Sct. Georg 3/2007 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk
  • No tags were found...

Sct. Georg 3/2007 - Sct. Georgs Gilderne

• Tror I, det hjælper?• Baptistspejderne• Reload 2007NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARKSct. GeorgJuni200774. ÅRGANG3


LANDSGILDELEDELSENLandsgildemester Hanne BorgstrømRuskær 15, st. tv., 2610 RødovreTlf.: 36 75 94 85E-mail: lgm@sct-georg.dkLandsgildekansler Bente ChristensenBorgmestervænget 3, 3600 FrederikssundTlf.: 47 31 41 21E-mail: lgk@sct-georg.dkLandsgildeskatmester Karsten BarfoedElme Alle 3, V. Nebel, 6040 EgtvedTlf.: 75 55 42 41E-mail: lgs@sct-georg.dkInternational sekretær Søren SilvingStutmestervej 21 C, 3400 HillerødTlf.: 40 97 23 32E-mail: lgis@sct-georg.dkUddannelsessekretær Leif StillingSlugten 8, Hald Ege, 8800 ViborgTlf.: 86 63 87 29E-mail: lgus@sct-georg.dkPR-sekretær Henning RoseVejenvej 37, Askov, 6600 VejenTlf.: 75 36 39 80E-mail: lgpr@sct-georg.dkØvrige landsgildeadresser på side 22-23Redaktør af Sct. GeorgIngrid DanstrupRosenvænget 34, 6541 BevtoftTlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13E-mail: redaktionen@sct-georg.dkBladet udsendes 6 gange årligt:10/2, 10/4, 10/6,10/8, 10/10 og 10/12.Deadline: Den 15. i måneden forudSCT. GEORGS GILDERNES KONTORMikkel Bryggers Gade 1, 1460 København KTelefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51Telefax: 33 32 29 91Internet: www.sct-georg.dkE-mail: kontoret@sct-georg.dkKontortid: man.-tors. 10-14Kontorleder: Kirsten ChristensenArrangementerpå landsplan7.-14. juli 2007TRÆF 2007 på Rodbjerggaard18.-19. august 2007DIS møde på Rodbjerggaard15.-16. september 2007Landsgildeting i KøbenhavnInternationalt2007Spejderbevægelsens 100 års jubilæum20.-24. juni 20076. Europakonference, Krakow, Polen200812.-19. januar 200840 års jubilæums Grossarl TræfVerdenskonference ISGF, TunisLæs om …What’s on ....................................... 4Rodbjerggaard................................ 7Kursusudvalget............................... 9Gilderne og de andre .................... 11Fra gildebror til gildebror ............ 15Opslagstavlen ................................ 19Navnestof....................................... 21Forsiden: En ung pige bryder spontant ud i livsgladsang og dans - det smitter. Læs om Gambia side 4.Fotograf: Arne GottliebOplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: Prinfomega, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter2


SpørgsmåletAf Søren Silving, Landsgildets internationale sekretærDet er snart 2 år siden, vi sidst var samlet tilLandsgildeting i Odense, og om få månederskal vi mødes igen, denne gang i København.Men vi skal da lige have en rigtig god sommerførst, håber jeg da, og det tegner godt.Jeg sidder nemlig her i begyndelsen af maj ogskriver lederen på min altan med solen bagendened fra en blå himmel og med over 20grader.Et at de spørgsmål, som jeg sidder og grublerover, er egentlig et meget banalt spørgsmålnemlig:’Skal man holde det, man lover og aftaler?’Mange vil undre sig lidt over spørgsmålet,for I vil nok sige: ’Ja, selvfølgelig skal manholde, hvad man lover og aftaler, for det stårder bl.a. i vores gildelov, og vi lover i gildeløftetat holde gildeloven’. Det er ogsånormalt, at man overholder aftaler, bådeprivat og i erhvervslivet, ellers vil helesamfundet jo gå i stå.Derfor bliver jeg skuffet, når mennesker imin omgangskreds, mennesker som jeg stolerpå og forventer, at de også arbejder for gildebevægelsen,ikke holder, hvad de lover, ogikke holder de aftaler, som de selv har væretmed til at indgå. Jeg bliver også megetforundret, når man så slet ikke lader høre frasig. Man kunne jo i disse moderne tider ’bare’sende en mail og skrive ’jeg er forsinket i minløsning af opgaven’.Selvfølgelig er vi ikke alle sammen ens, ogdet er så sandelig godt, for ellers ville det bliverigtig kedeligt, men vi bør alle gøre alt for, atsamarbejdet fungerer, og aftaler respekteres.På landsgildetinget i Odense blev der valgt4 nye personer til landsgildeledelsen, og de 4personer vil efter vore love kunne sidde i 6 åraltså frem til 2011.Landsgildeledelsen består af personer, sombruger en meget stor del af deres fritid påarbejdet i Landsgildeledelsen og dermed forgildebevægelsen. Når man bruger sin fritidskal det gøres med glæde og helt sikkert væretil gavn for gildebevægelsen. Derfor er det såmeget mere ærgerligt, når samarbejdet ikkefungerer, og tiden skal bruges på andet end atarbejde for gildebevægelsenogfå bevægelsen tilfortsat at væreen bevægelse ibevægelse.Dette bør vialle huske, nårder skal vælgesny Landsgildeledelsei septemberpå Landsgildetingeti København.Og nu et spørgsmål til jer alle!!Er gildebevægelsen i Danmark fortsat enbevægelse i bevægelse?Brug lige et par minutter til at overveje ditsvar.Mit svar til dette spørgsmål er: Jeg er overbevistom, at gildebevægelsen i Danmarkfortsat er en bevægelse, som er klar til at flyttesig. Men vi skal flytte os med behørig respektfor vores traditioner. Alle bevægelser, foreningereller organisationer har en historie,som de skal værne om.Et af de tiltag som bl.a. gør, at vi fortsat eren bevægelse i bevægelse, er oprettelsen afB-P Stammen, som er et forsøg direkte underlandsgildet.B-P Stammen er ikke, som nogle måsketror, en trussel mod det etablerede gildearbejde,men tværtimod en rigtig god mulighedfor, at have et sted i gildebevægelsen,hvor gildebrødrene kan dyrke sammenhold,oplevelser og spejderiet sammen, på tværs afdistrikterne.Vi har også ændret vores ritualer, så allearrangementer er åbne for alle gildebrødre,og ikke en bevægelse, hvor nogle døre erlukkede. Endnu et tegn på vi er klar tilforandringer.Jeg er sikker på, at hvis vi alle er åbne fornye tiltag og samtidig husker på vores historie,så vil gildebevægelsen i Danmark også væreat finde i spejderfamilien, når denne fylder200 år.3


What’s on ..... internationaltTror I det hjælper?Af Inge og Arne Gottlieb, Lemvig GildeSyv timers flyvetur syd for os står et pardanske gildebrødre og dirigerer fordelingenaf det udstyr, som er samlet sammen i heleDanmark og sendt af sted til Gambia. Deter ufatteligt varmt og støvet. Alligevel står detroligt i solen og fører deres lister og styrerfordelingen, mens en flok unge sorte menneskerslæber rundt med skoleborde og stole,computere, symaskiner, hospitalssenge, kørestole,patientlifte og andet udstyr.Kan det mon betale sig? Er det anstrengelserneværd?Svaret fik vi, da vi i marts 2007 besøgteGambia Projektet.Boy Scout Skill Center i Soma er et af deprojekter, der er med til at give os svaret.Her undervises ca. 100 unge mennesker på3 forskellige linier, nemlig syning og batik,bogføring og sekretærarbejde samt snedkeri.Det sidste er nu nærmest at forstå som enhandy mand uddannelse.Til trods for at de har måttet ændre elektriskesymaskiner til fodbetjente. Til trods forat de indtil nu kun har kunnet bruge computere,når de startede en lille benzindrevetgenerator. Til trods for at snedkerliniens praktikmå foregå udendørs, så har de bemær-kelsesværdigeresultater.IT-lokalet i skill-center85 % af dem, der har gennemført en 2 åriguddannelse, har fået job. I et land, hvor der er65% arbejdsløshed, så må det vist siges atvære flot. Ja, det hjælper.Undervisning på pigespejdernes skoleMange af de ca. 100 unge, som er underuddannelse på centeret, er der, fordi danskegildebrødre har tegnet sponsorater, eller scholarshipssom de kalder det, hvor man for 1400kr. om året kan være med til at give et ungtmenneske en uddannelse, som kan sikreham/hende arbejde i fremtiden.Armitage High School i George Townligger 300 km inde i landet. Her blev vi igenmodtaget med taler og megen taknemmelighed.Gymnasiet her, der har 600 kosteleverog 500 eftermiddagselever, har også fået megetudstyr fra Danmark. I klasselokalerne såvi masser af danske skoleborde og stole. Påsovesalene var mange af køjesengene fra danskekaserner, og i biblioteket og IT-undervisningslokalethavde man både Labofa kontorstolenefra VUC i Herning samt en del gamlePC’er, der alle havde dansk tastatur.Ja, det hjælper, når vi sender udstyr, der kanbruges af skoler. Med det udstyr de har modtaget,bliver de unge mennesker bedre uddannetog i stand til at hjælpe sig selv og deresland.4


Hanne Vibe Nursery SchoolDa vi ankommer til Hanne Vibe NurserySchool, står alle børnene opmarcheret i deresskoleuniformer, og vi bliver modtaget meden sang, som er skrevet til lejligheden og lærtudenad af alle ungerne. Hvis der er et øje tørt,så er man ikke et menneske.Børnene er helt utrolig søde i deres rød- oghvidternede uniformer. Da de havde sungetfor os, fik de morgenmad. Tænk engang, vedat forhøje scholarship-beløbet med 50kr. til450 kr. om året, så kan man give dem allesammen morgenmad hver dag.I ’Nursery School’, der nærmest måbetegnes som en slags forskole, lærer børnenealfabetet og tallene, og også at begå sig påengelsk, der jo er det officielle sprog. Heleskolen består af en bygning med tre klasseværelser,en meget lille bygning, der rummerlederens kontor, og så endnu en lille bygning,hvor der står tre små børnetoiletter på rad ogrække. Nå jo, og så naturligvis gårdspladsen,hvor det kæmpemæssige mangotræ giver skygge.Mere skal der ikke til for at drive eninstitution for omkring 70 børn.Når børnene er i ’Nursery School’, så kanmødrene komme ud at dyrke jorden og påden måde bidrage til familiens forsørgelse. Ja,det hjælper.Endelig kom vi til den store dag medudleveringen fra den container, der var blevetpakket ud, mens vi var i landet.Det var en hel festdag. Presse og fjernsynvar på plads, og lederne fra de skoler oginstitutioner, der skulle modtage noget afmateriellet. Det var meget højtideligt medalle honoratiores anbragt på stole ude igården, og mens fjernsynet optog på livet løs,blev der holdt masser af takketaler. Vi havdelejlighed til at tale med lederen af The RoyalVictoria Hospital. Han fortalte, at på grundaf den hjælp og det udstyr, de havde fået fraSct. Georgs Gildet i Danmark, så var de nublevet akkrediteret til at uddanne læger. Detbetød, at de unge mennesker, der tidligereskulle til udlandet for at blive uddannet, ogsom så ofte glemte at komme hjem, de kunnenu uddannes i Gambia.Aflevering af udstyrJa det hjælper. Når Gambia Projektetsildsjæle Karin og Peter Boldsen trodserstrabadser under Afrikas brændende sol, ognår gildebrødre hjemme i Danmark gør etstykke arbejde for projektet.Derfor: Alle der har udstyr til overs, ellerhvis man hører om skoler, hospitaler ellerplejehjem, der skal nedlægges, kontakt GambiaProjektet repræsenteret ved Karin Boldsen.Alt, hvad der bliver givet til projektet, kommerfrem til modtagerne uden spild. Arbejdetmed indsamling i Danmark pakning afcontainere sker med frivilligt arbejde udførtaf gildebrødre. Når det kommer til Gambia,er det ligeledes gildebrødre og spejdere, derpakker ud og fordeler tingene til modtagerne.Sponsorater eller ’scholarships’ kommerogså direkte til skolerne uden omkostninger.Ja, det hjælper, og det erhjælp til selvhjælp!5


NBSR-Seminar og komitemøde i LitauenAf Hanne Borgstrøm og Søren Silving, LandsgildeledelsenI weekenden den 11.-13. maj mødtes vii Vilnius med repræsentanter fra landsgildeledelsernei de øvrige nordiske landesamt Litauen.Det blev et møde, hvor der på komitemødetblev drøftet aktiviteter, økonomi, mødefrekvensog ISGF-spørgsmål, og der blevundervejs udvekslet ideer, som deltagernekan arbejde videre med.Emnet for seminardelen var at klarlæggeNBSRs mission, vision og strategi, og drøftelsernemundede ud i følgende forslag, hvisendelige form vil blive besluttet i løbet afsommeren, når alle deltagerne har haft tid tilat vurdere forslaget nærmereNBSRs Mission• At styrke netværk og venskab mellemgildebrødrene i de nordisk-baltiske gilder.NBSRs Vision• Gennem netværk og venskab at få gildebrødrenei de nordisk-baltiske gilder til at tage aktivtdel i at udbrede forståelsen for, at Gildebevægelsener en international bevægelse, der arbejder for fredog forståelse på tværs af landegrænser i heleverden.NBSRs Strategi• At lade NBSR komiteen mødes to gange ihver 3-års periode, det vil sige i god tid indenISGFs World Conference, med det formål atdrøfte konferencens agenda og konferencedokumenter- specielt med henblik på NBSR-aktiviteterog• At lade NBSR komiteen mødes i forbindelsemed afholdelse af NBSR-Træf for at drøfteudvikling af NBSR-visionen og andre spørgsmålaf fælles interesse.Nogle af NBSR-komiteens medlemmer under enpause på vej til lufthavnen i VilniusFinlands repræsentant oplyste, at de alleredeer godt i gang med at arrangere det næsteNBSR-Træf på Åland i 2009.Litauens internationale sekretær, Dalia,havde på allerbedste vis sørget for alt detpraktiske i forbindelse med denne weekend,så vi kunne udnytte tiden optimalt. Det fikhun stor og fortjent ros for.Det næste komitemøde finder sted den 31.maj/1. juni 2008 i Sverige.NBSR = Nordic Baltic Sub Region - eller pådansk: Nordisk Baltisk Under Region.NBSR består af gildebevæ-gelsen i de nordiskeog baltiske lande.6


RodbjerggaardCenterlejre RodbjerggaardSynlighed – spejderengagement?Af Elo Hansen, 2. Svendborg gildeDer har tidligere været tanker fremme iGildecenterfonden og blandt RodbjerggaardsVenner, om der var mulighed og interessefor at arrangere centerlejre for spejdere påRodbjerggaard.På vort gildeting i 2. Svendborg Gilde blevder forespurgt, om gildebrødrene var interessereti, at vi i 2. Svendborg Gilde engageredeos i tilrettelæggelse og afvikling afsådanne centerlejre.Interessen i vort gilde var stor (meget stor)Måske var ideen stadig grobar?En forespørgsel hos gildecenterfonden betød,at bestyrelsen for gildecenterfonden påderes møde i april udtrykte positiv interessefor sagen.Det er naturligvis ikke sådan, at 2. Svendborgkan overkomme adskillige lejre på ensæson, men jeg kan heller ikke forestille migandet, end at der må være mange andre gilderi Danmark med den samme interesse.Vi forestiller os:at vi skal kunne tilbyde lejre tilpasset deforskellige spejdergrene (fra mini-mini tilseniorer),at vi skal bruge efterår og vinter til praktiskudformning af lejrforløbene samtat kigge på udgiftsniveauet.Vi forestiller os ikke en indbringende forretningfor gilderne, men skulle der blive lidttil good-turn-kassen, gør det ikke noget.Vi kunne vældig godt tænke os et samarbejdemed andre gilder, der deler vor interessefor projektet.Ring til gildemester Elo tlf. 62 28 13 22,skriv til Elo Hansen, Landevejen 8,5882 Vejstrup,mail til svebo@mail.dk ellerkontakt Landsgildekontoret7


KursusudvalgetGildernes Højskole 2007Af Inge og Jytte, Højskolegruppe nr. 4, Kalundborg GildetVor lille gruppe fra Kalundborg nærmer sigRødding, kører gennem hovedgaden, drejerlidt til højre op gennem alleen, og så liggerden der, den gamle højskole, hvid og smuk,badet i solskinnet. Vi kører langsomt ind pågårdspladsen, hvor lyden af bildækkene i småsteneneblander sig med den dæmpede pludrenaf gildebrødre fra hele landet. Under pergolaenstår kaffe, te og hjemmebagt kage parat, alle erglade, smil og knus overalt. Når gildebrødremødes, er gensynsglæden stor.Det er nu 4. gang gildehøjskolen afvikles, ogman kan tydeligt mærke, at Margrethe og Stenhar prøvet dette før. Alt klapper, som det skal,vi bliver indkvarteret, og er så heldige, at vi skalbo i selve hovedbygningen.Idet vi går op ad den brede hovedtrappe tonersange fra højskolesangbogen os i møde.Det er en flok folkedansere, der har været påskolen, og nu er ved at takke af. Vi føler rigtigt,at vi er kommet på højskole.I det skønne vejr går vi en dejlig tur rundt påskolen og dens omgivelser, vi får set den lillefrimenighedskirke, læst på gravstene og mindesmærkerog genopfrisket lidt af vores historiekundskaber.Kl. 18.00 er der middag, hvor Margrethe ogSten byder velkommen. Senere fortæller dennye forstander, Mads Rykind-Eriksen, om skolenshistorie, og at der jo som vi alle ved, harværet store problemer af økonomisk art. Haner den 4. forstander på et år. Vi ønsker, at hanmå få fremgang og medvind i tiden der kommer.Der er i hvert fald ikke tvivl om, at han oghans kone Anja Rykind-Eriksen, har det fornødnegå-på-mod, de er netop to ildsjæle, derom nogen kan få dette til at lykkes.Resten af aftenen tilbragte vi i pejsestuensammen med vores partnergruppe fra Grindsted.Vi skulle diskutere nogle spørgsmål omdemokrati, men det blev nu ikke til noget, istedet fik vi den herligste snak om gildeliv,erfaringer, gode og dårlige, og om vorfremtidige eksistens.Lørdag morgen startede vi med morgensamlinguden for hovedbygningen. Vi stod dertæt sammen og sang Vaj højt, vaj stolt, medensDannebrog langsomt steg til tops med en blåforårshimmel som baggrund og den lysegrønnebirk duvende blidt for morgenbrisen. Detvar så betagende.Og så gik vi i gang, Margrethe Vestager vardagens første foredragsholder, et meget fintforedrag. Hun holdt os alle fanget gennem heleforløbet og vidste nøjagtigt, hvad hun ville, oghavde gennemarbejdet stoffet på den mestprofessionelle måde. Klapsalverne ville næsteningen ende tage, og nogle var lige ved at bliveradikale den formiddag.Debatten efterfølgende var også meget livlig,og mange fik svar på deres spørgsmål.Efter frokost var det så Anders Kjærsig, derskulle holde foredrag og lægge op til debat.Det var nok hans oprindelige oplæg, der havdeprovokeret os mest og givet os de livligstediskussioner i gruppen, så vi var meget spændte8


på at høre ham. Men på en eller anden måde,fik vi ændret lidt på vores opfattelse. Han erprovokerende, hvilket vi godt vidste, menogså meget ordrig og talende. Det kan væresvært at holde koncentrationen fanget, nårordstrømmen er overvældende.Demba MansareTil sidst kom Mads Fuglede. Vi er mange igilderne, der kender ham, han er en meget videndeog behagelig person, absolut en kapacitet,når det gælder forholdene i USA. Hansoprindelige oplæg havde vi ikke det mindsteimod, det var så rigtigt, det han skrev. Men endebat kan man jo altid få, og også efter hansforedrag var der mange spørgsmål, og alle fiksvar.Kl.18.00 var der festmiddag, og denne gangskulle vi spise sammen med pigerne fraGrindsted, og se - det blev en fest, med fornemmad, festlig underholdning og fællessang.Jo, det var muntert.Søndag morgen startede med fællessamling.Herefter fortalte Mariama Guldagger ogDemba Mansare fra Senegal om livet i hanslandsby, på denne måde lagde de op til emnetfor næste gildehøjskole ’En verden, der hængersammen’.Sten sagde farvel, og vi drog alle mod vorehjem. I alle hjørner af Danmark vil der nublive fortalt om en uforglemmelig weekendpå Rødding højskole, om et forstanderpar,der gjorde alt for os, om et højskoleudvalg,der professionelt og dygtigt har arrangerethele forløbet, og givet så mange GB etindholdsrigt arbejde i grupperne landet over.En stor tak til jer alle.Flere billeder fra Gildernes Højskole 2007 kan ses på www.sonderjyllands-distrikt.dk‘Sakset’ fra det svenske landsgildes blad ’Gillescouten’Hvis du kommer til skade eller bliver syg kan det være nødvendigt for redningspersonaletat kunne få fat i dine pårørende. Hvis de ikke kan få kontakt med dig selv, vil de forsøge atbruge din mobiltelefon, men det er ikke altid nemt for udenforstående at finde frem til dinenærmeste pårørende ved hjælp af mobiltelefonens telefonliste.En engelsk ambulance chauffør foreslog for nogen tid siden, at man burde have et tydeligtmærket nødnummer i sin mobil. For at gøre det nemmere foreslog han, at man burde mærkedette nummer med forkortelsen ICE (In Case of Emergency - i nødstilfælde) som navn itelefonlisten. Ideen har hurtigt bredt sig og i dag er det kendt af de fleste inden forredningstjenesten.Hvordan gør jeg så? Hvis du angiver navnet ICE og derefter nummeret på din pårørende, såregistreres det som et helt almindeligt telefonnummer. Hvis du vil angive flere numre, såanvend ICE sammen med et nummer eller et navnICE1 Anna +4598765432ICE2 Per +4512345678Når du bruger +45 foran nummeret, kan det bruges, selv om du skulle være i udlandet. Menhusk at fortælle vedkommende, at han eller hun er sat ind i din mobiltelefon som nærmestepårørende. Og så er det naturligvis nødvendigt at have telefonen tændt, når man færdes ude.9


Gilderne og de andreDet Danske Spejderkorps indgår udviklingsfællesskab med De grønne pigespejdere(Sat på Broen online: 13-05-07 21:11)Sakset af Søren Silving, Landsgildeledelsens internationale sekretær)Det Danske Spejderkorps har besluttet atindgå et udviklingsfællesskab med De grønnepigespejdere. Det betyder, at De grønne pigespejderefor fremtiden skal dele korpskontormed Det Danske Spejderkorps på Holmen, ogat de skal samarbejde om en række opgaver ogservices, der skal sikre endnu bedre spejderarbejdei begge de to korps for fremtiden.’Det er et samarbejde, der skal sikre fortsatudvikling og bedre service for medlemmerne ibegge vores korps. Således kan vi med det nyefællesskab skabe bedre spejderarbejde i fremtidenfor både grønne pigespejdere og blåDDS’ere,” siger Thomas Maarup og HelleDydensborg, der er Spejderchefer i Det DanskeSpejderkorps.Helt konkret betyder det, at Det DanskeSpejderkorps og De grønne pigespejdere forfremtiden vil dele kontorlokaler på Holmen iKøbenhavn og vil samarbejde om en rækkeadmi-nistrative og udviklingsmæssige opgaver.’Derved kan vi lære af hinanden og sammenskabe rammerne for at lave endnu bedre spejderarbejdei den særlige ånd, der kendetegneros hver især - og med respekt for at vores særligekendetegn, værdier og kultur fortsat kantrives’, fortsætter spejdercheferne.Stadig selvstændige korps i blåt og grøntDe grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorpsforbliver to forskellige korps medhver sit grundlag, værdier og særpræg. Degrønne pigespejdere fortsætter altså i grønneuniformer og er stadig et pigekorps, mens DetDanske Spejderkorps fortsætter med at have blåuniformer og er for både piger og drenge. Detindgåede fællesskab vil ikke påvirke forskelligesamarbejder med andre spejderkorps på lokaltplan, slår spejdercheferne fast.Udnytte fælles ressourcerI første omgang er der en række praktiskeog administrative opgaver, som de to korpskan løse i fællesskab og dermed udnytte defælles ressourcer bedre. Det drejer sig omhelt konkrete ting som post, kontorhold oginfrastruktur i form af for eksempel it-systemerog telefoner, men også større opgaversom fælles bogholderi, administration og medlemsregistrering.’Dermed kan vi frigøre ressourcer til atudvikle spejderarbejdet og blandt andet øgekonsulentbistand og medlemsudvikling. Samletvil det give endnu bedre service til voresmedlemmer, grupper og divisioner. Vi opnårmed andre ord en synergieffekt, hvor vi i fællesskabkan løfte større opgaver uden at gå påkompromis med hverken serviceniveau ellerengagement. Dermed kan man forvente højereservice i blandt andet materialer og service frakorpskontoret’, siger Thomas Maarup og HelleDydensborg.Det første store skridt i 2008Samarbejdet tager sin begyndelse i løbet afefteråret 2007, og det første store skridt skeri foråret 2008, hvor De grønne pigespejdereflytter ind på Holmen sammen med Det DanskeSpejderkorps. Her bliver der i første omgangtale om fælles kontor og praktiske opgaver,men herefter vil næste skridt af samarbejdet gåi gang i form af fælles driftsopgaver, som kunnevære medlemsregistrering, kursustilmeldingerog fælles service og vejledning.’Senere forventer vi, at der er basis for at tagefat på flere udviklingsopgaver i fællesskab, tilgavn for udviklingen i de to korps’, slutterSpejdercheferne, der glæder sig til det nye samarbejde.Læs de vigtigste spørgsmål og svar iforbindelse med samarbejdet påhttp://dds.dk/wside/134611


Hilsen fra Baptistspejderneaf Pia Duebjerg Andersen, vicespejderchef for Danske Baptisters SpejderkorpsSom Lars Kjeld Jensen fra KFUM-spejderneskrev i sidste nummer fylder 100-års jubilæetmeget i spejderkorpsene for tiden, og der sesstadig armbånd fra spejderdagen på mangespejderes håndled. Hos Baptistspejderneglæder vi os meget over detfællesskab, vi oplever med destore korps igennem den fællesfejring af vores alle sammensjubilæum.I påsken afholdt vi vores årligegeneralforsamling – førerstævnet – dennegang på Bornholm. Der deltog i alt 150ledere, og selvom det var færre deltagere, endder plejer at være, var det et rigtig udmærketstævne, hvor det helt store debatemne varvores målsætninger for de næste 2 år. Vivalgte at have fokus på 3 områder:- Fremme spejderideen i Danmark- Medvirke til at fremme spejderens fuldepotentiale- Synliggøre værdierne i det arbejde viudførerDer var stor enighed om, at vi igennem fælleskorpsligeaktiviteter, træninger, debatterm.m. ønsker at styrke det gode samarbejde, vihar med de andre danske spejderkorps og ståsammen om at fremme spejderideen i Danmark.Ud over det gode fælleskorpslige arbejdehar vi i vores lille spejderkorps naturligvisogså travlt med en hel masse af vores egneaktiviteter.I store bededagsferien afholdt vi for 3.gang en landslejr for vores allermindstespejdere, klynge – flokspejderne, der er ialdersgruppen 5-9 år. Der deltog ca. 300 småpoder på vores lejrplads Øksedal ved Nibe.De havde en fan-tastisk weekend, om end dehavde frosset en smule om natten.Næste år har vi flere store satsninger påprogrammet, først og fremmest er vi i fuldgang med at forberede den 5. årlige internationalespejderlejr, hvor vi mødes med voresBaptist-spejdervenner fra Skandinavienog Tyskland. Det glæder vi os meget til, fordet er altid en stor oplevelse at være mangesammen på lejr, også selvom en stor lejr i12vores terminologi kun består af ca. 1200deltagere.Derudover er spejderkorpset gået sammenmed Baptistkirken i Danmark, og BaptisternesBørne og Ungdoms Forbund om et ’Rejs udprojekt’ der har fået navnet Global Team.Global Team er et team bestående af 6 ungemennesker fra spejderkorpset og ungdomsforbundet,der de første 4 måneder af 2008 skalrejse jorden rundt og besøge baptistkirkenssamarbejdspartnere i så eksotiske egne somRwanda/Burundi, Kenya, Indien, Papua NyGuinea og Honduras for dernæst at tage påen større oplysningsturne rundt i Danmarkfor at besøge menigheder og spejdergrupper,og fungere som en slags ambassadører forvores internationale arbejde. Vi tror på, at deter en unik måde for at rejse ud med mening,og det at rejse giver mennesker både størreforståelse af den verden, vi lever i, og etønske om at skabe en mere retfærdig verden,og derfor var vi som spejderkorps ikke etsekund i tvivl om, at vi ville prioritere detteprojekt meget højt.Vi er et lille spejderkorps, men føler en storforpligtelse til fortsat at lave godt spejderarbejdetil gavn for både vores egne medlemmer,og de mennesker, vi føler os knyttede tilude i verden omkring os.


ere til Reload07området har brug for en del hjælpere og ansvarlige til forberedelse, opg,gennemførelse og nedbrydning af aktivitets- og lejrområdet.25. august 2007 i Roskildeementet består af en lang række aktiviteter i Roskilde by om dagen og 2ter/aftenarrangementer på Dyrskuepladsen lige syd for Roskilde.En anderledes udstilling om de første 50 år af B-P’s liv. Ikke kun billederrne får og mulighed genstande, for men at ankomme også aktiviteter fredag aften og liv. og Roskilde-gilderne blive til søndag midetindebærer, udstillingen, at teknikområdet hvor mange tusind påbegynder spejdere arbejdet og andre allerede interesserede onsdag fårstår for. august svar og på forventer, spørgsmålet at området ”Hvem var kan B-P?” afleveres igen tirsdag den 28.t.En af de største begivenheder i Spejdernes 100 års jubilæum bliver Reload’07,sikre hvor den tusindvis bedst mulige af spejdere oplevelse fra alle og korpsene ophold på mødes området i Roskilde er der og en i række et par dageke forhold, gør byen der til skal en spejderby. være på De plads. mange spejdere vil virkelig sætte deres præg pågadebilledet, for alle aktiviteter er henlagt til bykernen, havnen og parkerne, etområdet forholdsvis søger begrænset derfor hjælpere område. til B-P-udstillingen følgende områder: vil være én af de mange aktiviteteri bykernen i umiddelbar nærhed af Domkirken og et af de steder, hvor det danskepmærkning folkestyre af trådte telt- sine og lejrområdebarnesko i form af Den sjællandske Stænderforsamling.psætning af telte på aktivitetspladserne i byen samt på Dyrskuepladsenpmærkning På opfordring og indhegning fra spejderne af har P-arealer Roskilde-gilderne (busser, påtaget lastbiler, sig personbiler)at stå for udstillingenpsætning og en snes af skilte gildebrødre i byen og har på i løbet pladsen af foråret været i sving, sammen med andreamaritter-funktioninteresserede, med at samle materiale og udforme udstillingen. Det bliver enrafikreguleringudstilling, hvor der nok er billeder og plancher, men hvor aktiviteter og fortællinger-Vagt spiller en stor rolle. Vi får brug for langt flere instruktører og fortællere end vi kanilsyn mønstre på området i Roskilde, (rundering) så derfor:tablering af el, vand, renovation m.v.Meld dig som instruktør og fortællerl blive behov for assistance på en række yderligere områder, når vir os,Visåharovennævntebrug for folkeri vagterblot nogleaf 3 timereksemplerfra kl. 8.30på–17.30.opgaver,Vi levererder erkaffe,identimendu.sørger selv for forplejning (kan købes på stedet). Et fyldigt instruktionshæfte erunder udarbejdelse til brug for instruktører og fortællere.l løbende blive orienteret om arrangementet på www.spejderne.dkSend din tilmelding med Aksel Worm eller Jytte Rosnerer er angivelse ønske om af konkrete hvilke vag- opgaver, Kornerups forslag/tilbud Vænge 5 om ressourcer Wiemosen på 61 andre st.ther eller ter yderligere du vil påtage information dig til: 4000 om Roskilde opgaverne og arrangementet 4000 Roskilde er du/Ine til at kontakte mig. tlf. 46 36 8 780 tlf. 46 36 08 74mail: aksel.worm@mail.dk mail: j-rosner@mail.dkejderhilsenybbøl En oplevelse blandtgildebrødre og spejdere30 25 50idni@tdc.dkUdstilling om Baden-PowellSpejdernes 100 års jubilæumsdag den 25. august 2007i forbindelse medReaload ’0713


Hjælpere til Reload07Spejdernes 100 års jubilæumsdag den 25. august 2007Teknikområdet har brug for en del hjælpere og ansvarlige til forberedelse, opbygning,gennemførelse og nedbrydning af aktivitets- og lejrområdet.Arrangementet består af en lang række aktiviteter i Roskilde by om dagen og 2koncerter/aftenarrangementer på Dyrskuepladsen lige syd for Roskilde.Spejderne får mulighed for at ankomme fredag aften og blive til søndag middag.Det indebærer, at teknikområdet påbegynder arbejdet allerede onsdagden 22. august og forventer, at området kan afleveres igen tirsdag den 28.august.For at sikre den bedst mulige oplevelse og ophold på området er der en rækkepraktiske forhold, der skal være på plads.Teknikområdet søger derfor hjælpere til følgende områder:• Opmærkning af telt- og lejrområde• Opsætning af telte på aktivitetspladserne i byen samt på Dyrskuepladsen• Opmærkning og indhegning af P-arealer (busser, lastbiler, personbiler)• Opsætning af skilte i byen og på pladsen• Samaritter-funktion• Trafikregulering• P-Vagt• Tilsyn på området (rundering)• Etablering af el, vand, renovation m.v.Der vil blive behov for assistance på en række yderligere områder, når vinærmer os, så ovennævnte er blot nogle eksempler på opgaver, der er identificeret.Der vil løbende blive orienteret om arrangementet på www.spejderne.dkHvis der er ønske om konkrete opgaver, forslag/tilbud om ressourcer på andreområder eller yderligere information om opgaverne og arrangementet er du/Ivelkomne til at kontakte mig.Med spejderhilsenFinn DybbølTlf: 40 30 25 50Mail: fidni@tdc.dk14


Fra gildebror til gildebrorLandsgildeting – i Dronningens KøbenhavnHer er lidt praktiske informationer om LGT 2007. Der vil være en repræsentant fra LGT-udvalget på hotel Scandic og Cab Innmellem kl.17 og 19 fredag til at besvare eventuelle spørgsmål. Det er ikke givet, at man kan nå at skifte tøj inden kammeratskabsaftenen ogderfor forventer vi ikke festtøj. Landsgildetinget vil blive suspenderet lørdag kl.17.00, middagen starter kl.19.00og slutter kl.23.00. Der vil til kammeratskabsaftenen være middag incl. ½ flaske vin samt dessert ogkaffe. Angående rygning: Vi vil bede gildebrødrene være opmærksomme på rygereglerne,især på værelserne – der kommer en ekstra regning for rygning på ikke-rygerværelser fra hotellet, hvis der bliver røget på disse – den betales af den enkeltegildebror.Her er så lidt mere spejderhistorie:Spejderbevægelsen1907-2007KFUM-Spejderne blev grundlagt den 28. september 1910 i KFUMs bygning i Gothersgade. Det var nogle unge fra gymnastikafdelingen,der i maj 1909 havde hørt et foredrag for unge KFUM'er af Gunner Engberg, der i London havde købt bogen”Scouting for boys”, og ved mødet fortalte om spejdersport.Interessen for spejdersport var stor, og stifteren blev gymnastiklederen Jens Grane med hjælp fra Gunner Engbergs brorJens samt Henrik Galle. Man startede med at danne nogle patruljer af de 56 drenge, som havde deltaget i mødet i Københavni maj 1909. Fra 1910 til 1912 havde KFUM-Spejderne oprettet deres eget korps, men i 1912 var der en debat omformålet med at have eget korps, og man valgte at forhandle med DDS om at blive en division under Det Danske Spejderkorps,hvor Jens Grane var medlem. Samarbejdet varede fra 1912 til 1916, hvor KFUM-Spejderne igen valgte at blive etselvstændigt korps, da man var uenige om forkyndelsen af det kristne budskab.Den første korpslejr fandt sted samme år ved Bramsnæs Vig.DDS og KFUM var fælles om at afholde verdensjamboreen på Ermelundssletten i 1924.KFUM-Spejderne har i lighed med de andre korps deltaget aktivt i ”Spejdernes Hjælpekorps” under 2. Verdenskrig.I 1972 blev det godkendt, at piger kunne optages hos KFUM-Spejderne, og i 1982 forsøgtes en sammenslutning af KFUK-Spejderne og KFUM-Spejderne, men efter mange forsøg og forhandlinger måtte tanken opgives, da pigerne ikke fik flertalfor en sammenslutning på deres landsmøde.I 1982 var der lige mange drenge og piger, der var KFUM-Spejdere.KFUM-Spejderne bygger, som KFUK-Spejderne, på det kristne grundlag med spejderlov og løfte og i patruljearbejdetopøves færdigheder efter ”Learning by doing”.Korpset har en række grønne centre rundt om i landet, hvor spejderne har mulighed for at få nogle gode oplevelser.Der er ca. 26.000 KFUM-Spejdere i dag.fortsættesOplysninger til ”Spejderbevægelsen 1907-2007” er fundet i spejderhåndbøger, på nettet www.spejderne.dk, på korpseneshjemmesider og i Spejderlex.Fortsættes.På gildegensynLGT2007 udvalget i København. - www.lgt2007.dk15


Forslag til LGT2007ÆNDRINGSFORSLAGSct. Georgs Gilderne i OdenseStadsgildetForslag:Sct. Georgs Gilderne i Odense – Odense Stadsgilde foreslår følgende ændringsforslag:§ 7. Organisation og administrationb) Distriktsgilder – andet afsnit lyder således:Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse på mindst fem (5) medlemmer,distriktsgildemester, distriktskansler, distriktsskatmester, distriktets uddannelsessekretær(DUS) og distriktets internationale sekretær (DIS).Vi foreslårat DIS og DUS udgår som medlemmer af distriktsgildeledelsen.Derefter står der:§ 7. Organisation og administrationb) DistriktsgilderEt distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse på tre (3) medlemmer, distriktsgildemester,distriktskansler, distriktsskatmester. DIS og DUS indgår som en del af stabsfunktionenuden stemmeret.Begrundelse:Der tales i disse tider så meget om at gilderne er overadministreret, og at det er svært atfinde medlemmer til besættelse af de enkelte poster og ikke mindst, at det er i gildernegildearbejdet foregår, og at distriktet KUN er en administrativ funktion, som skal forsøge atkoordinere og samle de forslag gilderne nu bliver enige om at der skal arbejdes med, ogsom kræver større kapacitet end det det enkelte gilde kan overkomme.Odense 30. marts 2007På Odensegildernes vegneUlla Foged LundStadsgildemester/distriktsgildemesterForslag fra OdenseLandsgildeledelsen kan ikke anbefale forslaget.Det kræver tid og kræfter at få DIS og DUS integreret i en distriktsgildeledelse. Denneorganisationsform fungerer godt i nogle distrikter og dårligt i andre; derudover er ordningenkun 6 år gammel, hvilket er for lidt til at sige, at den ikke kan fungere.16Stadsgildemester Ulla Foged Lund, Store Klaus 16, 5270 Odense N – tlf. 66 18 09 85e-mail: ulla_lund@hotmail.com


Forslag nr. 1 fra Niels EbbesenLandsgildeledelsen kan ikke anbefale forslaget.Landsgildeledelsen har som grundholdning, at gildebrødrene skal have et hjemgilde, hvorde kan komme, og hvor der kan blive etableret et netværk omkring dem.Forslag nr. 2 fra Niels EbbesenLandsgildeledelsen kan ikke anbefale forslaget.Såfremt der skal være ensartet transportudligning for alle, vil dette betyde en forøgelse aftransportudgifterne til Distriktsforum, DIS-møde samt DUS- møde fra i dag 10.000 kr.pr. møde til 20.000 kr. pr. møde, hvilket vil betyde, at udgiftsbudgettet skal øges med kr.40.000,-.Med hensyn til gildemesterstævnet vil en tilsvarende ændring medføre, at priserne fordeltagelse forhøjes med ca. 500 kr., da der nu er indregnet transportudligning efter de gældenderegler.17


Ved sidste landsgildeting i Odense i 2005 blev det vedtaget at overlade arrangementetomkring det kommende landsgildeting til Københavns StadsgildeVi ved, at der har været rigtig mange henvendelser vedrørende prisen. København er enby med mange muligheder, men desværre også en dyr by at være i, hvilket også afspejler sigi prisen. Dette til trods for at Københavns Stadsgilde har arbejdet ihærdigt for at finde detbedste og billigst mulige tilbud til os alle.Landsgildeledelsen glæder sig til at se jer i forbindelse med landsgildetinget. Vi ved, atKøbenhavns Stadsgilde gør meget for, at vi kan få en god oplevelse, og vi håber, at rigtigmange gilder vil være repræsenteret.mange gode gildehilsnerBente Christensen, LGKFredslys 2007Efter mange år på posten somFredslyskoordinator har Vagn Dalsgaardnu ønsket at stoppe meddette job. Ny fredslyskoordinatorer Kiss Messmann.Fredslyset 2007 afvikles med Roskilde Gildernesarrangement i Gl. Vor Frue Kirketirsdag den 27. november 2007 og dereftersendes fredslyset rundt i landet den 28.november 2007 med DSB.’Overnatning i det fri 2006-07’ er udgivet af FriluftsrådetsERFA-gruppe for primitive overnatningspladser.Mere information om ordningen kan findes på www.teltpladser.dkSct. Georg på lydbåndProduceres af Sct. Georgs Gilderne i Vejle.Sct. Georg er indlæst på et 90 minutters én gangs båndog sendes ud samtidig med at Sct. Georg udkommer.Er du blind eller svagtseende eller kender du gildebrødre der kunne have glæde aflydbåndet, kan du kontakte Landsgildekontoret for tilmelding på tlf. 33 32 27 33.Sct. Georgs Gilderne i Vejle producerer også lydavis for Dansk Blindesamfund.18Med venlig hilsenSct. Georgs Gilderne i Vejle


OpslagstavlenGildeflag til 8 m stangGildeflag til 14 m stangBøllehuer, hvide eller blåKasketter, hvide/blå/grønneGildetørklæder, hvideBagtæppe til gildehalJulemærker pr. arkHenvendelse:Anne-Marie PedersenGildeskatmester, 12. Aalborg Gildetlf. 98 19 34 341.250 kr.2.150 kr.25 kr.25 kr.40 kr.1.250 kr.25 kr.SymaskinerI forbindelse med KFUMs socialearbejde bruger jeg min fritid på Retogenbrugsmarkedet. Jeg har nu samlet etantal symaskiner sammen, som jeg gernevil af med. Mon der er et gilde, der erinteresseret i et parti gratis symaskiner(el og hånd), så kontaktErling HansenSkovlundsvej 35, Saksild, 8300 OdderVær med til at fejreSPEJDERNES100 ÅRS JUBILÆUMTlf. 7010 7676Køb en eksklusivhåndfremstilletPIN i RENT SØLVmed mærkepræget i bund.Vare nr. 9431298,-RENT SØLV!Hver gangdu køber 1 PINgår 100,-til fredsgaven.Derudover er der jubilæumsgildehalfredag den 7. september kl. 17:00 iRestauranten Glostrup Idrætspark,Stadionvej 80, 2600 Glostrup.40 års gildejubilæum2. Sct. . Georgs Gilde i Glostrupinviterer til reception tirsdagden 4. september kl.17:00 - 19:00i Glostrup Sognegård, Østervej 8,2600 Glostrup.Forhal og jubilæumsgildehal samtfestmiddag , der inkluderer 3 rettermad, vin, kaffe og underholdning,pris 250 kr. der indbetales senestden12.august til BG bank på reg1551 konto nr. 27 01 76 51 36.Påklædning: Festtøj.Tilmelding senest den12.august tilgildemester Elna Braüner Adamsen,Lærkevej 18, 2600 Glostrup,tlf. 43 45 18 43,mail: brauneradamsen@post.tele.19


GildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4Minna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32Udsendt fra landsgildekontorettil og med maj 2007:Til alle ledelsesmedlemmer(april 2007)Indkomne forslag til LGT07Til DGM og GM (april 2007)Orienteringsbrev om landsgildeledelsenfra landsgildemester Hanne Borgstrøm.Program2. halvår 2007Søndag den 26. august (heldagstur), Sensommerdag på RømøLørdag den 22. september ( heldagstur), Tur ved LøgumklosterLørdag den 7. oktober (eftermiddagstur), Vandring omkring ”Trillen”Søndag den 18. november (heldagstur), Barsø rundtOnsdag den 5. december (formiddagstur), Staruphede og ”Æ Kleinban”Lørdag den 26. januar 2008 , ÅrsmødeKontakt: Troels Olesen, Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraatlf. 74 68 53 43Se også www. naturlaug.dk20


Jubilæer60 års gildejubilæumRudkøbing 21-06-0750 års gildejubilæum2. Hobro 26-08-0765 årHirtshals2. Holbæk3. Horsens60 år50 årKalundborg40 år25 år1. Kolding3. KoldingNye gildebrødre2. Aabenraa2. København4. Kbh. - HvidovreNuuk/GodthåbArrenæs gildet, 2. Frederiksværk4. OdenseBogenseRingeRudkøbingGrenaa21


3. Silkeborg1. Vejle1.SkælskørVestvold gildetStore-HeddingeSæby2. Vordingborg1. Sønderborg3. VordingborgInternationalt udvalg (IU)Formand Søren Silving (LGIS)Mogens Kristensen,Hjortevænget 30, 3450 AllerødTlf. 48 17 18 37, allerodderne@vip.cybercity.dkKursusudvalget (KU)Leif Stilling (LGUS), formandLone Erkmann,Munkebanken 5, 4681 Herfølgetlf. 56 65 07 06, lone@erkmann.dkBjarne Mortensen,Langelinie 34, 5230 Odensetlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dkPR-udvalget (PR)Formand Henning Rose (LGPR)Webmaster Kjeld Krabsen,Nis Petersensvej 18, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88, kjeld@krabsen.dkJohn Høst Schmidt,Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 KøgeTlf. 56 26 68 08Adresser og telefonnumre på de medlemmeraf landsgildeledelsen, der sidder i de forskelligeudvalg, findes på side 2.NarkolaugetFormand Verner Larsen,Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 HvidovreTlf. 36 75 10 11LGS Karsten Barfoed (LGS)Gambia ProjektetFormand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø,7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, kb@thyholm.dkHenning Rose (LGPR)Sct. Georgs FondenSct. Georgs Fonden,Sct. Georgsvej 17A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Michael Elvekjær,Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlundetlf. 44 92 70 23, mobil 40 75 26 34,micelv@stofanet.dkKarsten Barfoed (LGS)Netværket sggnet@sct-georg.dkBirgit KristensenErik LundsgårdMichael Engell HanstedHanne Borgstrøm (LGM)22


5. ÅrhusFrimærkebankenPostadresse: Hans Fink,Postbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40frimaerkebanken@mail.tele.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20liljeberg@privat.dkLeif Stilling (LGUS)Good-Turn MærketFormand Lars Grentzmann,Saltholmsgade 27, 8000 Århus CTlf. 86 82 85 61Leif Stilling (LGUS)Gildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkBestyrer Hartvig Kjeldgaard,Ørvigvej 100, 6040 EgtvedTlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99con3549@vip.cybercity.dkFriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Karsten Barfoed (LGS)Landsgildeledelsens kontaktpersonerLGT2007Bente Christensen (LGK)Baden-Powell StammenSøren Silving (LGIS)Dansk FlygtningehjælpHanne Borgstrøm (LGM)Spejderprojekt ØsteuropaSøren Silving (LGIS)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroBente Christensen (LGK)Dansk UnicefSøren Silving (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleBente Christensen (LGK)SOS-BørnebyerneLandsgildekontoretDanmarks-SamfundetJohan Evensen, VardeKarsten Barfoed (LGS)23


Sct. Georges GilderneMikkel Bryggers Gade 11460 København K(09000 KHC)ID nr. 12004ALM. MAGASINPOSTB2 gilder i Silkeborg slutter sig sammenAf Preben Gram Møller, NY 2. Sct. Georgs Gilde, Silkeborg2. Sct. Georgs Gilde, som blev startet i1958, og 4. Sct. Georgs Gilde, som blevstartet i 1970, i Silkeborg har besluttetat slå sig sammen i NY 2. Sct. GeorgsGilde. Om beslutningen siger de 2 gildersmestre Torben Friis fra 2. og Steen Klerckefra 4., at det som den netop overståedekommunesammenlægning er et ønske omat skabe en større og stærkere enhed. Detnye gilde vil blive på 40 medlemmer. En godstørrelse til at skabe rammer om de mangeaktiviteter som gildebrødrene deltager i.Stiftelsesfest med 60 deltagere fra ind- ogudland.Det nye gilde blev en realitet ved en stiftelsesfesttorsdag den 19. april i Paradishytten,et sted hvor alle byens gilder har holdt endel af deres aktiviteter, siden hytten blevetableret i 1980. Gildehallen blev ledet aflandsgildemester Hanne Borgstrøm. De60 tilmeldte gildebrødre og gæster, bl.a.gildebrødre fra 2. gildes venskabsgilde iKristiansand i Norge, havde en flot og påmange måder berigende aften.Uddelt 35.000 kroner til humanitære formåli SilkeborgSom den sidste handling i det gamle 4. Sct.Georgs Gilde har man netop uddelt 35.000kroner som hjælp til byens spejdere oghumanitære formål i Silkeborg. Pengene ertilvejebragt ved det årlige bingospil, sommed hjælp fra byens forretninger hvert år ioktober annonceres i Ekstra Posten. Det eren tradition, som 4. Sct. Georgs Gilde harhaft i alle sine 37 leveår. Det er i den periodeblevet til uddeling på næsten 1 millionkr. hovedsageligt i Silkeborg, men også tilhumanitære formål uden for landets grænser.Ved højbordetgildekansler Inger Saerens, 2. gilde,landsgildemester Hanne Borgstrøm ogskatmester Preben Gram Møller, 4. gilde

More magazines by this user
Similar magazines