OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVN

tinv.dk

OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVN

OPTIMERING AF SIGNALANLÆG I KØBENHAVNDTU TransportDanmarks Tekniske UniversitetJakob Tønnesen og Morten Hedelund


INDHOLD3OmråderneModel Data Modelopbygning KalibreringOptimering TRANSYT OptimeringsstrategiResultaterSamfundsøkonomiDet store perspektivModelopbygningOptimeringResultaterPerspektivering


METODE5•Krydstællinger•Snittællinger•GPS-dataModelopbygning•VISSIM•Rutevalg•Trafik ogsignalprogrammer•Repræsentativitet•Rejsetider•TrafikmængderOptimering•TRANSYT•Stop•Forsinkelse•Justering af offsets•Periodeopdelt•Netværksevaluering•Strækningsanalyse•SamfundsøkonomiDataindsamlingKalibreringResultatbehandling


GPS-data73x34 køretøjerLogning af ca. 27.000 tureVej-tid diagrammerKorrektion af dataFjerne fejlagtige dataFor hurtige/ langsommetureIllustrativ oversigtTrafikkens bevægelserUdpegning af problemer


AfvigelseMODELOPBYGNING & KALIBRERING8RutevalgSignalindstillingerTrafikstyringSikre repræsentativitetenModellerne er kalibreret efter:RejsetiderGPS-data25%20%15%10%5%0%-5%1 2 3 4 5TrafikmængderSpoledata Afvigelser på 0-10 %-10%-15%Øst 15-16 Øst 16-17Vest 15-16 Vest 16-17


OPTIMERING9Optimering i TRANSYTOptimere kvalitetsindeksKan udgøres af forskellige trafikale effekterStop, forsinkelse, brændstofforbrug etc.SignalindstillingerHill-climbing – iterativ proces Søger efter det globale optimumTRANSYT SignaloptimeringSimuleringsmodelMange lokale optimaJustering af offsets og evt. grøntidSimuleringTRANSYTVISSIMKvalitetsindeks


OPTIMERING10Optimering i dette projektMinimere antallet af stopMinimere den samlede forsinkelseVægtning af effekterSamfundsøkonomiskJustering af øvrige parametreKun offsetsDialog mellem TRANSYT og VISSIM


Folehaven


OPTIMERINGSSTRATEGI12Samme omløbstid60 og 80 sekunderGrøn bølgeForskellige krydsafstandeSydhavns PladsProblemer medtilbagestuvning


Forsinkelse (timer)NETVÆRKSRESULTATER13Store besparelser for netværket somhelhed Stop og forsinkelse falder med over 1/4Væsentlige energibesparelser• Samme strækning der tilbagelæggesStørste effekter i spidsbelastningen60 sekunders omløb i myldretidenPasser bedre med krydsafstandeneGiver gode effekter i dagsprogrammetTrafikken kan afvikles med dennetrafikmængdeBasis Optimeret Omløb Ændring 60 ÆndringAntal stop 34.985 26.301 18.470 -25 % -47 %Brændstof (liter) 6.337 6.040 5.777 -5 % -9 %Forsinkelse (timer) 384 276 184 -28 % -52 %54321007:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45Basis Omløb 80


STRÆKNINGSRESULTATER14Evaluering af hovedstrækningenHele og dele af strækningenStort potentiale for forbedringerGenerelle forbedringer på samtligestrækningerReduktioner af rejsetiden med opmod 30 %1-1½ minuts kortere rejsetid på helestrækningenRejsetidBasis Optimeret ÆndringØst 363 302 -17 %Øst 1 199 144 -27 %Øst 2 166 142 -15 %Vest 366 324 -11 %Vest 1 139 148 6 %Vest 2 224 177 -21 %RejsetidOmløb 60 Ændring269 -26 %136 -32 %136 -18 %276 -25 %123 -11 %152 -32 %


DE VIRKELIGE EFFEKTER15Optimerede offsets implementeres påFolehavenIndsamling af GPS-data for denefterfølgende periodeSammenligningsgrundlaget bevaresEvalueringForbedringer i samtlige perioderOp til 15 % kortere rejsetid på helestrækningenTilbagestuvning fra Sydhavns PladsEffektløst at samordne i situationer medmassive kødannelserMorgen Dag EftermiddagØst 0 % -6 % -14 %Øst 1 -1 % -2 % -12 %Øst 2 -12 % -13 % -11 %Vest -15 % -13 % -5 %Vest 1 1 % -15 % -4 %Vest 2 -26 % -10 % -9 %


00:00-01:0001:00-02:0002:00-03:0003:00-04:0004:00-05:0005:00-06:0006:00-07:0007:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-00:00HverdagsdøgntrafikKøretøjer (HDT)Verifikation af sammenligningsgrundlag1642.0002008 2009Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 2740.00038.0003.0002.5002.00036.0001.50034.0001.00032.00030.0001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51Uge5000


17FØR OG EFTER OPTIMERINGEN


EVALUERING AF VISSIM18Forskel mellem virkelighed ogsimuleringRejsetider i VISSIM vs. GPS dataStor overensstemmelseTilbagestuvning fra Sydhavns PladsSimulering er et yderst brugbartværktøj i trafikplanlægningenGod kalibrering og virkelighedstromodelopbygning er væsentligSimuleringVirkelighedMorgen Dag EftermiddagØst -23 % -4 % -1 %Øst 1 -2 % -6 % -4 %Øst 2 -24 % 3 % 4 %Vest 2 % 0 % -2 %Vest 1 0 % 3 % 0 %Vest 2 8 % -4 % 1 %


mio. kr.SAMFUNDSØKONOMI19Positive effekterTidMiljøHøj rentabilitetNutidsværdiTilbagebetalingstidAndre samordningerFysiske forholdEksisterende signalindstilling121110-1 0123456789-22009 2010 2011 2012 2013Investeringsomkostninger, inkl. NAFReduceret brændstofsforbrugSkatteforvridningstab, i alt:TidsgevinsterMiljøgevinstAfgiftkonsekvenser i alt:Nutidsværdi af investering kr. 44.700.000Investeringsomkostning kr. 140.000Gevinst per dag med den pågældende trafik kr. 48.000Tilbagebetalingstid (antal hverdage med pågældende trafik) 3


EFFEKTER I STOR SKALA20315 samordnedesignalanlæg i KøbenhavnDisse har forskelligkarakterFordelagtigt med toforskellige scenarierGennemsnit af resultaterPotentiale for reduktion af forsinkelse pr. kryds pr. døgn (timer) 15Potentiale for reduktion i forsinkelse pr. år (i 1000 timer) 976Samfundsøkonomisk besparelse, tid (mio. kr.) 174Potentiale for reduktion i brændstofforbrug pr. kryds pr. døgn (liter) 44Potential for reduktion i brændstofforbrug pr. år (mio. liter) 2,7Samfundsøkonomisk besparelse, brændstof (mio. kr.) 27Samlet samfundsøkonomisk besparelse (mio. kr.) 201

More magazines by this user
Similar magazines