Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

byggecentrum.dk
  • No tags were found...

Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

ForordFormålet med et automatisk rumslukningsanlæg (ARSanlæg)er at iværksætte slukning af brand i lokaler eller iafgrænsede voluminer.For at opnå dette er det nødvendigt, at brand detekterestidligt i brandforløbet, og at sekundære funktioner aktiveres.Formålet med forskriften er at sikre en passende tekniskkvalitet af udførelsen af denne type slukningsanlæg tilgavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt formyndigheder.Forskriften omhandler slukningsanlæg, hvor slukningsmidleter inertgas, som ikke umiddelbart er livstruende i dekoncentrationer, der kræves til brandslukning.Punktsluknings- og eksplosionsundertrykkelsesanlæg erikke dækket af denne forskrift. Projektering og installationaf disse anlæg kræver speciel vurdering i hvert enkelttilfælde.Opmærksomheden henledes på, at rumslukningsanlægikke kan forventes at slukke en brand, der starter udenfordet beskyttede område.Opmærksomheden henledes ligeledes på, at anlægsejerentil enhver tid er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning,herunder byggelovens og beredskabslovensbestemmelser samt Arbejdsministeriets bekendtgørelser.Ud over denne forskrift er forskrift 001-005 udgivet afDansk Brand- og sikringsteknisk Institut gældende forARS-anlæg.Denne forskrift er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsataf Sikringsudvalget.6

More magazines by this user
Similar magazines