Veludført Træhåndværk (pdf) - Tolerancer

tolerancer.dk
  • No tags were found...

Veludført Træhåndværk (pdf) - Tolerancer

1 Udvendige beklædningerVeludført TræhåndværkUdvendige beklædninger1Vi samler byggeri, anlæg og industriTræsektionen i Dansk Byggeri3. udgave – Juni 2008Træsektionen i Dansk ByggeriPostboks 21251015 København KTelefon 72 16 00 00Telefax 72 16 00 10www.træsektionen.dk201


IndholdForord1. Udvendige beklædninger . ............................................. 41.1 Underlag1.2 Beklædning med brædder1.3 Beklædning med plader2. ØVRIGE Udvendige bygningsdele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1 Vindskede2.2 Stern2.3 Udhæng3. Indvendige beklædninger ............................................. 73.1 Underlag3.2 Vægbeklædninger3.3 Loftbeklædninger4. Trægulve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1 På betondæk, svømmende4.2 På strøer4.3 På bjælkelag5. Loft-, skygge- og fodlister ........................................... 106. Montage af udvendige døre og vinduer ............................. 10Dette hæfte er en let tilgængelig oversigt over de tolerancer,som tømrerfagets udøvere forventes at overholde for at arbejdetkan betegnes som ”Veludført Træhåndværk”.En mere omfattende og detaljeret fastlæggelse af tømrerfagetstolerancer (indfalds- og udfaldskrav i forhold til andre fag)findes I håndbogen ”Hvor går grænsen? Tømrer/Træelementer/Snedker/Gulv/Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer”,som er udgivet af Dansk Byggeri i marts 2007.Heri er der indarbejdet forskellige toleranceklasser efter hvadder måtte være aftalt med kunden – mens tolerancerne idette hæfte er de normale tolerancer ved håndværksmæssigudførelse.Håndbogen ”Hvor går grænsen?” er udsendt til alle medlemmeraf Dansk Byggeris Træsektion – og findes I en digitaludgave på www.tolerancer.dk.KontrolmetoderAlle numre på kontrolmetoder refererer til nummereringen påwww.tolerancer.dk for træfagene.7. Montage af indvendige døre og øvrige snedkerpartier . . . . . . . . . . . 118. Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv. . ....................... 119. Vinkelrethed og målsætning I rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.1 Afsætning9.2 Vinkelrethed10. KontrolmetodeR – 2 eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12BILAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14sådan finder du tolerancen – en guide til hjemmesiden”Tolerancer på bygviden.dk” for træfageneVeludført TræhåndværkTræsektionen i Dansk Byggeri3. udgave, juni 2008Udgiver:Dansk ByggeriPostboks 21251015 København KTelefon 72 16 00 00Telefax 72 16 00 10www.danskbyggeri.dkLayout:Foto:Tryk:Montagebureauet ApSRicky John MolloyKailow Graphic A/S2 3


1 Udvendige beklædningerUdvendige beklædninger11.1 Underlag Tolerancer KontrolmetodeLod på ru bindingsværk 3 mm pr. m LodLod på ret bindingsværk, sekundære bygningerLod på ret bindingsværk, primære bygningerLod på ret træunderlag monteret på anden bygningsdel/materiale3 mm pr. m2 mm pr. m3 mm pr. mPlanhed på ru underlag, sekundære bygninger +/-10 mm Målt på 2 mPlanhed på ret underlag, sekundære bygninger +/-5 mmretskinnePlanhed på ret underlag, primære bygninger+/-5 mm1.2 Beklædning med brædder Tolerancer KontrolmetodeLodrette beklædninger, ru underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 mKant af beklædning+/-3 mmretskinneLodrette beklædninger, ret underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 mKant af beklædning+/-3 mmretskinneVandret klinkebeklædning, ru underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 mKant af beklædning+/-3 mmretskinneVandret klinkebeklædning, ret underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 mKant af beklædning+/-3 mmretskinneTræplade, ret underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 mretskinneKant af beklædning +/-3 mm Målt overmax 6 m1.3 Beklædning med plader Tolerancer KontrolmetodeCementfiberbølgeplader + profil metalbeklædning, ret underlagPlanhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 mretskinneKant af beklædning +/-3 mm Målt overmax 6 mPlane facadeplader + skærmteglPlanhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 mretskinneKant af beklædning +/-3 mm Målt overmax 6 mMetalplade og falset beklædningPlanhed på ret underlag og med plane stødsamlingeri underlagetPlanhed på udvendig side af beklædning+/-3 mm Målt på 2 mretskinne+/-3 mmKant af beklædning +/-2 mm Målt overmax 6 mLodrethed af flader (kontrolmetode E2 og E3)2 m lodstok anvendes til opmåling. Lodrethed måles hvor det visuelt er værst ellers i hjørne/kantsamt midt på fladen. Lodstok fastholdes i den ene ende og afstand mellem lodstok og overfladeopmåles med tommestok i den anden. For vinduer anvendes 1 m lodstok og for døre anvendes2 m lodstok. Største måling noteres i skema.Planhed af underlag til beklædning m.v. (kontrolmetode F2)2 m retskinne. Planheden måles, hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden1,0 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestokved bræddebeklædning. Største positive og negative afvigelse fra noteres i skema.Planhed af overflader, pladebeklædninger og lign. (kontrolmetode F1)2 m retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles,hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader.Afstand mellem retskinne og overflade måles med målekile for pladebeklædning og gulve.Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema.Kontrolmetoderne refererer til nummereringen på www.tolerancer.dk for træfagene.45


2 Øvrige udvendige bygningsdeleIndvendige beklædninger 32.1 Vindskede Tolerancer KontrolmetodeLod fra kip til sternlinie +/-10 mm LodPlanhed underlagFlugt fra kip til stern+/-2 mm pr. 2 m+/-8 mm2.2 Stern Tolerancer KontrolmetodePlanhed underlag +/-3 mm pr. 2 m LodFlugt hele facaden, max 12 m+/-10 mm2.3 Udhæng Tolerancer KontrolmetodeUnderbrædder/beklædningPlanhed +/-3 mm Målt på 2 mFlugt i forhold til stern og mur+/-3 mmretskinneFlugt hele facaden, max 12 m+/-10 mmLodrethed vindskede (kontrolmetode E4)Lodrethed af vindskede måles ved hjælp af lodsnor og tommestok. Snor fastgøres ved tagfod påvindskede i vandretlinie. Ved kip fastgøres snor med lod. Afstand mellem vandret snor og lodretsnor måles med tommestok og noteres i skema.Planhed af underlag (kontrolmetode F2)2 m retholdt. Planheden måles, hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden1,0 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestokved bræddebeklædning og målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negativeafvigelse noteres i skema.Planhed af overflader (kontrolmetode F1)2 m retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles,hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader.Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning ogmålekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteresi skema.Flugt med facade (kontrolmetode A3 og E2)Byggekomponenter som vinduers og døres flugt med facaden måles med tommestok. Største ogmindste afstand noteres i skema.Kontrolmetoderne refererer til nummereringen på www.tolerancer.dk for træfagene.3.1 Underlag Tolerancer KontrolmetodeLodtolerance på ru bindingsværk, uden opretning 3 mm pr. m LodLodtolerance på ret bindingsværk, sekundære bygninger3 mm pr. muden opretning (fx carporte, udhuse, lader mv.)Lodtolerance på ret træ- eller stålskelet, primære bygninger3 mm pr. 2 m(fx boligrum mv.)3.2 Vægbeklædninger Tolerancer KontrolmetodeGipsplader, jf. ”Hvor går grænsen?”, på TRÆPlanhedLempet tolerance +/-8 mm Målt på 2 mNormal+/-5 mmretskinneSkærpet+/-3 mmGipsplader, jf. ”Hvor går grænsen?”, på STÅLPlanhedLempet tolerance +/-5 mm Målt på 2 mNormal+/-3 mmretskinneSkærpet+/-2 mmTræprofilbeklædning, træunderlagPlanhedLempet tolerance +/-8 mm Målt på 2 mNormal+/-5 mmretskinneSkærpet+/-3 mm3.3 Loftbeklædninger Tolerancer KontrolmetodeGipsplader, jf. ”Hvor går grænsen?”, på TRÆPlanhedLempet tolerance +/-8 mm Målt på 2 mNormal+/-5 mmretskinneSkærpet+/-3 mmNedhængt loft af gipsplader på STÅLPlanhedNormal +/-3 mm Målt på 2 mSkærpet+/-2 mmretskinneTræprofilbeklædning, træunderlagPlanhedLempet tolerance +/-8 mm Målt på 2 mNormal+/-5 mmretskinneTræbeton, træunderlagPlanhedNormal +/-3 mm Målt på 2 mretskinneUnderlag af tæt forskalling til pudsede lofterPlanhedUnderlag til pudsVandrethed følger spær og evt. bjælkelagets nedbøjningover tid.+/-5 mm Målt på 2 mretskinne6 7


3 Indvendige beklædningerTrægulve 4Lodrethed af flader (kontrolmetode E2 og E3)2 m lodstok anvendes til opmåling. Lodrethed måles hvor det visuelt er værst ellers i hjørne/kantsamt midt på fladen. Lodstok fastholdes i den ene ende og afstand mellem lodstok og overfladeopmåles med tommestok i den anden. For vinduer anvendes 1 m lodstok og for døre anvendes2 m lodstok. Største måling noteres i skema.Planhed af underlag (kontrolmetode F2)2 m retskinne. Planheden måles, hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden1,0 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retholdt og overflade måles med tommestokved bræddebeklædning og målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negativeafvigelse noteres i skema.Planhed af overflader (kontrolmetode F1)2 m retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles,hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader.Afstand mellem retholdt og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning og målekilefor pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema.4.1 På betondæk, svømmende Tolerancer KontrolmetodePlanhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m retskinneVandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m4.2 På strøer Tolerancer KontrolmetodePlanhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m retskinnePlanhed jf. Gulvbranchen +/-0,6 mm Målt på 0,25 m retskinneVandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m4.3 På bjælkelag Tolerancer KontrolmetodePlanhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m retskinneVandrethed +/-10 mm Målt over max 6 mBemærkninger:Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid.Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre,at den plan- og vandrethed, der bliver oprettet til, over tid vil ændre sig.Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at denrelative fugt er som forudsat for trægulve.Planhed af overflader (kontrolmetode F1)2 m retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles,hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader.Afstand mellem retskinne og overflade måles med målekile for gulve. Største positive og negativeafvigelse fra 20 mm noteres i skema.Vandrethed af flader (kontrolmetode B1)2 m lodstok – evt. sammen med en retskinne mindre end 6 meter – anvendes til opmåling.Vandrethed måles hvor det visuelt er værst ellers i to linier vinkelret på hinanden 1,0 m fratilslutning til tilstødende vægge. Lodstok fastholdes i den ene ende og vandrethed opmåles medmålekilde i den anden. Største måling noteres i skema. Kun relevant for større flader.Kontrolmetoderne refererer til nummereringen på www.tolerancer.dk for træfagene.8 9


5Loft-, skygge- og fodlisterMontage af indvendige døre og øvrige snedkerpartier 75. Loft-, skygge og fodlisterLoftlister følger hhv. loft og vægge med en vis udjævnende effekt.Fodlister følger hhv. gulv og vægge med en vis udjævnende effekt.Samlinger:• Længdesamlinger stødes med gering (45°) - tæt samling• Indv. hjørner udføres som forstrøgne samlinger – hvor vægge er velegnede, kan der vælgesen geringssamling – tæt samling• Udv. hjørnesamlinger i gering – tæt samlingForudsætning:Alt indvendigt arbejde forudsætter at der er sat permanent varme på bygningen og at RF ersom forudsat for trægulve7.Nye bygningerDøre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samtuden selv-åbning/-lukningGamle bygningerDøre monteres hvor det er muligt i lod og vage, således at funktionalitet opnås på bedstmulig måde i den aktuelle situation – med fri gang og anslag, samt hvor det er muligt udenselv-åbning/-lukning.NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selv-åbning/lukning aftales det med bygherre og rådgiver(på skrift)BranddøreForhold omkring afstand max 6 mm mellem dørplade og gulv - Ekstra spartling/opretning afgulv er nødvendig6Montage af udvendige døre og vinduerForudsætningVed indbygning af vinduer og døre forudsættes fuge jf. DS 1028 en fuge på ”10 mm” i praksis11 mm6.ToleranceVinduer og døre placeres i hul under hensyntagen til helheden i facaden og de omgivnekonstruktionerPlaceringstoleranceLigeligt fordelt i hul og placering i forhold til facadeflugtVed nye bygningerDøre monteres i lod og vage, således at funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag samtuden selv-åbning/-lukningVed gl. bygningerDøre monteres hvor det er muligt i lod og vage, således at funktionalitet opnås på bedstmulig måde i den aktuelle situation – med fri gang og anslag, samt hvor det er muligt udenselv-åbning/-lukning.Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv. 88.IndfatningerSamles i hjørner med gering – med tæt samling – og tilpasses til dør og væg.VindueshylderFølger vinduetLysningerFølger vindue/dør for det enkelte vindue eller den enkelte dør. Dette er gældende, såfremtder ikke er aftalt fælles højde eller flugt for to eller flere vinduer/døreForudsætningVed indbygning af vinduer og døre forudsættes jf. DS 1003 en fuge på ”10 mm” i praksis 11mm10 11


BILAGBILAGSådan finder du tolerancen- En guide til hjemmesiden ”Tolerancer på bygviden.dk” for træfagene.På adressen www.tolerancer.dk finder du tolerancematerialet fra håndbogsserien”Hvor går grænsen?”.Alle menupunkterne i venstremargen er udelukkende relateret til dette fagområde. Vil du skiftefagområde, er det via topmenuen du skal gå, fx til Beton eller Mur.I menuen finder du de bygningsdele der er fastlagt tolerancer for. For alle byg ningsdele er derbeskrevet forudsætninger, anbefalinger og ydelsesfordeling. Herefter findes toleranceskemaerneunder menupunktet Udfaldskrav.Se næste side ➞Er du interesseret i tolerancer indenfor træfagene, fra håndbogen ”Hvor går grænsen?,Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader”, klikker du på menupunktet TRÆi topbjælken.14 15


BILAGBILAGEksempel:GulvkonstruktionerNår du har klikket på Gulvkonstruktioner i menuen til venstre, kommer der fire yderligerepunkter i menuen: bjælkelag, trægulve, på betonelementer og undergulve.Vi vælger her i eksemplet at finde tolerancerne/udfaldskravene for trægulve:På den side der kommer frem, finder du forudsætninger, anbefaling og ydelsesfordeling.Og som du kan se af menuen, finder du udfaldskravene/tolerancerne på niveauet lige under.Se næste side ➞16 17


BILAGBILAGVil du downloade ”Hvor går grænsen?” - gå til forsiden under TRÆVia venstremenuen på forsiden under TRÆ, er der mulighed for at downloade pdf-udgaven afhåndbogen, som tolerancematerialet bygger på. Du skal dog være opmærksom på, at det er påinternetversionen at du hele tiden finder det opdaterede materiale. Der kan være forældede deleog afsnit i pdf-versionen af håndbogen, derfor er det vigtigt at du også downloader opdateringsbladeti pdf.Under skemaet er der en række bemærkninger. En af bemærkningerne handler om vinkelrethedaf rum og henviser til kontrolmetode H1. Den finder du et link til under Gå til-boksen i venstremenuen.Gå til-funktionen fungerer som hurtige genveje, og vil altid være relevante for netopden side du er på.I skemaet under Kontrolmetoder og -midler kan du følge linkene direkte ind til den nævntekontrolmetode.18 19

More magazines by this user
Similar magazines