Krav til spulehoveder - Vand i Byer

vandibyer.dk
  • No tags were found...

Krav til spulehoveder - Vand i Byer

Regeringen har offentliggjort etnyt tilpasningsscenarie: A1B For perioden frem til midten af århundredet gør detikke den store forskel, hvilket scenariumkommunerne vælger Under angivelse af passende usikkerhed kan scenarieA1B repræsentere regeringens bedste bud på etenkelt scenarium frem til 2050 Regeringen fastholder, at der også fortsat herskerusikkerhed om klimaet frem mod slutningen afårhundredet. Derfor er A2, B2 og EU2C fortsat muligescenarier for perioden 2071-2100. Den nye udmelding fra ministeren er et supplement tilde tre scenarier, der blev lanceret i regeringensstrategi i 2008.Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret

More magazines by this user
Similar magazines