Fugemasser ProFF - Dana Lim A/S

danalim.dk
  • No tags were found...

Fugemasser ProFF - Dana Lim A/S

Fugemasser ProffProduktguideDANA LIM A/SKøbenhavnsvej 220DK-4600 KøgeTeknisk Service: +45 5664 0075Telefon: +45 5664 0070Fax: +45 5664 0090www.danalim.dk


Acryl fugemasserProduktAnvendelseHærdesystemTilsat fungicidOvermalbarSvindHårdhedElasticitetTemp. bestandighedBearbejdningstid (min.)v/20°C og 50% RF)Mester Acryl 502Fugning og tætning omkring vinduer ogdøre, indvendige skillevægge, fodlister,rørgennemføringer, lydfuger m.m.VandbaseretNejJa15 %-±10 %-25 °Ctil+80 °C5 - 10Acrylfugemasse 503Fugning og tætning omkring vinduer ogdøre, indvendige skillevægge, fodlister,rørgennemføringer, lydfuger m.m. Phthalatfri.VandbaseretNejJa15 %-±15 %-25 °Ctil+80 °C5 - 10Smalfuge 509Specialtype der bliver transparent efterhærdning. Til udfyldning af svindrevner ikarmtræ, pladesamlinger og beskyttelse modvandindtrængning.VandbaseretNejJa30 %40 - 45±20 %-25 °Ctil+80 °C10 - 15Malerfinish 558Til mindre fuger og revner. Kan slibes oggiver god bund for efterfølgende overmaling.Til paneler, karme, samlinger m.m.VandbaseretNejJa10 %-±10 %-25 °Ctil+80 °C5Brandfuge A 560Anvendes til brandsikring indendørs i forbindelsemed gipskonstruktion, til fuger omkringvinduer, døre m.m.VandbaseretNejJa15 %.±15 %-25 °Ctil+80 °C5 - 15SILICONE FUGEMASSERProduktAnvendelseHærdesystemTilsat fungicidOvermalbarSvindHårdhedElasticitetTemp. bestandighedBearbejdningstid (min.)v/20°C og 50% RF)Universalsilicone 510Anvendes til topforsegling, tætning ibadeværelser, mellem sanitære installationerm.m. Kan ligeledes anvendes til industrielfugning og tætning.LavoximJaNej-20±25 %-40 °Ctil+120 °C5 -10Vådrumssilicone 512Anvendes alle steder med høj fugtighed f.eks.tætning i badeværelser, brusekabiner, mellemsanitære installationer, ved vinduer medkondensvand m.m.LavoximJaNej-20±25 %-40 °Ctil+120 °C5 -10Spejlsilicone 513Højelastisk alkoholbaseret specialfugemassetil opsætning og fugning af spejle. Desudenvelegnet til fugning omkring døre og vinduer,facadeelementer m.m.AlkoxyJaNej-20±25 %-40 °Ctil+150 °C10 - 20Byggesilicone 515Anvendes til alle former for byggeri, såvelude som inde. Særligt velegnet til bevægelsesfugermellem betonelementer, tilslutningsfuger,inddækninger, omkring døre og vinduer m.m.AlkoxyNejNej-20±25 %-50 °Ctil+150 °C5 - 15Aqua Multiseal 516Er let at bearbejde og kan inden hærdningafrenses med vand. Kan anvendes til sammeopgaver som alm. bygge- og sanitetssilicone.VandbaseretJaJa12 %20±25 %-50 °Ctil+120 °C10 - 20Glassilicone 517Anvendes til topforsegling af f.eks. termoruder,fugning mellem solfangere, sanitæreinstall. m.m. Må ikke anvendes til akvarier.EddikesyreJaNej-20±25 %-30 °Ctil+120 °C5 - 10Brandfuge S 561Anvendes til næsten alle former for byggeri,hvor der ønskes en brandhæmmende fugef.eks. pre-fabrikerede facadeelementer, letteskillevægge, paneler, ventilations-, rør- ogkabel-gennemføringer, fuger omkring døre ogvinduer, skorstene m.m.AlkoxyNejNej-20±25 %-50 °Ctil+150 °C5 - 15Mestersilicone 574Anvendes til alle former for byggeri, såvelude som inde. Særligt velegnet til bevægelsesfugermellem betonelementer, tilslutningsfuger,inddækninger, omkring døre og vinduer m.m.AlkoxyNejNej-18±25 %-50 °Ctil+150 °C5 - 10side 2


MS-polymer fugemasserProduktAnvendelseHærdesystemTilsat fungicidOvermalbarSvindHårdhedElasticitetTemp. bestandighedBearbejdningstid(min.) v/20°C og 50% RF)MS Byggefuge 522Anvendes til næsten alle former for byggeri,såsom ekspansionsfuger samt til fugningomkring vinduer og døre både ude/inde.MShybridpolymerNejJa-26±25 %-40 °Ctil+90 °C5 - 15MS Fugelim 524Anvendes til byggeri, industri, bil og båd,hvor der ønskes en hurtighærdende elastisklim-ning/fugning. Fugelimen er endviderevelegnet til fuger i træ- og betongulve.MShybridpolymerNejJa-42±20 %-40 °Ctil+90 °C5 - 30Tagstensklæber 525Specielt udviklet til limning af tagsten. Limendanner en stærk og fleksibel samling selv påfugtige sten.MShybridpolymerNejJa-55±15 %-40 °Ctil+90 °C5 - 10MS Fugelim 526Anvendes til samlinger i karrosseri-, skibs- ogcontainer industrien, hvor der ønskes en hårdog bestandig limning.MShybridpolymerNejJa-55 - 60±10 %-40 °Ctil+90 °C5 - 10Gulvfuge 553Specielt udviklet til fugning af trægulve ogfærdigparket, samt til tætning mellem gulvog andre bygningsdele. Kan slibes.MShybridpolymerNejJa-30±25 %-40 °Ctil+90 °C5 - 15MS Mesterfug 554Anvendes til næsten alle former for byggeri,såsom ekspansionsfuger samt til fugningomkring vinduer og døre både ude/inde.MShybridpolymerNejJa-26±25 %- 40°Ctil+ 90°C5 - 15polyurethan fugemasserProduktAnvendelseHærdesystemTilsat fungicidOvermalbarSvindHårdhedElasticitetTemp. bestandighedBearbejdningstid(min.) v/20°C og 50% RF)PU Byggefuge 532Velegnet som ekspansionsfuge til store ogsmå bygningselementer samt til traditioneltmurværk samt til fugning omkring vinduer ogdøre m.mPolyurethanNejJa-15 - 20±25 %-30 °Ctil+80 °C1-2timerPU Fugelim 534Anvendes til limning og tætning indenforbyggeri og industri. Velegnet til tætningsfugermellem bygningselementer, tætning oglimning af diverse byggematerialer.PolyurethanNejJa-35±25 %-40 °Ctil+90 °C1-2timerSPECIAL fugemasserProduktAnvendelseHærdesystemTilsat fungicidOvermalbarSvindHårdhedElasticitetTemp. bestandighedBearbejdningstid(min.) v/20°C og 50% RF)Fugemastic 544Anvendes, hvor der ikke er store mekaniskepåvirkninger, f.eks. omkring vinduer og døre,skjulte fuger o. lign.OliebaseretbutylNejJa3 %±10 %-40 °Ctil+100 °C1 - 2timerSyntoseal 548Anvendes til tætning/fugning omkring vinduerog døre, mellem tegl, beton, træ, glas,PVC m.m.OliebaseretNejJa6 %±15 %-40 °Ctil+90 °C1 - 2timerIndustrisealer 555Spray Sealer 556Tagtæt 5431-komponent lim og fugeforsegler til byggeriog industri.1-komponent sprøjtebar SMP.Bitumenbaseret klæbe- og tætningsmasse tilkoldklæbning og fugning på tagpap, tegl,klinker, beton m.m. Vandtæt umiddelbart efterpåføring.SMP hybridpolymerSMP hybridpolymerrBitumenNejNejNejJaJaNej---4545-±20 %±20 %±10 %-40 °Ctil+90 °C-40 °Ctil+90 °C-25 °Ctil+80 °C10 - 20min10 - 20min60 minside 3


ProduktguideAnvendelsel Særdeles velegnetm Kan anvendesAnbefales ikkeMesteracryl 502Acrylfugemasse 503Smalfugemasse 509Malerfinish 558Brandfuge A 560Universalsilicone 510Vådrumssilicone 512Spejlsilicone 513Byggesilicone 515Aqua Multiseal 516Glassilicone 517Brandfuge S 561Mestersilicone 574IndeRevner og sprækkerDøre og vinduerRørgennemføringerKarmeElementfugerVentilationsfugerVask i bordGulvfugerSanitære installationerHjørnefuger i flisevægUnderstrygning af tagTætning (skjult fuge)Pladesamlinger (lette skillevægge)Limning af fodlister, bundstykkerllllmlllllllmlllllmmlllllllllllmlllmllllllllmmllllllllmlllmlllllmlmlllllllmlllmllmlllllmlmmllllllmlmUdeElementfuger (ekspansionsfuger)Døre og vinduerTopforseglingRørgennemføringerVentilationskanalerRevner og sprækkerDrivhusBåd / marineTagfugerTagsten – limningFugtige underlagmmmmmmmlmmmmmmmlllllmllmlllllmllmllllllllmllmllllmlmlmmlllllllmllmlllllmllmDiverseSvømmebassinAkvariumSpejlopsætningBil / karosseriContainersamlingKølerumFødevarekontakt - indirektellllllOvenstående vedhæftningstabel skal betragtes som retningsgivende. Da der i praksis kan forekomme store variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.TipsVedligeholdelse af vådrumsfuger!Til fuger i vådrum stilles der ekstra høje krav til modstandsdygtighed overfor skimmel- og svampevækst(sortfarvning), derfor bør der altid benyttes en fugemasse, som er tilsat fungicid, som f.eks.Vådrumssilicone 512 eller Aqua Multiseal 516.Gode rådFor at få den længst mulige levetid af sanitetsfuger skal følgende opfyldes:llllFuger skal, så vidt det er muligt, ikke være vandrette.Fuger aftørres for blankt vand og sæberester.Fuger rengøres jævnligt.Sørg for god ventilation i rummet.side 4


AnvendelseMS Byggefuge 522MS Fugelim 524Tagstensklæber 525MS Fugelim 526Gulvfugemasse 553PU Byggefuge 532PU Fugelim 534Tagtæt 543Fugemastic 544Syntoseal 548MS Mesterfug 554Industrisealer 555Spray Sealer 556lllllllmlllmlmmlllmllllmllmmmlmmlmmmmmmmlmmmmllmllmlmmlmmlmlmlmlllmlmmlllllllllmlllmlmmlllmllllRevner og sprækkerDøre og vinduerRørgennemføringerKarmeElementfugerVentilationsfugerVask i bordGulvfugerSanitære installationerHjørnefuger i flisevægUnderstrygning af tagTætning (skjult fuge)Pladesamlinger (lette skillevægge)Limning af fodlister, bundstykkerIndelllllllllmmlllllllllllllmmllmmlmmmlllllllmllllllllllmlllllllllllllllmmllllllllElementfuger (ekspansionsfuger)Døre og vinduerTopforseglingRørgennemføringerVentilationskanalerRevner og sprækkerDrivhusBåd / marineTagfugerTagsten – limningFugtige underlagUdemlllllllllllllmllllllSvømmebassinAkvariumSpejlopsætningBil / karosseriContainersamlingKølerumFødevarekontakt - indirekteDiverseTipsGlittevæskeGlittevæske 901 er et specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MSfugemasser m.fl.Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden.Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.Glittevæske 901 giver mulighed for efterfyldning af fugen, hvilket en alm. sæbevandsopløsningkan forhindre, da overfladespændingen nedsættes pga. sæben, og det herefter ikke er muligt forfugemassen at hæfte herpå.side 5


ProduktguideVedhæftningl Særdeles velegnetm Kan anvendesAnbefales ikkeMesteracryl 502Acrylfugemasse 503Smalfugemasse 509Malerfinish 558Brandfuge A 560Universalsilicone 510Vådrumssilicone 512Spejlsilicone 513Byggesilicone 515Aqua Multiseal 516Glassilicone 517Brandfuge S 561Mestersilicone 574Glaso.lign.MetallerMaledefladerHård plastPorøsefladerTipsGlas, alm.Glas, matEmaljeAluminium, blankAluminium, anodiseretStålStål, galvaniseretStål, rustfritKobberBlyZinkAcrylEpoxyAlkydPolyesterPolyurethanPVCAcryl (PMMA, Plexiglas)Polyester (Glasfiber)PhenolplastPolyurethanplastPolycarbonatBetonGasbetonMurstenNatursten – granit, marmorStenGipspladeTagsten – lerteglTagsten - betonteglTagsten – skiferTræ – fyr, bøg, eg o.lignTræ – teak, mahogni o.lignSpånplademlmmmmmmmmmmlllllmmmlllmlmmmmmmmmmmlllllmmmlllmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmlllllmmmlllmmmmlmmmmmmllllllmmmmllllllmmmlllOvenstående vedhæftningstabel skal betragtes som retningsgivende. Da der i praksis kan forekomme store variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.Wipes 915Wipes 915 er håndrense vådservietter specielt udviklet til at fjerne ikke hærdet fugemassesom f.eks. silicone, PU og MS, fra alle typer overflader. Wipes 915 kan også bruges til affedtninginden fugning eller limning, idet produktet bl.a. kan fjerne olie, snavs, fedt osv.Wipes 915 er stærke papirservietter, som er tilsat en effektiv håndrens, og er derfor velegnettil afrensning af hånder.Wipes 915 kan anvendes på de fleste overflader som f.eks. metaller, malede overflader,plast osv. Test dog altid serviettens indvirkning på overfladen inden ibrugtagning, da den kanskade overfladen. Leveres i en specielt designet emballage, som forhindre udtørring.mmmmlmmmmmmllllllmmmmllllllmmmlllllllmllmlllllllmllmllllllllllllmlllllmllmllllllmlllmllllllllllllmlllllmmmlmllllmmmmlmmlllllllllllllllllmmmlmllllmmmmlmmlllllllllllllmlmlllllllmmmmmPrimer965Primer965mmmPrimer965lmlmlllllllllllPrimer965Primer965Primer965Primer965Primer965Primer965llPrimer965lPrimer965lllPrimer965Primer965Primer965lllllmllmllllllmlllmlllllllllllllllllmmmlmllllmmmmlmmllllllllllllside 6


MaterialerMS Byggefuge 522MS Fugelim 524Tagstensklæber 525MS Fugelim 526Gulvfugemasse 553PU Byggefuge 532PU Fugelim 534Tagtæt 543Fugemastic 544Syntoseal 548MS Mesterfug 554Industrisealer 555Spray Sealer 556lllllPrimer960Primer960Primer960lllllmllllllPrimer960lPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllllllllllmlllmllPrimer960mPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllllllllllmllllllPrimer960llllPrimer961Primer961lPrimer961llPrimer961Primer962llllllPrimer960Primer960Primer960lllllmlllPrimer960llPrimer960lPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer960Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllPrimer960Primer960Primer960lllllmllllllPrimer960lPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllmllmllllllllllmllmlmmmlllmmmlllllmllmllllllllllmllmlmmmlllmmmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllmlllllllllllllllllPrimer960Primer960Primer960lllllmllllllPrimer960lPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllllllllllmlllmllPrimer960mPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961lllllPrimer960Primer960Primer960lllllmllllllPrimer960lPrimer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer961Primer962Primer961Glas, alm.Glas, matEmaljeAluminium, blankAluminium, anodiseretStålStål, galvaniseretStål, rustfritKobberBlyZinkAcrylEpoxyAlkydPolyesterPolyurethanPVCAcryl (PMMA, Plexiglas)Polyester (Glasfiber)PhenolplastPolyurethanplastPolycarbonatBetonGasbetonMurstenNatursten – granit, marmorStenGipspladeTagsten – lerteglTagsten - betonteglTagsten – skiferTræ – fyr, bøg, eg o.lignTræ – teak, mahogni o.lignSpånpladeGlaso.lign.MetallerMaledefladerHård plastPorøsefladerTipsAnvendelse af PrimerPrimer 960 er en specialudviklet primer, der bl.a. sikrer MS-polymer baserede fugemasserforbedret vedhæftning på de fleste tætte og ikke-sugende flader, som f.eks. glas, metal og defleste plasttyper.Primer 961 er en specialudviklet primer, der bl.a. sikrer MS-polymer baserede fugemasserforbedret vedhæftning på porøse flader samt på metaller som kobber og messing.Primer 962 er en specialudviklet primer, der sikrer MS-polymer baserede fugemasser forbedretvedhæftning på porøse flader samt olieholdigt træ (specielt teak).Primer 965 er en universalprimer, der sikrer siliconefugemasser forbedret vedhæftning på defleste materialer.side 7


Gode råd om FugningEt godt resultat af fugearbejdet afhænger naturligvisikke kun af grundig gennemtænkt forarbejde ogvalg af fugemasse. Selve fugearbejdet skal udføresomhyggeligt - efter retningslinierne på denne side.Forberedelse af hæftefladerne:Fugens sider - hæftefladerne - skal altid være reneog fri for slipmidler, støv, løse partikler, sne, rimfrosto.lign. For de allerfleste fugemasser er det også etkrav, at fladerne er fuldstændig tørre. Skal fugefladernetørres, kan dette ske med en varmluftblæser.Afdækning med tape:Inden påføring af primer eller fugemasse er det ofteen fordel at anbringe afdækningstape. Det giver detpæneste resultat og letter det efterfølgende bearbejdnings-og rengøringsarbejde betragteligt.Primning af hæfteflader:I nogle tilfælde er det nødvendigt at påføre en primerpå hæftefladerne. Det sker for at forbedre fugemassensvedhæftning til særlige materialer, undgåfugtpåvirkning fra materialerne samt for at hindrevandring af blødgørere, der med tiden kan resultereGlas, porcelæn og keramikafrenses med et opløsningsmiddel på rene klude,f.eks. acetone.Metalrenses for eventuel rust og belægninger med entenen stålbørste eller skraber. Er der beskyttelsesfilmpå f.eks. aluminiumsvinduer skal denne naturligvisfjernes.Trærenses for løstsiddende maling. Fastsiddende malingrenses for smuds og fedt.Plast og lignendeskal rengøres og affedtes, evt. med specialrensemidler.Slipmidler på PVC-vinduer skal fjernes.Beton, natursten, tegl og lignendeafbørstes for løse partikler. Evt. basiske (alkaliske)belægninger fjernes. Beton skal være fuldt afhærdet.Ved svært belastede fuger, som f.eks. store bevægelsesfugereller fuger i etageadskillelser (dæk) kanafrensning ske ved sandblæsning. Man skal væreopmærksom på, om betonelementer er behandletmed smuds- eller vandafvisende midler, da dette kannedsætte vedhæftningesevnen.i fugeslip. Den primer, der skal anvendes, afhængeraf, hvilke materialer, der fuges på samt den valgtefugemasse. Der skal altid anvendes den primer, deranbefales af DANA LIM. Påføring af fugemasse efterprimning må ikke foretages før den angivne tid.Omvendt bør man heller ikke vente for længe efter,idet risikoen for tilsmudsning af fladerne øges.Primer påføres med pensel. Vær opmærksom på,at de fleste primere indeholder organiske opløsningsmidler,og derfor skal omgås med forsigtighed.Anbringelse af fugebund:Fugebund skal give et godt modhold ved påføringenaf fugemassen og skal placeres så det er fastholdt ihele dets længde. Som regel vælges en dimension,der er 10-25% større end fugens bredde. Fugebundanbringes i den rette dybde med et stumt instrument,f.eks. den runde side på glittepinden. Man skal væremeget opmærksom på, at fugebund ikke beskadigesved anbringelsen.Fugebund:For at få en fuldt funktionsdygtig fuge, må den kunhæfte på de to fugesider. Hvis den også hæfter ibunden (3-punkts vedhæftning) bliver træk og trykskævt fordelt i massen, og dens levetid kan reduceresvæsentligt. I fuger, hvor der anvendes elastiskefugemasser, anbefales det at bruge rund fugebund,mens man til plastiske fugemasser anvender firkantetfugebund.Forberedelse af fugemassen:Den valgte fugemasse forberedes som angivet afleverandøren. Fugespidsen tilskæres med et skråt snit,der er lidt mindre end fugens bredde.For de fleste fugemasser er opgivet anvendelsestemperaturer,ofte minimum 5°C. I nogle tilfældekan man godt fuge i frostvejr, men hærdetiden øgesbetragteligt. Ved meget lave temperaturer er fugemassennemmest at påføre, hvis den har været opbevaretvarmt (15 - 20°C) umiddelbart før brug.Påføring af fugemassen:Fugepatronen eller posen monteres i fugepistolen, ogfugemassen påføres med en jævn, rolig bevægelsei fugen. Det er vigtigt, at fugemassen presses påplads, således at vedhæftningen bliver optimal. Ofteplaceres fugemassens forside 2-3 mm bag fugeforkanternefor at undgå tilsmudsning af kanterne. Vedmeget brede fuger opnås det bedste resultat, hvisfugemassen påføres ad 3 gange - først i en trekanti hver af de to nederste hjørner, derefter den afsluttendetrekant, der fylder resten af fugen.Efterbehandling:ugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med enfugepind indenfor den bearbejdningsperiode, der erangivet for fugemassen. Som glittemiddel anvendesen sæbevandsopløsning eller rent vand, men Glittevæske901 er at foretrække, da Glittevæske 901giver mulighed for efterfyldning af fugen. Lodrettefuger bør glittes nedefra og opefter, for at hindresæbe eller vand i at løbe ned langs fugesiderne ogdermed øge risikoen for slip. Er der anvendt afdækningstape,skal dette fjernes, før fugemassen hærder.Fugepinde findes i mange forskellige bredder. Vælgden, der passer bedst til den aktuelle fuges bredde.Vedligeholdelse af fuger:Fuger skal med jævne mellemrum rengøres og besigtiges.Eventuelle skader skal udbedres, for at sikrefugens funktion.Almindelig rengøring foretages bedst med enblød børste. Det er vigtigt at støv, alger, mos, jordm.v. fjernes, da der ellers kan opstå grobund formikroorganismer med misfarvning til følge. Dernæstrengøres fugen med vand tilsat brun sæbe. Andrerengøringsmidler er klorin, salmiakspiritus eller sulfo.Anvendes disse kemiske midler, er det vigtigt, atman foretager en omhyggelig efterskylning med rentvand.Ved rengøring af fuger er det vigtigt, at manikke foretager et kraftigt mekanisk slid, da fugemasseni nogle tilfælde kan ødelægges. En ru og ujævnoverflade bliver endnu vanskeligere at renholde oggiver yderligere mulighed for uønskede belægninger,vækst og misfarvning.Rengøring:Alt værktøj skal rengøres hurtigst muligt efter fugningen,da hærdet fugemasse kan være vanskeligt atfjerne. Der anvendes rengøringsmidler anbefaletaf leverandøren, ofte varmt vand eller organiskeopløsningsmidler - afhængig af typen! Hænder oghud afvaskes altid med vand og sæbe - evt. medbrug af pimpsten. Hærdet siliconefugemasse kanfjernes med Siliconefjerner 911.Siliconefjerner 911 fjerner hærdet silicone påde fleste materialer og giver fuldstændig siliconefrieoverflader. Kan desuden anvendes til at rense fugermed mindre områder med skimmelangreb. Siliconefjerner911 er velegnet på f.eks. træ, murværk, glas,emalje, metaller, plast samt de flest tekstiler. RekvirerProdukt Information for yderligere oplysninger.Fugedimensionering:For at sikre fugen en lang levetid og mindskerisikoen for skader, skal der være et passendeforhold mellem bredden og dybden. Det gælderom at få træk- og trykkræfterne placeret i fugemassenog ikke i hæftefladerne, der altid er detkritiske punkt.Ved en fuges dybde forstås altid det tyndestested:Fugens dybdeDen ideelle fugedybde afhænger af, hvorvidtder bruges plastisk eller elastisk fugemasse.Plastiske fugemasser:Dybden = Bredden/5+8 (±2 mm)Som en tommelfingerregel siger man, at fugenskal være ligeså dyb som den er bred.11Elastiske fugemasser:For fuger ≤ 20 mm:Dybden = Bredden/5+5 (±2 mm)For fuger > 20 mm:Dybden = Bredden/5+4 (±2 mm)Som en tommelfingerregel siger man, at fugenskal være halvt så dyb som den er bred.21Vore informationer er baseret på omfattendelaboratorieforsøg der har til hensigtat hjælpe brugeren til at finde bedst muligeprodukt og arbejdsmetode. Da brugerensarbejdsforhold ligger uden for vor kontrol,kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater,der opnås ved produktets anvendelse.Oplysningerne i dette produktinformationsblader retningsgivende typiske værdier, oger således ikke produktspecifikationer. Derhenvises i øvrigt til vore almindeligesalgs- og leveringsbetingelser.Fugedybde (mm)Fugemasseforbrug:Forbruget af fugemasse beregnes således:Fugedybde (mm) x fugebredde (mm) = forbrug(ml pr. meter) af 300 ml patronFugebredde (mm)6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 306 8,3 6,2 5,0 4,1 - - - - - - - - -8 - 4,6 3,7 3,1 2,6 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 - -10- - 3,0 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,01214- - - 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8- - - - 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7Medlem afFugebranchens Samarbejds- & OplysningsrådDANA LIM A/SKøbenhavnsvej 220DK-4600 KøgeTlf.: (+45) 5664 0070Fax: (+45) 5664 0090Teknisk Service: 5664 007510. udgave - februar 2012

More magazines by this user
Similar magazines