°-90°10°-90°Anvendes til vertikal afvinklingaf KHZV. Kan vinkles opad fra10° til 90° med intervaller på20°.Anvendes til vertikal afvinklingaf KHZV. Kan vinkles nedad fra10° til 90° med intervaller på20°.Monter afvinklingen på stigenmed Skruesæt M12 (s. 56).1 21. Stigerne samles i det midterstehul med en skrue.2. Find den ønskede vinkel ogsæt en skrue i et af de yderstehuller.3. Fjerne skruen i midten og sætden modsat i et af de yderstehuller.3KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 91


Brug og installationAfgreningskrog 47Anvendes ved 90° afgreningmed en anden stige. SkruerM12 og møtrikker leveres medAfstivning 46Anvendes mellem stigen ogvangen på KHZV og KHZPV,hvis konsollet placeres mellemde eksisterende afstivninger.Hvis belastningen kun erhalvdelen af det tilladte er dettedog ikke nødvendigt.Afgrening 49Anvendes ved 90° vertikalafvinkling. Sørger for storbøjningsradius for kablerne.Samling kræver to SkruesætM12 (s. 56).Afgreningsplade 48Anvendes til vertikal samling. Tilsamling kræves to SkruesætM12 (side 56).Til 25°-–35° anvend Afgreningsplade 48/30Til 35°–55° anvend Afgreningsplade 48/45Til 55°–65° anvend Afgreningsplade 48/6092 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installation90° bøjning 55Anvendes til 90° horisontalsamling af KHZV. Til samlingkræves to Skruesæt M12(s. 56).T-afgrening 56Anvendes til T-afgrening afKHZV. Til samling kræves toSkruesæt M12 (s. 56).Afvinkling 44Kan bøjes til den ønskede vinkelevt. med en spændnøgle.Anvend Afvinkling 44 som enboreskabelon på stigen.Bor 9 mm huller.Samles med bolt M8 x 30 mm.Hvis afvinklingen monteres påfast endeplade anvendesSkruesæt M12 (s. 56).Den horisontale vinkel bestemmesaf hvordan stigeenderneskæres.Lige samling.Vinklet samling.Anvendes også som endefæstepå væg eller gulv.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 93


Brug og installationArmaturkonsolAnvendes til installation afarmaturer under KHZV 200.Monteres imellem vangerne påstigen. Om nødvendigt kan derigennem huller fastgøres medpopnitter på vangen.Kabelrulle SVed fastgørelse på 90°, T- ogX-afgreninger anvendes detinderste hul.Ved fastgørelse på stigeanvendes det yderste hul.LågMonteres for at beskytte kablernemod støv, snavs og vædskerosv. Udendørs beskytter deimod regn og sol. Der er låg tilalle Wibe kabelstiger. Anvendeslåg skal der monteres Profilfæste37 (s. 53) og SkruesætW38 (s. 56) med 0,5 metersafstand mellem hver, på beggesider af stigen. Låget låses påprofilfæstet med fligene.LågsamlingIndsættes imellem lågene. Til lågmed en bredde på 1000 mmanvendes, en 400 mm og en600 mm samling.94 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationProfilfæste 37Låget fastgøres til profilfæstemed Skruesæt W38 (s. 56).Når der skal monteres lågopsættes Profilfæste 37 medca. 0,5 meters afstand mellemhver, på begge sider af stigen.Profilfæstet kan også anvendessom støtte til kablerne, når deskal trækkes i flere lag. Profilfæstetmonteres indvendigt påstigeprofilet. Bøj fligen ind modstigeprofilet.LågholderLågholder på profilfæstekræves, når låg monteresLåg 90° afgreningMonteres med Profilfæste,Lågsamling og Skruesæt W38(s. 56).Låg til T-afgreningMonteres med Profilfæste,Lågsamling og Skruesæt W38(s. 56).KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 95


Brug og installationEndefæste HT-14Monteres til opsætning afstålline på væg.Bærefæste HT-31Til montering på spær, sombærer af stållinen.Bærefæste HT-33/34Til montering på loft, som bæreraf stållinen.Bærefæste for I-jern HT-152Til montering på I-jern.Bærebøjle HT-51Til ophængning af kabler påstållinen. 6 stk. max. 16 mm idiameter.96 KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001


Brug og installationLås for line HT-/HTR-68Til låsning af enkelttrådetstålline.Spændeskrue HTSpændeskruen monteres iEndefæste HT-11 (s. 39) vedmontering på loftbjælke.Møtrik M8Spændeskruen monteres iVinkelbeslag 5L (s. 39) vedmontering i loft.Spændeskruen monteres iEndefæste HT-14 (s. 54) vedmontering på væg.M8 kan anvendes til at monteregevindstænger under stigen.Torgrip betonanker TEXM6 x 16 kan anvendes tilmontage af forskellige emnerunder stigen. Møtrikken er ikkeinkluderet.Bor hul i henhold til tabel ogrens hullet. Slå ankeret ind.Hovedet på Torgrip er udformet,så gevindet ikke tager skade.Stram bolten med en svensknøgle.Til mere krævendebefæstigelser bruges enmomentnøgle.KABELSTIGER, TYPE WIBE/THORSMAN MC1485DK/200001 97


Thorsman-Wibe A/SHørskætten 3, Postboks 87, 2630 TaastrupTlf. 43 300 300, Fax. 43 300 301www.thorsman-wibe.dke-mail: mail@thorsman-wibe.dkMC1485DK/200001 © THORSMAN-WIBE A/S. Hammarlund Reklam ab

More magazines by this user
Similar magazines