Præsentation af de fire igangsatte innovationsprojekter - Vand i Byer

vandibyer.dk

Præsentation af de fire igangsatte innovationsprojekter - Vand i Byer

Iværksatte projekter 2010Permeable befæstelserFilterjordwww.LARiDanmark.dkRisikostyring vandforsyningDobbeltporøs filtreringDias 1


Finansieringsmodeller i de fire IP’erIP01: Permeable belægningerFra RTI-bevillingen Matches af timer:KU-LIFE 400.000 kr. 6 virk. 990 t á 600 kr.594.000 kr.kontant/time-bidrag:4 komm 257.000 kr.IP02: FilterjordFra RTI-bevillingen Matches af timer:KU-LIFE 860.000 kr. 8 virk. 600 t á 600 kr.360.000 kr.KU-LIFE egenfinansiering kontantbidrag:200.000 kr. 8 virk. 210.000 kr..kontant/time-bidrag:6 komm. 302.000 kr.IP03: Branding af LARFra RTI-bevillingen Matches af timer:TI 630.000 kr. 9 virk.: 900 t á 600 kr.GEUS 30.000 kr. 540.000 kr.KU-LIFE 222.000 kr.Materialer 70.000 kr. kontant/time-bidrag:I alt 952.000 kr 8 komm: 480.000 kr...IP04: RisikostyringFra RTI-bevillingen Matches af timer:DTU 1.150.000 kr. 3 virk. 2500 t á 600 kr.DHI 350.000 kr. 1.500.000 kr.I alt 1.500.000 kr.kontant/time-bidrag:1 komm: 250.000 kr.1 styrelse: 250.000 kr.Dobbeltporøs filtreringDias 2


Filterjordsprojektet 2011 - 2014Formål: At udvikle og dokumentere løsninger for nedsivning afvejvand ved brug af filterjordEr det OK?Hvis ja, hvordan?Dobbeltporøs filtreringDias 3


IndholdErfaringsopsamlinglitteraturstudium + interviews m. tyskere m.fl.Optimering af filterjordIblanding af kendte sorbenterOpstille måleprogramUd fra eksisterende viden (minimalt antal parametre)Ud fra økonomiEtablere pilotanlæg ved Syddansk universitetAnlægge vadi med filterjord, der kan prøvetagesMåle hydraulisk permeabilitetAnalysere prøver af P-pladsvand, og gennemdryps-vandAnlægge og måle øvrige stederSamle op på driftserfaringerKoordinering og udvikling1-2 møder pr. årbrainstorm, tolkning af resultaterTemadag med videndelingDobbeltporøs filtreringDias 4Forventede produkter:Dokumentation af rensningDokumentation af hydrauliske kapacitetErfaringsopsamling fra udlandDriftserfaringer fra Odense og øvrige stederGuidelines for fremtidige filterjordsanlæg


Deltagere i filterjordsprojektetVidensinstitutionKU-LIFEForsyningsselskaberKøbenhavns Energi A/SNordvand A/SHvidovre Forsyning A/SMiddelfart Spildevand A/SVandcenter Syd A/SKommunerSpildevandscenter AvedøreAlbertslund KommuneKøbenhavns KommuneOdense KommuneEgedal kommuneGladsaxe KommuneØvrige privateThing & Wainø LandskabsarkitekterNyrup Plast A/SMJK automation A/SDobbeltporøs filtreringDias 5


Budget & FinansieringBudgetterede udgifterLøn (post doc 1000 t, assistent 350 t) = 810.000Drift (instrumentering, analyse) = 310.000Samlet udgiftsbudget = 1.120.000Budgetterede indtægterFra RTI-bevillingen = 860.000Kontantbidrag fra partnere = 260.000Samlet indtægtsbudget = 1.120.000Lovet medfinansiering via timerKommuner (405 t) = 243.000Virksomheder (600 t) = 360.000I alt = 603.000Dobbeltporøs filtreringDias 6


Ideen til projektet…1) Indledende forsøg gennemført i regi af PhD-studier på KU-LIFE, derhavde lugtet spændende ting i Tyskland under ekskursion i 20082) Odense Kommune ønskede at afprøve metoden3) Triple-helix dannelse ved TI-møde 9. juni 2010Dobbeltporøs filtreringDias 7

More magazines by this user
Similar magazines