Krav til spulehoveder - Vand i Byer

vandibyer.dk
  • No tags were found...

Krav til spulehoveder - Vand i Byer

Klimamodeller og usikkerhed Hvilke niveauer arbejder vi på (globale, regionale,lokale)? Med hvilken horisont (kort/lang sigt – og hvad er det?) Hvilke modeller (regn, vandstand, afløb..) – og hvilkeusikkerheder (klimafaktor, vækst af byer, ? Apropos usikkerheder:• DMI har både opgraderet deres regionaleklimamodel og skiftet global randmodel i deres nyesimuleringer.Vand i Byer - 17. sep. 2010Rørcentret

More magazines by this user
Similar magazines