Krav til spulehoveder - Vand i Byer

vandibyer.dk
  • No tags were found...

Krav til spulehoveder - Vand i Byer

Hvordan håndteresklimaændringerne i praksis?D. RegeringenstilpasningsscenarieKommunernesklimatilpasningsstrategiKlimatilpasningsplanlægni19K - den 19. juni 2008Klimamodeller ogusikkerhederRørcentret


Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret


Regeringen har offentliggjort etnyt tilpasningsscenarie: A1B For perioden frem til midten af århundredet gør detikke den store forskel, hvilket scenariumkommunerne vælger Under angivelse af passende usikkerhed kan scenarieA1B repræsentere regeringens bedste bud på etenkelt scenarium frem til 2050 Regeringen fastholder, at der også fortsat herskerusikkerhed om klimaet frem mod slutningen afårhundredet. Derfor er A2, B2 og EU2C fortsat muligescenarier for perioden 2071-2100. Den nye udmelding fra ministeren er et supplement tilde tre scenarier, der blev lanceret i regeringensstrategi i 2008.Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret


Forskellige behov i forhold til scenariet Regeringen skal melde klart ud i sit arbejde med at tilpasseDanmark til fremtidens klima – et fælles klimascenarie KL efterlyser klare planer for, hvordan Danmark tilpassersig fremtidens klimaforandringer Hvad skal klimatilpasningsstrategien indeholde? Hvilke forskellige metoder er der til implementering afklimatilpasningsstrategien? Hvilke retningslinjer er der for, hvordan kommunerne ifællesskab kan arbejde med klimatilpasning? Findes der en skabelon for Klimatilpasningsplanlægning? Hvordan løser kommunerne/forsyningerne opgaven medklimatilpasning – i fællesskab eller hver for sig?Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret


Klimamodeller og usikkerhed Hvilke niveauer arbejder vi på (globale, regionale,lokale)? Med hvilken horisont (kort/lang sigt – og hvad er det?) Hvilke modeller (regn, vandstand, afløb..) – og hvilkeusikkerheder (klimafaktor, vækst af byer, ? Apropos usikkerheder:• DMI har både opgraderet deres regionaleklimamodel og skiftet global randmodel i deres nyesimuleringer.Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret

More magazines by this user
Similar magazines