Silkeborg IF spillestil (7-mands) - Silkeborg IF fodbold

silkeborgif.com

Silkeborg IF spillestil (7-mands) - Silkeborg IF fodbold

Vores udgangspunkt er denne formation, uansethvem der har bolden.Har VI bolden, øger vi afstanden mellemhinanden - men bevæger os sammen i alleretninger.Har DE bolden, mindsker vi afstanden mellemhinanden - og bevæger os sammen i alleretninger.Vi arbejder ud fra en kompakt organisation, derbenytter sig af forsvarsprincippet om zoneforsvar.Det betyder, at vi bevæger os i forhold til boldenog nærmeste medspiller.Er bolden centralt, trækker vores yderste spillereind mod midten, mens forreste og bagerstekæder kommer tæt på hinanden.Spilles bolden til siden, flytter hele holdetsåledes med over - og efterlader det modsatterum, også selvom der er modspillere der.


Her ser vi hvordan hele holdet flytter sigsamtidigt med bolden, der bliver spillet framålmanden.Idéen med forsvarsspillet er todelt:1) Forhindre modspillerne i atkomme til en gunstig afslutning2) Gøre klar til at erobre boldenBemærk, at en spiller fra de to kæder erskubbet frem i banen, mens de øvrige holdersig på samme linje.Hvis bolden bliver spillet tilbage tilmålmanden herfra, vil Spiller 6 og Spiller 3således falde tilbage på samme linje som deøvrige - altimens hele holdet flytter ind modmidten.Hvis bolden bliver spillet over til modsatteforsvarsspiller, skubber Spiller 4 og Spiller 2således op fra linjen - altså spejlvendtbilledet.


I dette tilfælde bliver bolden spillet indcentralt i banen. Holdet flytter sig med, ogsender samtidigt Spiller 5 frem fra linjen -mens de øvrige organiserer sig bagved.Her kan vi se, at Spiller 5 har forladt sin linje,mens de øvrige er skubbet på plads igen.Samtidigt er holdet igen centralt på banen, ogtillader dermed, at spillet kan foregå påsiden.


Opsummering:I forsvarsspillet handler det om at undgå, at modstanderne kommer til en gunstig afslutning. Derfor skal viførst tænke på at beskytte målet. Det gør vi ved at holde vores organisation kompakt - vi følger medhinanden og dækker den lige linje fra bolden til målet.Når vi føler os parate, kan vi gå fra forsvarsspil til erobringsspil. Dette kan også ske på individ-niveau, altefter situationen.Vi vil hele tiden have kontrol over områderne på banen - og det gør vi bedst ved at følge med hinanden, såman kan hjælpe til i hinandens områder.I zone-opdækning fokuserer vi derfor på bolden, og nærmeste medspiller. Hvis forreste mand bevæger sigfrem i banen, skal resten af kæderne følge med - også målmanden. Det samme gælder, hvis yderste mandbevæger sig ud mod sidelinjen; her skal spillerne i den anden side følge med ind mod midten.


Øvelser, der er gode til forsvarsspilletDer spilles tre angribere mod tre forsvarere + enmålmand. De tre forsvarsspillere skal nu sendenærmeste spiller mod boldholderen, mens de øvrigebliver på linjen og samler sig bagved.Når bolden bliver spillet til en ny spiller, skal detforsvarende hold nu sende en ny spiller frem, mens deøvrige samler sig bagved.Der spilles to forsvarsspillere mod en angriber. Detforsvarende hold skal undgå, at angriberen bringerbolden over mållinjen.En forsvarsspiller går frem mod boldholder, mens denanden bliver bagved - skråt til siden.Den forreste skal nu forsøge at lokke angriberen over tilsamme side, som han har sin opbakning i. Når tiden erinde, kan forsøget på erobring sættes ind.


Øvelser, der er gode til forsvarsspilletUndertals-spil med/uden målmænd.Det forsvarende hold er i undertal, og bliver derfor nødt tilat flytte sig med rundt på banen, mens de prøver at lukkeafleveringsmulighederne.Hvis spillerne er for langt fra hinanden, kan det angribendehold finde og udnytte pladsen i mellem dem.Ved at flytte sig samlet, kan det forsvarende hold komme iovertal omkring bolden.Spillet her har tre steder, hvor man kan score(henholdsvis forsvare!). Det forsvarende holder nu tvunget til at flytte sine spillere medbolden, sådan at det nærmeste mål kanbeskyttes - uden at afgive for meget plads iden anden side, hvor modstandere hurtigtkan vende spillet hen og angribe.

More magazines by this user
Similar magazines