Hvordan skal din nye by være? - Høje-Taastrup Kommune

www2.htk.dk

Hvordan skal din nye by være? - Høje-Taastrup Kommune

Processen indtil nu...Principforslagfra EuroplanKommuneplan2006Nedsættelse afstyregruppeValg afprocesrådgivereAnsøgninger: CO2neutral budel,områdefornyelseStrategiseminarEkspertworkshopStudietureDebatoplægVisionsoplægBorgermøde2006 2007 2008


Processen fremad...UdviklingsselskabMidlertidigeaktiviteter - Livetfør byenInfrastrukturudbudRådgivningFørste spadestikultimo 2010Byplankonkurrenceefterår 2008RammeplanInvestorprojektudvikling2008 2009 2010


Forarbejdet, turister...NaboskabNaboskabNaturligemødestederAt få Gammelsø til at fremstå åbent for omverdenen...


Forarbejdet, byen...Det grønneDians Have VandkunstenVandkunsten SøhusetæthedUdfoldelseTryghed


Forarbejdet, infrastruktur...Tung trafikud ...ParkeringomkringStationenTeknik- og Miljøcenter0 250 500 750 1000 1250MetersHøje-Taastrup KommuneBygaden 22630 TaastrupTlf: 43 59 10 00www.htk.dkGammelsøområdetteknisk oversigtskortDato:8. november 20


Forarbejdet, infrastruktur...i bil til bolig...De bløde trafikanterSLA, Naturby


Forarbejdet, dialogen...BeboereForeningerskole/skoler-Idrætsfaciliteter-Kulturtilbud-Shopping-Infrastruktur-skole/skoler-Idrætsfaciliteter-Kulturtilbud-Shopping-Infrastruktur-skole/skolerDetailBorgermøde


Forarbejdet, omdømmet...IdentitetSynlig sundhedEt omdømme kan ikke nøje planlægges,men påvirkes... det nuværende skalovervindes inden/imens.... udvikling afen identitet.


UdviklingenVi kalder udviklingen området Gammelsø for “Revitalisering afstationsbyen” fordi den nye del af Hedehusene skal være en bydel, hvorhistorien og nytænkning bindes sammen. Målet er at skabe bæredygtigudvikling, der er funderet i respekt for miljø og mennesker, som erHøje-Taastrup Kommunes kerne og som i fremtiden skal bo og leve iGammelsø/(Hedehusene).Visionen er at Gammelsø/(Hedehusene) skal være ”Den nye Stationsby”,”Det gode arkitektoniske udtryk”, ”De tætte fællesskaber”, ”Denbæredygtige by” og “Den sunde by”. De fem temaer præsenteres her påde følgende sider i billeder og ord.


Den nye stationsbyHolland, AmsterdamHollandSlagelse station


Den nye stationsbyOdense stationFrankfurt station


Det arkitektoniske udtryk


Det arkitektoniske udtryk


Det arkitektoniske udtrykEksempler fra Java Holland


De tætte fællesskaber


BæredygtighedKingoskolen17/01/08 13.14Kingoskolen>Print Luk vinduehttp://www.tnr.dk/referencer/pictures.htmlPage 1 of 1


Sundhed


Vision for Gammelsø/(Hedehusene)Gammelsø/(Hedehusene) skal være den moderne stationsby inaturen og tæt på hovedstaden, hvor familier og enlige i alle aldre leveri et engageret, tillidsfuldt og trygt fællesskab, der har en høj grad afsocialt ansvar. Stationsbyens rum skal inde og ude være stemningsfyldteog inspirerende med tilbud til borgerne, som kan skabe ramme om etudfordrende og sundt liv.Den levende hverdag udspilles i et tæt fælles skab med plads til denenkelte i og omkring byens huse. Gammelsø/(Hedehusene) er påalle måder en forgangsby for bæredygtighed - både socialt ogenergimæssigt. I Gammelsø/(Hedehusene) inddrages naturen ihverdagen og leder videre til den store natur udenfor bebyggelsen.


Tema 1. - Den nye stationsbyGammelsø/(Hedehusene) opbygges rundt om den nuværende station, som enfremtidig version af den danske stationsby – med solide rødder i fortid og nutid.Stationen og området omkring gøres til det naturlige centrum medindkøbscenter (inde/ude), borgerservice, restauranter/caféer og kulturelleaktiviteter. I forlængelse etableres et shoppingområde, som gør Hedehusenesbymidte attraktiv og konkurrencedygtig.Boligområder og parker folder sig ud med stationen som udgangspunkt.Der skabes lette adgange til begge sider af jernbanen, således at byenopleves som en helhed. Stationsbyen er i sin sammenhæng med tilstødende bydele,et bindeled mellem ny- og gammel by.


Tema 2. - Det arkitektoniske udtrykGammelsø/(Hedehusene) er præget af forskellighed i bebyggelsen. Det skal værelet at genkende ”sit eget kvarter”, hvor hver beboelse har sin egen identitet.Forskeligheden kan være i facader, højder, farver, materialer og arkitektoniskeudtryk. Forskelligheden dominerer over den fælles ”Gammelsø/(Hedehusene)identitet”, men finder alligevel sammen i harmoni.Gammelsø/(Hedehusene) er opdelt i kvarterer og parceller, med hver deresafgrænsning og identitet, i tæt relation til tilstødende kvarterer og parceller.Gammelsø/(Hedehusene) er domineret af tæt og lavt byggeri på op til fire etager,mange enkelthuse i forbindelse med hinanden og hver for sig, men der er ogsåplads til enkelte højere bebyggelser – fortrinsvis i området på den nuværendeSpæncom grund mod jernbanen.


Tema 3. - De tætte fællesskaberGammelsø/(Hedehusene) indrettes sådan at hver beboer har siteget, men også så man er fælles om det der er udenfor boligen.Husene har forskellige udtryk der samles i en tydelig identitet for heleområdet. Der er fælleshuse, fælleshaver, fælles ”idrætssteder”– en klub, som alle kan være med i. Husene ligger tæt og det er let at gåeller cykle rundt. Gammelsø/(Hedehusene) indrettes sådan at det fysisketempo er lavt og der lægges op til langsomhed og refleksioner.Snoede stier, niveauforskydninger, små pladser og haver. Steder til atslå sig ned og mødes. Institutioner kan sammenlægges/opgraderes til”byens hus” med mulighed for at mødes med andre uden at det kosternoget.


Tema 4. - BæredygtighedGammelsø/(Hedehusene) udvikles således at det bliver blandt de mestbæredygtige bysamfund i Europa. Det gælder både den fysiskeindretning, til energiforbrug, den sociale bæredygtighed og denøkonomiske bæredygtighed. Gammelsø/(Hedehusene) skal være etsted hvor det faktisk er muligt at flytte til og leve godt. Det bliver enprototype for fremtidens bæredygtige byggeri i alle sammenhænge.Der udarbejdes et ”bæredygtighedsmanifest” med præcise og klartdefinerede krav til bygherrer, entreprenører og arkitekter, således atbæredygtighed implementeres i alle henseender.


Tema 5. - SundhedGammelsø/(Hedehusene) indrettes sådan at området inspirerer til bådekropslig og sjælelig sundhed. De eksisterende idrætsområderopprioriteres, der anlægges løbesti, lege/idrætsfaciliteter,motionspavillioner og steder med sund kost. Idrætsområdet kanmed sin placering og med eksisterende og nye faciliteter, være med til atbinde den nye og gamle by sammen.En sund by er også en ren og grøn by. Luftforurening begrænses ogder etableres tydelige forbindelser imellem boligområder og de storerekreative områder (Hedeland).


Introduktion til gruppearbejdeGruppernes opdeling:1. Den nye stationsby2. Det arkitektoniske udtryk3. De tætte fællesskaber4. Bæredygtighed5. Sundhed


Vi håber du vil bidrage med dine tanker og holdninger.Alle kommentarer vil indgå som inspiration i arbejdet med atskabe fremtidens Gammelsø/(Hedehusene).

More magazines by this user
Similar magazines