fra handelsmand til service- og logistikpartner - DI Handel

handel.di.dk

fra handelsmand til service- og logistikpartner - DI Handel

SIDE 3FRA HANDELSMAND TIL SERVICE- OG LOGISTIKPARTNERDI ANALYSEINDHOLD5 Sammenfatning17 B2B handelserhvervets økonomiske betydning17 Beskæftigelse – fremgang for handelserhvervet frem til krisen19 Vækst og værdiskabelse – høj produktivitet særligti fokusbrancherne21 Import og eksport – handelserhvervet binderdansk erhvervsliv sammen med udlandet24 B2B kunder fylder mest, men grænserne er ikke skarpe27 B2B handelserhvervets rolle og udfordringer27 Handelserhvervet i værdikæden – multitasking for viderekomne33 Kompetencer – handelserhvervet bliver stadig mere videntungt38 E-business fl ytter grænser i handelen44 Virksomhedernes samfundsmæssige ansvar – traditionelle dyderog eksempler på deciderede frontløbere48 Klimadagsordenen – en udfordring og en mulighed49 Den økonomiske krise – fra fi nansielle tilkunderelaterede udfordringer51 Kendskab til offentlige innovationstilbud55 Interviewoversigt

More magazines by this user
Similar magazines