Når sneen falder… - Banedanmark

banedanmark.dk
  • No tags were found...

Når sneen falder… - Banedanmark

Håndtering af snerydning påperroner og broerNår sneen falder…


SLUT MED SALTOG SNE I SPORETSne i store mængder giver en række problemer i sporet.I denne brochure kan du læse om, hvordan du kanvære med til at forhindre forsinkelser og farlige situationer,blot ved at huske to simple regler:1. Brug Urea i stedet for salt2. Kør sneen væk, i stedet for at skovle den i sporetHvorfor må jeg ikke skovle sneen ned i sporet?Det kan være fristende at skovle sne, du har fejetsammen, ned i sporet. Der er jo masser af plads, oghvis du spreder sneen, rammer den jo ikke toget.Men sne i sporet giver ikke kun problemer for toget.Også banens trafikovervågning kan blive forstyrret.FAKTAMed trillebør og kostSneen skal ikke ligge i sporet. På perronerne skalsneen samles og køres væk. På gangbroer over skinnerneog lignende steder skal sneen fejes væk – ikkened i sporet!


SNE I SPORET KAN GIVE SPØGELSESTOGBanens sikrings- og fjernstyringsanlæg sørger for, atvi altid ved, hvor togene befinder sig. Det virker ved,at vi sender en svag strøm til en af skinnerne og målerpå den anden. Ved at måle, hvor toget kortslutter de toskinner, kan vi bestemme, hvor det er. Når der er togpå et sporstykke, siger vi "at sporet er besat".Salt og sne i sporet kan lave kortslutning, så det serud som om, der er tog i sporet. Det kalder vi "en falskbesættelse".DET TAGER TID AT FANGE SPØGELSESTOGSå længe trafikovervågningen tror, at der er tog i sporet,kommer der ingen andre tog igennem. Først når voresfolk har fundet fejlen og fjernet sneen, kan togenekøre igen. På S-banen betyder sådan en fejl ofte over100 forsinkede eller aflyste tog.EKSEMPEL 1Snebunken laver kortslutning mellem skinnerne,så trafikovervågningen tror, at der er tog isporet. Og så bliver alle tog bagved naturligvisstandset!Problemet kan også opstå, hvis der er sne på langs afsporene. Her kan sneen kortslutte isoleringen mellemskinneafsnittene.FAKTAI vinteren 2004-2005 blev over 3000 tog forsinket afvejret. Cirka tyve procent af disse forsinkelser skyldtesat trafikovervågningssystemet fejlagtigt fik melding om,at der var tog i sporet - de såkaldte falske besættelser.EKSEMPEL 2Her har sneen lagt sig hen over en isoleringmellem to skinneafsnit. For sikkerhedssystemetser det ud, som om der er tog i sporet!


SALT SVÆKKER BROER OG SVELLERBroer er særligt følsomme over for salt, fordi bådebeton og stål bliver angrebet af salt. Det gælder ogsåvisse svelletyper.De fleste broer bliver fejet med maskiner. Når dubruger en maskine, er det svært at undgå at feje sne isporerne. Det skal man prøve at undgå, men frem foralt er det vigtigt ikke at bruge salt. Forsinkelser pga.sne er irriterende, men svækkede konstruktioner pga.salt kan true sikkerheden på banen.Hvad kan man bruge i stedet for salt?I stedet for salt anbefaler vi at anvende Urea. Ureatærer næsten ikke metal, og det bliver ikke ledende ogskaber kortslutninger. Vores regler påbyder en koncentrationpå max 18 g/m 2 Urea.EKSEMPEL 3I sporet kan en svelle f.eks. bestå af jern ogbeton, hvor jernstangen holder de to svelledelepå plads i forhold til hinanden. Vi harset jernstænger, der var rustet over pågrund af salt!FAKTABanedanmark ejer 3225 broer i alle størrelser, lige fraLillebæltsbroen til ganske små gangbroer.

More magazines by this user
Similar magazines