Provence - MEDRUNDTonline

medrundtonline.dk

Provence - MEDRUNDTonline

UGE 19 - NR 02 - 2013Materialerne i dette omslag omdeles af Post DanmarkMEDRUNDTUGE 19 NR2 2013sætPrissPar 500,-5.999,-sPar 2.194,-LAGERSALGProvence-til markedets bedste Priser!sPar 600,-1.699,-Provence kommode [20096] I massivsæbebehandlet egetræ. 51B x 36D x 118Hcm. 2.199,- 1.699,-3.599,-Det må ikke koste liv at give livHenriette Svarre Nielsen fra organisationen Maternity Worldwide kæmper for, at kvinderikke skal dø i forbindelse med graviditet og fødsel. Siden 2005 har organisationen arbejdetfor at nedbringe mødredødelighed, der er en af de største udfordringer i den tredje verdenProvence lanGbord [21258] I massiv sæbebehandlet egetræ. 200L x 100B x 76H cm.Inkl. 6 Mia stole [22261] I sæbebehandlet egetræ og sæde i lys microfiber. 8.193,- sætPris 5.999,-sPar 900,-1.699,-Provence sofabord [20094] I massiv sæbebehandletegetræ. 78D x 135L x 50H cm. 2.199,- 1.699,-sPar 1.800,-3.299,-Provence 3 sek. skænk [20099] I massiv sæbebehandletegetræ. 150B x 48D x 92H cm. 4.199,- 3.299,-sPar 500,-2.999,-Provence 4 sek. hænGevitrine [20192] I massiv sæbebehandletegetræ. Incl. beslag til vægophæng. 191B x 34D x 60Hcm. 4.199,- 2.999,-sPar 1.2 00,-5.699,-Provence 5 sek. skænk [20371] I massiv sæbebehandletegetræ. 236B x 48D x 92H cm. 7.499,- 5.699,-MH13/3/U20/MedRundt Der tages forbehold for udsolgte varer, svigtende leverancer og trykfejl. Gyldig fra d. 13. maj til og med d. 18. maj 2013købonlineMHLS.DKProvence vitrine [20097] I massivsæbebehandlet egetræ. 98B x 35D x 192H cm.4.499,- 3.599,-sPar 900,-2.399,-Provence tv-bord [20080 ] I massiv sæbebehandletegetræ. 42D x 156L x 55H cm. 2.999,- 2.399,-SPARmindst20%Gælder kUn UGe 20Læs mere på indersiderne75 45 79 00BILLIGE PRINTERPATRONERSPAR MOMSENpå alle ColorBob blækpatronerog lasertoner.Indtast rabatord “momstilbud” ved bestilling,så betaler du kun prisen eksklusiv momsen.Tilbuddet gælder i 7 dage.Man-fre. kl. 9.00-21.00 tlf. 75 45 79 00MHflyer_nr14_uge19_13-bagside.indd 1 23/04/13 09.37


Henriette Svarre Nielsen (forrest til venstre)kæmper i organisationen Maternity Worldwidefor at sikre kvinder på det afrikanske kontinentinformation og professionel fødselshjælp – ogdermed nedbringe mødredødeligheden.”Det ville være fantastisk, hvis det kan dokumenteres, at mobiltelefonerkan redde liv. Et af FN’s otte 2015-mål er at nedbringe mødredødelighedenmed 75 % på verdensplan i 2015 i forhold til år 1990.Men desværre er mødredødelighed det FN-mål, det går dårligst medat realisere, og derfor er der virkelig brug for innovative indsatser påområdet,” fortæller Henriette.Red En Mors Liv på Mors DagEn af årets vigtigste begivenheder for Maternity Worldwide er kampagnen’Red En Mors Liv på Mors Dag’, der har kørt siden 2007.Hvert år skaber Maternity Worldwide en særlig Mors Dags-gave isamarbejde med fotografer og kunstnere. I år kan du støtte MaternityWorldwides arbejde ved at sende et specialdesignet kort til dinmor med besked om, at der er blevet reddet en mors liv på morsdag. Kortet koster 200 kr., og pengene går ubeskåret til MaternityWorldwides arbejde.Besøg Maternity Worldwides hjemmeside, og tilmeld dig her:http://www.mww.dk/Smartphone-applikationen ”safe delivery”informerer om, hvordan man håndtererde mest hyppige fødselskomplikationer.Dansk projekt vil nedbringemødredødelighed med mobiltelefonerDen danske organisation Maternity Worldwide arbejder for at bekæmpe mødredødelighed og har netopigangsat et projekt, hvor mobil- og smartphones skal sikre hjælp til gravide og fødende kvinder i EtiopienUdgives af Post Danmark A/S,CVR-nr. 26 66 39 03,Tietgensgade 37, 1566 København V.Kundeservice: 80 20 70 30Henriette Svarre NielsenHenriette har fået Afrika ind med modermælken.Med en far, der har været mangeårigbestyrelsesformand for nødhjælps- ogudviklingsorganisationen ADRA, og en mor,der er opvokset i Etiopien med danske missionærforældre,har Henriette altid vidst, athun skulle til Afrika. Da hun var færdiguddannetlæge og havde født sit første barn,Ansvarshavende redaktør: konstitueretkommunikationschef Morten O. Nielsenmedrundt.dk, email: medrundt.red@post.dkTryk: Berger Plus A/S på EMAS certificeret trykkeri.Fotos: Anne Prytz Schaldemose.fik hun via sin mors netværk mulighed for atrejse til Etiopien og arbejde som læge i tremåneder. Denne rejse blev starten på et personligtengagement i kampen mod mødredødelighedog dannede baggrund for stiftelsenaf Maternity Worldwide.Annoncesalg: Mediabørs Danmark A/S,tlf. +45 33 91 11 11Da læge Henriette Svarre Nielsen besøgte Etiopien for første gang i 2005,oplevede hun, hvordan de lokale kvinder føder med livet som indsats.”Hvert år dør 287.000 kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel,og størstedelen af dødsfaldene sker i Afrika. De fleste komplikationerkan undgås med enkle midler, men afstanden til lægehjælp er oftemeget stor, og det sparsomme sundhedspersonale er dårligt uddannet,”fortæller Henriette Svarre Nielsen.Mobiltelefoner kan redde livI løbet af de seneste ti år har flere og flere på det afrikanske kontinentfået adgang til mobiltelefoner. Netop denne udvikling er udgangspunktetfor Maternity Worldwides nye projekt, fordi mobiltelefonernegiver mulighed for at nå befolkningsgrupper, der før har væretafskåret adgang til sundhedsydelser. Projektets første del består afen ”safe delivery” smartphone-applikation, der indeholder en rækkeanimationsfilm, som viser, hvordan man håndterer de hyppigste fødselskomplikationer.Henriette fortæller:”Filmene vil være en stor hjælp i landsbyerne, hvor læsefærdighederer en stor udfordring i forbindelse med fødsler. Ved hjælp af animationsfilmenekan lokale jordemødre og læger blandt andet få vejledningi at håndtere fødsler korrekt og forebygge livstruende blødninger.”Stærke samarbejdspartnere løfter projektetProjektet er et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitetog Maternity Worldwide, og det er blevet realiseret med støttefra den internationale medicinalvirksomhed MSD. Medicinalvirksomhedenhar gennem donationsprogrammet MSD for Mothers GlobalGiving Programme doneret 3 mio. kr. til projektet, som bliver gennemførtuafhængigt af politiske og økonomiske interesser.”Mobile Health-projektet er unikt, fordi Maternity Worldwide, forskereog lokalt sundhedspersonale er med til at løfte i flok. Projektetbliver rigtig stærkt af, at der er flere parter involverede, som kan bidragemed forskellig viden og ekspertise,” forklarer Henriette.Ambitionen er at nedbringe mødredødelighed påverdensplanForskere fra Københavns Universitet tester, hvilken effekt indsatsenhar. Hvis de positive effekter kan dokumenteres, er næste skridt atsprede brugen til andre steder i verden.HeNt pakkerNår du alligevel køber iNdNår du handler på nettet, kan din pakke også blive leveret i desupermarkeder, der har en postbutik. Så kan du hente pakkeni hele supermarkedets åbningstid, når du alligevel køber mælk.post på din måde

More magazines by this user
Similar magazines