2-3-2 Bend.indd - Gyptone

gyptone.dk
  • No tags were found...

2-3-2 Bend.indd - Gyptone

Gyptone lofter2.3.2 BendReflecting everyday life


3Gyptone Bend


Gyptone BendProduktprogrammet for Gyptone Bend omfatter1 standardmønster – Line 7 – med slidsedeperforeringer samt Bend Base, begge med forsænkedelangkanter.Gyptone Bend er kun 6,5 mm tyk og givermulighed for at skabe buede/hvælvedeformer i loftet. Storformatpladernegiver desuden mulighed for atskabe store, ubrudte loftfladeruden synlige fugereller skinne systemer.AkustikLydabsorptionen varierer afhængigt afkonstruktionshøjde, bøjningsradius og formsamt evt. bagvedliggende mineraluld.Der kan ikke opgives konkrete absorptionstal,da det ikke er muligt at gennemførerelevante målinger. Absorptionsdatafor lige / plane plader med tilsvarendemønster må fungere som vejledning.4


KanterB1LangkantModulformat(mm)Tykkelse(mm)900 x 2400 6,5 Primær / sekundær systemMonteringssystemer Montering /overfladebehandlingIkke demonterbar / UbehandletGyptone BendAKortkantGK-systemHulstørrelse: x 80 mmHulareal: 4 %508040320Design og teknikProduktbeskrivelseBasis for Gyptone Bend er 6,5 mm Gyprocgips plader. Perforeringen stanses i pladernemed stor præci sion. De perforeret plader erpå bagsiden forsynet med akustikfilt.MonteringGyptone Bend skrues mod forbøjede profiler,og pladerne er ikke demonterbare.KonstruktionshøjdeMindst mulig konstruktionshøjde medvalsede stålprofiler afhænger af den valgteradius.OverfladeGyptone Bend leveres ubehandlede i kantB1. Overfladebehandlingen foretages påbyggepladsen efter endt spartling. Pladernemales med rulle. Pladerne må ikke sprøjtemales,da dette forringer lydabsorptionenvæsentligt.BrandA2-s1, d0.Klasse 1 beklædning.FormstabilitetGyptone Bend bør monteres og anvendesi rum med en relativ fugtighed, der ikkevedvarende overstiger 70%.DimensionerModulmål 900 x 2400 mm.VægtCa 5 kg/m².RengøringAfhænger af overfladebehandlingen.VedligeholdelseEftermaling skal ske med malerulle.Pladerne må ikke sprøjtemales, da detteforringer lydabsorptionen.Yderligere oplysninger findes påwww. gyptone.dk – design/løsninger/grundmønstre/formater/Bend5


Gyptone BendProdukt: Gyptone Bend


www.gyptone.dkGyptone.dk er ikke kun en hjemmeside, herfinder du alle Gyptone produkter “live” – sewww. gyptone.dk – vælg 3D produktgalleri ogdu kommer til et 3D univers, hvor alle voresprodukter kan vendes og drejes, samles medde forskellige systemer og vises præcis som detresultat du gerne vil have med dit projekt.BPB Gyproc A/SHareskovvej 124400 KalundborgTlf.: 59 57 03 30Fax: 59 57 03 01e-mail: info@gyproc.comwww.gyptone.dkJanuar 2007

More magazines by this user
Similar magazines