11.07.2015 Views

Bjornemose 1720-1772.pdf

Bjornemose 1720-1772.pdf

Bjornemose 1720-1772.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BJØRNEMOSE GODSARKIVREGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<strong>1720</strong> – 1772 og 1775 – 1818<strong>1720</strong> - 1772Maren Andersdatter, Turø, 08.08.1729, 24~ Jørgen MortensenRasmus Jørgensen 22 AarJørgen Jørgensen 20 AarPeder Jørgensen 18 AarMorten Jørgensen 16 AarAnders Mortensen 12 AarBørnenes Værge Mads Christensen og Lars Mortensen som begge boer her paa LandetRasmus Andersen, Tvedhans Hustru Anna Maria Pedersdatter, 06.03.1758, 118Anna Maria Rasmusdatter 7 AarAnders Rasmussen 6 AarAnna Rasmusdatter 1½ AarBørnenes Værge Farbroder Hans Andersen af SvendborgAnna Christensdatter, Turø 04.01.1752, 59~ 1º Rasmus Larsen~ 2º Rasmus JørgensenEn Søster Karen Christensdatter ~ Jørgen Rasmussen


Kirsten Hansdatter, Skaarup, 19.01.1765, 170~ Jørgen HansenRasmus 18 AarJens 15 AarHans Jørgen 9 AarPeder 6 AarBørnenes Værge er deres FaderMagrethe Hansdatter, Skaarupøre, 27.11.1749, 45~ Hans JensenHans Jensen 12 Aar, Værge Farbroder Rasmus Jensen fra TurøErik Hansen (E.H.Eskegaard), Tvedhans Hustru Karen Pedersdatter, 11.07.1765, 170Anne Erichsdatter 3 Aar, Værge Morbroder Rasmus PedersenHans Hansen, Turø, 06.06.1726, 19~ Kirsten Mikkelsdatter (Arveafkald)Mikkel, Hans, Peder og Jørgen Hansen SønnerClemmen Christensens Hustru Maren HansdatterJørgen Madsens Hustru Kirsten HansdatterPeder Hansens Hustru Karen HansdatterAnna Hansdatter med hendes forersatte Værge Lars MortensenHans Hansen, Skaarupøre, 25.11.1763, 158~ 1º Margrethe Hansdatter, 27.11.1749, 45~ 2º Anne Pedersdatter, Laugværge Niels Pedersen af SkaarupHans Hansen 26 AarRasmus 10 AarPeder 7 AarMargrethe Hansdatter 13 AarBørnenes Værge den ældste Søn


Hans Hansen, Brudagerhans Hustru Anna Jensdatter, 20.01.1769, 194Jens Hansen 19 AarMaren Hansdatter 15 AarIde Kirstina Hansdatter 13 AarHans Hansen 7 AarNiels Hansen 4 AarBørnenes Værge Morbroder Niels Jensen af QverndrupHans Hansen, Tved, 17.06.1768, 197~ Kirsten Hansdatter, Laugværge ?Anne Margrethe Hansdatter 6 AarChristian Hansen 3 UgerBørnenes Værge ?Jørgen Hansen, Turøhans Hustru Anna Larsdatter, 26.01.1752, 70Hans Jørgensen 24 AarJørgen Jørgensen 20 AarRasmus Jørgensen 16 AarLars Jørgensen 9 AarNiels Jørgensen 3 AarMaren Jørgensdatter 15 AarKirsten Jørgensdatter 6 AarBørnenes Værge Morbroder Lars MortensenJørgen Hansen, Skaaruphans Hustru Kirsten Hansdatter, 19.01.1765, 170Rasmus 18 AarJens 15 AarHans Jørgen 9 Aar


Peder 6 AarBørnenes Værge er deres FaderLars Hansen, Turø, 05.08.1771, 226hans Hustru Sidzel Jørgensdatter, 13.03.1745, 36~ 2º Bodel LarsdatterJørgen LarsenEn Datter ~ Hans Pedersen Skibstømmer Mand, Værge for Datteren Peder LarsenNiels Hansen, Heldager Tved Sognhans Hustru Johanne Hansdatter, 02.06.1763, 152Anne Nielsdatter 16 Uger, Værge Barnets FaderNiels Hansen, Tved, 03.06.1768, 196~ Anne Clausdatter, Laugværge Hans Clausen af TvedeGiertrud Nielsdatter 24 Aar, Værge Farbroder Erich HansenPeder Hansen, Holmdrup Skaarup Sogn, 30.11.1757, 118~ Anna Pedersdatter (~ 2º Peder Jensen), Laugværge Peder HansenHans Pedersen 5 AarPeder Pedersen 4½ AarRasmus Pedersen 1½ AarBørnenes Værge Farbroder Hans Hansen af AabyeRasmus Hansen, Turø Ladegaard, 23.04.1727, (1728?) 19, 21~ Anna Jørgensdatter (~ 2º Rasmus Hansen) hendes Laugsværge og Fæstemand Rasmus JensenSønnen Rasmus Rasmussen 5 AarInger Rasmusdatter 15 AarJohanne Rasmusdatter 14 AarKaren Rasmusdatter 4 AarBørnenes Værge Niels Michelsen og Peder Rasmussen begge paa Ladegaard boendeRasmus Hansen, Skrædder i Tved, 31.08.1751, 51 og 10.09.1751, 51


Hans Enke Sidsel Pedersdatter, 03.02.1772, 234, Laugværge Erich Rasmussen af TvedeHans Rasmussen 4 AarGiertrud Rasmusdatter 10 AarBørnenes Værge deres Faders Broder Erich Hansen af TvedRasmus Hansen, Turø Ladegaard og Hustru Anna Jørgensdatter(~ 1º Rasmus Hansen, 19, 21) 15.12.1751, 52, ingen LivsarvingerHans Broder Hans Hansen boende i SkaarupøreHans Søster Karen Hansdatter boende paa Taasinge udi Nyebye ~ Morten MadsenHustruens Døtre Johanne Rasmusdatter~Jørgen Larsen paa Turø og Karen Rasmusdatter ~ Morten Larsen paa LadegaardRasmus Hansen, Holmdrup Skaarup Sogn, 16.08.1757, 109~ Maren Pedersdatter, Laugværge Niels Trol af HolmdrupBørnenes Værge Farbroder Peder Hansen af HolmdrupEllen Henningsdatter, Brudager, 03.06.1763, 152~ Niels Michelseningen LivsarvingerEnkemanden beholder boet imod at betale gieldAnna Jensdatter, Brudager, 20.01.1769, 194~ Hans HansenJens Hansen 19 AarMaren Hansdatter 15 AarIde Kirstina Hansdatter 13 AarHans Hansen 7 AarNiels Hansen 4 AarBørnenes Værge Morbroder Niels Jensen af QverndrupEllen Jensdatter Turø, 26.01.1752, 67~ Jørgen ChristensenNiels Jørgensen 30 Aar, gift og bosiddende paa Turø


Maren Jørgensdatter ~ Peder Rasmussen paa Turø, begge afgaaet ved dødenDeres børn:Rasmus Pedersen 20 AarJørgen Pedersen 16 AarKaren Pedersdatter 12 AarChristen Pedersen 10 AarAnders Pedersen 6 AarBodil Pedersdatter 8 AarJens Pedersen 3 AarBørnenes Værge deres Farbroder Rasmus Rasmussen af TurøMaren Jensdatter, Turø, 06.09.1765, 171~ Niels MichelsenFriderika Nielsdatter 4 AarAnna Catharina 2 AarKaren 14 DageBørnenes Værge Morbroderen Rasmus Pedersen af LadegaardModer Karen Pedersdatter, Laugværge Niels LarsenChristen Jensen, Turø, 21.06.<strong>1720</strong>, 7~ Bodil ErichsdatterRasmus Christensen sin egen værgeJens Christensen 15 Aar, tjenende her paa TurøHenrich Christensen 10 Aar, værende hiemme hos moderenChristen Christensen 6 Aar, og hos ModerenMaren Christensdatter 17 Aar, tjenende udi SvendborgKirsten Christensdatter 12 AarAnne Christensdatter 7 Aar begge værende hiemme hos ModerenVærge og Formynder for de umyndige børn Jørgen Nielsen boende paa TurøHans Jensen, Skovmøllen, Skaarup, 05.06.1752, 84~ Anna Margrethe Jensdatter, Laugværge Hr. Hoffman


(~ 2º Gregers Pedersen Fol. 88)(~ 3º Hans Knudsen Fol. 216)Jens Hansen 26 AarBarbra Mariæ Hansdatter ~ Peder Rasmussen Langeland af SkaarupøreMaren Hansdatter 13 Aar, Værge hendes Faders yngste Broder Niels Jensen Bøcher af SvendborgHans Jensen, Tved, 29.10.1768, 199ingen LivsarvingerRasmus Jensen boende i HolmdrupHans Hustru Margrethe Jochumsdatter, 31.05.1764, 156ingen Livsarvinger~ 2º Karen Jørgensdatteringen LivsarvingerLars Jensen, Præstegaarden Tved Sogn, 29.05.1764, 155Fundet dreven i Stranden Opendrop Mark til Svendborg Bye, optagen og begravet hæderligt paa Tvede Kirkegaard.ingen LivsarvingerLars Jensen, Turø (død i København), 03.01.1765, 170~ Ellen Jørgensdatter, Laugværge Lars NielsenJørgen Larsen myndigJens Larsen 22 AarAnne Larsdatter ~ Søren JensenMarie 33 AarCatrine ~ Niels PedersenSidsel LarsdatterBørnenes Værge den ældste Søn Jørgen LarsenMads Jensen, Heldagerhans Hustru Karen Jørgensdatter 15.03.1763, 150ingen Livsarvingerhendes Fader Jørgen Rasmussen


Niels Jensen, Bjørnemose Tved Sogn, Staldkarl paa Bjørnemose aftakket Rytter, 19.11.1769, 210ingen Livsarvingeren Søster Anne Jensdatter boende i Assens, Værge Søren ChristensenRasmus Hendriksen forhe Odense, nu Assens BroderSønPeder Christensen boende Bremme i Røirop Sogn, afdødes Søster SønPeder Jensen, Holmdrup Skaarup Sogn, 26.01.1763, 145~ Anne Pedersdatter, Laugværge Thomas Jensen af HolmdrupKaren 4 AarVoldborg Kirstine 2 AarPeder Niels 14 DageBørnenes Værge Farbroder Anders Jensen Skipper af SvendborgPeder Jensen, Heldager Tved Sognhans Hustru Mette Pedersdatter, 21.06.1763, 155Rasmus 4 AarHans ½ AarRasmus Jensen, Tvedhans Hustru Kirsten Stephensdatter, 20.05.1751, 50Rasmus Rasmussen 18 AarMaren Rasmusdatter 13 AarGiertrud Rasmusdatter 10 AarJens Rasmussen 8 AarBørnenes Værge deres Morfader Stephen JørgensenMargrethe Jochumsdatter, Tved, 31.05.1764, 156~ Hans Jenseningen Livsarvingerhendes Søster Dorthe Juchumsdatter boende i skaarupog hendes Søsters Børn:Hans Eilersen i Skaarup


Maren eilersdatter i SvendborgJochum hansen i EgenseAnna Jørgensdatter, Turø Ladegaard, 52~ 1º Rasmus Hansen, 19, 21~ 2º Rasmus Hansen, 15.12.1751, 52Ægtefælle nr. 2 Broder Hans Hansen boende i SkaarupøreÆgtefælle nr. 2 Søster Karen Hansdatter boende paa Taasinge udi Nyebye ~ Morten MadsenHustruens Døtre Johanne Rasmusdatter~Jørgen Larsen paa Turø og Karen Rasmusdatter ~ Morten Larsen paa LadegaardAnna Jørgensdatter, Turø 10.11.1757, 108~ Rasmus RasmussenJens Rasmussen 3 Aar, Værge Niels PedersenKaren Jørgensdatter, Turø, 24.05.1729, 22~ Rasmus RasmussenMaren Rasmusdatter 4 AarKaren Jørgensdatter, Turø, 05.05.1749, 44~ Niels LarsenJørgen Nielsen 6 AarKaren Nielsdatter 3½ AarBørnenes værge Morbroder Rasmus Pedersen paa LadegaardenKaren Jørgensdatter, Turø By, 18.06.1759, 123~ Niels PedersenKirsten 5 AarAnne 3 AarBørnenes Værge Morfader Jørgen Rasmussen ibid.Maren Jørgensdatter, Turø, 21.06.1747, 41, ingen LivsarvingerHendes Sødskende:


Jacob Knudsen, boende i Stiol paa TaasingeJørgen Knudsen, boende i Stiol paa TaasingeLars Jensen, tjenendis Jacob Knudsen 20 AarJohanne Jensdatter boende i Stiol ~ Lars Jeppesen paa TaasingeKirsten Jensdatter ~ Mads Jørgensen boende ibid.Anna Jensdatter ~ Hans Christensen boende paa Hjorte ØMaren Jensdatter ~ Rasmus Sørensen, nu EnkeJohane Rasmusdatter paa Turø ~ Jens RasmussenMaren Jørgensdatter, Heldager Tved Sogn, 15.03.1763, 150~ Mads Jenseningen Livsarvingerhendes Fader Jørgen Rasmussen boende i HeldagerMaren Jørgensdatter, Skaarup Dige, 09.10.1760, 135ingen LivsarvingerEn Søster Anna Kirstine Jørgensdatter, tiener i Rutkiøbing for Sadelmager paa Langeland, 24 AarSidsel Jørgensdatter, Turø, 15.03.1745, 36~ Lauritz HansenJørgen Larsen 11 AarMaren Larsdatter 8 AarAnna Larsdatter 5 AarMaria Larsdatter 4 AarBørnenes værge Farbroder Lars Jensen paa TurøJens Jørgensen, Turø, 23.07.1759, 126~ Karen Pedersdatter, Laugværge Niels LarsenAnna Jensdatter ~ Christen Rasmussen paa turøMaria Jensdatter 19 Aar, Værge Morbroder Rasmus PedersenJørgen Jørgensen, Turø, 17.08.1754, 99


~ Margrethe Pedersdatter, Laugværge hendes Forlovede Fæstemand Christopher ChristophersenEnken Frugtsommelig med afdøde mand(~ 2º Christopher Christophersen)Anna Jørgensdatter 3½ Aar, Værge Farbroder Rasmus JørgensenKnud Jørgensen, Tvedhans Hustru Maren Rasmusdatter, 13.04.1769, 205Jørgen Knudsen 34 AarMorten Jørgensen 28 AarAnne Mortensdatter, Værge Rasmus Erichsen i TvedePeder Jørgensen, Heldager, 13.11.1757, 112~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Hans Pedersen af HeldagerAnna Margrethe Pedersdatter 9 AarJohanne Pedersdatter 4 AarJørgen Pedersen 1 AarBørnenes Værge Lauritz Erichsen af TvedRasmus Jørgensen, Turøhans Hustru Anna Christensdatter, 04.01.1752, 59, ingen Livsarvinger(~ 1º Rasmus Larsen)En Søster Karen Christensdatter ~ Jørgen RasmussenEn Broder Jørgen ChristensenEn Broder Mads ChristensenEn Broder Clemen ChristensenEn Broder Niels Christensen som var død efterlader sig en Søn Clemmen NielsenEn Søster Kirsten Christensdatter ~ Poul Jensen boende i Lolland i NadskovRasmus Jørgensen, Turø, 03.03.1763, 150~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Hans JørgensenJørgen 22 AarPeder 20 Aar


Maren 25 AarBørnenes Værge Morbroder Rasmus JørgensenHans Knudsen, Skovmøllen, 25.05.1771, 216ingen Livsarvinger~ Anne Margrethe Jensdatter, Laugværge Hans Jacobsen i Brudager, (~ 1º Hans Jensen, 84)(~ 2º Gregers Pedersen, 88)En Broder Claus Knudsen i Evle i Dongs HøjrupEn Søster Bodel Knudsdatter ~ Christen Knudsen boende i KirkebyeEn Søster Maren Knudsdatter †Hendes Børn: Rasmus Svendsen 16 AarKnud Svendsen 14 AarHans Svendsen 12 AarKaren Svendsdatter 9 AarAnne Svendsdatter 6 AarBørnenes Værge deres Morbroder Peder KnudsenEn halvsøster Karen Hansdatter † ~ Niels ? i OdenseHendes Børns Værge Peder KnudsenEn halvsøster Ane Hansdatter ~ Rasmus Nielsen boende i EgbiergJens Hansen Kochenborg, Skovmøllehuset Skaarup Sogn, 13.10.1765, 179~ Gjertrud Knudsdatter, Laugværge Hans Knudsen af Skovmølleningen Livsarvingerden afdødes Broder Lars Hansen Husmand af Egebiergen Søster Anna Hansdatter ~ Eggert Rasmussen paa Thorsingen Søster Johanne Hansdatter ~ Rasmus Andersen Huusmand i Gisleven Broderdatter Karen Jeppesdatter ~ Friderich Lange af GudbiergAnna Larsdatter, Turø, 26.01.1752, 70~ Jørgen HansenHans Jørgensen 24 AarJørgen Jørgensen 20 Aar


Rasmus Jørgensen 16 AarLars Jørgensen 9 AarNiels Jørgensen 3 AarMaren Jørgensdatter 15 AarKirsten Jørgensdatter 6 AarBørnenes Værge Morbroder Lars MortensenEllen Larsdatter, Turø, 12.03.1768, 195~ Jørgen PedersenMaren Jørgensdatter 8 AarLars Jørgensen 5 AarKirsten 3 AarBørnenes Værge Niels LarsenKirsten Larsdatter, Turø, 25.01.1752, 67~ Hans RasmussenJørgen Hansen 13 AarKaren Hansdatter 12 AarAnna Hansdatter 9 AarMaren Hansdatter 6 AarRasmus Hansen 3 AarBørnenes Værge Morfader Lars Mortensen af TurøHans Larsen, Turø By, 25.12.1762, 147~ 1º Maren Rasmusdatter, 17.01.1753, 87~ 2º Anna Michelsdatter, 18.06.1759, 121~ 3º Kirsten Nielsdatter, Laugværge Jørgen LarsenRasmus 11 AarMaren 8 AarEllen 6 AarAnne 2 AarKirsten 9 Uger


Børnenes Værge Farbroder Peder LarsenJørgen Larsen, Skaarupøre, 23.01.1745, 31~ Susanne Hansdatter Kier, Laugværge Hr. HoffmanLisbeth Jørgensdatter 24 Aar, formynder Anders Rasmussen Kiøbhandler udi SvendborgRasmus Larsen, Turø, 10.01.1749, 42~ 1º (?) Karen Christensdatter, 04.10.1734, 25 (Arveafkald)Rasmus Rasmussen, TurøJens Rasmussen, Turø~ 2º (?) Anna Christensdatter, (~ 2º R. Jørgensen) Laugværge hendes Broder Clemen ChristensenPeder Lauridsen, Turø, 15.07.1741, 26~ ……..en Broder Rasmus Larsen, (Arveafkald)Jørgen Laursen, Turø, 18.11.1762, 145~ Maren Jacobsdatter, Laugværge Niels Pedersen paa TurøPeder 18 AarHans 10 AarKaren 11 AarEllen 7 AarBørnenes Værge Farbroder Niels LarsenRasmus Laursen, Skaarup, 02.04.1770, 208~ Mette Væstisdatter, Laugværge Jens Vest boende i Aabye, (~ 3º Hans Jørgensen), (~ 1º Niels Michelsen 27.07.1750, 48, 87)Maren Rasmusdatter 17 AarLars Rasmussen 8 AarBørnenes Værge Farbroder Peder Laursen paa turøAnders Lausen, Turøhans Hustru Anne Pedersdatter, 29.01.1772, 231


Han 18.10.1776, 1, 14 ~ 2º Karen EriksdatterDorthe Marie 16 AarJohanne 13 AarRasmus Andersen 9 AarEn Søn 13 UgerBend Madsen, Gudme, 10.12.1757, 106~ Maren Hansdatter (~ 2º Lauritz Zonnesen)hans Fader Mads BentzsenJørgen Madsen, Turø Ladegaard, 26.05.1752, 82~ Kirsten Hansdatter, Laugværge Peder LarsenMaren Jørgensdatter 29 Aar ~ Lars Nielsen paa TurøAnna Jørgensdatter 23 Aar ~ Niels Larsen paa TurøBodil Jørgensdatter 19 Aar, Værge Farbroder Morten MadsenKirsten Jørgensdatter 14 Aar, Værge Farbeoder Morten MadsenNiels Madsen, Brudager, 11.05.1750, 48~ Anna Hansdatter, hendis Laugværge Rasmus JørgensenMaren Nielsdatter 1 Aar, Værge Morbroder Niels Hansen boende i EllerupNiels Madsen, Brudagerhans Hustru Anne Rasmusdatter, 23.10.1764, 158Anne Margrethe 16 AarHans 8 AarMaren 3½ AarBørnenes Værge Peder FrandsenRasmus Madsen, Skaarup, 18.02.1750, 46~ Ide Ølegaard Jensdatter, hendis Laugværge Rasmus JacobsenJørgen Rasmussen, Matros i Kongens Tieneste og opholder sig i Kiøbenhafn 30 Aar


Lauritz Pedersen Maegaard, Maegaard Skaarup Sogn, 20.11.1757, 113~ Else Maria Jacobsdatter, Laugværge Jacob Nielsen af Svendborgingen Livsarvingerhans Søster Maren Pedersdatter ~ afgangne Hans Pedersen boende i HeldagerDeres Børn:Peder Hansen 22 Aar opholder sig i SvendborgJohanne Hansdatter 18 Aar, Værge H.P. af HeldagerHans halvsøster Anna Pedersdatter ~ Jørgen Pedersen i BrudagerAnna Michelsen, Turø By, 18.06.1759, 121~ Hans LarsenMichel 21 ugerKaren 6 AarEllen 3½ Aar Børnenes Værge Hans MichelsenErich Michelsen, Turø, 25.01.1752, 65~ Karen Rasmusdatter, Laugværge Clemen ChristensenMaren Erichsdatter ~ Rasmus Jørgensen paa LadegaardRasmus Erichsen 20 AarJens Erichsen 17 AarKaren Erichsdatter 14 AarAnna Erichsdatter 12 AarKirsten Erichsdatter 10 AarNiels Erichsen 6 AarBørnenes Værge Jørgen Jørgensen Svoger af bemendte BørnNiels Michelsen, Turø Ladegaard, 18.05.1746, 57~ Kirsten Hansdatter, ingen Livsarvinger, Laugværge Rasmus Jørgensen paa LadegaardMandens Brødre:Erich Nichelsen paa TurøJørgen Michelsen i Vindeby paa TaasingeEn Søster i Troense Susane Michelsdatter ~ Rasmus LarsenKirsten Michelsdatter Vindeby Taasinge ~ Niels Pedersen, begge døde


Deres 4 Børn:Peder NielsenJens NielsenKaren NielsdatterSusane NielsdatterAlle fra TaasingeNiels Michelsen, Skaarup, 27.07.1750, 48, 87~ Mette Westdatter, Laugsværge Hoffman af Skaarup (~ 2º Rasmus Larsen), (~ 3º Hans Jørgensen)Være for Børnene Michel Hansen, Turø, som stætte fød Værge efter loven hans vegne som tilsiuns værge én Kiøbmand af Svendborg vedNafn Niels ClemensenMaren Nielsdatter 3 AarNiels Nielsen 1 AarEnken hafde den 26 Passato giort Barsel med en Datter kaldet Kirsten NielsdatterNiels Michelsen, Brudagerhans Hustru Ellen Henningsdatter, 03.06.1763, 152ingen LivsarvingerEnkemanden beholder boet imod at betale gieldNiels Michelsen, Turøhans Hustru Maria Jensdatter, 06.09.1765, 171Friderika Nielsdatter 4 AarAnna Catharina 2 AarKaren 14 DageBørnenes Værge Morbroderen Rasmus Pedersen af LadegaardModer Karen Pedersdatter, Laugværge Niels LarsenRasmus Michelsen, Turø, 09.01.1752, 62~ Anna Catrine Hansdatter, Laugværge Jens ChristensenPeder Rasmussen 15 AarMichel Rasmussen 13 Aar


Børnenes Værge Farbroder Hans MichelsenKaren Mortensdatter, Turø, 20.03.1737, 25~ Hans Rasmussen (Arveafkald, ingen Livsarvinger)hendes Brødre Børn:Rasmus OspensenCasper OspensenJens LarsenEn Søster Ellen Mortensdatter ~ Rasmus ChristensenSøster Børn:Rasmus RasmussenLars RasmussenErich Mortensen, Turø, 22.03.1763, 145~ Bodil Jørgensdatter, Laugværge Rasmus PedersenMaria 9 AarJørgen 6½ AarMorten 4 AarKirsten 1½ AarBørnenes Værge Niels LarsenJørgen Mortensen, Turøhans Hustru Maren Andersdatter, 08.08.1729, 24Rasmus Jørgensen 22 AarJørgen Jørgensen 20 AarPeder Jørgensen 18 AarMorten Jørgensen 16 AarAnders Mortensen 12 AarBørnenes værge Mads Christensen og Lars Mortensen som begge boer her paa LandetOspen Mortensen, Turø Ladegaard, 06.05.1727, 20~ Mette Kaspersdatter (~ 2º Rasmus Nielsen) Laugsværge og Fæstemand Rasmus Nielsen


Rasmus Ospensen som er tilstæde sin Faders iboende StedCasper Ospensen 16 AarAnne Ospensdatter 10 AarPaa de umyndiges børns vegne Casper Ospensen og Anna Ospensdatter værge Rasmus Christensen og Rasmus Nielsen paa TurøMaria Pedersdatter Møller, Tvede Madame, 07.03.1754, 98~ Claus UngersIde Unger 10 AarErich Christian Unger 9 AarSophie Unger 1½ AarBørnenes Værge deres Morbroder Welærværdige og Høylærde Hr. Ambus Sognepræst for Tved MenighedKaren Nielsdatter, Turø, 01.04.1728, 21ingen Livsarvinger~ Rasmus Ospensen (Arveafkald (~ 2º Karen Nielsdatter) (~ 3º Maren Clemmensdatter)Karen Nielsdatter, Turø, 29.03.1742, 26~ Rasmus Ospensen, 03.01.1752, 52 (~ 3º Maren Clemmensdatter) (~ 1º Karen Nielsdatter)Ospen Rasmussen 12 AarMorten Rasmussen 10 AarAnna Rasmusdatter 7 AarKaren Rasmusdatter 5 AarBørnenes værge deres Farbroder Casper OspensenKirstine Nielsdatter, Tved, 04.06.1764, 157Enke efter Peder Nielsen, 07.05.1763, 150Jørgen PedersenChristoffer Nielsen, Stævningshuset Tved Sogn, 21.06.1772, 230~ Marie PedersdatterNiels Christophersen boende i Tvede 28 AarHans Christophersen 21 Aar


Rasmus Christophersen 18 AarJohanne Marie ChristophersdatterJohanne Christophersdatter tienende i HoltenVærge Niels Christophersen baade for Enken og de umyndigeLars Nielsen, Brudager By, Enkemand, 03.09.1759, 129hans Hustru Maren Rasmusdatter, 05.07.1755, 102Rasmus Larsen 24 AarNiels Larsen 21 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerErich Larsen 19 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerBoel Larsdatter 14 Aar, Værge Farbroder Rasmus Nielsen af GudbjergLauritz Lauritzen 11 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerHelle Lauritzen 7 Aar, Værge Farbroder Rasmus Nielsen af GudbjergNiels Nielsen, Turø, 11.03.1745, 29~ Johanne Rasmusdatter (~ 2º Rasmus Hansen) Laugsværge Rasmus HansenEllen Nielsdatter 4 Aar, Værge Farbroder Lauritz NielsenKaren Nielsdatter 8 dage gammel, Værge Farbroder Rasmus NielsenNiels Nielsen, Skaarup, Barn 09.03.1753, 87Søn af Niels Michelsen Fol. 48 og Mette Westsdatter (~ 2º Rasmus Larsen)Arvinger hans Moder Mette Westdatter, Laugværge hendes MandSøster Maren NielsdatterSøster Kirsten NielsdatterVærge for Søstrene deres Farbroder Hans Michelsen af TurøPeder Nielsen, Tved, 07.05.1763, 150~ 1º ….Hans Enke ~ 2º Kirstine Nielsdatter, 04.06.1764, 157Hendes Laugværge Niels JensenJørgen Pedersen


Peder Nielsen, Gudme, 03.06.1763, 153~ 1º Kirsten Pedersdatter, 16.04.1744, 30~ 2º Ellen Sørensdatter, Laugværge Mads Nielsen i GudmePeder og Lars TvillingerJohanne 25 AarMaren 23 AarNiels 18 AarKirsten 16 AarHans 15 AarAnne 13 AarBørnenes Værge den ældste Søn Peder PedersenRasmus Nielsen, Turø, 08.07.1768, 198~ Johanne Hansdatter, Laugværge Jørgen PedersenNiels Rasmussen 15 Aar, Værge Niels LarsenCasper Ospensen, Turø, 29.03.1752, 71~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Rasmus JørgensenOspen Caspersen 15 AarAnna Caspersdatter 11 AarBørnenes Værge Lauritz Hansen paa TurøRasmus Ospensen, Turø, 03.01.1752, 52~ 1º Karen Nielsdatter, 01.04.1728, 21 (Arveafkald, ingen Livsarvinger)~ 2º Karen Nielsdatter, 29.03.1742, 26~ 3º Maren Clemmensdatter (~ 2º Peder Lauridsen), Laugværge Rasmus Pedersen af Turø LadegaardMorten Rasmussen 10 AarAnna Rasmusdatter 18 AarKaren Rasmusdatter 14 AarBørnenes Værge deres Faders Stiffader Rasmus Nielsen af TurøAnne Pedersdatter, Turø, 29.01.1772, 231~ Anders Laursen


Dorthe Marie 16 AarJohanne 13 AarRasmus Andersen 9 AarEn Søn 13 UgerAnna Maria Pedersdatter, Tved, 06.03.1758, 118~ Rasmus AndersenAnna Maria Rasmusdatter 7 AarAnders Rasmussen 6 AarAnna Rasmusdatter 1½ AarBørnenes Værge Farbroder Hans Andersen af SvendborgKaren Pedersdatter, Tved, 11.07.1765, 170~ Erich Hansen EskegaardAnne Erichsdatter 3 Aar, Værge Morbroder Rasmus PedersenKirsten Pedersdatter, Gudme, 16.04.1744, 30~ Peder NielsenPeder Pedersen 11 AarLaurs Pedersen 11 AarJohanne Pedersdatter 7 AarMaren Pedersdatter 5 AarVærge for Børnene Mads Frandsen af GudmeMaria Kirstine Pedersdatter, i Bjørnemose Skovmølle Skaarup Sogn, Barn, 02.04.1764, 162, ingen LivsarvingerEn Søster Karen Pedersdatter 9 AarEn Halvbroder Helle Pedersen 5 AarDatter af Peder Rasmussen, Langeland, Skifte 18.09.1758, og Barbara Marie Hansdatter, 30.09.1761, 167, (~ 2º Peder Hellesen)Moderens Skifte:Maria Kirstine Pedersdatter 8½ AarKaren Pedersdatter 5½ AarHelle Pedersen 3½ Aar


Maria Møller Pedersdatter, Tved (se Møller)Mette Pedersdatter, Heldager Tved Sogn, 21.06.1763, 155~ Peder JensenRasmus 4 AarHans ½ AarSisel Pedersdatter, Tved, 03.02.1772, 234~ 1º Søren Pedersen, 21.05.1740,~ 2º Rasmus Hansen, 31.08.1751, 51~ 3º Rasmus RasmussenMaren Sørensdatter ~ Hans Andersen boende paa Broholm Gods i TvedeMette Sørensdatter ~ Niels Larsen i SkovmøllenElsbeth Sørensdatter UgiftGiertrud Rasmusdatter ~ Hans Pedersen Lang i GudmeHans Rasmussen 25 Aar tinende her i Gaarden, Ugift, overtager GaardenGregers Pedersen, Skovmøllen Skaarup, 26.04.1753, 88ingen Livsarvinger~ Anna Margrethe Jensdatter (~ 1º Hans Jensen Fol. 84) (~ 3º Hans Knudsen 216)hans afdøde Farbroder Anders Gregersens efterladte Børn:Gregers Andersen boende i OureAnna Andersdatter ~ Christen Pedersen i Linde-BorgeMaren Andersdatter ~ Hans Andersen i VormarkAnna Andersdatter tienende i Weistrup hos ReinholtPaa deres vegne overværede Gregers Andersen som deres ældste BroderHans halv Faster Abel Gregersdatter ~Christen Knudsen i Brudager paa hans vegne hans Søn Knud Christensen i BrudagerHans halv Faster Johanne Gregersdatters efterladte Søn Christen Samuelsen boende i GudbjergHans Christensen mødte og tilkiendegav at have til ægte Anna Margrethe Hansdatter én Farbroders Datter af den afgangne GregersPedersens Fader


Hans Pedersen, Albjerg Oure Sogn, Almisselem 04.02.1773, 05.02, 232Ingen Livsarvinger~ …..Peder HansenJørgen Pedersen, Turø, 30.10.1755, 102~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Jørgen Rasmussen paa TurøMargrethe Jørgensdatter 11 AarNiels Jørgensen 5 AarKirsten Jørgensdatter 2 AarBørnenes Værge deres Farbroder Niels Pedersen paa TurøJørgen Pedersen, Turøhans Hustru Ellen Larsdatter, 12.03.1768, 195Maren Jørgensdatter 8 AarLars Jørgensen 5 AarKirsten 3 AarBørnenes Værge Niels LarsenLauritz Pedersen (L.P.Maegaard) Maegaard i Skaarup, 20.11.1757, 113~ Else Marie Jacobsdatter, ingen Livsarvingerhans Søster Maren Pedersdatter ~ afgangne Hans Pedersen boende i HeldagerDeres Børn:Peder Hansen 22 Aar opholder sig i SvendborgJohanne Hansdatter 18 Aar, Værge H.P. af HeldagerHans halvsøster Anna Pedersdatter ~ Jørgen Pedersen i BrudagerMichel Pedersen, Bjørnemose Tved Sogn, Skytte paa Bjørnemose, 30.09.1766, 188ingen LivsarvingerHans Moder, Værge hendes egen mMand Rasmus MadsenEn Søster Anna Pedersdatter, Værge Erich ChristensenEn Søster Maren Pedersdatter, Værge Morbroder Niels Michelsen


Alle fra LangelandNiels Pedersen, Turø Byhans Hustru Karen Jørgensdatter, 18.06.1759, 123Kirsten 5 AarAnne 3 AarBørnenes Værge Morfader Jørgen Rasmussen ibid.Peder Pedersen, Brudager, 20.01.1767, 193~ Hedevig Hansdatter 22.01.1801, II, 102, Laugværge Hans Fangel, ~ 1º Oluf ? Hansen 13.11.1750, 50~ 2º Jørgen Rasmussen 28.04.1760, 131~ 4º Jørgen PoulsenJørgen Pedersen 4½ Aar, Værge Farbroder Niels Pedersen af GudmeRasmus Pedersen, Turø Ladegaard, 10.05.1771, 222~ Maren Pedersdatter, Laugværge ?Anne Rasmusdatter 18 AarPeder Rasmussen 15 AarKaren Rasmusdatter 14 AarLars Rasmussen 10 AarRasmus Rasmussen 8 AarKiersten Rasmusdatter 6 AarJørgen Rasmussen 3 AarBørnenes Værge ?Søren Pedersen, Tved, † 21.05.1740hans Enke Sisel Pedersdatter, 03.02.1772, 234Maren Sørensdatter ~ Hans Andersen boende paa Broholm Gods i TvedeMette Sørensdatter ~ Niels Larsen i SkovmøllenElsbeth Sørensdatter UgiftHans Pettersen, Tved, Smed 05.10.1754, 99


~ Sidsel Rasmusdatter, Laugværge Hans Pedersen af TvedCatrine Hansdatter 16 AarKaren Hansdatter 5 AarBørnenes Værge deres Faders Broder Petter Pettersen af AlbiergHanna Birgitte Ponich, Bjørnemose, Jomfru, 24.05.1752, 74Frands Christian RabeChristian Poulsen, Skaarupøre, 20.01.1770, 206~ Anna Pedersdatter,ingen Livsarvingerhans Sødskende:Jørgen Poulsen i BrudagerLars Poulsen i TvedeNiels Poulsens Børn:Poul Nielsen 12 AarRasmusMette Nielsdatter 13 AarKaren 7 AarBørnenes Værge Jørgen Poulsen i BrudagerEn Søster ~ Niels Nielsen Kiøbmand i SvendborgJacob Povelsen, Tved, Ungkarl, 29.08.1757, 107ingen Livsarvingerhans Moder Kirsten Poulis, Tved HospitalNiels Poulsen, Tved, 05.04.1769, 205hans Enke Maren Rasmusdatter, 14.01.1772, 228, Laugværge Rasmus Hansen af Tvede, (~ 2º Niels Christoffersen)Poul Nielsen 11 AarRasmus Nielsen 3 AarMette Nielsdatter 13 AarKaren Nielsdatter 7 Aar


Børnenes Værge Farbroder Christian Poulsen af SkaarupAnna Rasmusdatter, Brudager, 23.10.1764, 158~ Niels MadsenAnne Margrethe 16 AarHans 8 AarMaren 3½ AarBørnenes Værge Peder FrandsenKaren Rasmusdatter, Turø, Pige, 05.06.1759, 120Datter af Ladegaard Rasmus Ospensen, Fol. 52 og Karen Nielsdatter Fol. 26ingen LivsarvingerHalvsødskende:Morten Rasmussen 28 Aar, SkaarupøreMads Knudsen paa Klingstrup GodsAnna Rasmusdatter, tienende hos Niels Pedersen paa Turø26 Aar, Værge Rasmus Nielsen af TurøMaria Rasmusdatter 15 Aar, Værge Stivfader Peder LarsenKirstine Rasmusdatter 12 Aar, Værge Stivfader Peder LarsMette Rasmusdatter 9 Aar, Værge Stivfader Peder LarsMaren Rasmusdatter, Turø, 17.01.1753, 87~ Hans LarsenRasmus Hansen 1 Aar, Værge Hans Farbroder Niels LarsenMaren Rasmusdatter, Brudager, 05.07.1755, 102, 130~ Lars NielsenRasmus Larsen 19 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerNiels Larsen 17 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerErich Larsen 15 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerLars Larsen 7 Aar, Værge Farbroder Jørgen Nielsen af BrudagerHelle Larsen 3 Aar, Værge Farbroder Rasmus Nielsen af GudbjergAnna Larsdatter 25 Aar, Værge Farbroder Rasmus Nielsen af Gudbjerg


Bodil Larsdatter 10 Aar, Værge Farbroder Rasmus Nielsen af GudbjergMaren Rasmusdatter, Turø, 24.06.1764, 157ingen LivsarvingerRasmus Rasmussen paa sin Søns vegneNiels Pedersen paa sine 2 Døtres vegneMaren JørgensdatterMaren Rasmusdatter, Tved, 13.04.1769, 205~ 1º Morten Rasmussen, Skifte 31.01.1732, 206~ 2º Knud JørgensenJørgen Knudsen 34 AarMorten Jørgensen 28 AarAnne Mortensdatter, Værge Rasmus Erichsen i TvedeMaren Rasmusdatter, Tved, 14.01.1772, 228~ 1º Niels Poulsen, 05.04.1769, 205~ 2º Niels ChristoffersenPoul Nielsen 14 AarRasmus Nielsen 7 AarMette Nielsdatter 16 AarKaren NielsdatterBørnenes Værge Farbroder Lars Poulsen fra Skaarup, Jørgen Poulsen af BrudagerChristopher Rasmussen, Turø, 18.08.1757, 105~ Bodil ChristophersdatterAnne Christophersdatter ~ Jørgen JørgensenGiertrud ChristophersdatterKaren ChristiphersdatterErik Rasmussen, Tved, 02.12.1765, 187~ Elisabeth Larsdatter, Laugværge Anders Larsen af Heldager


Lars Erichsen 32 Aar gift og bosiddende i AlbiergRasmus Erichsen 30 Aar Fæster GaardenDorothea Erichsdatter, Værge hendes Broder Lars ErichsenHans Rasmussen, Turø, 10.01.1771, 215Hans Hustru Karen Mortensdatter, 20.03.1737, 25~2º Kirsten Larsdatter, 25.01.1752, 67~ 3º Maren Hansdatter, Laugværge Niels Larsen, SognefogedJørgen Hansen 32 AarAnna HansdatterMaren HansdatterRasmus Hansen 21 AarBørnenes Værge Morbroder Jørgen LarsenHenrich Rasmussen, Turø Ladegaard, 23.12.1722, 12~ Kirsten Hansdatter, ingen Livsarvinger, Værge hendes Broder Michel Hansen i Turø Byden Sal. Mands Moder Bodil Herrigsdatter paa Ladegaard Saa SødskendeRasmus Rasmussen paa LadegaardPeder Rasmussen paa LadegaardMaren Rasmusdatter, Værge hendes mand og Laugsværge Rasmus NielsenKirsten Rasmusdatter i Øster Hæsinge i FyhnAnne Rasmusdatter boende i Statener paa LangelandEllen Rasmusdatter, hendes Mand og Laugsværge Niels Rasmussen i Weistrup i FyhnKaren Rasmusdatter i Cylborg paa Taahsing, som var død hendes SønPeder Christensen 20 Aar gammelJens Rasmussen, Turø, 29.05.1747, 40~ 1º .....~ 2º Karen Mortensdatter, Laugværge Hendrik JensenLars Jensen 41 AarJørgen Rasmussen, Brudager, 30.05.1760, 131


~ Helvid Hansdatter se II-102, Laugværge Rasmus Hansen(~ 1º Oluf Stephensen (Fol. 50, 13.11.1750)~ 3º Peder Pedersen 20.01.1767, Fol.135~ 4º Jørgen PoulsenOluf Jørgensen 8 AarErich Jørgensen 2 AarMaren Jørgensdatter 13 ugerBørnenes Værge Morten Hansen af Esmoesegaard i Gudme SognLauritz Rasmussen, Turø, 21.08.1756, 104~ Gjertrud Jørgensdatter, Laugværge Lauritz Andersenhans Moder Vulborig Pedersdatter med hendes egen Søn som Laugværge og halvbroder til den afdøde ved nafn Peder Ibsen bosiddendepaa ScharøRasmus Ibsen iligmaade halvbroder boende paa DrejøHalvbroder afgangne Niels Rasmussens Børn:Rasmus Nielsen 22 AarRasmus Nielsen 14 AarMalene Nielsdatter 17½ AarBørnenes Værge Farbroder Rasmus IbsenMorten Rasmussen, Tved, Skifte 31.01.1732Hans Enke Maren Rasmusdatter, 13.04.1769, 205Morten Jørgensen 28 AarAnne Mortensdatter, Værge Rasmus Erichsen i TvedeNiels Rasmussen, Turø, 26.10.1770, 213~ Maren Erichsdatteringen LivsarvingerMandens Broder Rasmus Rasmussen boende paa DreiøPeder Rasmussen, Turø, og Hustru ……? 24.01.1752, 62Rasmus Pedersen 20 Aar


Jørgen Pedersen 16 AarKaren Pedersdatter 13 AarChristen Pedersen 11 AarBodil Pedersdatter 9 AarAnders Pedersen 6 AarJens Pedersen 3 AarBørnenes Værge Farbroder Rasmus Rasmussen ad TurøPetter Rasmussen, Tved, 26.11.1761, 143~ Anne Lauritzdatter, Laugværge en Naboe Rasmus Pedersen, (~ 2º Simon Christiansen)Giertru Pedersdatter 13 AarMette Pedersdatter 5 AarNiels Pedersen 3 AarBørnenes Værge deres Farfader Rasmus Bøy af TvedeRasmus Rasmussen, Turøhans Hustru Karen Jørgensen, 24.05.1729, 22Maren Rasmusdatter 4 AarRasmus Rasmussen, Turø Ladegaard, 14.04.1752, 72~ Kirstine Andersdatter, Laugværge Peder LauritzenMaren Rasmusdatter 9 AarMorten Rasmussen 5 AarEllen Rasmusdatter 1 AarBørnenes Værge Morfader Anders Larsen af TurøRasmus Rasmussen, Turøhans Hustru Birte Christensdatter, 15.05.1755, 101Christen Rasmussen som Fæster GaardenLauritz Rasmussen 28 AarRasmus Rasmussen, Turø


hans Hustru Anna Jørgensdatter, 10.11.1757, 108Jens Rasmussen 3 Aar, Værge Niels PedersenRasmus Rasmussen, Turø, 24.07.1764, 169~ Maren Erichsdatter, Laugværge hendes Fæstemand Lars Poulsen (~ 2º Lars Poulsen)Niels 17 AarMaren 15 AarKirsten 8 AarKaren 6 AarAnne 2 AarBørnenes Værge Clemmen Nielsen som Morbroder og Mads Jørgensen som FarbroderRasmus Rasmussen, Tvedhans Hustru Sisel Pedersdatter, 03.02.1772, 234~ 1º Søren Pedersen)~ 2º Rasmus Hansen)Hendrich Buchart Schrøling, Bjørnemose Skovmølle Skaarup Sogn, Cornet 03.10.1762, 159, ingen LivsarvingerNiels Smed og Hustru, Turø, 16.07.1768, 200 Skilsmisse paa grund af vold, Hustruen rejste til Langeland.~ ……..?Johanne Staffens, Hospitalet i Tved Sogn, 18.12.1764, 169Enke efter Stephen ….?Hans Steffensen paa turøHelle Marie Steffensdatter ~ Jochum Smeds Hustru i HeldagerDen dødes børnDernest Jens Rasmussen i TvedeHans Olufsen i BrudagerMarie PedersdatterBørnebørnEn datter Maria


Anne Steffensdatter, Tved †, 02.06.1763, 151~ Peder …… CartrointSkifte mellem den bortrømte mand og DatterenMarie PedersdatterKirsten Stephensdatter, Tved, 20.05.1751, 50~ Rasmus JensenRasmus Rasmussen 18 AarMaren Rasmusdatter 13 AarGiertrud Rasmusdatter 10 AarJens Rasmussen 8 AarBørnenes Værge deres Morfader Stephen JørgensenOlluf Stephensen, Brudager, 13.11.1750, 50~ Helvir Hansdatter, Laugværge Rasmus Hansen af Brudagerumyndige Søns værge hans Faders Fader Stephen Jørgensen af Tvede som hans fødværge efter LovenAnders Thomæsen af Jylland, Bjørnemosegaard, Røgter, 10.10.1760, 136ingen LivsarvingerIndbo sælges paa AuctionenClaus Unger, Tvede Ridefoged paa Bjørnemose,Maria Pedersdatter Møller, 02.03.1754, 98Ide Unger 10 AarErich Christian Unger 9 AarSophie Unger 1½ AarBørnenes Værge deres Morbroder Welærværdige og Høylærde Hr. Ambus Sognepræst for Tved Menighed1775 - 1818


Laurs Abrahamsen, Indsidder i Brudager, 20.05.1789, II-139~ Kirsten Andersdatter, Værge Peder Bech i GudbjergMaren Larsdatter 28 Aar, tiener i LollandJohanne Larsdatter 26 Aar, tiener Kiøbmand Rye i SvendborgKirsten Andersdatter, Tved, 07.09.1815, III-211, 212~ Husmand Niels Rasmussen, 29.05.1815, IIIHans Rasmussen 7 Aar, Værge Morbroder Husmand Mads Andersen af UlbølleAnders Andersen, Skaarupørehans Hustru Karen Knudsdatter, 29.07.1776, II-7Anders Andersen 5 AarChristian Ulrich Andersen 2 AarNørnenes Værge Morbroder Anders Knudsen fra Hæsinge i SallingHans Andersen, Skaarup, 26.03.1811, III-193~ Kirsten NielsdatterEn Broder Husmand Christen Andersen i Øxendrup afgiver arven til EnkenHendrich Andersen, Forvalter paa Maegaard, 07.12.1789, II-142, III-1~ Anna Sophie Andersdatter Busch, 04.09.1794, III-30, 37, 54Hendes Arving ifølge testamente. (ikke nævnt noget navn)Hans 6 Brødre og 3 Søstre.2 Søstre og 1 Broder er gift og boer paa Fyn, de øvrige Søskende alle gifte og boer paa LangelandJørgen Andersen, Thurø~1º Kirsten Rasmusdatter, 11.10.1808, III-185Anne Marie Jørgensdatter 15 AarKaren Jørgensdatter 13 AarBørnenes Værge Gaardmand Rasmus Jørgensen~ 2º Kirsten Nielsdatter, 18.03.1811, III-191Kirsten Jørgensdatter 2 Aar, Værge Gaardmand Carl Johansen


Niels Andersen, Røgter paa Bjørnemosegaard, 08.11.1787, II-118Ungkarlen Broder Johan Andersen Skrædder i SvendborgEn Broder Hans Andersen, Gaardmand i Tved, dødHans Børn:SørenKarenMarenEn Søster Anne Marie Andersdatter, Ugift i TvedEn Søster Giertrud Andersdatter ~ en Hyrde i Flensborg Petter Bertelsen, denne Søster er død og efterlader sig Børn, som Johan Skrædderer Værge for.Ole Andersen, Husmand i Skaarup, Enkemand, 23.01.1809, III-187Steddatter Kirsten Jørgensdatter 40 AarPeder Andersen, Husmand i Skaaruphans Hustru Anne Hansdatter, 19.10.1814, III-208Anders Pedesen 8½ Aar, Værge Anders Knudsen Selvejer Husmand i AlbiergAnne Hjulmands, Husinderste Fattiglem i Albjerg, 24.04.1789, II-40Ingen LivsarvingerKnud Hansen Birch, Husmand i Tved, 28.06.1814, III-203Enkemand efter Johanne LarsdatterHans Knudsen 40 Aar, gift Husmand i Albierg ved SkaarupAnne Dorthea Knudsdatter ~ Hattemager Niels Thomsen i AssensNiels Knudsen 29 Aar, Soldat ved Kronens Regiment 4. Batt. 3. Compagni og tiener MaegaardMads Knudsen 27 Aar, Soldat ved Sjællandske SkarpskytterLars Knudsen 35 Aar, Gift Husmand ved skaarupøerPoul Christian Frederik Birch, af Maegaard, forhen Forvalter paa Klingstrup, 30.03.1811, III-195~ Anne Cathrine Elisabeth Huusfeldt


Ingen LivsarvingerTestamenteAnne Sophie Busch, Maegaard, 04.09.1794, III-30, 37, 54~ Forvalter Hendrik Andersen, II-142, III-1Hendes Arving ifølge testamente. (ikke nævnt noget navn)Anne Christensdatter, Brudager, 04.03.1801, III-108Enke efter Peder Madsen, IndsidderIngen LivsarvingerJens Christensen, Smed i Tved, 17.01.1814, III-199~ 1º Anne Jørgensdatter, 12.04.1803, III-115~ 2º Kirsten Poulsdatter, Laugværge Gaardmand Hans Madsen i TvedeFørste Ægteskab:Anne Marie Jensdatter 18 Aar, tiener hos Gaardmand Hans Larsen i TvedeKaren Jensdatter 11 AarBørnenes Værge Hans Christensen af HolmdrupJørgen Christensen, Thurøhans Hustru Maren Pedersdatter, 10.04.1798, III-77Anne Jørgensdatter 7 AarMaria Jørgensdatter 4 AarKaren Jørgensdatter 1 AarBørnenes Værge Morfader Peder Rasmussen Skipper og Morbroder Peder Pedersen Styrmand fra KiøbenhavnDaniel Clausen, Ugift Gaardmand i Brudager, 28.04.1776, II-8, 14En Halvbroder Peter Vlausen Kudsk og Handelsman i KiertemindeEn Halvsøster ~ en Skytte ved Hindsgavl Rasmus HansenOluf Clausen, Thurø, 23.04.1779, II-41~ Maren JørgensdatterMaria Olufsdatter 3 Aar


Anders Dinesen, Husmand og Gibser paa Turøhans Kone Kirsten Nielsdatter, 22.03.1800, III-91Dines Christian Andersen 14 AarNiels Andersen 12 AarChristen Andersen 7 AarPeder Andersen 5 AarBørnenes Værge Gaardmand Peder Nielsen her paa ThurøKaren Ditlefsdatter, Brudager, 12.07.1780, II-61~ Rasmus JørgensenJørgen Rasmussen Væver, hiemme i Stervboet 26 AarKirsten Rasmusdatter tienende i SvendborgBodil RasmusdatterBodil Erichsdatter, Thurø Ladegaard, 17.01.1801, III-101~ Ole JørgensenJørgen Olesen 14 AarHelvig Olesdatter 13 AarErich Olesen 11 AarPeder Olesen 9 AarKaren Olesdatter 7 AarMaren Olesdatter 4 AarAnne Olesdatter 4 AarRasmus Olesen 2½ AarBørnenes Værge deres Mosters Mand Jørgen Larsen her fra ThurøEllen Erichsdatter, Thurø, 17.12.1805, III-155~ Husmand Jørgen LarsenMaren Jørgensdatter ~ Huusmand Rasmus Ditløfsen paa ThurøKaren Jørgensdatter ~ Skipper Jørgen Hansen paa ThurøKirsten Jørgensdatter 19 Aar, Værge Farbroderen Morten Larsen Huusmand paa Thurø


Hans Erichsen, Tvedhans Hustru Elisabeth Larsdatter, 10.02.1807, III-180Erich Hansen 9 AarRasmus Hansen5 AarKirsten Hansdatter11 AarKaren Hansdatter 7 AarAnne Kirstine Hansdatter 3 AarBørnenes Værge Morfader Lars Erichsen af AlbiergeLars Erichsen, Tved, 26.02.1781, II-68~ 1º Karen Hansdatter~ 2º Else Laursdatter, 24.01.1778, II-32~ 3º Maren NielsdatterHans Larsen 30 AarKaren Lausdatter 24 Aar ~ Biørnemose Bonde Jørgen Rasmussen i SkaarupLars Larsen 18 AarNiels Erichsen, Indsidder paa Thurøhans Hustru Karen Jørgensdatter, 04.08.1798, III-80Karen 22 AarMaren tienende Rasmus Ospensen paa Ladegaard 20 AarEllen 17 AarJørgen 15 AarAnne 12 AarKirsten 10 AarSidsel 7 AarPeder Erichsen, Thurø Fogedgaard, 16.08.1805, III-143, 152, 154, 173~ Johanne Jørgensdatter4 umyndige Børn, Værge Farfader Erich Jeppesen


Lars Fangel, Husmand i Brudager, 09.03.1802, III-110~ ……, Laugværge Peder JensenBørnenes Værge Hans Hansen af LakkendrupHans Hansen Fidscher, Skaarupøre, 24.10.1784, II-102~ Anna Kirstine Jespersdatter (~ 2º Husmand Jens Pedersen), 10.06.1791, III-8Mogens Hansen 16 AarAnne Margrethe 13 AarHans Pedersen Foeget, Skibstømrermester og Husmand paa Thurø, 15.03.1777, II-22-28~ Anne LaursdatterSidsel Hansdatter 17 AarAnne Hansdatter, Skaarup, 19.10.1814, III-208~ Husmand Peder AndersenAnders Pedersen 8½ Aar, Værge FaderenEllen Hansdatter, Thurø, 16.02.1797, III-65~ Indsidder Peder RasmussenRasmus Pedersen 34 AarHedevig Hansdatter, Brudager, 22.01.1801, III-102~ Jørgen PoulsenRasmus Rasmussen †Hans børn 5 :Hedevig 17 AarRasmus 15 AarPeder 9 AarHans 7 AarMads 4 AarHasns Olsen Gaardmand i GudmeOle Jørgensen Gaardmand paa Thurø


Erich Jørgensen paa BiørnemoseMaren Jørgensdatter ~ Poul SmedJørgen Pedersen Huusmand paa ThurøAnne JørgensdatterDe umyndige Børns Formynder Erich Jørgensen fra Biørnemose som var deres FarbroderKaren Hansdatter, Tved, 20.05.1805, III-132, 142Og Mand Lars NielsenIngen ArvingerKaren Hansdatter, Tved, (se Niels Sunesen)Mette Hansdatter Bang, Tved, 29.04.1797, III-69, 88~ Tømrer Anders JensenHans Andersen 29 Aar boende i Laurvig i NorgeVilhelmine Anne Katrine Hansdatter, Stevninghuset i Tved, 29.05.1809, III-188~ Husmand Jørgen HansenHans Jørgensen 11 AarRasmus Jørgensen 9 AarJohan Jørgensen 7 AarMaren Jørgensdatter 16 AaChristiane Jørgensdatter 14 AarElse Marie Jørgensdatter 4 AarHans Hansen, Husmand Thurøhans Hustru Maren Rasmusdatter, 27.09.1786, II-112Anna Hansdatter 10¾ AarKirsten Hansdatter 9½ AarHans Hansen, Husmand Tved, 20.01.1794, III-23~ Maren Clausdatter, Laugværge Henrich Clausen Muurmester fra Svendborg


Claus Hansen 1 Aar, Værge Farbroder Peder HansenKudsk Hans Hansen, Husmand i Tved, 11.10.1817, III-213, 217~ Maren Clausdatter (27.02.1818) 217Karen Hansdatter 21 Aar, Værge Hans Mortensen i TvedeJens Hansen, Smed i Tved, 18.01.1796, III-57, 60, 67~ Karen JørgensdatterHans 12 AarJørgen 8 AarMaren 6 AarPeder 4 AarRasmus 1½ AarJens Hansen, Skaaruphans Enke Anna Pedersdatter, 23.01.1803, III-112, 114Rasmus Hansen 57 Aar, gift opholder sig i Gobens Præstegaard i SiællandPeder Hansen paa Biørnemose Gods i Tvede Hesthauge 52 AarHans Christian Jensen 29 Aar boende her paa GaardenJørgen Hansen, Husmand Skaarup, 04.11.1775, II-5~ Lisbeth PoulsdatterHans Jørgensen, Gaardmand i Skaarup paa Biørnemose GodsRasmus Jørgensen, Huusmand i TvedeJens Jørgensen tienende paa Biørnemose 25 AarHans Christian Jørgensen 21 Aar, for nogen tid siden bortrejst fra Godset uden at sige hvorhenPeder Jørgensen, tiener i Wester AabyKirsten Jørgensdatter 10 AarJørgen Hansen, Husmand Stevninghuset i Tvedhans Hustru Vilhelmine Anne Katrine Hansdatter, 23.05.1809, III-85Hans Jørgensen 11 Aar


Rasmus Jørgensen 9 AarJohan Jørgensen 7 AarMaren Jørgensdatter 16 AaChristiane Jørgensdatter 14 AarElse Marie Jørgensdatter 4 AarMads Hansen, forhen Forpagter paa Sellebjerg i Brudagerhans Enke Mette Kirstine Hansen, 19.02.1782, II-75-89En Søster ~ en Skomager i Tommerup Sogn og By Hans TyhnEn Broderdatter ~ Skrædder Niels FuglEn Brodersøn Hans Pedersen, som har været i Odense TugthusEn Søster Karen PedersdatterOg den Sal. Kones efterkomer:En Broder Hans Rasmussen i Birchende Sogn i Fyhn, død og efterlader sig en Søn Peder Rasmussen, som ligeledes skal være død ogefterlader sig BøRn.En Broder hvis navn Fugl ikke vidste, skal være bortrejst til Marslev Sogn og Bye har i nogle Aar været død og har BørnEn Søster Catarina Rasmusdatter som boede og døde i Birchende Sogn og BMette Kirstine Hansen, Madame i Brudager, 19.02.1782, II-75Enke efter Forpagter paa Sellebjerg Mads HansenEn Søster ~ en Skomager i Tommerup Sogn og By Hans TyhnEn Broderdatter ~ Skrædder Niels FuglEn Brodersøn Hans Pedersen, som har været i Odense TugthusEn Søster Karen PedersdatterOg den Sal. Kones efterkomer:En Broder Hans Rasmussen i Birchende Sogn i Fyhn, død og efterlader sig en Søn Peder Rasmussen, som ligeledes skal være død ogefterlader sig BøRn.En Broder hvis navn Fugl ikke vidste, skal være bortrejst til Marslev Sogn og Bye har i nogle Aar været død og har BørnEn Søster Catarina Rasmusdatter som boede og døde i Birchende Sogn og Bye


Niels Hansen, Tvedhans Enke Karen Pedersdatter (~ 2º Niels Sunesen) 12.06.1783, II-100Mette Nielsdatter ~ Smeden i Verninge i FynHans Nielsen 28 AarPeder Nielsen 26 AarPeder Michelsen 17 Aaraf sidste Ægteskab:Birthe Nielsdatter 16 AarElse Nielsdatter 12 AarChristian Nielsen 10 AarNiels Nielsen 8 AarPeder Hansen, Ladefoged paa Bjørnemose, Ungkarl, 26.10.1793, III-14, 45Broder Jens Hansen i ?tofte paa LangelandAnne Katrine Henrichsdatter, Thurø, 06.09.1794, III-36Enke efter Husmand Rasmus JensenHenrich Rasmussen 37 AarAnne Rasmusdatter 28 Aar tienende for ? paa Hjortholm paa LangelandPeder Rasmussen 25 AarErich Hendrichsen, Husmand, Moor Odde, Thurø, 17.07.1775, II-2~ Ana Erichsdatter, Laugværge hendes Broder Jens ErichsenKirstine 8 AarBerthe 6 AarChristiane Erichsdatter ¾ AarBørnenes Værge Farbroder Rasmus Hendrichsen fra Langeland udi I Schrøbelev Sogn og Torpe Bye boendeRasmus Høye, Forvalter, Tved, 04.10.1793, III-11, 17, 27, 42, 47, 48, 49, 56, 58, 61~ Birgitte Sophie NaagelElisabet Christiane 2½ Aar


Hans Ishøy, Stevninghuset, 14.02.1794, III-24, 28, 49~ Amalie Cathrine IshøyChristian Ishøy, Mesterskræder i SvendborgGregorius Ishøy, Selv paa WestindienElisabeth ~ Friderich Christian Lædske, Soldat i RensborgHilleborg ~ Glarmester Hans Rudolph i RudkøbingSidsel † efterlader en Søn Lars Friderichsen 16 Aar gl. i KiøbenhavnBirthe Maria Jensdatter, Pige i Tved, 05.12.1800, III-100Moderen Karen PedersdatterHelbroder Rasmus JensenHelsøster Giertrud JensdatterHelsøster Maren JensdatterHelbroder Niels JensenHelbroder Hans JensenHalvsøster Kirsten JensdatterAnne Margrethe Jensdatter, 11.02.1783, II-91Enke efter Hans Knudsen i Skovmøllen SkaarupEn Søn Jens Hansen Gaardmand i Holmdrup †Hans børn:Hans Jensen, Rytter ved Guarnisom i AsensAnders Jensen gift og Husfæster paa Baron Lehns Gods i LaalandJens Jensen, Ungkarl tiener i Kogtved paa Baroniet LehnJørgen Jensen, Ungkarl tiener i Sct. Jørgensgaard hos SkoleholderenBarbara Jensdatter, tiener i OdenseMaren Jensdatter, tiener i OdenseKirsten Jensdatter, tiener Peder Møllers Enke i Bagergade i SvendborgEn Datter Barbara Hansdatter som har boet i Skjaqarupøer og været i 2 Ægteskabet †Hendes Barn af første Ægteskab:Karen Pedersdatter ~ Skovfoged Christian Lyloff paa ThurøHendes Barn af andet Ægteskab:


En Søn Helle Pedersen, Ungkarl og tiener paa ThorsingEn Datter af den afdøde Maren Hansdatter ~ Gaardmand Laurs Spinder †Hendes Børn:Hans Larsen, er hos FaderenEn Datter ZingerLaursen, hos FaderenAnders Jensen, Indsidder Tømrer i Tvedhans Kone Mette Hansdatter, 29.04.1797, III-69, 88Hans Andersen 29 Aar boende i Laurvig i NorgeLars Jensen, Enkemand i Brudager, 25.02.0804, III-1177 Børn hvoraf Henich Larsen og Poul Larsen var tilstædeRasmus Jensen, Tved, 21.02.1780, II-54~ Karen Hansdatter, Laugværge hendes Broder Jens Hansern fra SkaarupøreRasmus Rasmussen, Gaardmand paa ThurøJens Rasmussen, Gaardmand i TvedeMaren Rasmusdatter ~ Gaardmand Lars Jørgensen paa ThurøGiertrud Rasmusdatter ~ Hans Madsen Daglejer i SvendborgHans Rasmussen 27 Aar, hjemmeRasmus Rasmussen 24½ Aar paa BiørnemoseNiels Rasmussen 22 Aar, Gaardmand hjemmeKirsten Rasmusdatter 13 AarDe umyndiges værge brødrene Jens og Niels RasmussenRasmus Jensen, Husmand Thurøhans Enke Anne Cathrine Henrichsdatter, 06.09.1794, III-36Henrich Rasmussen 37 AarAnne Rasmusdatter 28 Aar tienende for ? paa Hjortholm paa LangelandSøfren Jensen, Stenfisker Husmand Thurø, 03.05.1779, II-47~ Anne Laursdatter, Laugværge Peder Rasmussen


Casper Sørensen, Gaardmand paa ThurøeEllen Sørensdatter 22 AarCatrine Sørensdatter 20 AarSidsel Sørensdatter 18 AarJens Sørensen 15 AarLaurs Sørensen 12 AarBørnenes Værge Jacob HoffmandnErich Jeppesen, Thurøhans Hustru Maren Pedersdatter, 08.02.1796, III-58Hans Erichsen 29 Aar, Styrmand i Kiøbenhavn, men nu hiemmeKaren Erichsdatter 24 AarPeder Erichsen 22 AarLars Christian Erichsen 20 Aar i fahrt udenlands, og nu hiemmeRasmus Erichsen 15 AarAnne Kirstine Jeppesdatter, Skaarupøre, 10.06.1791, III-8~ 1º Hans Fidsker~ 2º Husmand Jens PedersenFørste Ægteskab:Maren Hansdatter ~ Christen Hansen paa Bagenshop paa LangelandMogens Hansen 25 AarAnna Magrethe Hansdatter 19½ AarMette Kirstine Jesperdatter, Pige i Brudager, 02.03.1795, III-40, 56En Søster Else Jespersdatter ~ Rasmus RasmussenEn Søster Elisabeth Catrine ~ Præsten Hr. Biørn i Tvorsted og død efterlader sig en Søn Jesper Altenhof 26 Aar opholder sig hos sinFader Hr. BiørnEn Broder Jens Jespersen Altenhof, som i nogle og 30 Aar har været fraværendeJohan Johansen, Indsidder Thurø, 14.11.1794, III-38~ Christiane Christiansdatter


Maria Johansdatter 24 AarAnne Jørgensdatter, Tved, 12.04.1803, III-115~ Smed Jens ChristensenAnne Maria Jensdatter 7 AarMaren Jensdatter 3 AarAppelone Jørgensdatter, Skaarup, 24.03.1789, II-121~ Husmand Hans LarsenMalene Hansdatter 2½ AarEllen Jørgensdatter, Thurø, 02.11.1795, III-52~ Rasmus OspensenKaren 12 AarKirsten 10 AarMaren 8 AarEllen 6 AarJørgen Rasmussen 1 AarBørnenes Værge Ospen Caspersen her fra ØenKaren Jørgensdatter, Thurø, 04.08.1798, III-80~ Indsidder Niels ErichsenKaren 22 AarMaren tienende Rasmus Ospensen paa Ladegaard 20 AarEllen 17 AarJørgen 15 AarAnne 12 AarKirsten 10 AarSidsel 7 AarHans Jørgensen, Oure, 27.07.1804, III-124~ Ide Sophie Andersdatter


Maria Hansdatter 10 AarJens Jørgensen, Thurø Odde, 08.03.1777, II-20~ Bodil Pedersdatter, Laugværge hendes Broder Jørgen Pedersen i MoesegaardMaren Jensdatter 9 AarAnne Jensdatter 5 AarJørgen Jensen 1½ AarBørnenes Værge den afdødes Søstersøn Skipper Peder Rasmussen her af ByenKnud Jørgensen, Enkemand Tved, 20.03.1778, II-35Morten KnudsenJørgen KnudsenLars Jørgensen, Thurø, 10.01.1787, II-115~ Maren Rasmusdatter, Laugværge hendes Broder Rasmus Rasmussen GaardmandRasmus Larsen 15 AarJørgen Larsen 11 AarAnne Laursdatter 7 AarBørnenes Værge Farbroder Niels Jørgensen Huusmand paa ThurøLars Jørgensen, Thurø, 13.12.1810, III-189~ Kirsten NielsdatterEllen 13 AarAnne Marie 11 AarKiersten 8½ AarJørgen 5½ AarOle Jørgensen, Turø Ladegaard,hans Hustru Bodil Erichsdatter, 17.01.1801, III-101Jørgen Olesen 14 AarHelvig Olesdatter 13 AarErich Olesen 11 Aar


Peder Olesen 9 AarKaren Olesdatter 7 AarMaren Olesdatter 4 AarAnne Olesdatter 4 AarRasmus Olesen 2½ AarBørnenes Værge deres Mosters Mand Jørgen Larsen her fra ThurøPeder Jørgensen, paa Maegaard, 19.06.1801, III-106, 111Helbroder Jacob Jørgensen fra HesselagerHalvbroder Jørgen Jørgensen, Rytter Huusmand i BrudagerHalvbroder Henning Jørgensen, Huusmand paa ThorsingHalvbroder Rasmus Jørgensen, Selvejer Huusmand i HøyeHalvsøster Maren Jørgensdatter ~ Jacob VæverHalvbroder Jacob Jørgensen, HolmdrupPeder Jørgensen, Skaaruphans Hustru Maren Rasmusdatter, 05.08.1808, III-182Rasmus Pedersen 9 AarRasmus Jørgensen, Brudagerhans Hustru Karen Ditlefsdatter, 12.07.1780, II-61Jørgen Rasmussen her i Stervboen 26 AarKirsten Rasmusdatter tiener i SvendborgBodil Rasmusdatter SkkarupBørnenes Værge Morten Knudsen Gaardmand i ByenRasmus Jørgensen, Thurø, 21.03.1811, III-192~ Anne Caspersdatter, Laugværge Rasmus Ospensen af ThurøJørgen 17 AarNiels 12 AarHans 10 AarLars 7 Aar


Rasmus 2 AarMarie 15 AarKiersten 5 AarBørnenes Værge Gaardmand Peder Jørgensen af ThurøKaren Knudsdatter, Skaarupøre, 29.07.1776, II-7~ Anders AndersenAnders Andersen 5 AarChristian Ulrich Andersen 2 AarBørnenes Værge Morbroder Anders Knudsen fra Hæsinge i SallingHans Knudsen, Skovmøllen i Skaaruphans Enke Anna Margrethe Jensdatter, 11.02.1783, II-91En Søn Jens Hansen Gaardmand i Holmdrup †Hans børn:Hans Jensen, Rytter ved Guarnisom i AsensAnders Jensen gift og Husfæster paa Baron Lehns Gods i LaalandJens Jensen, Ungkarl tiener i Kogtved paa Baroniet LehnJørgen Jensen, Ungkarl tiener i Sct. Jørgensgaard hos SkoleholderenBarbara Jensdatter, tiener i OdenseMaren Jensdatter, tiener i OdenseKirsten Jensdatter, tiener Peder Møllers Enke i Bagergade i SvendborgEn Datter Barbara Hansdatter som har boet i Skjaqarupøer og været i 2 Ægteskabet †Hendes Barn af første Ægteskab:Karen Pedersdatter ~ Skovfoged Christian Lyloff paa ThurøHendes Barn af andet Ægteskab:En Søn Helle Pedersen, Ungkarl og tiener paa ThorsingEn Datter af den afdøde Maren Hansdatter ~ Gaardmand Laurs Spinder †Hendes Børn:Hans Larsen, er hos FaderenEn Datter ZingerLaursen, hos Faderen


Morten Knudsen, Tved, Ugift, 15.03.1797, III-66, 68, 70Halvbroder Morten Jørgensen 66 AarHalvsøster Anne Mortensdatter 65 AaHalvbroder Erich Mortensen paa Thurø Ladegaard død og efterlader en Søn Jørgen Erichsen Gaardmand, samt en datter MarieErichsdatter som er død og efterlader sig i Ægteskab med Degnen Hr. Hoffmann paa thurø en Søn Christian Hoffmann 17 AarPeder Knudsen, Tvedhans Hustru Johanne Rasmusdatter, 15.06.1780, II-57Mette Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Kirkeby Sogn paa Hvidkilde GodsAnne Margrethe Pedersdatter ~ Hans Andersen paa Broholm GodsJohanne Pedersdatter ~ Jørgen Hansen paa Kilngstrup GodsMarie Pedersdatter 9 Aar hos FaderenSøren Pedersen 18 Aar, hos FaderenRasmus Pedersen 13 Aar, hos FaderenPaa umyndiges vegne var Hans Pedersen af Seerup som Morbroder til demAnne Elisabeth Larsdatter, Gudme, 18.12.1805, III-158~ Hans OlsenOle Hansen 19 AarHans Hansen 13 AarErich Hansen 5 AarRasmus Hansen ½ AarHelvig Hansdatter 17 AarMaren Hansdatter 11 AarBørnenes Værge FaderenElisabeth Larsdatter, Tved, 10.02.1807, III-180~ Hans ErichsenErich Hansen 9 AarRasmus Hansen5 AarKirsten Hansdatter11 AarKaren Hansdatter 7 Aar


Anne Kirstine Hansdatter 3 AarBørnenes Værge Morfader Lars Erichsen af AlbiergeKirsten Larsdatter, Tved, 26.11.1809, III-188Enke efter Niels JensenOffentlig AuctionMaren Larsdatter, Tved, 27.12.1794, III-39, 47Enke efter Smeden LarsPeder Larsen, Smed i Frellevig paa LangelandKaren Larsdatter ~ Peder Jost Snedker i AssensSophie Larsdatter ~ Hattemager Jens Pohl i SvendborgHans Larsen, Husmand, Skaaruphans Kone Appelone Jørgensdatter, 24.03.1789, II-121Malene Hansdatter 2½ AarHans Larsen, Husmand Skaarup, 29.02.1811, III-193~ Maren HansdatterTestamenteJens Larsen (Ring), Thurøhans Enke Marie Laursdatter, 09.02.1784, II-109Ellen Jensdatter 11 AarMaren Jensdatter 4 AarTine Jensdatter 2 AarLaurs Jensen 6 AarBørnenes Værge deres Farbroder Jørgen Larsen Ring og Morbroder Laurs AndersenJørgen Larsen, Husmand Thurøhans Hustru Ellen Erichsdatter, 17.12.1805, III-155Maren Jørgensdatter ~ Huusmand Rasmus Ditløfsen paa ThurøKaren Jørgensdatter ~ Skipper Jørgen Hansen paa Thurø


Kirsten Jørgensdatter 19 Aar, Værge Farbroderen Morten Larsen Huusmand paa ThurøNiels Larsen, Thurø, 28.12.1784, II-105~ Anna JørgensdatterJørgen Madsen Nielsen, Gift og boer paa ThurøLars Nielsen, Gaardmand sammestedsNiels Nielsen, Ungkarl 20 AarAnders Nielsen 15 AarEllen Nielsdatter ~ Søfren Rasmussen paa ThurøKaren Nielsdatter ~ Rasmus Hansens sammestedsNiels Larsen, Hjulmand i Tved, 18.10.1814, III-206~ Sophie Nielsdatter, Laugværge Bødker Ole Nielsen i WeistrupLars Nielsen 17 AarIver Nielsen 16 AarNiels Nielsen 6 AarElisabeth Nielsdatter 10 AarBarbara Nielsdatter 8 AarBørnenes Værge Stedfader Gaardmand Hans Hansen HolmdrupAndreas Laurisen, Husmand Thurø, 18.10.1776, II-14~ 1º Catrine Pedersdatter † 1772~ 2º Karen Erichsdatter, Laugværge Clemen NielsenBørn af første Ægteskab:Dorthe Maria Andreasdatter 18 AarJohanne Andreasdatter 16 AarRasmus Andreasen 12 AarBørn af sidste Ægteskab:Anna Andreasdatter 4 AarMaren Andreasdatter 2 AarBørnenes Værge Niels Lauridsen


Else Laursdatter, Tved, 24.01.1778, II-32~ Laurs ErichsenLaurs Laursen 16 AarKaren Laursdatter 21 AarBørnenes Værge Morbroder Rasmus Nielsen, Vognmand i SvendborgKirstine Laursdatter, Gudme, 04.01.1790, II-142~ Rasmus RasmussenHelvig Maria Rasmusdatter 6¾ AarRasmus Rasmussen 4½ AarBørnenes Værge Mads Pedersen, Gaardmand paa Broholm GodsMaren Laursdatter, paa Bjørnemose, 01.07.1776, II-6~ Hans Jensen Møller af RudkøbingJens Hansen 19 AarChristiane Enke fra SvendborgElisabeth HansdatterMaren Laursdatter (Ring), tjenende Ritmester v. Westen, Vejstrupgaard, 07.05.1783, II-96En Broder Jørgen Ring, Skipper paa ThurøEn Søster Sidsel Laursdatter ~ Skipper Peder Rasmussen paa ThurøEn Søster Chatarina Laursdatter ~ Husmand Niels PedersenEn Søster Anne Laursdatter Enke efter Søren Jensen Husmand paa thurøEn Broder Jens Laursen †Hans Børn:Ellen Jensdatter 12 AarLaurs Jensen 10 AarMaren Jensdatter 7 AarJensine Jensdatter 2 AarBørnenes Værge Farbroder Jørgen RingMarie Laursen, Thurø, 09.02.1784, II-109


Enke efter Jens Larsen (Ring)Ellen Jensdatter 11 AarMaren Jensdatter 4 AarTine Jensdatter 2 AarLaurs Jensen 6 AarBørnenes Værge deres Farbroder Jørgen Larsen Ring og Morbroder Laurs AndersenJens Laursen, Husmand paa Thurø, 18.10.1781, II-70~ Maria Laursdatter, Laugværge Eskild HansenEllen Jensdatter 9 AarLaurs Jensen 4 AarMaren Jensdatter 2 AarBørnenes Værge Jacob HoffmannPeder Laursen, Thurø Ladegaard, 10.07.1777, II-28~ Maren Clemmensdatter, Laugværge Morten Laursen fra LadegaardenRasmus Pedersen 22 AarClemen Pedersen 20 AarLaurs Pedersen 18 AarHans Pedersen 12 AarBørnenes Værge Farbroder Niels Laursen her i ByenPeder Laursen, Mosegaard paa Thurø, 08.01.1784, II-106og Hustru Ellen Nielsdatter, 29,10,1783, II-101, 106Rasmus Pedersen 10 AarNiels Pedersen 8 AarLaurs Pedersen 5 AarJohanne Pedersdatter 3 AarChristian Lyllof, Skovfoged Thurø, 22.07.1797, III-74, 107, 109~ Karen Pedersdatter, Laugværge Michel RasmussenFriderich 23 Aar i fahrt paa StrædetPeder 21 Aar i fahrt paa Ostindien


Hans Andersen I Aarhuus I Jylland 18 AarChristian 15 AarJohan Friderich 10 AarRasmus 8 AarCarl 6 AarElisabeth 2½ AarBørnenes Værge Niels Anthon af SvendborgCathrine Madsdatter, Gudme, 22.04.1806, III-169~ 1º Rasmus Rasmussen~ 2º Peder RasmussenAf første Ægteskab med afdøde Rasmus Rasmussen:Peder Rasmussen 15 Aar, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerHans Rasmussen 13 Aar, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerMads Rasmussen, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerAf Andet Ægteskab med Gaardmand Peder Rasmussen:Rasmus Pedersen 7 Aar, Værge Gaardmand Ole Jørgensen fra ThurøPeder Pedersen 1½ Aar, Værge Gaardmand Ole Jørgensen fra ThurøNiels Madsen, Bødker i Brudager, 08.10.1779, II-50~ Margrethe LaursdatterKaren Nielsdatter?…Peder Madsen, Indsidder i Brudager, 05.12.1795, III-54~ Anne Christensdatter, 04.03.1801, III-108Hans Søster Maren Madsdatter i Svendstrup Bye paa Hans Wedels Gods i SiellandAnders Andersen Magaard, Skaarupøre, 31.03.1800, III-92, 105~ 1º Karen Knudsdatter, 29.07.1776, II-7~ 2º Anne IversdatterAf første Ægteskab:


Anders Andersen Huusmand i AabyeskovChristian Andersen Huusfæster paa Weisøe ved SiellandAnder Ægteskab:Iver Andersen 20 AarNiels Andersen 15 AarMads andersen 7 AarLars andersen 2 AarKaren Andersdatter 18 AarHans Mortensen, Husmand i Sortebjærgs Vænge Brudager, 30.03.1803, III-115~ Maren Johansdatter, Laugværge Poul Nicolajsen fra BrudagerHans Moder Anne Hansdatter Enke efter Morten Rasmussen i ?ismoeseBroder Rasmus Mortensen Huusmand paa Aabye SkovSøster Maren Mortensdatter 37 Aar opholdede hos Svogeren tilstædeværende Peder HansenJørgen Mortensen, Besidder Thurø, 21.11.1795, III-50~ Anne ErichsdatterErich Jørgensen Gaardmand her paa StedetMorten Jørgensen 13 AarHans Jensen Møller, Rudkøbinghans Kone Maren Laursdatter paa Bjørnemose, 01.07.1776, II-6Jens Hansen 19 AarChristiane Enke fra SvendborgElisabeth HansdatterLaus Møller, Skaarup Mark, 23.03.1814, III-202~ ....Maren Larsdatter ~ Gaardmand Hans Rasmussen HoldrupAnne Larsdatter ~ Huusmand Niels Rasmussen i GudmeAnne Kirstine Larsdatter 23 AarKaren Larsdatter 20 Aar


Marie Larsdatter 18 AarLars Larsen 17 AarJens Larsen 12 AarBørnenes Værge Gaardmand Rasmus HolmdrupMaren Møller, Jomfru i Tved, 22.06.1799, (død 10.03) III-88, 89En Søster Madame DreyerEn Søster Giertrud Møller, Enke efter Kiøbmand Jørgen Wilhelm i Faaborg men opholdende sig i Bøstrup PræstegaardEn Søster Anne Møller †Hendes efterladte:Peder Knudsen i FaaborgSidsel Knudsdatter tiener paa BiørnemoseMette Knudsdatter ibid.Johanne Knudsdatter i StenstrupAnders Knudsen, Gaardmand i SallingeKaren Knudsdatter † Ægteskab med Anders Magaard i Skaarup efterlader sigAnders Andersen Huusmand paa Aabye Skov under Klingstrup GodsChristen Andersen Huusmand paa Reisøe ved SiellandMaria Møller † ~ Forvalter Unger i Tveede 6g efterlader:Erich Unger, Sognepræst i Bøstrup paa Langeland, død og efterlader 2 SønnerIde Unger †~ Hr. Lund i Gudme, efterlader 3 SønnerSophia Unger ~ Degnen Hr. Strup paa LangelandStefanus Naville, Tjener paa Bjørnemose, født i Genf i Sveitzerland, 14.10.1805, III-149, 165, 178Ingen ArvingerAnne Cathrine Nielsdatter, Tved, 29.01.1803, III-114, 116~ Husmand Rasmus RasmussenRasmus Rasmussen 21 AarNiels Dreyer Rasmussen 19 AarHans Rasmussen 17 AarMarie Cathrine 7 Aar


Ellen Nielsdatter, Mosegaard Thurø, 29.10.1783, II-101, 106~ Peder Laursen, 08.01.1784, II-106Rasmus Pedersen 10 AarNiels Pedersen 8 AarLaurs Pedersen 5 AarJohanne Pedersdatter 3 AarGertrud Nielsdatter, Tved, 25.04.1782, , II-72~ Jens Rasmussen, 19.11.1797, III-63, 67, 76Niels 28 AarHans 26 AarKirsten 23 AarKaren Nielsdatter, Thurø, 30.08.1798, III-81Enke efter Jørgen RingNiels Jørgensen Ring 29 Aar boer paa Juelbyegaard i Skaarup SognChristian Jørgensen Ring 26 Aar opholder sig her i ByenJohanne Jørgensdatter ring ~ Hr. Jonathan Pedersen her paa ØenEllen Jørgensdatter Ring ~ Hr. Niels Nielsen herWolborg Jørgensdatter Ring 23 Aar herSidsel Jørgensdatter Ring 17 AaKirsten Nielsdatter, Thurø, 22.03.1800, III-91~ Husmand og Gibser Anders DinesenDines Christian Andersen 14 AarNiels Andersen 12 AarChristen Andersen 7 AarPeder Andersen 5 AarBørnenes Værge Gaardmand Peder Nielsen her paa ThurøKirsten Nielsdatter, Thurø, 18.03.1811, III-191


~ Jørgen AndersenKirsten Jørgensdatter 2 Aar, Værge Gaardmand Carl JohansenMaren Nielsdatter, Tved, 12.10.1799, III-90~ Anders RasmussenAnne Maria Andersdatter 15 AarAnders Nielsen, Thurø Ladegaard, 11.12.1804, III-127~ Maren Mortensdatter, Laugværge Rasmus Pedersen paa Thurø LadegaardNiels Andersen 5½ AarMorten Andersen 15 UgerAnne Cathrarine Andersdatter 7 AarMaria Andersdatter 5 AarNørnenes Værge Farbroder Jørgen Madsen HuusmandClemen Nielsen, Thurøhans Hustru Karen Rasmusdatter, 28.10.1776, II-8Rasmus Erichsen, HusmandMaren Erichsdatter Sal. Niels Christensens Enke paa LadegaardJens Erichsen, GaardmandKaren Erichsdatter Sal. Andreas Nielsens EnkeAnne Erichsdatter ~ Gaardmand Jørgen MortensenKirsten Erichsdatter ~ Husmand Niels AndersenNiels Erichsen SkibstømmermandJørgen Nielsen, Tved Søndermark, Skovfoged for Svendborg Skovejer, 09.06.1778, II-36~ Karen Laursdatter, Laugværge Svoger Knud HansenNiels Jørgensen 10 AarAnders Jørgensen 7 AarKaren Jørgensdatter 11 AarAnne Jørgensdatter 3 AarBørnenes Værge Farbroder Niels Nielsen Husmand paa Tidselholt Gods


Lars Nielsen, Tved, 15.05.1805og Hustru Karen Hansdatter, 20.05.1805, III-132, 142ingen ArvingerNiels Nielsen, Husmand Thurø, 04.08.1800, III-97, 123~ 2º Kirsten JørgensdatterFørste Ægteskab:Michel Nielsen 26 AarAnne Nielsdatter 34 AarAndet Ægteskab:Kirsten Nielsdatter 20 AarPeder Nielsen, Tved, 26.02.1806, III-168, 177~ Anne NielsdatterNiels Pedersen 19 AarLars Pedersen 15 AarHans Pedersen 11 AarAndersen Pedersen 4 AarKaren Pedersdatter 7 AarBørnenes Værge Farbroder Hans Nielsen, Vognmand i SvendborgRasmus Nielsen, Murermester i Tved, 26.03.1814, III-202~ Mette Katrine Knudsdatter, Laugværge Sognefoged Hans Erichsen af TvedeSophie Rasmusdatter ~ Smedemester Peder Maegaard i TvedeNicoline Wilhelmine Rasmusdatter 28 Aar tjener i Nyborg, Værge Peder MaegaardHans Olsen, Gudmehans Hustru Anne Elisabeth Larsdatter, 18.12.1805, III-158Ole Hansen 19 AarHans Hansen 13 AarErich Hansen 5 Aar


Rasmus Hansen ½ AarHelvig Hansdatter 17 AarMaren Hansdatter 11 AarBørnenes Værge FaderenRasmus Ospensen, Thurøhans Hustru Ellen Jørgensdatter, 02.11.1795, III-52Karen 12 AarKirsten 10 AarMaren 8 AarEllen 6 AarJørgen Rasmussen 1 AarBørnenes Værge Ospen Caspersen her fra ØenPasteur paa Bjørnemose, 02.11.1782, II-88Ingen ArvingerAnne Pedersdatter, Skaarup, 20.11.1777, II-30~ Thomas PedersenPeder Thomsen, Møller i Dyhr Mølle ved SvendborgJens Thomsen, Gaardmand paa Tidselholt Gods i SkaarupCalle Thomsen, her i GaardenChristian Thomsen, Ungkarl paa TranekierHans Thomsen, Husmand I Ulbølle paa Rødkilde GodsSeneca Thomsen, Møllersvend i Sallinge Lunde MølleNiels Thomsen 18 AarAnna Pedersdatter, Skaarupøre, 23.01.1803, III-112, 114Enke efter Jens HansenRasmus Hansen 57 Aar, gift opholder sig i Gobens Præstegaard i SiællandPeder Hansen paa Biørnemose Gods i Tvede Hesthauge 52 AarHans Christian Jensen 29 Aar boende her paa Gaard


Karen Pedersdatter, Tved, 12.06.1783, II-100~ 1º Niels Hansen~ 2º Niels SunesenMette Nielsdatter ~ Smeden i Verninge i Fyn (Rasmus Andersen)Hans Nielsen 28 AarPeder Nielsen 26 AarPeder Michelsen 17 AarAf sidste Ægteskab:Birthe Nielsdatter 16 AarLise Nielsdatter 12 AarChristian Nielsen 10 AarNiels Nielsen 8 AarKaren Pedersdatter, Thurø Ladegaard, 10.03.1794, III-25~ 1º Rasmus ….~ 2º Anders PedersenAnne Rasmusdatter ~ Huusmand Hans Hansen herPeder Rasmussen Huusmand herKaren Rasmusdatter 36 Aar herLars RasmussenKirsten Rasmusdatter 28 Aar, tiener i KiøbenhavnJørgen Rasmussen 26 Aar, Skipper i KiøbenhavnBørnenes Værge Broderen Peder RasmussenMaren Pedersdatter, Thurø, 08.02.1796, III-58~ Erich JeppesenHans Erichsen 29 Aar, Styrmand i Kiøbenhavn, men nu hiemmeKaren Erichsdatter 24 AarPeder Erichsen 22 AarLars Christian Erichsen 20 Aar i fahrt udenlands, og nu hiemmeRasmus Erichsen 15 Aar


Maren Pedersdatter, Thurø, 08.04.1798, III-77~ Jørgen ChristensenAnne Jørgensdatter 7 AarMaria Jørgensdatter 4 AarKaren Jørgensdatter 1 AarBørnenes Værge Morfader Peder Rasmussen Skipper og Morbroder Peder Pedersen Styrmand fra KiøbenhavnAnders Pedersen, Turø Ladegaard, 10.06.1811, III-196~ 1º Karen Pedersdatter (~ 1º Rasmus ….) 10.03.1794, III-25~ 2º Kirsten RasmusdatterPeder Andersen 15 AarMaren Kierstine Andersdatter 13 AarHans Pedersen, Ungkarl Gudme, 09.02.1779, II-38Hans Moder Ellen SørensdatterEn Søster Kirstine Pedersdatter ~Anne Pedersdatter, tiener i Kiøbenhavn hos en Bager i StormgadeEn halvbroder Niels Pedersen i GudmeEn halvbroder Peder Pedersen † som Gaardmand i BrudagerHans Søn: Jørgen Pedersen 16 AarEn halvsøster Johanne Pedersdatter opholdende sig hos Moderen Ellen Sørensdatter her i GaardenEn Halvsøster Maren Pedersdatter ~ med en Rytter ved navn Peder Søfrensen af Major ? ?dron i SvendborgJens Pedersen, Husmand Skaarupørehans Kone Anna Kirstine Jespersdatter (~ 1º Hans Fidsker, 24.10.1784, II-102), 10.06.1791, III-8Første Ægteskab:Maren Hansdatter ~ Christen Hansen paa Bagenshop paa LangelandMogens Hansen 25 AarAnna Magrethe Hansdatter 19½ AarNiels Pedersen, Husmand Gudme, 11.07.1797, III-74~ Cathrine Christensdatter, Laugværge Lars Sunnesen her i Byen


Giertrud Nielsdatter 32 Aar af SvendborgPeder Nielsen 30 Aar i tvedeChristen Nielsen 28 Aar herKaren Nielsdatter ~ Huusmand Christen Larsen i GudbjergJens Nielsen 20 Aar i ?Niels Nielsen 18 Aar paa ThurøHans Nielsen 17 Aar i GudmeAnne Nielsdatter 16 Aar tjener i GudmeBørnenes Værge Broderen Christen NielsenThomas Pedersen, SkaarupHans Hustru Anne Pedersdatter, 20.11.1777, II-30Peder Thomsen, Møller i Dyhr Mølle ved SvendborgJens Thomsen, Gaardmand paa Tidselholt Gods i SkaarupCalle Thomsen, her i GaardenChristian Thomsen, Ungkarl paa TranekierHans Thomsen, Husmand I Ulbølle paa Rødkilde GodsSeneca Thomsen, Møllersvend i Sallinge Lunde MølleNiels Thomsen 18 AarJørgen Poulsen, Brudagerhans Hustru Hedevig Hansdatter, 22.01.1801, III-102~ 1º Oluf Stephensen † 1750~ 2º Jørgen Rasmussen † 1760~ 3º Peder Pedersen † 1772Elisabeth Rasmusdatter, Tved, 14.04.1812, III-197, 211~ Husmand Niels RasmussenRasmus Nielsen 32 Aar paa LangelandLars Nielsen 25 Aar, i KiøbenhavnMarie Nielsdatter ~ Huusmand og Skovfoged Jørgen Hansen i Stevne-Skovene under Biørnemosegaard Hovedgaards GrundAnne Chatrine Nielsdatter 29 Aar tiener hos Faderen


Johanne Rasmusdatter, Tved, 15.06.1780, II-57~ Peder KnudsenMette Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Kirkeby Sogn paa Hvidkilde GodsAnne Margrethe Pedersdatter ~ Hans Andersen paa Broholm GodsJohanne Pedersdatter ~ Jørgen Hansen paa Kilngstrup GodsMarie Pedersdatter 9 Aar hos FaderenSøren Pedersen 18 Aar, hos FaderenRasmus Pedersen 13 Aar, hos FaderenPaa umyndiges vegne var Hans Pedersen af Seerup som Morbroder til deKaren Rasmusdatter, Thurø, 28.10.1776, II-8~ Clemen NielsenRasmus Erichsen, HusmandMaren Erichsdatter Sal. Niels Christensens Enke paa LadegaardJens Erichsen, GaardmandKaren Erichsdatter Sal. Andreas Nielsens EnkeAnne Erichsdatter ~ Gaardmand Jørgen MortensenKirsten Erichsdatter ~ Husmand Niels AndersenNiels Erichsen SkibstømmermandKirsten Rasmusdatter, Thurø, 08.10.1808, III-185~ Jørgen AndersenAnne Marie Jørgensdatter 15 AarKaren Jørgensdatter 13 AarBørnenes Værge Gaardmand Rasmus JørgensenMaren Rasmusdatter, Thurø, 27.09.1786, II-112~ Husmand Hans HansenAnna Hansdatter 10¾ AarKirsten Hansdatter 9½ Aar


Maren Rasmusdatter, Skaarup, 05.08.1808, III-182~ Peder JørgensenRasmus Pedersen 9 AarAnders Rasmussen, Tvedhans Hustru Maren Nielsdatter, 12.10.1799, III-90Anne Maria Andersdatter 15 AarCasper Rasmussen, Tved, 23.12.1805, III-161, 176~ Ellen NielsdatterRasmus Caspersen 18 AarJørgen Madsen Caspersen 13 AarMaren Caspersdatter 21 AarAnne Caspersdatter 18 AarBørnenes Værger Huusmand Jørgen Madsen Nielsen og Gaardmand Lars Nielsen begge af ThurøHans Rasmussen, Tved, 29.10.1800, III-97~ Maren Jørgensdatter, Laugværge Gaardmand Rasmus Nielsen af HolmdrupRasmus 26 AarNiels 18 AarErich 12 AarGiertrud 22 AarSidsel 8 AarAnne 6 AarBørnenes Værge Broderen Rasmus Hansen og Fasters Mand Niels Larsen i BiørnemoseJens Rasmussen, Tved, 18.01.1797, III-63, 67, 76~ 1º Gjertrud Nielsdatter, 25.04.1782, II-72~ 2º Karen PedersdatterFørste Ægteskab:Niels 28 AarHans 26 Aar


Kirsten 23 AarAndet Ægteskab:Rasmus 12 AarGiertrud 9 AarMaren 6 AarBirthe Maria 2 AarJens Rasmussen, Husmand Tved, 14.12.1810, III-190~ Johanne AndersdatterAnders 14 AarRasmus 8 AarLisbeth 11 AarAnne 4 AarBørnenes Værge Gaardmand Anders Rasmussen her af ByenJørgen Rasmussen, Husmand Thurø, ? ved København, 01.04.1795, III-41~ Anne Hansdatter, Laugværge Hr. HoffmannKirsten 23 AarHans 20 AarLars 14 AarBørnenes Værge Farbroder Peder RasmussenNiels Rasmussen, Husmand Tved, 29.05.1815, III-209, 211~ 1º Elisabeth Rasmusdatter, 14.04.1812, III-197~ 2º Kirsten Andersdatter, 08.09.1815, III-211, 212Rasmus Nielsen 35 AarLars Nielsen 28 AarMarie Nielsdatter ~ Huusmand Jørgen HansenAne Catrine Nielsdatter 32 Aar tiener i Tvede PræstegaardDe umyndiges Værge Gaardmand Mads Nielsen af TvedePeder Rasmussen, Indsidder Thurø


hans Hustru Ellen Hansdatter, 16.02.1797, III-65Rasmus Pedersen 34 AarPeder Rasmussen, Husmand Turø, 21.07.1798, III-79, 86~ Sidsel Larsdatter, Laugværge Hr. HoffmannLars Pedersen 26 AarMaren Pedersdatter 23 AarPeder Rasmussen, Gudmehans Hustru Cathrine Madsdatter (~ 1º Rasmus Rasmussen) 22.07.1806, III-169Af første Ægteskab med afdøde Rasmus Rasmussen:Peder Rasmussen 15 Aar, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerHans Rasmussen 13 Aar, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerMads Rasmussen, Værge Morfader Gaardmand Mads Nielsen i BrudagerAf Andet Ægteskab med Gaardmand Peder Rasmussen:Rasmus Pedersen 7 Aar, Værge Gaardmand Ole Jørgensen fra ThurøPeder Pedersen 1½ Aar, Værge Gaardmand Ole Jørgensen fra ThurøRasmus Rasmussen, Gudme, 11.07.1797, III-71~ 1º Kirstine Laursdatter, 04.01.1790, II-142~ 2º Cathrine Madsdatter, Laugværge hendes Fader Gaardmand Mads Nielsen i Brudager (~ 2º Peder Rasmussen), 22.04.1806, III-169Første Ægteskab_Peder Rasmussen 12 AarHelvig Maria Rasmusdatter 14 AarAndet Ægteskab:Peder Rasmussen 7 AarHans Rasmussen 5 AarMads Rasmussen 1 AarBørnenes Værge Farbrøder Hans Olsen i Gudme og Peder Jørgensen fra BrudagerRasmus Rasmussen, Husmand Tved,og Hustru Anne Cathrine Nielsdatter, 29.01.1803, III-114, 116


Rasmus Rasmussen 21 AarNiels Dreyer Rasmussen 19 AarHans Rasmussen 17 AarMarie Cathrine 7 AarPeder Hansen Riborg, Skaarup, 17.02.1780, II-52~ Karen Jeppesdatteren Søster Rigborg Hansdatter Sal. Lars Pedersens Enkeen Søster Johanne Hansdatter Sal. Rasmus Nielsens Enke paa Thurøen Søster Kirsten Hansdatter † ~ Jørgen Hansen Husmand i Skaaruphendes BørnHans Jørgensen, Gaardmand i SkaarupRasmus Jørgensen, Hiulmand i TvedeJens Jørgensen, Bødker paa BiørnemoseHans Christian Jørgensen, UdenlandsPeder Jørgensen 22 Aar, tienende i Skaarup hos en Klingstrup BondeJørgen Ring, Skipper Thurøhans Enke Karen Nielsdatter, 30.08.1798, III-81, 87Niels Jørgensen Ring 29 Aar boer paa Juelbyegaard i Skaarup SognChristian Jørgensen Ring 26 Aar opholder sig her i ByenJohanne Jørgensdatter ring ~ Hr. Jonathan Pedersen her paa ØenEllen Jørgensdatter Ring ~ Hr. Niels Nielsen herWolborg Jørgensdatter Ring 23 Aar herSidsel Jørgensdatter Ring 17 AarRasmus Rasmussen Rytter, Husmand Oure, 13.06.1780, II-58~ Maren Larsdatteren halvbroder Lars Rasmussen Dyer død som Gaardmand i Gialbierg og efterlader sig 3 Sønner og 4 døtre nemlig:Lars Larsen, Husmand i LangaaRasmus Larsen, Husmand i SvindingeRasmus Larsen, tiener paa Thorsing


Kirstine Larsdatter ~ Husmand Morten Andersen i GialbiergJohanne Larsdatter, tiener i Svindinge KroeKirsten Larsdatter ~ Jens Hansen, Gaardmand i LøjtvedMaren Larsdatter, tiener paa ThorsingEn Søster Katrine Rasmusdatter ~ Christen Pedersen i FraugdeEn Søster Maren Rasmusdatter i Gialbierg, Enke efter Niels ChristophersenEn Søster Anne Kirstine Rasmusdatter ~ Jørgen Nielsen Bagge i VormarkJohan Schrotz, Gibser i Brudager, fra T? paa Skjoldemosegaard, 11.11.1787, II-122-40Ingen ArvingerPeder Schou R., Thurøhans Hustru ….., 22.08.1808, III-187ArveafkaldLars Erichsen Skou, Husmand Thurø, 27.10.1779, II-61~ Ellen Larsdatter, Laugværge Hr. HoffmannLars Larsen 2 Aar, Værge Smeden Ditlev JensenNiels Sunesen, Tvedhans Hustru Karen Pedersdatter (~ 1º Niels Hansen), 12.06.1783, II-100Mette Nielsdatter ~ Smeden i Verninge i Fyn (Rasmus Andersen)Hans Nielsen 28 AarPeder Nielsen 26 AarPeder Michelsen 17 AarAf sidste Ægteskab:Birthe Nielsdatter 16 AarLise Nielsdatter 12 AarChristian Nielsen 10 AarNiels Nielsen 8 Aar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!