Introduktion til TimeCare Metoden - Welfare Tech

welfaretech.dk

Introduktion til TimeCare Metoden - Welfare Tech

Kort om Time Care i Danmark5 års erfaring fra mange forskellige brancherTime Advice laver partnerskaber med vores kunder.Forudsætter decentrale Time Care arbejdstidsaftalerAnsvaret flyttes fra ledelse til personaletEgne spilleregler i grupper og enhederAlle vagter og arbejdstider er fleksibleDer laves bemandingsgrafer ”time-for-time”Der planlægges med kompetencer og lønbudgetInkludering af interne afløsere og vikarerFokus på fælleskab og udviklingBygger på værdier om fællesskab, dialog og retfærdighedVærdibaseret ”bedst for den enkelte” og ikke ”ens for alle”Et alternativ til KMD og Silkeborg Data


Hvad er der i Time Care for mig ?Lad medarbejderne selvOpnå maksimal indflydelse på egne arbejdstider og egen løndannelseØget anerkendelse og forståelse for kollegaers behov og situationBedre anvendelse af din faglighed, styrker og kompetencerBedre samarbejdsmuligheder på tværs og i teamsFrihed på dine vilkår og nye arbejdsformerBedre mødetider og MEGET nemmere frihedSpontanitet, frihed og tryghed i ansættelsenGiv ansvaret til medarbejderne …


Time Care processenMedarbejderne har 100 % ansvarDen decentrale arbejdsplads har 100 % ansvarSelv-service terminaler1. Online fraværs og nærværstabel2. Elektronisk afvigelsesrapportering3. E- Godkendelse og e-Attestering4. Overførsel til Lønsystem (Marts 12)Alt er elektronisk fra ønske til lønseddel…


Sveriges mest brugervenlige IT løsningAlle får 2 dages undervisning i metoden


Time Care udnytter forskellighedenDobbelte spilleregler – Alt er muligt for medarbejderne, når det er frivilligtDu vælger selv mellem 1 og 12 timers vagter. Du ønsker selv antalletaf arbejdsdage, arbejdstimer, fridage og dine jobfunktionerDer er kontrol af samtidige arbejdstids og hviletidsregler for hver medarbejderLedelsen kan kun det som står i overenskomstenLedelsen kan alene planlægge mellem 5 og 10 timers vagter, og kan INGENTINGudover den rene overenskomst i den endelige vagtplan. Her er alt til overtidHver uge skal være bedre end sidste ugeLønnen er den samme uanset antallet af arbejdsdage


3 planlægningsfaser for hver uge1. Individuel ønskefase – De næste 2 år frem er i ønskefaseAlle har lige meget ret. Det er ikke først til mølleSelvplanlægning af møder, ferie og kursusSelvplanlægning af fritid og varierende arbejdstiderVetomarkere vigtige dage og tidspunkterKontrol af alle arbejdstidsregler og hviletidsreglerDu kan ikke se dine kollegaers ønsker2. Samarbejds/puslefasen – fra torsdag til torsdagIndividuel difference korrigering (du kan kun løse problemer)Forlæng, forkort eller forskyd dine egne vagter - FRIVILLIGTSlette eller tilføje nye vagter, hvis det løser et problem - FRIVILLIGTFlytning til andet team, enhed eller funktion - - FRIVILLIGTSkriv en bemærkning, hvor man kan se din intentionSe, hvor du kan gøre den største forskel og ”spot muligheder”Giv og tag . Man er ”med” hinanden, ej ”mod” hinandenBrug dine stopklodser og vær tydelig !!!3. Endelig vagtplan – De næste 1 til 4 uger er endelige*Ledelsen optimerer de vagter, som ikke er løst frivilligtManuel optimering af lederne eller automatisk af Time CareFlextid (gå, hvis der er ”plads” i vagtplanen)Bytninger af vagter – ingen returbytningerALT er overtid, hvis det pålægges af lederneAlt er normaltimer til timebank, hvis man frivilligt ønsker vagterRegistrer dine faktiske arbejdstider på liste eller terminal


Borgerne er i centrum hver ugeBemandingsbehovet ændres uge-for-uge af medarbejderneBeboerne er altid i centrum for bemandingsbehovet (A-til-A).Det er ikke muligt at have overforbrug af timer med Time CareDer planlægges med udgangspunkt i kontaktpersoner samtkompetencer og værdier for hver dag og hver team.Rammerne revurderes uge efter uge af medarbejderneTime Care har revolutioneret Sverige, hvor man ser påborgerne som ”kunder” - og hvor personalet får mulighedfor at have variable arbejdstider og selv planlægge frihed.Vagter planlægges med udgangspunkt i kvalitet og kontinuitetDer kan IKKE være huller i en TC vagtplan


Aldrig mere huller i vagtplanen?Bemandingsbehovet er ikke udtryk for faste vagter, men det behov,der skal dækkes denne dag. Uanset behov laves altid en vagtplan.Profilen er udtryk for jeres arbejdsgange


Maksimal fokus på budget og borgerMed Time Care kan man IKKE bruge flere timer end man har !!!!!!Bemandingsbehov ændres ugentligt – af medarbejderne og puslegruppeog bliver opgjort pr. team, kompetence, afdeling eller faggruppeUdgangspunkt i A-til-A opgaver (vask, pleje, bad etc.)og der er udgangspunkt i jeres specifikke arbejdsgangeog beboernes faktiske behovAlt er fleksibelt og ændres uge efter uge


Helt nye arbejdstidsbegreber1 Vetodag om ugen. Kan bruges flere gange.(Det samme kan omsorgsdage og en feriefridage)Eller 2 Stopklodser om ugen. Kan bruges flere gange.(f. eks spiller badminton torsdag aften eller svømmer hver mandag)Afspadsering og normtid afskaffes og erstattes af timebank.(Udløber aldrig og medarbejderne disponerer selv over denne)Omsorgsbobler indføres i vagtplanenPointJo flere point - jo færre ændringer til dine vagtønsker, hvis du ogdine kollegaer fortsat har uløste differencer efter puslefasen.Opfundet af de svenske fagforeninger


Timebanken er motoren i Time CareTimebank er normaltimer.Spar timer op til senere… (plus timer)Få en ”kassekredit” på dine arbejdstimer (minus timer)Dine timer ”udløber aldrig”Ønsk lange friperioder, når du har behov herfor (til fuld løn)Hvorfor arbejde 37 timer hver uge ?Du må gerne skylde timer… lønnen er den samme…Du må gerne sælge dine timer …Fordel din årsarbejdstid, som du foretrækker detHold fri uden at spørge lederne – gør det !Timebanken er patenteret af Time Care


Kort om Timebanken?Gennemsnit af timebanken er altid 0 i et hus blandt personaletEr der nogen der er i plus, er der tilsvarende som er i minusDer er lige så godt at være i plus som i minusDin løn er uændret af din timebankStopper du skal du sker følgende:anmarks billigsteproduktionsformEr du i plus : så får du udbetalt plustimer som normaltimerEr du i minus : så skal du ikke betale noget tilbageEr du på orlov / langtidssyg sættes din timebank på ”pause”Arbejder du i en periode i plus er det ikke overtimerDu kan ”tømme din timebank” på få lange sammenhængendefriperioder efter særlige spilleregler.Simpel, fleksibel, nem og medarbejdervenlig


Time Care er win-win for alleTværgående planlægning – alle personer er i én og samme vagtplanSe omkostninger FØR de opstår – se konsekvenser af ændret behovPlanlæg på tværs af teams, funktioner og langt mere langsigtetTimebaseret planlægning = ændres behovet ændres vagtplanenKompetencer, funktioner og kontaktpersoner i samme vagtplanMulighed for automatisk optimering via algoritmeIngen returbytninger og alt er normaltimerTime Care er en læringsproces


Kan det svare sig ?Time Care priser angives i kroner pr. uge pr. medarbejder105 kroner for billigste og hurtigste projekt135 kroner for det typiske projekt – med fuld lønintegrationVi du selv betale 105 kroner for at spare over 700 kroner ???


Først år gratis eller 135 kroner pr. ugeEller 135 kroner pr. uge pr. planlagt ressource


Hvad gør vi nu ?1 gratis introdag med 3 timers præsentation til jeres projektgruppe2 temadage med deltagelse af projektgruppe, løn og personaleafdeling, FOAsamt de nøglepersoner, der kan sige ”ja” til et partnerskab hos jer. Vi inviterer ledere med fra andre arbejdspladser til jer. I får et forpligtende fastpris tilbud efter temadagen Fokus på jeres unikke behov, situation og muligheder Pris: 22.000 kroner excl. moms og transportOrienteringsmøder blandt personalet forud for beslutning Introduktion til personalet med efterfølgende afstemning ”Hvad er der i det for mig” og ”hvorfor” er hovedtemaet FOA deltager på møderne omkring spilleregler Mulighed for ”før måling” til brug for jeres evaluering. Pris: 12.000 kroner excl. moms for 2 x eftermiddagsmøderKontakt Ulrik Rasmussen for praktiske forhold omkring jeresintro eller temadage. Telefon 3125 7630 eller ukr@timeadvice.dk


Ser du Time Care som …en trussel?en rettighed?en mulighed?en nødvendighed?Kontakt Ulrik Rasmussen for praktiske forhold omkring jeres egneintro eller temadage. Telefon 3125 7630 eller ukr@timeadvice.dk

More magazines by this user
Similar magazines