Indkøb Manual

i.bar.dk

Indkøb Manual

Indkøb af maskiner og udstyrStøjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dkOplysningspligt iflg. Maskindirektivet• Lydtrykniveauet på operatørpladsen, hvis det er over70 dB(A)• Spidsværdi af lydtrykniveauet, hvis den overstiger 130dB(C)• Lydeffektniveauet, hvis lydtrykniveauet vedarbejdsstederne d overstiger 85 dB(A)Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


Nyt skærpet maskindirektivDe væsentligst ændringer• Lydeffektniveauet skal deklareres, hvis lydtrykniveauetved arbejdsstederne overstiger 80 dB(A)• Brugsanvisningens oplysninger skal stå i salgsmaterialet• Usikkerhed skal altid opgives og som ”dual number”Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dkIndkøbKan baseres på dedeklarerede værdier- Standard maskinerogFormulering afstøjkrav og garantier- SpecialmaskinerStøjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


Deklarerede værdierResultat af politisk procesEksempel TrucksUdtrykker ikke støjbelastningen under normal brugEksempel VinkelsliberKan anvendes til sammenligningDe fleste standarder er faglige okArbejdstilsynet har voldsomt øget kontrollen (16 ansat)Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dkStøjkrav1. Skal indgå i købekontrakten2. Driftstilstand3. Måleomstændigheder baseres så vidt mulig på relevant test code4. Acceptværdien fastsættes ud fra aktivitet5. Dokumentation• Sælger dokumenterer at kravene eroverholdt• Ved uenighed: Uvildig dokumentation påsælgers regning - hvis ikke overholdtStøjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk