Uge16 nr1_09.indd - MEDRUNDTonline

medrundtonline.dk
  • No tags were found...

Uge16 nr1_09.indd - MEDRUNDTonline

UGE 16 NR 01 2009MED RUNDTKVINDELIVhver mandag/tirsdagIntroduktionstilbud til nye abonnenterFå 2 numre + GPS-logger49 95KVINDE, LÆR AT SIG´ NEJ!Mange kvinder føler sig utilstrækkelige,fordi de skal være alt fra supermor tilkarrierekvinde. Men det behøver ikke væreså svært at jonglere mellem rollerne, hvis dukan lære at sige nej…Læs mere på indersiderne GPS-logger GIRAF- OGULVESPROG2 magasiner - kom i gang nu!Svar nemtog hurtigt!Mål og gem dine ruterpå Google Earth!GPS-loggeren sendes ca. 3 uger efter, at vi har registreret din betaling.HUSK at sætte komma mellem navn og adresseog mellem adresse og postnummer.(f.eks. ABON ATo bo jensen, byvej 4, 2800).Det koster kun almindelig sms-takst.GPS-loggerens fordele:> Nem at bruge - har kun en knap> Giver værdifulde træningsdata> Optager din rute helt nøjagtigt> Vandafvisende> Vejer kun 48 gram> Til lands, til vands og i luften> Gemmer dine rejseruter> Kan gemme 12 timers dataSÅDAN FUNGERER DIT ABONNEMENT: Du får Aktiv Træning portofrit tilsendt i løbende abonnement på udgivelsesdagen for 58,50 kr. pr. nummer. Du kan når som helst meddele, at du ikke ønsker flere blade tilsendt. Aktiv Træningudkommer 12 gange om året. NB! Du modtager dit første nummer inden for 1 måned. GPS loggeren sendes separat, ca. 3 uger efter at vi har modtaget din betaling. Du har altid 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af din første forsendelse.Al kundeinformation såsom navne- og adresseoplysninger behandles vha. moderne informationssystemer og lagres hos Bonnier AB. Aktiv Træning forbeholder sig ret til at godkende ordren. Tilbuddet gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne.Aktiv Træning/Bonnier Publications International AS. Kundeservice, 0900 København C, tlf. 39 10 30 18.


”KVINDER BEKYMRER SIG FOR MEGET”Der stilles mange krav til tidens kvinder. Hun skal både være en god mor,en kærlig hustru, en loyal veninde og en dygtig kollega. Men er det ivirkeligheden kvinderne selv, der stiller alle disse krav?GIRAF-OG ULVESPROGVidste du, at giraffen er det landdyrmed det største hjerte? Detvar grunden til, at den amerikanskepsykolog Marshall B. Rosenbergvalgte at bruge giraffensom symbol, da han udvikledeempatisk kommunikation – ogsåkaldet ikke-voldelig kommunikation.Empatisk kommunikation – girafsproget– er et redskab til konfliktløsning.Formålet er at skabenærhed gennem en empatiskkontakt.Girafsprog er et sprog fra hjertet,hvor vi reagerer på det, vi ser oghører – i stedet for på tolkningerog vurderinger.Ulvesprog er et sprog fra hovedet– hvor vi analyserer, stillerkrav, dømmer, kritiserer osv.”Drop forestillingen om, at duskal være noget bestemt”, lyderrådet fra life-coach Lene DuusOutzen, der fastslår, at vi gennempositiv tænkning kan påvirkevores liv i en bedre retning.”Kvinder er rigtig gode til atstille alle mulige krav til sig selv.De sammenligner sig med alleandre kvinder og forestiller sig,at de kan gøre alt bedre. Mangekvinder har så lavt selvværd, atde promoverer sig selv for at følesig værdifuld. De skaber et billedeaf sig selv, om hvordan debør være. Men når man fokusererfor meget på, hvad man bør,glemmer man sig selv”, sigerLene, der er 41 år og bor i Asperupved Middelfart.REKLAMER OG GRATIS AVISER NEJ TAKNU ER DER TO MULIGHEDER FOR AT FRAVÆLGE REKLAMERFra den 27. april indføres to nye nej tak-ordninger:”Reklamer – Nej tak” og”Reklamer og gratis aviser – Nej tak”.Du kan tilmelde dig en af ordningerne på posthuset, ien postbutik eller via ePosthuset.dk. Har du spørgsmåleller ønsker du yderligere information om de nye ordninger,så kontakt vores kundeservice på 80 20 70 30.Du kan også finde oplysninger på postdanmark.dkHun har arbejdet som life-coachi sin egen virksomhed, Indsigti,siden 2007. Lene drømmer omat blive life-coach på fuldtid,men må lige nu nøjes med atudleve sin drøm ved siden af et25-timers pædagogjob.LÆR AT SIGE NEJBlandt Lenes klienter er flestkvinder. Kvinder, som har sværtved at tackle deres bekymringer,og som føler, at de har forlidt tid. Lene oplever gang pågang, hvor meget kvinder nagesaf spørgsmålet om, hvordan debåde kan være karrierekvinde ogsupermor samtidig med, at mandenog veninderne også fortjeneren del af ens tid.”Du må spørge dig selv, hvad dui virkeligheden vil og indse, atdu ikke har tid til det hele – også må du vælge”, siger Lene ogpåpeger vigtigheden i at lytte tilsig selv.”Lær at sige nej, men husk, atdet ikke behøver at være nej foraltid. Det kan være, at børnenefylder en hel del i dit liv lige nu,men når de bliver ældre, er derrig mulighed for at udfolde digkarrieremæssigt. Du kan ogsåspørge dig selv: ”Hvad betyderveninder for mig?” Det kanvære, du har behov for at sedem tit. Det kan også være, atén gang om måneden er nok, også kan I jo aftale en fast dag”.POSITIV TÆNKNINGKAN ÆNDRE DIT LIVNoget af det vigtigste Lene ønskerat give videre til sine klienter,er redskaber til at ændre deresfastgroede tankemønstre.”Tanker, følelser og handlingerhænger tæt sammen. Og duhar rent faktisk mulighed for atvælge, hvordan du vil reagerei bestemte situationer. Du kanlære at tænke positivt, men detkræver træning. Noget, du fxkan gøre, er at tage fat om konfliktsituationerved allerførst atbeskrive situationen – objektivtvel at mærke. Distancér situationenfra dine egne følelser ogsæt ord på den. Derefter kan duspørge dig selv: ”Hvad gør detved mig?” Måske du bliver kedaf det eller vred. Tænk så overdine behov og udtryk dem. Oghusk – andre kan umuligt vide,hvad du tænker og har behovfor”.En af Lenes vigtigste pointer er,at vi alle selv har svarene på despørgsmål, vi går og tumler medi vores hverdag, derfor er det såvigtigt, at vi lytter til os selv.”For mig er coaching at stillespørgsmål. Alene gode råd gøringen nytte, hvis klienterne ikkeselv er i stand til at mærke effekten.I virkeligheden har vi alleselv svarene – jeg hjælper baremed at finde dem frem. På denmåde er coaching hjælp til selvhjælp”,slutter Lene.KGLærer du at tale girafsprog i stedetfor ulvesprog, vil du opleveen høj grad af nærhed og forståelsei din kommunikation medandre.Kilde: skabditliv.dkOM BEKYMRINGER“If you have fear of some painor suffering, you should examinewhether there is anything youcan do about it. If you can, thereis no need to worry about it; ifyou cannot do anything, thenthere is also no need to worry”.Citat: Dalai LamaUdgives af Post Danmark A/S,CVR-nr. 26 66 39 03,Tietgensgade 37, 1566 København V.Ansvarshavende redaktør: Søren-Michael PihlFoto: Mette Krullmedrundt.dk, email: medrundt.red@post.dkTryk: Berger Plus A/S på EMAS certificeret trykkeri.Annoncesalg: Mediabørs Danmark A/S,tlf. +45 33 91 11 11

More magazines by this user
Similar magazines