alsitop - Rockidan

rockidan.dk
  • No tags were found...

alsitop - Rockidan

Datablad**Mineralsk letpuds til grundpudsning afletbetonMulighed for at anvende samme materialesom både grund- og strukturpudsalsecco ® 121alsitopProduktbeskrivelseAnvendelsesområdeForarbejdningsklar, strukturerbarmineralsk puds til anvendelse somgrundpuds og slutpuds på porebeton.MaterialebasisMineralsk bindemiddel jvf. DIN 1060og DIN 1164. Kornstr. 1,0 - 1,5Emballagestørrelse25 kg sæk.FarverHvid eller indtonet.Indfarvet mineralsk puds kan tørreuensartet op, da den kemiske afbindingi materialet kan variere efter vejrliget.Dette udgør ikke nogen teknisk/funktionsmæssig mangel.En helt ensartet fremtoning opnås vedefterfølgende overmaling med Amphi-Silan Facademaling.GlansMineralsk mat.OpbevaringOpbevares tørt og koldt og beskyttetmod fugt i original emballage.egenskaber* Vejrligsbestandig* Meget diffusionsåben* Vandafvisende jvf. DIN 18 550* Spændingsfri - let at forme* Let forarbejdning* God vedhæftningsevne til allemineralske underlag*Meget økonomisk på grund af lavvægtfylde og mulighed for atanvende samme produkt tilgrund- og strukturbehandlingForarbejdningEgnet underlagSe “anvendelsesområde”ForarbejdeSålbænke og tilstødende bygningsdeleafdækkes.Glasflader, natursten, keramik,lakerede samt eloxerede overfladerbeskyttes omhyggeligt.Nøjagtige tilslutninger til vinduer ogdøre opnås ved anvendelse af pudslister/hjørnebeskyttelse.Forbehandling af underlagUnderlaget skal være jævnt, rent,tørt, fast, bæredygtigt og fri for vedhæftningshindrendesubstanser.Ved høje temperatur og vind skaloverfladen forvandes.BlandingAlsitop (grundpuds):25 kg sæk i 17-18 liter vand.Alsitop F (slutpuds):25 kg sæk i 16-17 liter vand.Blanding sker med egnet blandemaskineeller tvangsblander.Fremgangsmåde grundpudsHjørneskinner:Hjørneskinner ilægges i henhold tilden ønskede pudslagtykkelse:LagtykkelseHjørneskinne10 mm 102312 mm 102015 mm 101320 mm 1014Ved høj belastning af fugt og salt:15 mm 101620 mm 1019Sokkelprofiler:Sokkelprofiler ilægges ligeledes i henholdtil den ønskede pudslagtykkelse:LagtykkelseSokkelprofil10 mm 122715 mm 122520 mm 1229Tekniske data06-2006Vandoptagelseskoefficient w: ca. 0,2 kg/(m 2 x h 0,5 ) (jvf. DIN 52 617)Diff. ekvivalent luftlagstykkelse s d: Ca. 0,15 mFriskmørtelvægtfylde Ca. 0,7 kg/dm 3


alsecco 121 alsitopFremgangsmåde grundpudsMaterialet påføres maskinelt ellermanuelt ved hjælp af mureske ogstålpudsebræt, hvorefter der egaliseresmed en kardesche.Bemærk: Anvend altid rustfrit værktøjI områder med fare for revnedannelsearmeres med Armeringsvæv 33 med10 cm overlap i stødene. Vævetbeklædes med puds, som trækkes aftil kornene.Armeringsvævet skal ligge i den yderstetrediedel af grundpudslaget.I hjørner ved bygningsåbningerarmeres desuden med diagonalarmering.Vævet beklædes med puds,som trækkes af til kornene.Ved blandingsmurværk eller hvor andetmateriale er indmuret i letbetonenanvendes altid armeringsvæv.Fremgangsmåde slutpudsUnderpudsen skal være tørret ensartetop for at minimere risikoen for farveafvigelsei slutpudsen.Slutpudsen skal påføres inden for 3dage efter grundpudsen, da grundpudsenellers begynder at hydrofobere.Slutpudsen Alsitop F påføres somgrundpudsen og bearbejdes medskumskive eller med mureske tilspecielle strukturer.LagtykkelseAlsitop (grundpuds):Alsitop F (slutpuds)ForbrugAlsitop (grundpuds):Jævn letbeton (klæbet)Muret letbetonAlsitop F (slutpuds):7 mm3 - 5 mmCa. 6,5 kg6,0 - 7,0 kgCa. 3,5 kgForarbejdningstemperaturMateriale-, luft- og overfladetemperaturskal være min. 3°C.Påføring må ikke ske i direkte sol.Vær opmærksom på kortere afbindingstidi tilfælde af stærk vind.Frisk puds skal beskyttes mod regn ogfor hurtig udtørring.TørretidGrundbehandling skal tørre i min. 24timer inden slutpudsen påføres.Tørretiden udgør i øvrigt ca. 2-5 dageafhængig af temparatur, luftfugtighedog påført mængde.RengøringVærktøj rengøres straks efter brugmed vand.BeskyttelsesanvisningerDer henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad).Rockidan AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines